Augusto Pinochet odmítal socialismus všeho druhu, tedy i ten nacistický. Bojoval proti rasismu a antisemitismu, za jeho vlády byla Chile hlavním spojencem Izraele v regionu. Proti jeho vládě vyšel v mnoha zemích pamflet "Dům duchů", jehož autorkou byla příbuzná svrženého diktátora Salvátora Allende. Jedním z jeho hlavních motivů je provedení potratu, což bylo i za Salvatora Allende v Chile nelegální. Ironií osudu jej do češtiny přeložila židovská levicová (latentně protiizraelská) intelektuálka Hana Posseltová-Ledererová, pozdější autorka "Máma a já, aneb Terezínský deník", kterou jsem měl v dětství příležitost poznat osobně, byla totiž učitelkou a velkým vzorem mého otce.

Dnes je v mnoha zemích EU, zvláště tam, kde jsou u moci socialistické strany, Pinochet často očerňován a jsou zdůrazňovány pouze stinné stránky jeho politiky. Nepopírám, že zvláště na počátku své vlády zacházel se svými odpůrci velice tvrdě, avšak na to lze nahlížet i z perspektivy, jak by se asi chovali čeští antikomunističtí generálové, kdyby se jim podařilo zabránit v Únoru 1948 převzetí moci komunisty.

V protikladu ke zbytku EU stojí právě ČR. Zdejší politici, zvláště Václav Klaus a již zesnulý Václav Benda (otec poslance Marka Bendy) si celoživotního díla Augusta Pinocheta velice vážili, a dodnes je Augusto Pinochet zmiňován v mnoha publikací českých ekonomů a politiků, jako dobrý příklad boje proti socialismu.

Je možné, že i v ČR nalezne své následovníky, kteří se i za cenu použití násilí rozhodnou zabránit vládě KSČSSD.

Děkovné video: http://www.youtube.com/watch?v=ibWNBl8L7z4

Článek v MP3: http://leteckaposta.cz/283136159
 

Článek vyšel též na Signály.cz

http://david.blog.idnes.cz/