Francisco Franco, dobrodinec Židů

Autor: odjinud | Publikováno: 18.7.2009 | Rubrika: Politika
Franco

 

Učili jsme se, že generál Franco byl kamarád Hitlera a tudíž i antisemita. Náš učitel byl největší pomluvač na světě, sovětská Kominterna (Komunistická internacionála). Proč? Protože generál Franco ihned poté, co zvítězil ve španělské občanské válce, vypověděl ze země Sověty, a zmařil tak ruské plány udělat ze Španělska další zemi železné opony.
 
Jakkoliv je Franco většinovou historií odsuzován, v židovských dějinách zaujímá zcela zvláštní místo. "… Židé by měli ctít a velebit památku tohoto velkého dobrodince židovského národa…. který nechtěl ani nedostal žádnou odměnu za to, co vykonal.", píše se ve čtyřstránkovém nekrologu, otištěném v The American Sephardi, věstníku sefardských* studií na americké Yeshiva University (svazek IX, 1978).
 
James Michener v periodiku Iberia, strana 547, říká: "… Generalisimus Franco je Židy vysoce ceněn; v nejhorších dnech 2. světové války, když byl tlak ze strany Hitlera největší, Franco odmítl vydat protižidovský edikt a namísto toho poskytl nikdy neporušené útočiště Židům, kterým se podařilo dostat uprchnout do Španělska. Mnoho tísíců Židů vděčí Francovi za své životy, a to se nezapomíná."
 
Z usnesení Nouzové válečné konference Světového židovského kongresu, Atlantic City, New Jersey, 26. – 30. listopadu 1944, strana 15: "Nouzová válečná konference vzdává díky Svatému stolci, švédské vládě, Švýcarsku a Španělsku… za ochranu, kterou za obtížných podmínek poskytli pronásledovaným Židům z Maďarska…".
 
V záznamu ze zasedání Světového židovského kongresu 24. ledna 1950, delegát Abraham Multer cituje předsedu JDC (American Jewish Joint Distribution Committee): "V době vrcholících hitlerovských krvavých masakrů bylo přes 60 000 Židů zachráněno díky šlechetnosti Španělských úřadů".
 
Newsweek, 2 března 1970: "… uznávaný americký rabín přišel s překvapujícím svědectvím, že desítky tisíc Židů byly zachráněny před německými pecemi díky osobní intervenci netypického ochránce – španělského generalisima Franca, v mnoha jiných ohledech Hitlerova válečného spojence. 'Mám absolutná důkaz, že Franco zachránil více než 60 000 Židů během 2. světové války.', říká rabi Chaim Lipschitz z brooklynského Torah Vodaath and Mesitva rabínského semináře.".
 
* Sefardi – Židé původem ze Španělska, praktikující španělsko-maurský ritus.
 
Úryvek z knihy Hitler stopped by Franco Jane a Burta Boyarových, přeloženo z Aj
 
Přeložil Michael Anděl, absolvent všeobecného gymnázia Lauderovy školy při Židovské obci v Praze, který v současné době studuje Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT.
     
 
 
 
FRANCISCO FRANCO, BENEFACTOR OF THE JEWS:
We have been taught that General Franco was a friend of Adolf Hitler and consequently an anti-Semite. Our teacher: The world's most successful Defamation League, Soviet Russia's Comintern (Communist International). Why? Because General Franco, by winning the Spanish Civil War expelled the Soviet presence in Spain and thwarted Russia's hopes to make Spain another Iron Curtain country.

However general history may judge him, in Jewish history, he shall certainly occupy a special place... Jews should honor and bless the memory of this great benefactor of the Jewish people...who neither sought nor reaped any benefit from what he did.
--From a four page obituary in The American Sephardi Journal of the Sephardic Studies Program of Yeshiva University, volume IX, 1978.
James Michener in Iberia, 1968, page 547: "...Generalissimo Franco is highly regarded by Jews; during the worst days of World War II, when pressures from Hitler were at their heaviest, Franco refused to issue anti-Jewish edicts and instead provided a sanctuary, never violated, for Jews who managed to make it to Spain. Many thousands of Jews owe their lives to Franco, and this is not forgotten."
In Resolutions of the War Emergency Conference of the World Jewish Congress, Atlantic City, New Jersey, November 26-30, 1944, page 15: "The War Emergency Conference extends its gratitude to the Holy See and to the Governments of Sweden, Switzerland, and Spain... for the protection they offered under difficult conditions to the persecuted Jews of Hungary..."
In the Congressional Record of January 24, 1950, Rep. Abraham Multer quotes a spokesman for the Joint Distribution Committee: "During the height of Hitler's blood baths, upwards of 60,000 Jews had been saved by the generosity of Spanish authorities."
Newsweek, March 2, 1970: "...a respected U.S. rabbi has come forward with surprising evidence that tens of thousands of Jews were saved from Nazi ovens by the personal intervention of an unlikely protector. Spain's Generalissimo Franco, in so many other respects a wartime collaborator of Adolf Hitler. "I have absolute proof that Franco saved more than 60,000 Jews during World War II," says Rabbi Chaim Lipscitz of Brooklyn's Torah Vodaath and Mesitva rabbinical seminary.

11092 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Vatikán přispěl z výnosu Svatopetrského haléře peníze na film s explicitní homosexuální scénou Ty sadistické loupeže ve Švédsku, jejichž oběti jsou brutálně pokořeny a pomočeny imigranty, jsou důsledkem konzervativního krácení daní před 10 lety, objevuje jejich pokrokový premiérJe Rusko odsouzeno k zániku?Porno je podporováno, protože u bílého muže v důsledku způsobuje neschopnost si založit rodinu. Co může být větším ponížením ženy než porno? A co je proti pornu zmíněný sexismus?Pomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončit

euServer.cz

Čeho všeho se chvilkaři budou muset ještě dopustit, než na ně padne zákon?Levice opustila pracující třídu a přeběhla k migrantům, k LGBT a posedlostí Gretou, hořekují švédští komunisté

ePortal.cz

Propaganda na výbornou: Jak to funguje u ČTV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

Eurabia.cz

Muslimové a přátele islámu z TOP09 volí v Teplicích na senátora neomarxistu BergmanaStatistika : Švédsko je už z 1/3 nešvédké

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Alexij dlouhodobě žijící v Česku: Dostává mě, když vzdělaní Češi řeknou, že nesnáší Rusy kvůli roku 1968. Vždyť starší Rusové tento rok berou podobněChtějí z nás mít stádo spotřebitelských ovcí. Žrát, chodit do práce a utrácet, soptil na akci SPD Okamura
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění