Skupina poslanců ODS a ČSSD svůj návrh na zjednodušení vyvlastňování obhajuje slovy o "veřejném zájmu" a o nutnosti urychlit tzv. liniové stavby - tedy silnice, dálnice nebo železniční koridory. Je to ale dostatečný důvod k tomu, aby se vyvlastňování zjednodušovalo? Domnívám se, že nikoliv. Soukromé vlastnictví bylo u nás systematicky ničeno a důsledky tohoto ničení stále vidíme kolem sebe.

Tam, kde soukromé vlastnictví požívá důvěry a ochrany, naopak vidíme prosperitu. Čistě z obecného hlediska je tedy nutné být při jakékoliv snaze o vyvlastňování soukromého majetku na pozoru. Jedná se o naprosto unikátní instrument, který by měl být užíván co nejméně a pokud možno vůbec. Pokud tomuto institutu budeme zjednodušovat procedury, tak se jeho užívání bude naopak zvyšovat a to rozhodně není žádoucí.

Silnice a dálnice stavět potřebujeme, ale vyvlastňovat kvůli tomu majetek není dobrou cestou. Stát se musí s majiteli dohodnout a nabídnout jim férovou cenu. V naprosté většině případů to tak také funguje. Počet tzv. kverulantů o kterých se zveličeně hovoří, je minimální a i s těmi je nutné jednat. Stát si spíše potřebuje upravit své vnitřní rozhodovací procedury tak, aby mohl nabidnout dobrou cenu.

Postoj úřednické vlády k návrhu na zjednodušení vyvlastnění je zhruba takovýto: "Neříkám ani tak, ani tak, ale na má slova určitě dojde". To ukazuje, že úřednická vláda nemá hlubší názorové ukotvení. Nestává se často, aby k poslaneckému návrhu zákona nezaujala žádné stanovisko. Vláda si očividně není jistá, zda má stát na straně milionů soukromých vlastníků pozemků nebo na straně betonové lobby. Doufejme, že to není předzvěst dalšího útoku na soukromý majetek. I o tom rozhodneme v říjnových parlamentních volbách.