Je zarážející, jak je pravda opačná.

Rodiny obětí 
 

Rodiny obětí útoků na WTC byly přímo těmi, kteří vůbec protlačili po několika měsíční snaze, jejich požadavek vyšetřovat utoky na WTC. Možná jsem blázen já, ale mně to také připadá docela logické. Rodiny obětí požadovaly vyšetřování. A vyšetřují se běžně všelijaké zločiny a nehody. Nicméně administrativa prezidenta Bushe se rozhodla vyšetřování neprovést, protože by to prý bylo plýtváním prostředků

Nakonec na dlouhodobý nátlak rodin pozůstalých došlo po několika měsících k rozhodnutí, že vyšetřování provedeno BUDE. A tím vyšetřování nakonec byla Komise pro 11. září, která nakonec vyprodukovala i jakousi závěrečnou zprávu. 

To vše právě díky rodinám pozůstalých. Tyto rodiny a občanská sdružení, která si tyto rodiny samy založily, nebyly spokojeny s vyšetřováním této komise (kterou vedl osobní přítel Condoleeze Riceové), a požadovaly nové vyšetřování. K tomu dosud nedošlo.

 Rodiny pozůstalých dokonce stály za zrodem filmu "9/11 Press For Truth" (zde s českými titulky online ke shlédnutí ), kteří mnozí jistě by rádi považovali za konspirační film. Ale to vše jsou přitom dost seriozní otázky, které si odpověď zaslouží.
 

Ponechám ztranou, jak mi připadá absurdní, aby zřejmě největší zločin v dějinách nebyl vyšetřován z důvodu, že by to bylo mrháním prostředků, a přejdu k jiné záležitosti - a tím jsou záchranáři.

 

Záchranáři (policie, hasiči a jiní dobrovolníci) při záchranných operacích

 

Záchranáře také prý uráží diskuze a volání po novém vyšetřování těchto událostí. Ale je to pravda?

Opět je opak spíše pravdou, protože většina záchranářů trpí a v bolestech umírá kvůli tomu, že jim bylo výslovně řečeno, že  vzduch v okolí nebyl zamořen jedovatými látkami, a tedy nepotřebují ochranné prostředky. Řekla jim to tehdy osobně přímo šéfka EPA (Environmental protection ageny) 18. září 2001 a to samé tehdy řekla i před televizní kamerou.

A dnes víme a můžeme na dokumentech ověřit, že tehdy byly záměrně potlačeny údaje o zdravotních nebezpečích. A že byli mluvčí vědomě donuceni ke lži. A že bylo město stejným způsobem otevřeno pro normální veřejnost k životu (chození do školy, tamější pobyt v práci)... to vše v zamořeném prostředí velmi rozsáhlé oblasti. Nejen u Ground zero u trosek.

Oblast byla evidentně zamořena a tito záchranáři umírají po tisících v bolestech a různých chorobách včetně rakoviny. A věřte nebo ne, stát (těmto hrdinům) odmítá financovat zdravotní léčení. Tedy se konspirační teoretici a jiní aktivisti skládají na léčení těchto hasičů. Je to neuvěřitelné, ale stát celé ty roky odmítá financovat jejich léčení, protože stát tvrdí, že jejich nemoc se záchrannými pracemi na WTC nesouvisela. 

Tak kdo tady nemá úctu k záchranářům? Ti, kteří svým hlasem bojují za jejich zájmy a zviditelnění jejich kauzy, anebo ti, kteří jim odmítají financovat léčení (a nechat tyto hrdiny v každodenních bolestech umírat). Ti, kteří odrazují ostatní od zviditelňování, že ti záchranáři umírají v bolestech, protože jim stát odmítá financovat léčení, snad mají úctu k těm záchranářům? To je nesmysl. Spíš tu někdo nemá úctu k pravdě. 

Mimochodem tito záchranáři mají sami svá svědectví, která jsou v rozporu s oficiální verzí. To jsou ti "neexistující" svědkové. Neexistující asi z toho důvodu, že to nebylo rozmáznuto v televizi. Pravda je to, co bylo v televizi? Když to nebylo v televizi, nemůže to být pravda?
 

Tedy se někteří lidé snižují i ke lžívým moralizujícím manipulacím, že konspirační teorie uráží záchranáře a pozůstalé rodiny obětí, přestože pravda je přesně opačná. Až ostudně opačná.

 

Na závěr ukázka z filmu "Truth rising", který se tuto kauzu trpících záchranářů snaží zviditelnit alespoň alternativními prostředky, když už to nezajímá masmédia:

http://en.wikipedia.org/wiki/EPA_9/11_pollution_controversy

V tomto směru je více v mém článku "Proč bylo utajeno zamoření oblasti WTC jedovatými látkami?" .

Americký státní úřad EPA tvrdí, že ji ke lhaní donutil Bílý dům a město New York (starosta Gulliani)

Dokonce přímo z oficiální zprávy EPA ze srpna 2003 se můžeme dočíst, že na EPA byl vyvinut nátlak z Bílého domu, aby byly vyjmuty (zcenzurovány) ze zprávy EPA údaje ukazující na zdravotní rizika.

To se můžete dočíst přímo na konspiračím oficiálním serveru EPA na adrese: http://www.epa.gov/oig/reports/2003/WTC_report_20030821.pdf

Tam se na straně 5 v interním dokumentu EPA píše:

"Nicméně, když EPA vydala 18. září prohlášení, že vzduch je zdravotně v pořádku pro dýchání, neměla tehdy dost údajů a analýz, aby mohla něco takového prohlásit. Tehdy zkoumaná data neobsahovala měření pro řadu znečišťujících látek, které jsou důvodem obav, včetně PCB.

Navíc Rada pro životní prostředí Bílého domu ovlivnila, skrze své zásahy, informace, které pak EPA předávala veřejnosti ve svých prvních tiskových prohlášeních, kdy přesvědčila EPA, aby byla vydána ujišťující prohlášení a vymazány ty varující."

Zdroj: 

Executive summary,první odstavec

http://www.epa.gov/oig/reports/2003/WTC_report_20030821.pdf

Final Evaluation Report: EPA’s Response to the World Trade Center
Collapse: Challenges, Successes, and Areas.

 

Koho to zajímá, Reyiiiiiiii? Koho to zajímá? 

Tedy ano, jistě se o tomto můžeme bavit pěkně do hloubky a konkrétně, pokud si tedy někdo chce brát do úst záchranáře, kterým údajně vadí pokládání těchto nepohodlných otázek. Otázka je, jestli to někoho zajímá?

Mně se to jeví tak, že tu opravdu od 2001 umírají desetitisíce záchranářů i veřenosti, kteří pak následujcí týdny a měsíce dýchali infikovaný vzduch za vědomí vedení státu, které považovalo za lepší, aby mnoho z nich později umíralo v bolestech než zveřejnit pravdu. 

Je to zvláštní, jak to masmédia úplně vynechávají ze svého zpravodajství, protože toto je ještě větší tragédie než ty útoky samotné. Při těch zemřelo přibližně 3000 lidí. Zde ale hovoříme o více než 50 tisících lidí. Ale nebylo to v televizi, tak to neexistuje.