Nepokoje ve Franci – funkční ukázka multikulturní společnosti.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 10.11.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Francie - nepokoje 2

Nepokoje ve Francii jsou další ukázkou z mnoha, jak v praxi funguje multikulturní společnost budovaná dlouhou dobu podle představ levicových liberálů. Možná někdo řekne, že se jedná o sociální konflikt a s růzností kultur nemá nic společného. Proč se ale sociální problémy netáhnou napříč všemi etniky, proč se týkají jen etnik přistěhovalých? Ve Francii přece není nějaký etnický útlak, jak by rádi viděli levičáci. Odpověď na to není z oblasti levicového chápání světa. Nutno vidět pravdu ve vší nahotě bez nějaké politické korektnosti k vládnoucí levicově liberální doktríně.

Zatímco francouzská žena evropské rasy má obvykle jedno dítě (32% prý jich nemá žádné), žena přistěhovalého etnika na základě své kulturní odlišnosti (v tom hraje roli i odlišné náboženství) a jiného tradičního řádu má dětí pět a více (statistiky nejsou směrodatné, neboť jisté věci jsou v rámci politické korektnosti ve statistických položkách tabu, nicméně stačí jen projít Paříží a podívat se na barvu pleti a počet dětí, které ženy mají u sebe, nebo v neděli pozorovat rodiny v parku). Rozdílná kultura a počet dětí v rodinách jsou v úzké spojitosti, stejně tak jako vznik dalších rozdílů. Bílá rodina dá svému jednomu dvěma dětem vynikající péči a bez ohledu na to jaké mají schopnosti i vynikající vzdělání, neboť soukromé školy a dlouhá doba studia, přerušovaná ježděním po světě, a dalšími radovánkami, prokládanými občasným zaměstnáním, nakonec vzdělání a příslušný diplom zajistí, i když rodina nemusí být zase nijak bohatá. Tím se v dnešním světě zajistí zaměstnání, neboť pracovní místa bez požadavku vzdělání jsou v minimálním počtu.

Přistěhovalci přišli do Francie v době, kdy bylo dostatek pracovních příležitostí v oblasti manuální práce. Určitě si nestěžovali. K velké smůle levičáků a multikulturistických snílků se neasimilovali, ponechali si svoji kulturu, ve které vzdělání není zase tak vysoce ceněno, ostatně příjmy nebyly obvykle tak vysoké, aby se do něj investovalo. Socialisté sice nějaké vzděláni zajistili zadarmo, ale jen málo dětí přistěhovalců toho využilo. Daleko více využívali štědrých sociálních podpor, zvláště v době, když již bylo manuální práce méně. Tak se domnívali, že to půjde dále. Doba se však změnila a lidé bez vzdělání a bez práce jsou vlastně jen přítěží. Jejich situace je neřešitelná, pokud opět nebude manuální práce. Jinak jsou možné jen podpory. Ty ovšem situaci zhoršují, protože nezastavují vysokou natalitu, naopak ženy, které jsou doma, se obvykle více realizují v dětech, zvláště když na ně mají štědré podpory. Po zpochybnění velkých sekulárních ideologií, v bezvýchodné situaci, se mladí lidé stávají snadno kořistí násilných náboženských doktrín, zvláště když ještě neopustili kulturu svých otců. Situace vysvětlovaná pro Francii platí pro všechny západoevropské země, které přijali nezanedbatelné množství přistěhovalců. Socialistické státy si pěstují na svém těle rakovinový vřed, jehož bujení nelze zastavit v rámci jejich levicově liberálních doktrín. Lépe jsou na tom země na jihu a na východě Evropy, kde byla natalita domácího obyvatelstva dlouhou dobu uspokojivá a přistěhovalectví nebylo nutné, ale dnes stojí před problémem, jak se k multikulturizmu postavit.

Obvykle panuje scestný názor, že nebezpečné jsou pouze teroristické útoky, hledá se cesta jak zapojit pokojné muslimy do boje proti terorizmu. Ale teroristické útoky jsou jen signálem hlubšího problému, je to jen občasný záchvat rakoviny, která jinak ještě nebolí, ale skryta se rozrůstá.

Pro multikulturisty je obvykle vzorem Amerika, kde se prý smísily různé kultury do jednoho tavicího kotle, aby vznikla nová národní jednota v různosti. To je pravda jen z velmi malé části. Proti situace v dnešní Evropě tu byly nezanedbatelné rozdíly. Americký národ vznikl na základě přistěhovalectví Evropanů, kteří si byli kulturně velmi blízcí a obvykle stačilo se naučit pouze jazyk. Neevropané, včetně amerických černochů, se přizpůsobovali velmi těžko a dodnes vytváří velký problém, který se zcela mylně vysvětluje v rámci levičácké doktríny otroctvím a rasovou diskriminací. Dnes má Amerika stejný problém jako Francie, nikoliv s Čechy, Němci, Italy, Řeky nebo Iry, ale s černošskou menšinou, Latinoameričany, Pákistánci, Araby a Číňany. Navíc korektnost k levicově liberálním názorům odstavila privilegovanou vrstvu tzv. WASP (white Anglo-Saxon Protestants), tedy potomků prvních přistěhovalců, kteří byli své vlasti zcela oddáni. Tito tvořili hlavně armádní důstojnický sbor, obsadili tradičně státní úřady, byli právníky a soudci; ve výsledku tedy usměrňovali proces splynutí evropských národů a přijali mezi sebe jen toho, kdo se plně asimiloval. Díky tomu byla Amerika vnímána jako jednolitý národ a mohla takto zvítězit ve světových válkách, zajistit prosperitu a vyhnout se zničujícím sekulárním ideologiím komunizmu a nacizmu. Proto se také tenkráte nemohlo stát to, co se stává dnes v době levicově liberální ideové nadvlády, aby Číňan byl zaměstnán ve významných funkcích v armádě a prozradil důležité vojenské tajemství Číně, aby americký muslim v armádě začal střílet na své spolubojovníky a spoluobčany místo na nepřítele.

Je nutno oddělit problém multietnický a multikulturní. Multietnicita může být přijatelná a lidé různého etnického původu vyznávající společnou kulturu mohou tvořit společný národ a různost v barvě pleti se stát indiferentní jako chápeme různost barvy vlasů. Jenomže jak takový národ vytvořit, aby zároveň nenastala různost kultur? To se podařilo snad jen v Latinské Americe, kde španělští „conquis“ se chovali k indiánským ženám jako v harému a vytvořili nezanedbatelné množství „mesticos“, kteří přijali iberskou katolickou kulturu a byli jejími nositeli v rámci Nového Světa. Proto i dnes můžeme třeba pomalu a v malém množství přijímat lidi jiných ras a mísit se s nimi, pokud jich bude málo, je to zřejmě příznivé. Jako je kontraproduktivní individuální rasizmus je též kontraproduktivní xenofobie k lidem evropské rasy, zvláště ke Slovanským národům. Multikulturizmus ovšem byl vždy jen prostředím expanze agresivních etnik na území druhých. Přizpůsobení je nutné, k tomu je potřebí vytvořit přátelské prostředí tolerance zároveň s důrazem na snahu se naučit domácí jazyk. Různé jazyky a kultury v jedné zemi by znamenaly nebezpečí budoucích střetů (viz Kosovo, Bosnu, severní Irsko, Baskicko). Naopak Belgie, která provedla zcela jasnou národnostní a jazykovou hranici mezi Valony a Vlámy, přičemž přistěhovalec se musí úplně asimilovat, se stala stabilním státem a zajistila prosperitu svým občanům.

Nebudu zde rozebírat všeobecný úpadek Západní civilizace. Nedostatek potomstva a hospodářské problémy, které jej následují, stojí u kolébky multikulturizmu. Místo, aby se přiznala barva, aby se vytvářely konzervativní ideje směřující k rodině a jejímu hlavnímu poslání, vymýšlí se různé úpadkové ideje. Prostě lidé, kteří cítí zánik, který si svým zvráceným pořadím životních hodnot vytvořili, chtějí najít východisko, aby to někdo vyřešil za ně. To mají být lidé zaostalého světa. Ti by měli pracovat na degradované současníky, kteří si nedovedli vychovat dostatek dětí. Jenže ono to tak snadno nejde. Příklady ze světa nás o tom přesvědčují. Stále cítím, že hlavní problém se ve všech sdělovacích prostředcích zamlžuje, hledají se problémy zástupné a stále se omílá nějaká omluva multikulturizmu.

Přesto doufám, že se poučíme a odmítneme multikulturní společnost. Domnívám se, že jedině tak se staneme stabilní bezpečnou zemí, můžeme dokonce provést nějakou konzervativní obrodu a zachovat svobodu spojenou neodlučitelně se Západní civilizací. K této svobodě patří též možnost se chovat přirozeně a odmítavě v rámci slušnosti. Můžeme se stát útočištěm čistého kapitálu, který hledá prostředí jasných pravidel a spravedlnosti, a útočištěm morálních, pracovitých a loajálních lidí. Musíme sice na tom ještě pracovat, ale multikulturizmus nám v tom nepomůže a západní společnosti bude jen dále nahlodávat a rozvracet, až nám přestanou být vzorem a pořadí vzorů se obrátí. Jen tak nám mohou závidět postupně všichni ti, kteří podlehli zhoubnému levicově liberálnímu mámení a utopickým představám, a kteří dnes nás osočují pro nedostatek tolerance. Postupně i oni, aby vybředli ze zmatků, které způsobili, se přestěhují rádi do konzervativního prostředí.

3870 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Dominik Hašek se rozhodl stát českou Čaputovou a už teď je pro smích celému národuNež naporcoval svoji milovanou, tak mu Švédsko upíralo azyl, pak mu ale rovnou dali občanstvíV Německu probíhá permanentní obohacováníBez Vás nepřežijeme...Už to začíná! Trumpova vyhláška skoncuje s protiústavní cenzurou technických mamutů

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaV tomto půlbilionovém plánu EU se skrývá naprosto fantastický korupční potenciál...

Eurabia.cz

IS: „Vzhůru na křižáky! Aláh je potrestal koronou!“A starejte se! 137 imigrantů připlulo na Lampedusu. Další na cestě

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Lipovská: Málem mě zlomili. Tlak na Duku, obavy. Zkontroluji finance ČT. Začerněné smlouvy prověřím. A nejen toPchá, jaká krize? CzechTourism si pořídil správu Facebooku a spol. Jeden příspěvek denně za 80 tisíc měsíčně. A to je jenom špička ledovce utrácení
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění