Nebezpečí multikultularismu v Evropě

Autor: Marek Bartoš | Publikováno: 15.11.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Francie - nepokoje 2

Evropský parlament po velmi náročné diskusi schválil politiku, která má řešit problém přistěhovalectví. Jedná se o normu, kterou parlamentem protlačili socialisté, liberálové a zelení. A podle toho taky vypadá. Přistěhovalce z třetích zemí staví na stejnou úroveň jako občana Unie, dokonce mu dává možnost volit do regionálních zastupitelstev a taky do Evropského parlamentu. To však není všechno. Socialističtí poslanci dokonce požadovali upřednostňování občanů ze třetích zemí při zaměstnávání. Naštěstí tento bod nebyl schválen. Dovedeme si představit, jak by takové nařízení vypadlo v praxi? Namodelujme si běžnou situaci: truhlářská firma hledá dělníka. Přihlásí se pouze dva uchazeči. Jeden občan Alžírska o kterém však zaměstnavatel ví, že není příliš schopný a jeho vzdělání není dostatečné. A druhý, čerstvě vyučený, mladý a energický, třeba Belgičan, který shání práci, protože potřebuje živit svého ročního synka a přítelkyni. Jak to tedy dopadne v tomto konkurzu? Pokud by se zaměstnavatel musel řídit nařízením EP zřejmě by musel zaměstnat problémového Alžířana. Evropský byrokrat by si mohl udělat čárečku – další emigrant má práci. Jenomže majitel truhlářské firmy si rve vzteky vlasy, protože jeho nový pomocník přivede svou neschopností jeho firmu k bankrotu. To však nikoho v parlamentu příliš nezajímá, důležité je, že jsme dokázali začlenit přistěhovalce do společnosti. Kdyby zaměstnavatel vzal toho belgického mladíka, tak by jeho firma prosperovala a vzkvétala. Jenomže nebohý Alžířan by trpěl na ulici a to je nepřijatelné! To je tak strašně nehumánní a asociální, sakra!

Doufám, že tento příklad není příliš vzdálen realitě. Myslím, že taková situace by klidně mohla nastat. A to tehdy, kdyby byl tento neuvěřitelný návrh schválen. Naštěstí tomu konzervativní poslanci zabránili. A tak se zamýšlím nad tím, zda vůbec ti horliví propagátoři humanismu, tolerance a multikulturní Evropy přemýšlejí, co by jejich nařízení znamenalo v praxi. Že by sice relativně zlepšilo situace přistěhovalců, ale ztížilo by řadě malých podniků život, právě kvůli tomu, že by musely tyto pracovníky ze třetích zemí zaměstnávat. No a v neposlední řadě bych rád sledoval i samotného poslance, jak celý upocený a umaštěný vysvětluje toto nařízení, které schválil, truhlářovi ve svém volebním obvodě. Mám dojem, že by to bylo k popukání.

Toto je však pouze problém této právní úpravy z dílny EP. Myslím, že tento problém je daleko širší a rozsáhlejší. Celé jádro problému je v samotné filosofii multikulturalismu. Pokud totiž razíme názor, že multikulturalismus je budoucnost Evropy, pak také zřejmě prosazujeme tu nebohou normu o přistěhovalectví. Je proto nutné dodat, že multikulturalismus není dobrá vize pro budoucnost Evropy. Navíc je velmi nebezpečný, protože devastuje kulturní hodnoty, společenské a lidské vztahy i pozitivní názor na občany třetích zemí. O tom, že to nejsou plané řeči svědčí současná vyhrocená situace na pařížských předměstích, kde již několikátou noc zuří pouliční boje mezi policií a výrostky z přistěhovaleckých rodin.

Údajně tuto už skoro válku vyprovokovalo úmrtí dvou mladíků kdesi ve trafostanici. Já si to nemyslím. Myslím, že tento incident byl pouze katalyzátorem dlouhodobě neřešených a vyhrocených problémů, které mezi přistěhovalci panují. To je problém, který se musí intenzivně řešit. Musím však podotknout, že vyřešení těchto problémů rozhodně nebude jednoduché. Ideální příležitost totiž dávno pominula. Teď musíme pouze zabránit tomu, aby se tato situace dále nehrotila a nestupňovala. To však znamená i důrazné bránění tomu, aby se imigrace stala jakýmsi pozitivním a nadějným trendem Evropy. Z toho totiž vyplívá všechno ostatní. Pokud budeme uprchlíky nebo jejich potomky vnímat jako naději a spásu pro vymírající Evropu, jen stěží zkrotíme současné pařížské nepokoje. Francouzská vláda a prezident si musí uvědomit, že politika cukru si žádá občas také politiku velkého biče. Myslím, že teď nastal čas biče. Francie v zájmu vlastní sebezáchovy by neměla váhat.

Po mnoha letech politiky hýčkání a podpory imigrantů převážně ze severní Afriky, jejímž cílem bylo včlenit uprchlíky do společností západních států, se ukázalo, že tato politika neměla efekt. Západoevropské daňové poplatníky to stálo velké sumy peněz, a teď se potomci „dotovaných“ rodičů-přistěhovalců odměnili – zapálili Paříž. Protože jejich vysněný, lepší svět, do kterého utekli, se ukázal jako stejně rozporuplný jako ten jejich původní. A zato se teď mstí. Zato, že jsme jim nedali lepší svět. Byť se o to celé zástupy všemožných individuí snažili celá léta. Ano, chtěli lepší svět. A tak jsem si sám sobě položil otázku: ty nechceš lepší svět? Jistěže chci! Abych však mohl žít v lepším světě, musím tvrdě pracovat, abych si ho mohl zařídit. Ne však člověk, jehož rodiče imigrovali do Evropy. Tomu stačí křičet jak se má zle a volit socialisty. Když to nepomůže, přidá Molotovovy koktejly, železné tyče, benzin a sirky. To už by mohl stoprocentně zabrat. A když ne? Tak se ještě přitvrdí, jistě proto prostor je. To mu snad ten lepší svět zajistí.

A co já? Co mám dělat já když chci také lepší svět? Já musím, jak už jsem říkal, tvrdě pracovat. A kdybych se náhodou odhodlal k tomu, co se teď děje v Paříží, zřejmě bych byl okamžitě zatčen a tvrdě, velmi tvrdě potrestán. Kdybych to dělal já – bílý muž „nepřistěhovalec“, bylo by to barbarství a zvěrstvo. Když to dělá potomek přistěhovalců rázem se to pojmenovává zcela jinak. Je to prý vyjádření odporu nad strašlivou situací, ve které jsou tito mladí lidé nuceni žít. Nudí se a proto nemají co dělat. Nemají práci, peníze, někdy i domov, tak proto to dělají. Zkrátka vyjadřují odpor ke světu ve kterém žijí. Je to ale správné? V čem je rozdíl? Jak se liším já – běloch z České republiky a útočník – potomek přistěhovalců z Francie? Snad ne v barvě kůže? Takto rozlišovat lidi je přece v unii nepřípustné! V čem tedy? V tom, že on je v takové situaci jaké je? Ano ano, právě v tom je! V tom, že socialisté jsou přesvědčeni, že tito lidé mají větší nárok na pomoc než starousedlíci. To je však také forma diskriminace! Jenže „pozitivní“! A to je, údajně, rozdíl. Smím vědět v čem? Nediskriminuje to náhodou pro změnu toho druhé? Myslím, že ano.

Abych se vrátil zpět do Paříže. Je zarážející, že ani tyto obří nepokoje nedonutily francouzskou vládu k tvrdému zásahu, ale opravdu tvrdému zásahu. Protože jedině ten na podobné excesy platí. Ba naopak. Francouzský premiér de Villepin prohlásil, že situaci nechce řešit tvrdostí, ale jednáním. To jsem zvědav, co pan premiér vyjedná. Jistěže nic. Tady jde však pouze o to, aby za každou cenu byla zachována ta přívětivá, humanistická a tolerantní tvář francouzských představitelů. Nechť jsou tedy humánní. Jenom by si měli dát pozor, aby neshořeli také vládní budovy a limuzíny. Zřejmě ani to by však francouzským vladařům nestačilo a nevadilo – zapálili to přeci děti, co nemají nic do úst! Dejte jim něco jíst!

Chtěl bych však zdůraznit, že zásadně neodmítám imigraci, přistěhovalectví. Přirozená imigrace v únosné míře je vždy přínosem. Důkazem nechť jsou nejrůznější vlny imigrace po celá staletí, která vždy přinesla Evropě užitek. Dnes je velmi obtížné prohlásit, že imigrace do Evropy má blahodárný vliv na život a společnost v evropských státech. A to z několika důvodů: jednak se jedná o imigraci nelegální, jejíž nejhrůznější podoba je pašování lidí. Další sporný moment je to, že uprchlíci přicházejí do Evropy ze zištných důvodů, ale často nejsou připraveni něco pro svou lepší budoucnost udělat. Proto se obracejí na levicové vlády, které jim s radostí poskytují sociální podpory. A v neposlední řadě také nejsou přistěhovalci připraveni sžít se se společností, kulturou a samotným státem do kterého utekli. Někdy je to ovšem zcela naopak. Svět do kterého zdrhli, protože pro ně byl lepší než ten ve kterém žili, se snaží rozvrátit, a nastolit v něm ten režim z kterého utekli. Cože je poněkud nelogické a absurdní. Přesně to říká Benjamin Kuras: „Připadá mně to, jako kdybychom v osmašedesátém z komunismu všichni prchali na Západ nastolovat komunismus.“ Takže ani sami uprchlíci v tom, zdá se, nemají příliš jasno, co vlastně chtějí. Měli by si to urychleně srovnat v hlavě, protože tato nejistota a nerozhodnost není příliš vhodná.

A tak mě napadá, že dnes se velmi módně přistěhovalectví do Evropy říká „snění evropského snu“. Krásné, že? Bohužel tak jednoduché to není. Nabízí se totiž srovnání se „snem americkým“. Oba sny se ovšem liší v jedné zásadní věci. „Americký sen“ se proměnní ve skutečnost tvrdou prací, silnou vůlí, odhodlaností, cílevědomostí a nezdolností. Každý, kdo chce, aby se jeho sen stal skutečností, musí v Americe proto něco udělat. Nic nedostane zadarmo. Nikdo mu nepomůže – všechno si musí vytvořit a vydobýt sám. V tom je „americký sen“ tak výjimečný, tak jedinečný a nepřekonatelný.

Bohužel u „evropského snu“ je to zcela jinak. V Evropě stačí tomuto snílkovi, co sní o lepší budoucnosti pro sebe i své potomstvo jediné: hodně nahlas křičet a volit socialisty, jak jsem již někde výše říkal. Možná je to zjednodušující, ale platí to. Z podobných předměstí, jako je to pařížské, v celé Evropě se ozývá to stejné: máme hlad, žijeme v bídě, nemáme kde bydlet, jsme obětí rasismu a brutálnosti policie, nemáme práci a peníze. Může to tak být. Netvrdím, že život uprchlíka je snadný. Nyní mi však o toto nejde. Jde spíše o to, jakým způsobem emigranti a přistěhovalci se svými problémy zacházejí a to, jak se k ni staví vlády v celé Evropě.

Již několikrát jsem to říkal a zopakuji to na závěr i tady: myslím si, že lidé, co přišli do Evropy, si musí sami najít cestu, jak se dostat ze současného marasmu, ve kterém se nacházejí. Pokud jim budeme pomáhat nejrůznějšími socialistickými metodami, nikdy to nebude lepší. Tito lidé si na pomoc zvyknou. A ztratí motivaci dál se starat sami o sebe a snažit se něco dokázat. Proto budou na státu dál závislí a ten je bude muset stále „živit“, což je neefektivní a hlavně neekonomické.

Na závěr bych chtěl říct, že Evropa se musí bránit dalšímu a dalšímu návalu imigrantů ze všech zemí. Protože tzv. míchání kultur, které je tak módně vzýváno, není v současné podobě pro Evropu přínosem, spíše zhoubou. Je nutné zachovat současný demokratický, svobodný, kulturní i společenský obraz Evropy. Bylo by katastrofou pro Evropu, kdyby obrovské návaly imigrantů nedokázala udržet na uzdě.

3542 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Angela Merkelová splnila Hitlerův sen na ovládnutí EvropyPokrokový Macron spouští program výuky arabštiny ve francouzských školáchKardinál Sarah: satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na rukuBez Vás nepřežijeme...Policisté úmyslně ignorovali sexuální zneužívání dětípákistánským gangem od roku 1980 do roku 2010 z důvodu politické korektnosti

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Doporučujeme knihu: Podvolení Francie islámuŠvýcarsko čelí vzestupu barevné nenávisti: Postřílejte všechny bělošské policisty

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Výhrůžný dopis poslancům kvůli Xaverovi. Z Evropy. Dostal ho Klaus ml. a zveřejnil ho„Papouškujete, novináři!“ Rána plánu EU: Babiš je proti. A teď dostal spojence. Nečekaného, bude veselo
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění