Nejčerstvějším příkladem podobného v dnešní době je nekritická podpora pro Baracka Obamu. Je to děsivé vidět, jak je kritika veřejnosti zneužita jako iluze změny v nějakých podivných mládežnických organizací s uniformami a společným zájmem "o blaho všech". Barack Obama je bohužel nový diktátor a pravda o tom bude asi čím dál zjevnější. Jde o ovládání mysli. V americe někteří se zájmem o ekologii, lidská práva apod. skutečně mohou věřit, že když se stanou členy Obamových mladých skautů a odezvdají se Službě státu skrze nějakou privátní organizace jako v tomto videu, že tím spasí svět.
 

 

Další děsivá propaganda Baracka Obamy (a ty lidi to dělají dobrovolně ,v USA ještě toto neznají , nezažili totalitu a pochodová cvičení):  

Jedinou podmínkou je slepá poslušnost a vzdání vlastních tužeb a názorů pro touhy a názory daného Společenství (ano, myslím tím i EU, kde je politika velmi podobná Obamově administrativě - tedy zejména způsob uvažování a filozofování o Jednotě), úlu. Často k tomu také patří uniformy (zde "rudé bundy" v hnutí City Year).Kupodivu barevné volby kolem propagace Baracka Obamy (uf, i teď po volbách?!) jsou shodné s nacistickými a komunistickými paletami. Je to přímo na očích, ale kupodivu jsem si to sám ani pořádně neuvědomil před těmi volbami v USA, kde nakonec Barack Obama volby vyhrál.

Je to asi něco jako návrat do kolektivní mysli, kde je individualita potlačena, jak to mají některá zvířata. Na kolektivní mysli asi není nic nutně špatného, ale na tom, pokud je její prosazení zneužito pro nějaký feudální cíl, tak určině ano.

Pravdoláskaři
 

Jsem docela rád, že mě od takových zombies dělí oceán, ale bohužel v EU se děje něco podobného a trochu jinak. Ale fašisticky se tu myslim v Evropě necítíme, my tu spíš své vůdce rádi nemáme, tak nevím, jestli má EU připravený nějaký plán B, aby vytvořila občanská hnutí, nicméně Agenda 21 trvale udržitelného rozvoje je zde aktivní velmi, ta tu v tomto směru podle mě hraje nyní klíčovou roli. Ale zatím se tu neobjevil žádný charismatický vůdce jako Barack Obama, který by strhl k sobě davy v podobný jev, který vidíme u Obamy, a pravděpodobně se ani neobjeví. Naše role je jiná. Přisluhovačů, protože jsme malá země "osvobozená" v roce 1989 poslední charismatickým vůdcem podobným Obamovi. A to panem Václavem Havlem, vlastníkem Lucerny. Je také již celá desetiletí členem Rockefellerova kulatého stolu zvaného Římský klub (Club of Rome). Můžete si to ověřit na jejich vlastních webstránkách. To byla pro nás poslední opravdu ikona. Ale zřejmě jen pravdoláskařský podvod stejně jako Obama. Pseudorevoluce. A o tom to je.

Pro mě samotného byl Václav Havel ikonou, ale když koncem milénia došlo k jeho projevu v mezinárodních otázkách došlo mi, že je to jen herec a autor dramat, jak ve vlastní tvorbě tak v politice. Bezmocná Loutka stejně jako je Obama, který ovšem má být Náš celoplanetární prezident, protože tito lidé jsou internacionalisté. Sjednocovači, integrátoři, harmonizátoři. Nepřipomínají tyto termíny neslavnou nornalizaci v ČSSR?

Nemyslím, že u Baracka Obamy a Evropské únie (Barroso) vidíme návrat komunismu ani socialismu, tak jak ho známe. Spíše se zdá, že odvěď na kapitalismus i socialismus vězí v té samé knize a to Karla Marxe. To, kam směřujeme je pravděpodobně fúze socialismu a kapitalismu jako hegeliánská syntéza teze a antiteze. Kapitalismus pro chudé a socialismus pro bohaté.Tedy, že za kapitalismem i komunismem stojí titíž lidé od samotného začátku a komunismu v ČSSR a obecně stalinismus po světě byl jakýmsi prvním experimentem v souladu s těmito cíli. Umožnil nutnost nás v 1989 "osvobodit" od komunismu a zřejmě všechny post-totalitní země, které zažily přechod z totality ke kapitalismu a demokracii jsou již plně řízeny. Myšlenka svobody nesouvisí ani tak nutně se způsoby přerozdělení zdrojů, ale v obecné centralizaci moci svobodě škodící. Ale zejména v manipulaci s myslí skrze ideologie, protože i člověk bez majetku může být v mysli svobodný zatímco ten s rozsáhlým majetkem a penězi beznadějně zotročen. Finálním cílem a produktem jsme zřejmě hlavně my lidé jako takoví - někdo z nás chce udělat novou lidskou rasu - nadčlověka, sovětského člověka. Poslušného, efektivního, pracovitého. Pro nás ani není určené povědomí o různých ideologiích a máme znát jen jednu a hlavně pracovat a raději moc neřešit a nepřepínat. Cílem je dokonale servilní člověk. Pionýr. Když mu zakážou mluvit sprostě, nebude mluvit sprostě. Když mu zakážou zpívat kromě míst k tomu vymezených, bude to dodržovat. Když mu poručí udat rebely, aby je mohli odvést do vyhlazovacích táborů, tak to udělá a zradí je, a bude raději důvěřovat Vůdci a Straně.Bude důvěřovat Společenství a Demokracii. Abstraktním pojmům zatímco je skutečný význam slova demokracie demontován na "Svobodu omezitelnou, pokud projev mé svobody ohrožuje morálku společnosti", jak jsem se dočetl v Univerzální deklaraci lidský práv OSN."Morálka", "dobré myšlenky", "společný zájem", "osud lidstva" tyto a jiné termíny jsou typické pro utopistické totality jakým byl i Hitlerův režim nebo komunismus. Ovšem v případě nastolení světové vlády takovýchto socialistů již nebude kam utéct.

A je jedno, jestli myšlenku Evropské federace navrhoval už Jiří z Poděbrad, to neznamená, že to celé není součástí jednoho velké spiknutí internacionalistů, kteří jsou internacionalisty ze stejného důvodu, jaký je vyzobrazený na těchto záběrech přiznivců Obamy - také jsou jen loutky. Ve skutečnosti mezi skutečně mocné lidi patří jen málo viditelní lidé jakým je zejména David Rockefeller. Ten stál za zrodem OSN, CFR, Římského klubu, FED a celosvětově aplikovaným systémem centrálních bank.  Není překvapením, že skutečně nejmocnějším člověkem, který si uvědomuje celkový plán, je ten, kdo patří mezi nejbohatší lidi na světě. Financuje NGO (nevládní organizace) a jiná občanská hnutí, aby bojovali za lepší svět a zároveň zezhora lobují na politiky, aby vyslyšeli tato přání "lidu" z NGO nějakou konkrétní legislativou. Nicméně tento tlak zezdola od "lidu" je řízen. Jako v obrovské hře - reality show. "Think globally. Act locally" (Uvažuj globálně. Jednej lokálně) je přesně vystřižené motto jak z nějakého spiknutí podobně jako u Obamovců.  Myšlenka je zde, že lidé opravdu věří, že budují lepší svět, když se stanou členy Greenpeace a podobných NGO, ale všechny tyto prvky jsou řízeny. Pokud jde Greenpeace o planetu a čisté zdroje energie, proč jsou tolik zatíženi pouze na sluneční a větrnou energii a na zavírání jaderných elektráren? Jsme jen figurky v ohromné šachové hře. Ale když si uvědomíte, že jde o souboj na poli ideologií a myšlenek, můžeme v tom zaujmout aktivní roli.Přecejen lidé v každém ovládání mysli mohou zajišťovat běh hry (manipulace) jen po dobu, co většina lidí na svou bezmocnost a předurčenost věří.
 

Vlna
 

Myšlenka je,že se vymlátíme sami mezi sebou. Poštvat nás proti sobě. Kvůli ideologii. Je to pak vůbec zločin? Není to pak naše chyba, že předáváme zodpovědnost státu nebo nějaké vůdčí osobě? Mlčíme a pak nám daji do ruky zbraň a řeknou "Střílej na zdráce" a to už pak bude pozdě. Nejde o to nic měnit, ale jen si uvědomit, co se to tady děje, protože pak budete proti této manipulaci imunní.
 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave

Následující videa jsou Obamova propaganda "změny"... PSEUDOREVOLUCE (vše promylšené už stovky let dopředu - finální zotročení celé planety a tím víceméně návrat do dob Atlantidy, kdy bylo vše a všichni zřejmě pod kontrolou jako otroci? resp. starém Římě pro ty, kteří považují bájnou Atlantidu za příliš kontroverzní samu o sobě)

 

The Obama Youth Corps WaveDěsivé paralely - miluj prezidenta, miluj Chapadlo - realita pseudorevoluce a zdrodu nových špehů pracujících pro vládu jako nacistická Stazi - tady si hrajou na hiphopery, aby to bylo cool a obecně se snaží být freekulíni, jak jen to dokážou, aby dostali ty mladší spolu s novým univerzálním duchovnem. Normální sektářské přístupy pro manipulace s davem jako v mnoha případech v historii. Dnes s cílem dokončit cíl ovládnutí planety smrdutou korupcí, kterou se všichni snaží raději ignorovat?:

realita!

Svým způsobem je to ale pravda... Pokud má většina lidí okolo vymytý mozek, pak se s tím opravdu nedá moc dělat, než probudit i je z tranzu a paralela k filmu Matrix je zde opravdu namístě. Ale byl to skupinový tranz, který umožnil nacistické Německo, kde to nebyl Hitler, kdo by byl vykonavatelem ideologie, ve které byl sám jen figurkou stejně jako se nebezpečnou figurkou může stát náš milovaný Barack Hussein Obama.To jsou jen herci, ale lidé jako David Rockefeller, to jsou ti skuteční lidé za tím vším, na které si můžeme ukázat. Ne na jimi podstrčené prezidenty jakožto jejich public relation, ale na skutečné držitele otěží. Toto není žádné teoretizování. Můžeme si konkrétně pohovořit o Davidu Rockefellerovi a jeho životě, což masmédia blahoskloně ignorují a dopřávají tomuto muži soukomí.

Ti, co máte připojení k internetu, si ale můžete tzv. vygooglovat "David Rockefeller" a uvědomit si jeho roli (a jeho rodiny) ve tvarování světa, ve kterém dnes žijeme, i v tom, kam směřujeme. Můžete tak zjistit, že souvislost s událostmi v Americe a v Evropě či v Asii mají propojení na tuto osobu. Zejména finanční. Ale i ve formě tvorby ideií jeho jakožto arcifilantropa. A nas knize Schwarzenberg, Alexandr Vondra, Jiri Pehe a Vaclav Havel jsou členy Rockefellerových debatních kroužků za uzavřenými dveřmi. Takže se nedá říct, že by se nás to v ČR netýkalo a že bychom snad nějak snad stáli mimo globální arény. Ne, spíš tu žádného Obamu nepotřebujeme, protože právě děláme přesně to, co se od nás chce. Nic. :)

Nás zde v ČR stačí postupně drobnými ale přibývajícími změnami dostrkat, aby ČR byla po(s)tupně harmonizována s novým světovým řádem s lidmi jako Barack Obama v čele jakožto světového vůdce celé planety. Máme mlčet, nepřepínat a uvědomit si, že již ovládnuti jsme. Nicméně tito internacionalisté nejsou tak mocní, jak chtějí, abychom věřili. Mnohá staletí stará (šachová) hra o ovládnutí celé planety skrze korupci zevnitř, ale pokračuje dál, a dříve nebo později budou skutečné záměry viditelné otevřeněji ,a  předpokládá se asi, že již bude většina lidé dostatečně zmanipulovaných do sítě různých her, kde tyto mládežnické organizace, tyto lidové milice, budou jen střípkem v obrovské hře idejí a ti, kterým se to nebude líbit už nebudou mít pocit možnosti s tím něco dělat. Navíc se předpokládá, že upadající ekonomika a nezaměstnanost dostatečně odvedou pozornost od skutečné přičiny problémů, na kterou si můžeme poukázat již teď - zločinná klika bankéřů s Rockefellerem v čele (spolu s jinými vlivnými rodinami bankéřů jakou je např. rodina Rothchildů). 

Ale pokud lidé propadnou agresivitě nebo se nechají infiltrátory vyprovokovat ve vandalismus, rabování a plenění, pak bude hra zřejmě završena,a  dojde k občanské válce a bude už jedno, co je pravda, jakmile se stanou ulice vojenskou zónou, kde podobné nepokoje budou úžasně zapadat do role těchto lidových milicí a špehů to pak potírajících.

Jde o dokonalý zločin.

Obama je lhář a nebezpečná globální ikona socialistů pro Změnu (cestu do pekel)

Ve skutečnosti je Obama ještě horší prezident než byl Bush, protože Obama chce nejen pokračovat v zadržování a únosech lidí, ale dokonce hodlá zavést způsob, jak zadržovat lidi, aniž by následoval jakýkoliv soud (NY Times). To je ještě horší než pochybné bushovy vojenské tribunály, které alespoň psychologicky stále jakoby naznačovaly nutnost principů svobody a odsouzení. Obama tyto tribunály a mučení tehdy kritizoval a teď dělá ale pravý opak a chce umožnit zadržení lidí rozhodnutím psychiatra na neomezenou dobu a bez nároku na jakýkoliv soud. Kritika státu začíná být považována za duševní nemoc. Obama sice tvrdí, že připravovaná novela amerického zákona umožní pomocí psychitrické legislativy potírat tzv. "teroristy", ale myslím, že je znát, že to směřuje k něčemu jinému.  Na psychologa jsou ale spíše lidé ve filmech linkovaných v tomto článku, kteří propagují Obamu a službu státu. 

Já jsem byl rád za zrušení povinné vojny resp. civilní služby, a nelíbí se mi kam to za Atlantikem směřuje a jak moc se to podobá svornosti ke kolektivu u europoslanců v EU při přijímání nové legislativy. A je dost zajímavé, jak česká ani jiná evropská média o zavedení civilní služby v USA vůbec neinformují. Není to ovšem zas tolik překvapující, že o této pro nás rušivé informaci média zde neinformují, když se i EU chce s USA propojovat spolu s Asijskou únií a Africkou únií v jeden celoplanetární Babylon. 

Obama také nechce vyšetřovat mučení a chce v něm pokračovat - http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/5395830/Abu-Ghraib-abuse-photos-show-rape.html

Je toho mnoho. Obama lhal naproto ve všem a není záměrem tohoto článku to dále podrobněji prokazovat. Více také v mých předchozích článcích o Baracku Obamovi.
 

Dokument "Podraz jménem Obama" s českými titulky

To vysvětluje podrobněji. Nutno vidět. Celý film s CZ titulky zde:
 

http://video.google.com/videoplay?docid=-2607083697435048689
 

 

http://mika.blog.idnes.cz