Zemědělství a osud Evropy

Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 11.11.2005 | Rubrika: Ekonomika
EU otaznik

Poslední převratný vývoj v evropské politice byl v komentářích médií často spojován s osudem zemědělské politiky. Pro naprostou většinu občanů České republiky i ostatních členských států Evropské unie se jedná o téma velmi odtažité, protože pracují nebo podnikají buď v průmyslu nebo ve službách. Přímý kontakt se zemědělstvím má v ČR již méně než 5% občanů a v ostatních státech EU je to až na výjimky typu Polska podobné. Přesto zemědělská politika dnes přímo ovlivňuje politický osud celé Unie.

Málo si uvědomujeme v jakém kontextu se nyní vlastně v zemědělské politice pohybujeme a jak moc tato politika osud Unie a dokonce celého světa ovlivňuje. Podle mého soudu jsou klíčové následující skutečnosti:

1. Společná zemědělská politika EU je jedinou skutečnou politikou Unie hodnou svého jména, protože je celá v rukou Unie od A až do Z, počínaje kompletním financováním a konče kompletní právní regulací tohoto odvětví. Takovým stavem se nemůže "pochlubit" žádná jiná evropská politika. Z toho vyplývá, že možnosti členských států tuto politiku ovlivnit jsou minimální.

2. Společná zemědělská politika EU vězí svou podstatou hluboko v minulosti v 50. a 60. letech minulého století, kdy došlo k pragmatickému kompromisu mezi Francouzi a Němci na jednoduchém základě. "Vy (Francouzi) nám umožníte přístup na Váš průmyslový trh a my (Němci) Vám podpoříme a ochráníme agrární sektor." Tento kompromis je přes všechny peripetie evropské politiky stále v platnosti a to i přestože již Evropa nemá žádný "potravinový problém" jako tomu bylo v 50. a částečně ještě i v 60. letech.

3. Rozšíření EU o 10 nových států včetně ČR se v roce 2004 uskutečnilo pouze za podmínky, že nové členské státy získaly ve Společné zemědělské politice EU nerovnoprávné postavení "druhořadého člena". Francie totiž Německu v novelizovaném "historickém kompromisu" v roce 2002 sdělila, že pokud Německo trvá na rozšíření EU o 10 států, tak Francie souhlasí pouze za podmínky, že zemědělci ve starých členských státech budou mít ještě 10 let privilegovaného postavení. Zemědělci v nových členských státech tedy dostali první rok svého členství pouze 25% dotací oproti starým členským státům. Tato zjevná diskriminace bude trvat až do roku 2013, kdy se platby ve všech 25 státech vyrovnají.

4. Další rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko se uskutečňuje opět za podmínek, které diskriminují tyto nové členské státy. Bulharští a rumunští zemědělci dostanou stejný "balík" jako my, ale na 25% budou začínat v roce 2007, kdy do EU vstoupí. Rovnoprávné podmínky pro své zemědělce dosáhnou rovněž po 10 letech t.j. v roce 2017. Po celou tuto dobu budou zemědělci ve 12 nových členských státech vystaveni konkurenci vyspělejšího západoevropského agrárního sektoru. A to již vůbec nemluvím o tom, kolik různých stupidních regulací zemědělského podnikání nové členské státy musely převzít a plnit včetně například zavedení přesně definované klece pro chov drůbeže. Kromě toho musely nové členské státy zavést nová veterinární a hygienická pravidla v důsledku čehož mnoho desítek tradičních zemědělských podniků zkrachovalo nebo se potýká s významnými problémy. A to v situaci, kdy staré členské státy mají z mnoha těchto pravidel dojednané dlouhodobé výjimky.

5. Reálné fungování SZP EU vytváří nadprodukci téměř ve všech zemědělských plodinách a udržuje ceny na dvou až třínásobně vyšší úrovni než jsou světové ceny totožných zemědělských komodit produkovaných mimo Evropskou unii. Funkčnost celého systému je zajišťována pouze tím, že EU udržuje poměrně vysoké celní sazby a velmi omezené množstevní kvóty na import zemědělské produkce do EU. Navíc Unie dotuje nejen zemědělskou produkci, ale také její další export na cizí trhy. Letos například bude vyplaceno 77 milionů eur na podporu vývozu 200 000 ks živého dobytka do Libanonu a Egypta. Není proto divu, že mnoho států světa proti této evropské politice ostře protestuje a v rámci Světové obchodní organizace (WTO) požaduje její reformu.

6. Společná zemědělská politika EU velmi přísně reguluje produkci téměř všech podstatných zemědělských produktů včetně například vína, cukru, ovoce, zeleniny, jednotlivých druhů obilovin atd. Některé regulace jsou přitom naprosto absurdní jako například zákaz vysazovat nové vinice kromě těch již existujících registrovaných. Paradoxní je rovněž vyplácení štědré podpory na pěstování tabáku v Řecku a zároveň vyplácení evropských peněz na boj proti kouření. EU rovněž přímo reguluje cenu cukru na trhu členských států EU. V důsledku toho jsou evropští spotřebitelé nuceni kupovat cukr za 2-3krát vyšší cenu než by při fungování volného trhu museli. SZP EU tedy lidem zdražuje základní životní potřebu, kterou je jídlo a přispívá tak ke zbytečné relativní chudobě značné části lidí v členských státech Evropské unie.

7. V České republice je dosud málo známo, že Společná zemědělská politika EU obsahuje mimo jiné i zvláštní režim pro některé tzv. geograficky znevýhodněné oblasti EU. Jedná se o další, tentokrát nadstandardní, dotace pro zemědělskou činnost na Kanárských ostrovech, Mallorce, Madeiře a v dalších geograficky odlehlých lokalitách. Je příznačné, že tyto lokality jsou výhradně součástí starých členských států. Stejný status nebyl přiznám žádné lokalitě v nových členských státech, i když jejich podmínky jsou často ještě mnohem komplikovanější. Všechny tzv. geograficky znevýhodněné oblasti EU, jsou totiž zpravidla turistickými ráji, které získávají většinu svých příjmů z této činnosti.

8. Společná zemědělská politika EU je také zásadní překážkou hospodářského rozvoje chudých států především z Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Právě producenti z těchto států jsou schopni hospodářsky soutěžit především v oblasti zemědělské produkce a to jim není umožněno, protože jsou likvidováni evropskou dotační politikou nebo nemožností dostat se na evropský trh. Právě proto tyto státy nyní velmi intenzivně tlačí v rámci Světové obchodní organizace (WTO) na liberalizaci světového zemědělského trhu. Tomuto tlaku bude muset dříve nebo později ustoupit ve vlastním zájmu i Evropská unie. Pokud Unie chce, aby tyto státy chránily duševní vlastnictví evropských firem nemůže donekonečna blokovat možnost prodávat jejich zemědělskou produkci na trhu EU za podmínek fairplay.

9. Při rozšíření EU o 10 nových států v roce 2004 byly všem novým členským státům v přístupových smlouvách stanoveny přesné maximální kvóty pro produkci všech Evropskou unií regulovaných zemědělských komodit. Výše těchto maximálních kvót byla přitom vypočítávána na základě zkoumání reálné zemědělské produkce za posledních 5 let před vstupem do EU. Tento přístup byl pro nové členské státy zřetelně nevýhodný, protože, snad s výjimkou Kypru a Malty, všechny tyto státy procházely rozsáhlou hospodářskou transformací související s přechodem od centrálně řízeného hospodářství k tržnímu hospodářství.

V důsledku těchto nezbytných reforem došlo v 90. letech 20. století v těchto "transformačních" státech k hlubokému poklesu jejich průmyslové i zemědělské produkce. Z historicky nízkých zemědělských výnosů byly následně vypočteny kvóty a ty byly zakotveny do přístupových smluv. Nové členské státy tak nejen dostaly nižší dotace, než jejich konkurenti v západní Evropě, ale ještě tyto nižší dotace obdržely na menší rozsah výroby, než je přirozená produkční schopnost tamního zemědělství.

10. Nejlepším důkazem absurdity Společné zemědělské politiky EU a diskriminace nových členských států EU je právě nyní probíhající řízení Evropské komise o udělení pokuty za hromadění tzv. nadměrných zásob před vstupem těchto států do EU. Evropská komise nyní zcela vážně jedná o udělení pokuty České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Slovinsku ve výši cca 30-200 milionů euro za to, že nezabránily před rozšířením EU vytváření nadměrných zásob některých druhů zemědělských komodit jako je rýže, ananas v plechovkách, houby v plechovkách, tabák atd.

Odhlédneme-li od samotného faktu, že Evropská komise zásadně dává pokuty pouze malým státům, které se nedokáží účinně bránit viz příklad Portugalska a netrestá velké státy s velkým vlivem viz příklad Německa a Francie, tak pokuta za vytváření tzv. nadměrných zásob může mnoha našim starším spoluobčanům připomenout 40. a 50. léta, kdy byli sedláci trestáni, za "šmelinu, keťasování a zatajování potravin". Nyní se tato absurdita založená na snaze regulovat svobodný trh vrací opět, tentokrát v evropském hávu.

V Evropské unii existují státy, které na současném stavu SZP EU velmi vydělávají a budou proto logicky tento stav vehementně bránit. Na druhé straně však existují státy, které na současném stavu hluboce prodělávají a proto je jejich eminentním zájmem tuto politiku co nejdříve omezit nebo dokonce zrušit. Aktuální podoba tohoto sporu je vyhrocena mezi francouzským prezidentem Chiracem, jako hlavou zemědělské koalice a britským premiérem Blairem, který je vůdčím politikem zastánců zemědělské reformy.

Zájmy České republiky v celé této záležitosti jsou myslím každému zřejmé. My jsme již nyní v této oblasti diskriminováni a náš budoucí rozvoj nebude v žádném případě stát na zemědělské produkci. Proto se logicky musíme vší svojí vahou postavit do jednoho šiku s těmi, kteří si přejí Společnou zemědělskou politiku EU co nejvíce omezit a srovnat podmínky pro zemědělce ve starých a nových členských státech. Musíme si přát stejné šance v zemědělství pro všechny a také celkově méně dotací do tohoto odvětví. Je v našem zájmu rovněž liberalizovat jednotlivé sektory zemědělské politiky počínaje vínem a konče cukrem. Pokud toto vše uděláme, dosáhneme nižších cen potravin pro spotřebitele a ušetříme spoustu peněz i daňovým poplatníkům.

Vystoupení na konferenci Venkov 2007-2013
10.10.2005

6431 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

O stavu civilizace: Mizí jedna dobrá věc za druhou. Normalizace Západu v plném proudu. Pád do chaosu a islamizace? Služebníci nové moci okolo i v naší blízkosti. Máme ještě šanci na obnovu?Brusel zakázal prodej králičího a drůbežího masa přímo z faremPomozte, prosím. Z prezidentských voleb v USA vidíme, že přituhuje. Zdá se, že se neomarxisté neštítí ani zfalšovat volby. V Evropské unii zase přibývá cenzura a teroristických útoků muslimských imigrantůDnes je snadné prohlásiti se v souladu s vlastními pocity za osobu opačného pohlaví, případně některého z dalších 57 neopačných pohlaví. I my můžeme respektovat, že se pan Vystrčil cítí být Taiwancem...Podle Evropské unie přijdou do ČR dva miliony imigrantů a do celé EU 55 milionů

euServer.cz

Každý, kdo nám bude chtít vnutit migranty, ohrožuje naše životy. Propaganda EU na tom nic nezměníNěmcům jsme nic neukradli, nic jim nedluhujeme. Naopak je to Německo jako nástupnický stát hitlerovské říše, které nám dosud nezaplatilo reparace v původní výši cca 360 miliard

ePortal.cz

Pomozte. Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Vidíme to v USA a západní Evropě. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne Vše okolo Kavčích hor je tak strašně jednoduché. Za peníze nás všech tu partička uzurpátorů, kteří si veřejnou televizi zprivatizovali sami pro sebe, provozuje jednobarevnou televizi pouze pro někoho

Eurabia.cz

Nová kniha: Idea českého národního státu třetího tisíciletíToto vám velká media neřeknou - další podrobnosti o volebních manipulacích v USA

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

EU pokračuje v likvidaci drobných podnikatelů. EU zakázala prodej drůbežího masa přímo z faremUkázka jak český ekonomický otrok buduje ekonomický blahobyt Západu a hlavně Německa

ParlamentniListy.cz

Tak a jasně: Píchli jim vakcínu na covid. A oni promluviliTo zabíjí! Video o vakcínách na covid vybudilo českého vědce
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění