Ladislav Jakl: Prezident jedná ve jménu české veřejnosti a zahraniční kritiky nám můžou být ukradené

Autor: Redakce | Publikováno: 14.10.2009 | Rubrika: Rozhovory
Jakl

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nový bolehlav. Tak agentura Reuters charakterizovala koncem týdne požadavek českého prezidenta Václava Klause na to, aby byla k Lisabonské reformní smlouvě připojena nová poznámka pod textem týkající se listiny základních práv. Jde jen o zdržovací Klausovu taktiku nebo taktiku pro zachování tváře? Zeptali se novináři agentury Reuters, každopádně jde o nový, citujme, "bolehlav pro sedmadvacetičlenný blok, který se v současnosti potýká s ekonomickou krizí a snaží se sestavit novou evropskou komisi."

Václav KLAUS, prezident republiky
--------------------
Nedílnou součástí Lisabonské smlouvy je totiž listina základních práv Evropské unie. Na jejím základě bude lucemburský soudní dvůr EU posuzovat, zda jsou právní předpisy, zvyklosti a postupy používané v členských zemích v souladu s touto listinou. To umožní obcházet české soudy a uplatňovat například majetkové požadavky osob vysídlených po druhé světové válce přímo u soudního dvora Evropské unie. Listina dokonce umožňuje přezkoumávat již platná rozhodnutí českých soudů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proto chce teď Václav Klaus trvalou výjimku pro Česko z listiny základních svobod v Lisabonské smlouvě. Český prezident se bojí, že listina může prolomit takzvané Benešovy dekrety. Jeho obavy se zřejmě týkají možných majetkových nároků občanů bývalého Československa odsunutých po druhé světové válce. Kritiku si v pátek od Klause vysloužila předchozí vláda premiéra Mirka Topolánka.

Václav KLAUS, prezident republiky
--------------------
Minulá česká vláda této pro Českou republiku životně důležité otázce nevěnovala dostatečnou pozornost a nevyjednala pro Českou republiku z této listiny takovou výjimku, jakou si vyjednalo Polsko a Velká Británie. Pro práva stanovená v listině budou v těchto dvou zemích nadále platit jejich vlastní zákony a budou o nich tedy například v Polsku i nadále rozhodovat polské soudy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Za tuto argumentaci si však český prezident vysloužil záhy kritiku, a to nejen od právníků a politologů. Když viděl, že se blíží problém, mohl si podle nich přebrat pravomoc dojednání Lisabonské smlouvy a měl s Topolánkovou vládou o svých výhradách mluvit.

Václav KLAUS, prezident republiky
--------------------
Chtěl bych úplně na závěr dodat, že jsem přesvědčen, že se tato výjimka dá, byť nestandardním postupem, poměrně velmi rychle vyřešit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zahraniční noviny v posledních dnech dávají ke Klausově jménu přídomky jako "Černý princ, provokatér či protivný pán." Konec citátu. Dalšími hosty Otázek jsou: bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti, senátor ODS Alexandr Vondra, vítejte po čase v Otázkách, hezký dobrý den.

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý místopředseda vlády pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Hezký dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A tajemník prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl. Děkuji, že jste přijal mé pozvání i vy. Kdo by teď měl tu výjimku formulovat, pane senátore?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý místopředseda vlády pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Kdo by měl výjimku formulovat? Já si myslím takhle, ten postup, myslím si, že je nutné se v takovéhle situaci se doma přestat hádat, protože jakékoliv ty vnitřní spory by nás v takovéhle situaci oslabovaly, čili prezident si musí sednout s vládou, dát hlavu dohromady, pokud tam prezident má nějaké obavy nebo má k dispozici nějaké rozbory v tomto smyslu, tak by je měl vyložit, prostě poskytnout vládě, vláda by měla mít možnost se k tomu vyjádřit a pak zformulovat prostě postup jednání před příslušnou Evropskou radou, to bych řekl, je fáze jedna, fáze dvě je získat na svou stranu všechny ostatní členské země, to znamená, 26 členských států Evropské unie a výsledkem takového jednání může být nějaká formulace.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Která fáze bude nejtěžší? Jedna či dvě nebo obě?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý místopředseda vlády pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Já si myslím, že určitě složitější je ta fáze číslo 2, i když připouštím, pan prezident je teď v určité výhodě, protože to je z teorie her vždycky, když už je úplně před koncem hry a najednou se začne hrát, jako bych řekl, trošku jinak mimo nějaké zajeté zvyklosti, a máme situaci, že všichni už si ostatní přejí, aby ta smlouva vstoupila v platnost, protože se investovaly do toho nesmírný politický kapitál, tak samozřejmě bych řekl, ten vyjednávací potenciál je tu o něco vyšší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když prezident, pane tajemníku, vystoupil v pátek s tím prohlášením, většinu, část jsme teď znovu viděli, tak má už jasně zformulované, co by mělo v té výjimce být? Jak by ta výjimka měla být formulována, má takový návrh pro vládu?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
To není vůbec žádný problém, protože vzorem je právě ten dodatkový protokol, který si na rozdíl od vlády České republiky vyjednala vláda polská, vyjednala si vláda britská, v podstatě jde přesně o to ty dva odstavečky opsat, o nic víc nejde.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A už je prezident opsal, tedy má formulaci, kterou dá vládě.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Nemusí je ani opisovat, stačí opravdu přímo jenom ty dodatkové protokoly, ale já se vrátím ještě k tomu vašemu úvodu. Už jsem skoro si říkal, jestli by se ten pořad místo Otázky Václava Moravce neměl jmenovat Lov na Václava Klause. Tady citujete ze zahraničních novin samé kritiky, to je pochopitelné. Ale český prezident jedná ve jménu české veřejnosti a nějaké zahraniční kritiky nám můžou být ukradené, my jednáme ve svých vlastních zájmech, hájíme zájmy českých voličů a ti to dobře vědí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale většina ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ve vaší jedné konkurenční televizi teď před chvílí proběhlo hlasování, kolik procent diváků, a to jsou spíš ti, kteří se zabývají tím problémem, podporuje tento požadavek prezidenta Václava Klause a podporuje ho 91, to znamená, je jasná věc, že v tuto chvíli Václav Klaus bojuje za ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to není reprezentativní výzkum na rozdíl od průzkumu.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Není, ale ani váš průzkum, když citujete zásadně jenom kritiky, také není reprezentativní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale já to nevydávám, na rozdíl od vás to nevydávám za průzkum. Já si kritiky zahraničních novin nevydávám, ne, vy jste mluvil o průzkumu, promiňte. Ale...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Já to říkám jako jeden z faktorů, z kterého je evidentní, za jaké zájmy kope Václav Klaus a za jaké zájmy kope někdo jiný. Možná, že byste mohl říct ještě jednoho kritika, který se ozval a o kterém se teď moc nahlas nemluví. Samozřejmě, že nejvíc zděšen tím požadavkem českého prezidenta je mluvčí sudetských Němců Berndt Posselt, který doslova řekl, že tento jeho požadavek by ohrožoval práva sudetských Němců. On zřejmě moc dobře ví, o co jde.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je to tak, že předchozí vláda nehájila ta práva české veřejnosti a tudíž ta interpretace, kterou teď říká Ladislav Jakl za Václava Klause je zřejmá, Václav Klaus se ozval a ozvat se musel, protože nikdo jiný to neudělal a má na své straně diváky z hlasování.

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý místopředseda vlády pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Ne, není to pravda. Česká vláda vůbec nic nezanedbala, samozřejmě my všechny za prvé ty právní analýzy, které jsme měli k dispozici, tak jasně tvrdí, že Benešovy dekrety prolomit nelze. Byly to samozřejmě politické obavy, protože je to strašák, který v té české společnosti samozřejmě funguje, ta sudetoněmecká karta, čili koneckonců iniciovali jsme prohlášení Poslanecké sněmovny, které učinila v momentě, kdy vyjadřovala s tou smlouvou souhlas, to prohlášení zrcadlově, bych řekl, navazovalo na podobné prohlášení, které Poslanecká sněmovna učinila v době našeho přístupu k Evropské unii. A pak v neposlední řadě vláda premiéra Topolánka prosadila, aby odvolávka na toto usnesení jasně vylučující to, že by mohla být uplatněna retroaktivita, tak to se stalo součástí závěru Evropské rady v březnu letošního roku, čili vláda v žádném případě nic nezanedbala a pokud švédský premiér na základě toho telefonického rozhovoru s Václavem Klausem říkal, že Češi tu chtějí nějakou poznámku pod čarou nebo dvě věty, tak ty tam jsou, ty tam jsou od března součástí závěrů Evropské rady.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Přepněte si na čtyřiadvacítku, hosty Otázek zůstávají vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a tajemník prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl. Hlavní hosté, pokračujeme hned po stručných zprávách na čtyřiadvacítce.
 
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připomínám, že hlavními hosty Otázek zůstávají bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti, senátor z ODS Alexandr Vondra. Ještě jednou vítejte na čtyřiadvacítce, dobrý den.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A také tajemník prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl. Ještě jednou vítejte v Otázkách.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Věděla vláda o tomto požadavku, když Alexandr Vondra na konci té první hodiny jasně řekl, že vláda ho zapracovala, protože problém majetkového vypořádání je politickým problémem a vláda ho zapracovala, je tady usnesení sněmovny?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Tak vláda by si v tomhle případě přivlastňovala něco, co s vládou nemá vůbec nic společného. Usnesení sněmovny vzniklo právě jako zadání pro vládu a zadání pro prezidenta. Poslanecká sněmovna, a divím se, že se o tom v posledních dnech vůbec nemluví, 18. února letošního roku, možná některým lidem tak paměť ani daleko nesahá, přijala u příležitosti vyjádření souhlasu s ratifikací s Lisabonskou smlouvou, vyjádřila své zásadní obavy, jinak by totiž takové usnesení nepřijímala. Poslanecká sněmovna má a měla zásadní obavy, že Lisabonská smlouva a především na ni navázaná Listina práv Evropské unie umožní. A to navzdory jakýmkoli expertízám, jakýmkoli posudkům. Prostě jednoznačně umožní, aby jednotlivé oprávněné osoby se u nás domáhaly majetku, nikoli prostřednictvím českého práva, českých restitučních zákonů a u českých soudů, ale přímo u Evropského soudu v Lucemburku. Dokonce tyto, tato nová pravidla po případném přijetí Lisabonské smlouvy by stejnou věc umožňovala dokonce i státům, aby něco podobného udělaly. Toto je, toto je prostě fakt a Poslanecká sněmovna na základě tohoto faktu vyslovila své vážné obavy. A ty obavy někomu asi byly adresovány, vládě už v menší míře, protože ta svojí příležitost tuto věc uplatit prohrála, na rozdíl od polské. Čili takový ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, že teď ale vstoupím, vstoupím do vaší řeči.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Čili takový požadavek mohl být adresován vlastně už jen prezidentu republiky, který už jediný, a v české ústavě má tu pravomoc být tím posledním v ratifikačním procesu, aby tento problém se pokusil nějak vyřešit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale když půjdeme k zásadnímu dokumentu, k tomu nejdůležitějšímu, tím je Ústava České republiky. Podívejme se do ní, v ní konkrétně článku 63 v souvislosti s pravomocemi českého prezidenta stojí: "Prezident republiky dále: a) zastupuje stát navenek, b) sjednává, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládě nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy." To stojí v článku 63. Když teď vy kritizujete, že vláda tu šanci promarnila, prezident v pátek tvrdě zkritizoval Topolánkovu vládu. Proč, když tedy přistoupím na tu tezi, šlo o diletantské chování vlády, proč on tomu přihlížel a porušil ústavu, proč si nenechal tu pravomoc?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ale přece žádnou ústavu neporušil a pravomoc si nemohl ponechat. (pravomoc si mohl ponechat – pozn. EUportal)

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč si ji nemohl ponechat?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Zvyklostí, zvyklostí přenést sjednávání, čili ty detaily jednotlivé přenášet tuto pravomoc na jednotlivé instituce, například na vládu, na ministerstvo zahraničí, je běžnou praxí, protože prezident kancelář nedisponuje aparátem, který může v jednotlivostech tu věc dát. Čili to je přesně ta fáze, v které prezident nebo jeho tým do toho vstupovat prakticky vůbec nemůže. Vyjednávání o dodatcích, pan Vondra si na to určitě vzpomene, bylo zbrklé noční vyjednávání, z kterého nám vyjednavači najednou nad ránem oznámili, že, že Poláci a Britové si tu výjimku vymohli a my ne. V těchto věcech, v těchto chvílích opravdu ta věc byla zcela mimo působnost prezidenta republiky. A v působnosti prezidenta republiky je teď. Čili teď v pravou chvíli se prezident ozývá. A ještě jednu možná věc, bývalý premiér Topolánek před 10 dny, přesněji 3. října tohoto roku, přímo v jednom rozhovoru v novinách o tomto mluví a doslova říká a přiznává: nevyjednali jsme to, věděli jsme, že je třeba to vyjednat, nevyjednali jsme to. Nevyjednali jsme to ze dvou důvodů, necítili jsme na to dost síly. Ale tady se ptám, v momentě, kdy ještě neprobíhá žádné hlasování, Lisabonská smlouva neplatí a není možné někoho přehlasovat, tak proč měli Slováci ... Poláci víc síly a Britové víc síly? Čili neměli jsme síly, a já říkám, možná prostě vůle. A zadruhé, a to je důležitá věc, kterou řekl expremiér Topolánek, vláda k tomu neměla dostatečný mandát a mandát k tomu neměla proto, že jeden z koaličních partnerů - Strana zelených, pánové Bursík a Schwarzenberg - nechtěli, aby tuto věc vláda tehdy vyjednala, aby vyjednala stejnou výjimku, stejný dodatkový protokol.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, dva členové vlády to brzdili.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Proto, proto nám, proto nám dnes koaliční strana, proto také není divu, že současný předseda této koaliční Strany zelených, tehdejší koaliční strany, pan Liška, zareagoval, jako kdyby měl vzteklinu na požadavek prezidenta republiky. Jako kdyby mu vůbec nešlo o zájmy České republiky. Koneckonců je to strana, která za jiné názory obvykle vylučuje, tak si myslí, že je možné vyloučit i prezidenta.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane bývalý vicepremiére, ...

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Pozor, pozor, já než odpovím na vaši otázku, tak přeci jenom bych rád se k některým těm věcem vrátil. Zaprvé je třeba ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já se k tomu právě chci vrátit, proč když ... říkal vám prezidenty tyto výhrady, tak proč jste mu nedali, ať si Lisabonskou smlouvu, jestliže má výhrady, vy jste ten mandát neměli, když tady Ladislav Jakl cituje Mirka Topolánka, tak ať si dojedná Lisabonskou smlouvu a nese za ni plnou politickou odpovědnost?

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Ne, tak pan prezident, to všichni víme z médií dnes a denně, k té Lisabonské smlouvě měl obecné výhrady, ale tvrdím, že nikdy neuplatnil ani konkrétní výhradu, pokud jde o tu listinu, žádný takový záznam já o něm nevím a podle mého soudu neexistuje při korespondencích s vládou. Stejně tak pokud se týče toho sudetoněmeckého problému. A teď já bych doporučil ty dvě věci trošku odlišit, i když se ta vazba tam dnes staví. Zaprvé: ani Poláci ani Britové o ten, ten opt-out nevyžadovali kvůli nějakým, nějakým vyvlastňovacím dekretům, pocházející z 2. světové války. To bylo kvůli sociálním věcem, protože samozřejmě ta listina přináší některá práva z té evropské sociální charty, nad nimiž kupříkladu ani ODS nikdy moc nejásala a tady je, to je samozřejmě pravda, kdy premiér Topolánek několikrát veřejně přiznal, že my jsme neměli politicky sílu, abysme tady ten opt-out prosadili, protože jednak jsme měli ve vládě v koalici zelené a lidovce, a v opozici, která byla stejně početná, jako byla ta vláda v zásadě, byli sociální demokraté a komunisté. A pro ně samozřejmě představa, že bychom opt-outovali z té charty, byla také nepřijatelná. Čili to je jedna věc. Druhá věc je ta otázka sudetoněmecká. Já bych trošku tady uvedl na pravou míru především to usnesení Poslanecké sněmovny. Tam se neúkoluje ani vláda ani prezident. Tam se jenom zdůrazňuje a podtrhuje tradiční česká právní pozice, která nikdy nebyla zpochybněna a já si troufám tvrdit, že nikdy ani zpochybněna nemůže. A všechny ty výroky evropských i jiných soudů, které byly učiněny, to vždycky potvrzovaly. Čili se odehrálo toto cvičení, mimochodem za velmi aktivní účasti vlády. Právníci od nás se spolupodíleli, bych řekl, významně na formulování tohoto usnesení. A takto to usnesení s tou přímou odvolávkou, že retroaktivita není možná, bylo vtěleno i do závěru Evropské rady. V únoru, bylo řečeno, Poslanecké sněmovna přijala toto doprovodné usnesení a na něj je přímo odvolání v závěrech rady s tím, že se konstatuje, že retroaktivita je prostě při působení té listiny vyloučena.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak si, jak si teď postoj prezidenta ...

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Čili znovu říkám, vláda tu absolutně, vláda tu ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Když ptáčka lapili, pěkně mu zpívají. To vám samozřejmě nikdo neřekne. Přece vám to nikdo neřekne. To přece nejsou záruky. Český občan, česká veřejnost potřebuje výslovné garance, záruky. Tak jak si je vyjednali Poláci, jak si je vyjednali Britové. Nestačí nějaká deklarace, protože jednotlivé subjekty, které by eventuelně žalovaly český stát a nejenom nejde jenom o restituce, jde o jakékoliv formy diskriminace. Takže možná těch soudů by mohlo být daleko víc, se nebudou ptát nikoho, že někdo poskytl nějakou politickou vůli, že by se nemělo něco prolamovat. O to přece vůbec nejde. On si prostě ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane tajemníku, ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
On si prostě požádá o nějaké rozhodnutí a požádá zároveň, aby bylo vedeno podle evropského práva, čili ne podle českého a u evropské instituce u soudu v Lucemburku a jakékoli české usnesení nebo deklarace nebo usnesení nám bude houby platné. To usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém mluvíte, byl projev znepokojení a potřeby takové garance mít. A ty garance dodnes nemáme a prezident republiky je momentálně jediný, kdo to zvedá. Já ale souhlasím s panem Vondrou, že, že rekriminace o tom, kdo co udělal víc tehdy nebo míň, já jsem u těch nočních jednání neseděl a umím si představit, že to bylo, že to bylo těžké. Důležitější rozhodně dnes je, aby jak na politické scéně, tak v jednotlivých institucích, minimálně exekutivních, jsme byli schopni se domluvit a něco pro dodatečné přijetí těch dodatkových protokolů něco pro ně společně udělali, protože to je v našem zájmu. A v tuto chvíli je to důležitější, že to je v našem zájmu, než jestli nám ze zahraničí, z Německa něco bude pokřikovat v novinách, anebo někde jinde, jaký jsme oškliví, černí princové. No, my přece bojujeme za své zájmy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se zeptám na to, považujete se za pravdomluvného člověka?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Co myslíte?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, jestli se považujete za pravdomluvného člověka, to je tak ..., ne, kdybyste věděl, že to ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Docela zajímavá otázka.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A já bych chtěl odpověď, považujete se za něj?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
To víte, že ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdyby celá ta strategie byla jenom o tom, aby Václav Klaus neztratil tvář, protože zůstal v rámci ratifikačního procesu v celé evropské sedmadvacítce, necháme-li teď stranou rozhodování Ústavního soudu, přiznal byste to, že jde o to neztratit tvář pro Václava Klause?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Já bych řekl, že ten motiv vůbec není tento o ztrátě tváře. Je to naopak úžasná příležitost něco uhrát, něco získat. Podívejte, všichni ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To se mohlo ale dřív.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Nebyla ta situace. Zaprvé: prezident republiky říkal to celou dobu, že Lisabonská smlouva o jasném ne z Irska je mrtvá a ratifikační proces by neměl pokračovat. A pokud pokračuje v jiných zemích, je to jen forma nátlaku na Iry, do kterého on nepůjde. Tu věc můžou změnit opět jenom Irové a vrátit Lisabonskou ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To udělali.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
A to udělali, a to udělali.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V tom se možná přepočítal.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ne, o to nejde, ale udělali to před týdnem. Čili říkat si, jestli na tu věc měl prezident republiky reagovat v pondělí, v úterý nebo ve středu, anebo, a to by bylo možná nejsprávnější, až po případném rozhodnutí českého Ústavního soudu. To by byla teprve skutečně reálně ta chvíle, kdy by ta věc ležela přímo na prezidentu republiky. Čili dá se říct, že tu věc zvedl dřív než, než, než bylo vlastně možná reálné. Ale zvedl ji a pracujme s tou možností, jestliže teda Evropská unie, evropští, evropské elity, bruselské elity, evropské velmoci, jestliže nám tady 2 roky tvrdí, že nemůžou žít, ani dýchat, ani se opravdu ráno probudit, aniž by měli Lisabonskou smlouvu, což není názor ani můj a mnoha jiných kritiků Lisabonské smlouvy, protože tady existuje soustava smluv, podle kterých normálně Evropská unie může existovat dál. Ale jestli teda jí tak strašně nutně potřebujou, tak by si měli uvědomit, že podupávat kolem nás, vyhrožovat, naléhat, tlačit, to není ta správná cesta. Najednou mají šanci taky něco pro nás udělat, tak ať se starají.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ta interpretace se ztrátou tváře, je to podle vás interpretace, která teď je na místě?

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Já si myslím, že není na mně, abych se pouštěl do takovýchto interpretací. Prostě je fakt holý to, že aby ta smlouva vstoupila v platnost, tak vyžaduje podpis prezidenta. Prezident má nějaké výhrady nebo má nějaké obavy. Čili je skutečně nutné si ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
A podle svého názoru splnitelné.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
... si doma, doma sednout, přestat se hádat, to jako bych řekl, je klíčové, protože přeci jenom toto jsou otázky národního zájmu, kde je důležité, abychom v národě dokázali táhnout za jeden provaz. To prostě takhle je, vždycky jakékoliv další hádky, spory tady doma nás budou jedině oslabovat. A prostě jednak v první fázi sednout si doma a tam musí skutečně prezident si sednout s vládou, vyložit nějak ty karty na stůl, pokud ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
On je vyložil, LadislavJakl řekl, je to jenom překopírování, budu-li parafrázovat polské a britské odstavce.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Asi by bylo dobré, kdyby ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Nebo říkám, buď překopírování nebo jakýkoli jiný kreativní postup, který by ale měl váhu garancí, váhu jasných záruk. Čili jestli někdo v mezidobí geniálně vymyslí nějakou, nějakou formu, než která byla uplatněna před dvěma lety, to možná ano. Ale tato forma určitě by byla také vhodná.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proto jsem se ptal, jestli jste takovou geniální formu třeba nevymysleli, jestli prezident má takovou formu a má to formulaci.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Není to, není to nutné, protože toto je dostačující.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Je k tomu nutné přesvědčit těch ostatních 26 členských států. Pokud se to podaří, já si myslím, jako určitě jako nad tím netratíme. Samozřejmě je třeba počítat trošku s tím, že pokud se takovýhle, takovýhle okamžik prostě vznikne opravdu za vteřinu 12, tak těch 26 to nějakou dobu nezapomene. Protože zpravidla tímto způsobem se to v mezinárodních vztazích nedělá, ale ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ladislav Jakl říká: neohlížejme se ně na, vždyť podstatou ...

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Já, já to, já to neproblematizuju.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Jsou to naše zájmy. Já bych třeba mohl říct, kolik dnů v ratifikace mezinárodní smluv smíme být za Německem? 3 ještě nemůžeme a 10 už ne?

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Já ..., pozor ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Němci ratifikovali minulý týden, nevzpomínám si, že by kolem nich někdo podupával, vyhrožoval jim, německý Ústavní soud velmi zevrubně analyzovat soulad Lisabonské smlouvy s ústavou 10 měsíců. Vyhrožoval po tu dobu někdo německému prezidentovi, útočil na ně, byl na nějaký nátlak? Do minulého týdne probíhala ratifikace a kolik, jak je povoleno podle nějakého morálního kodexu správného Evropana, jak smíme být daleko za Němci. Smíme být týden? Smíme být 2?

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Já, já neříkám nic takového, že něco ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Tak já nevím, proč by to někomu mohlo vadit a nezapomenout na to, že nám to nezapomenou.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
... něco dělat nemáme nebo nesmíme. Já jenom říkám, že když něco činíme, tak si musíme být vědomi všech těch konsekvencí a musíme vždycky být schopni vážit, co je pro nás důležitější, jestli prosadit ten, který zájem i za cenu toho, že nějakým způsobem se třeba naše pozice může zhoršit a pak se rozhodnout, co je pro nás důležité. Já jsem neříkal, že tady do toho za žádnou cenu nemáme jít. Prostě je holý fakt, že ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Máte pravdu, jestli ... máte pravdu v tom, že je vždycky třeba poměřovat, co získáme, co tratíme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Náklady a výnosy, ano.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ale měly by to být náklady a výnosy pro celou republiku a ne pro nějaké papaláše, diplomaty, politiky, pro který ty náklady bude znamenat, že se na ně někdo na nějaké konferenci bude mračit. Tak to si myslím, že to není ten náklad, kvůli kterému bychom měli obětovat zájmy celé české veřejnosti.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
To já, to já souhlasím a s tím, s tímto tvrzením nemám žádný problém. Ještě jenom jedna věc. Pokud by, a to skutečně já podtrhuju čtyřikrát, vláda, pokud jde o ten sudetský problém, nic nezanedbala. A celý mimochodem ten proces, jak tady probíhal, koneckonců u toho Ústavního soudu už je to poněkolikáté, přičemž když to tam šlo poprvé před rokem, tak si troufám tvrdit, bylo to za aktivní součinnosti vlády. Vláda dokonce aktivně spolupracovala při přijetí těch vázaných mandátů, které vytváří jakési dodatečné pojistky, aby nebyly přenášeny kompetence mimo, bych řekl, demokratickou kontrolu v naši zemi. A pokud si porovnáme to, jakým způsobem to hrála česká politická reprezentace s tím, jak to hrají ostatní, který, pokud bych měl taky připomenout, vyvlastňovali těsně po 2. světové válce, Slováci, Francouzi, Dánové a další, tak si myslím, že my jsme tady rozhodně nic nezanedbali. Že dokonce ta diskuse kolem ratifikace Lisabonské smlouvy ukazuje, že, že Češi, sice horko těžko, hádají se u toho doma, ale že přeci jenom mají schopnost maximálně ošetřit naše zájmy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ono celou věc teď musí vyřešit ministr zahraničí Jan Kohout a současná vláda. Podle premiéra Jana Fischera je i přes tu dodatečnou podmínku prezidenta Václava Klause, který pro podpis Lisabonské smlouvy požaduje pro Česko výjimku z Listiny základních práv, jak o tom tady byla řeč, možné dokončit ratifikaci dokumentu v Česku do konce roku.

Jan FISCHER, premiér /9. 10. 2009/
--------------------
Vláda České republiky věnovala pozornost všem aspektům Lisabonské smlouvy, včetně eventuelního rizika prolomení Benešových dekretů a na základě důkladných analýz neshledala, že by takové riziko bylo reálné a všechny analýzy, které má vláda k dispozici, takovou možnost, možnost vyloučily.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Argumentuje premiér Jan Fischer, který vyloučil možnost, že by jednání o požadavku prezidenta Václava Klause k Lisabonské smlouvě mohlo přinést znovuotevření ratifikace dokumentu v celé evropské sedmadvacítce. Nebude to tedy zapotřebí kvůli váze toho, toho dodatku, toho postoje, pane vicepremiére?

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
To já vám nedokážu teď odpovědět. V zásadě při stavu, tak jak já znám ty, ty možnosti, tak pokud jde o tu listinu, tak jsou možné dvě možnosti, jednak je ten tvrdý opt-out. To je to, co má Velká Británie, tak tam to samozřejmě by pak následně vyžadovalo, aby se to připojilo jako nějaký ten protokol o tom českém vynětí z působnosti listiny, by se musel jako přílepek přifařit k nějaké třeba smlouvě o rozšíření s Chorvatskem nebo s Islandem. Ale je třeba si uvědomit jednu věc, že v celém tom mezidobí, to znamená, Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, řekněme, pokud prezident tedy podepíše 1. ledna 2010, tak pak až do doby ratifikace toho dodatku nebo ... a to může trvat prostě rok, dva, tři, tak by byl ten stav, že by ten tvrdý opt-out neplatil. A je možné také mít jakýsi měkký opt-out. Je to, já si myslím, myslím, že se tomu říká edinburghské řešení, což byl opt-out, který si kdysi na poslední chvíli vyjednalo Dánsko z určitých působností evropských politik. Mimochodem teď tedy přemýšlí o tom ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kde je ta irská výjimka? Když srovnáváte tyhle dvě, protože podle mých informací čeští diplomaté přemýšlejí, že by šli tou irskou cestou, kterou si Irové dali pro to druhé referendum.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Ta irská, to je dobrá otázka, na kterou já vám stoprocentně odpověď nedám, protože takhle to někdy v té Evropě chodí. Ale ve většině je to, bych řekl, ten model edinburghský. Určitě tam je jedna věc, kde to nakonec po mém soudu, aspoň tak jak já jsem ty analýzy četl, je ta tvrdá forma, to je to zvýšení počtu, počtu nebo prostě udržení počtu komisařů na té plnohodnotné úrovni. Ale znovu říkám ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdyby vy jste byl vicepremiér, šel byste tou irskou cestou nebo tou cestou Polska a Británie?

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Já si myslím, že tady je prostě důležitý, důležitý je postoj pana prezidenta, ten formuloval své otázky nebo své námitky. On si musí sednout s vládou a projednat ty možnosti. Já vám to, já nemám teď dostatečné množství, bych řekl, z těch studií, abych vám přesně na lékarnických vahách řekl, která z těch dvou cest připadá v úvahu. Také to závisí na tom skutečně, to nemůže být naše rozhodnutí. To je zároveň rozhodnutí, na které musí přistoupit všech 27 členských zemí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já chápu, ale my aspoň musíme říct, co chceme. To znamená, že bysme preferovali tuto nebo tuto. Jakou byste preferoval vy, pane tajemníku, tu cestu opravdu Polska?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Cesta, cesta, cesta Irska a já teď nevím, jestli všichni diváci přesně rozumí, o čem se tady teď bavíme, cesta Irska je naprosto nedostatečná. Irské jakoby záruky, nebo jak to mám říct, v podstatě nejsou zárukami. Byla to politická deklarace ve stylu, aby se irský vlk nažral a Lisabonská koza zůstala celá. V podstatě šlo pouze o politickou deklaraci, která nemá právní váhu a Irům se řeklo, že to má právní váhu. A myslím si, že to selhalo trošku úlohu při referendu, myslím si, že to bylo jistá forma klamání. Ale dobrá, politická deklarace ve věcech politických má také svůj význam, protože se zavazuje nějaký subjekt, že něco chce dělat a něco nechce dělat. Ale v problémech, o kterých se bavíme teď, tady žádná deklarace nikomu nepomůže, protože není možné, aby se někdo zavazoval za nějaký soud nebo za občana, že si nepůjde říct o ten svůj majetek. Jedině ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Chápu to správně, že tedy nestačí ani ta ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Nestačí deklarace ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... polská?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ne, ne, ne, to ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená jít cestou opravdu polskou a britskou?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Já neříkám jít například cestou polskou, britskou nebo cestou, která nebude znamenat žádnou politickou deklaraci, ale bude znamenat skutečné záruky pro vlastnické jistoty občanů v České republice. A to nezajistíte žádnou deklarací, tím nezabráníte, aby určitá osoba šla, požádala o svůj majetek a domáhala se ho přes evropské zákony u zahraničního soudu. Čili, čili deklarace nestačí, jedině, jedině garance, jedině záruka. Ale jakou cestou, například touto nebo jestli někdo vymyslí nějakou jinou, to ještě nevím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale říkáte, říkáte tedy ne té irské, té irské, měkčí cestě, jak ji označují, jak ji označují diplomaté.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Mně to připadá naprosto nemožná cesta.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podle, podle mých informací vláda uvažuje o tom, že naopak ona bude chtít zase jistou záruku od Václava Klause, že když se něco bude dojednávat, tak že pak si prezident najde ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ta jednání ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... další, další kličku, aby řekl: ještě potřebuju něco, protože ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ta jednání zatím ještě nezačala a nepochybně pan prezident Václav Klaus bude chtít vědět, co je ochotna a schopna v této věci vláda vůbec udělat, než po něm začne něco chtít. Já bych řekl možná na tohle téma jednu věc.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je ale ochoten, když vláda rozkryje karty, řekne: budeme bojovat ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Já teď nebudu nic dopředu, já za prezidenta nic ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale že prezident bude schopen říct: já už konečně řeknu, jestli podepíšu, nebo nepodepíšu, protože ta kličkovaná, kterou Václav Klaus hraje, ta ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Nehraje žádnou kličkovanou, to říkáte hroznou blbost přece.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, počkejte, neslyšeli jsme, neslyšeli jsme od ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Říkal někdy Václav Klaus, že miluje Lisabonskou smlouvu?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale nikdy jasně neřekl: ponesu politické náklady, když je to tak strašný dokument, a jsem ochoten souhlasit, tak ho nepodepíšu.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
A kdy kličkoval, co to je kličkování?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, že neřekl, neřekl ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Kličkování znamená, že jdete jenom tímhle směrem, pak změníte směr, to ví každej, kdo kouká na fotbal. Klička je, když jdete tam a pak jdete tam. A který směr kdy změnil Václav Klaus. Nepoužívejte pejorativní výrazy, aby si lidi nemysleli třeba o tom, že mají nějakého hloupého a špatného prezidenta. To možná chcete vyvolat ... kličkovat není férové slovo, není to férové slovo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, počkejte, ale tak jako to říkám tady politikům, že ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Jste tady na to zvyklí možná mluvit o prezidentovi blbě, ale dokud tady sedím já, tak se ho musím zastat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nejsme na to zvyklí tady mluvit, mluvíme o prezidentovi tak jako o ostatních politicích.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ne, říkáte o kličkování, musel byste říct, musel byste říct, v čem změnil kdy názor. Nezměnil, tak řekněte: no, tak jsem se spletl, nebyla to klička.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je ochoten to tedy, je tedy ochoten to nepodepsat, to znamená, je ten dokument, náklady ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Já tady nesedím, já tady nesedím od toho, abych sliboval příští kroky prezidenta republiky, já jsem tady mimo jiné od toho, abych objasnil momentální pozici a současné požadavky. A dodám k nim jednu věc, proč tehdy, před dvěma lety Poláci si vymohli výjimky a my ne? Já myslím, že to je z jednoho důvodu. Poláci uvnitř na vnitropolitické scéně se řežou možná ještě víc než u nás. Pan Vondra zná dobře polskou politickou scénu, dá mi určitě zapravdu. Tam prostě se nikdo neohlíží. Ale navenek jsou absolutně loajální ke svému státu. A není tam možné, aby někdo zlomyslně žaloval někde ven do Evropy: podívejte, jakého tady máme ošklivého prezidenta, pomožte nám proti němu. Což je u nás ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, bezesporu jste viděl hádky o židličky. Teď ... promiňte ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Což je u nás na ..., což je u nás na politické scéně ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď ale zamlčujete zase vy informace. Vždyť si vzpomeňme na ty hádky mezi vládou, které se ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
To byla ale mezi nimi spor, ale ne ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... které se ale dostávaly na evropskou úroveň a řešila, řešil Brusel, jestli ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ne, ale s pomocí evropských institucí, evropských politiků se není běžné, aby u sebevědomého národa, který je loajální ke své vlasti, aby bylo možné neustále bonzovat žalobníčkovat, jako je to prostě českým národním politickým a mediálním sportem. Podívejte, tenhle ten je ošklivej, podívejte, jak o něm támhle špatně píšou. Já si myslím, že spíš bysme měli být spíš v této věci jednotní, táhnout za své zájmy a pak já jsem přesvědčen, že nějakou formu, kterou já teď nechci předjímat, nějakou formu záruk v této věci garancí jasných pro české občany, že se jich domůžeme. Ale předpokladem je, když budeme prostě nějak hrát společně za naši republiku a ne tak nějak občas trošku tady za ty naše kamarády ve Francii, za naše kamarády v Německu, aby o nás špatně nepsali támhle a aby támhle. Prostě zkusme teď na chvilku jednu věc, kterou jsme si asi ještě nevyzkoušeli nebo někteří politici ještě to nepochopili, zkusme opravdu hájit zájmy českého občana a české veřejnosti.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak jak když tady některým politikům kladu otázku, jestli mlží, tak jsem si tedy dovolil tedy formulaci, že prezident kličkuje. Vy kdybyste byl ve vládě, chtěl byste, bude-li se něco dojednávat, co požaduje prezident jako, jako výjimku z té Listiny základních práv, tak byste chtěl nějaký závazek i prezidenta, že to už je poslední požadavek nebo že může přijít další?

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Ne, nepochybně tady bych chtěl závazek prezidenta. Pokud já bych seděl ve vládě, tak bych chtěl závazek prezidenta. Sedneme si, domluvíme ten postup, jak to uplatňovat vůči, vůči Evropské unii tak, aby prezident mohl podepsat, ale zároveň bych samozřejmě žádal, aby byl prezident připraven to také podepsat, protože jinak by, jinak by to ... rozumíte, tady je třeba jasně vyjasnit, o co jde. Jde o nějakou obstrukci, anebo jde o to prostě ještě něco ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Získat.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
... řekněme dohrát do konce. To druhé je legitimní, to první prostě není na místě a to skutečně pak je cesta k tomu, abychom na jedné straně nedosáhli vůbec nic a na druhé straně měli v Evropě 25 nebo 26 zemí vysloveně vůči nám zahořklých, nepřátelsky naladěných. A to si myslím země ve středu Evropy s těmi 10 miliony obyvatel dovolit nemůže, ani by to neměla chtít.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste mnohokrát jednal o zahraniční politice z pozice vicepremiéra pro evropské záležitosti včetně tedy ministra zahraničí Karla Schwarzenberga s prezidentem Václavem Klausem. To, co se může vnějšímu pozorovateli jevit jako kličkování, že není odpověď na otázku, jsou náklady, myslím odpověď Václava Klause, jsou náklady související s přijetím Lisabonské reformní smlouvy pro Česko v prvním gardu a teprve pak pro evropskou sedmadvacítku tak zásadní, že je lepší nepodepisovat? Vy umíte si vytvořit interpretaci toho, co u prezidenta přesahuje, jestli podepsat, nebo nepodepsat a slyšel jste to někdy?

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Já si myslím, že náklady za nepodpis té smlouvy, náklady za v podstatě odstoupení od Evropské unie, že by byly prostě enormní a že tohle to si dovolit v žádném případě nemůžeme. Čili důležité ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já se ptám, jestli jste slyšel, jestli podepsat, či nepodepsat při rozhovorech o zahraniční politice s hlavou státu? Protože to je ta základní otázka.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Teď vám nerozumím, té otázce. Té otázce já nerozumím, jestli ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jestli při zahraničněpolitických debatách mezi ústavními činiteli České republiky padla někdy odpověď od hlavy státu na tu základní otázku, co převažuje náklady toho, když se to nepodepíše, nebo naopak výhody toho, že se to nepodepíše, protože argumenty, které zaznívají od Ladislava Jakla, jsou jasné. Ty náklady jsou prostě obrovské, pro suverenitu země, majetkové náklady a podobně.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Tady já mohu vycházet jenom z toho, co, co pan prezident nám v průběhu toho procesu říkal a on nám nikdy neřekl, že to nepodepíše. On v podstatě buď ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale neřekl také, že to podepíše.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Tak já tu nechci vynášet věci z těch konzervací, které jsme měli třeba na úrovni prezident - premiér - ministr zahraničí a já. Já si myslím, že ... a jsem o tom tedy přesvědčen, že v tomto ohledu on jedná nikoliv jako člověk, který má k tomu výhrady, v tom je naprosto konzistentní, ale zároveň já se domnívám, že on je politický realista a že se samozřejmě snaží dosáhnout maximum, ale já si neumím představit, že by vlastně nasadil, nasadil tu laťku způsobem, že by ho to dovedlo k tomu, že nebude prostě respektovat určitá vůbec ústavní politická pravidla. Koneckonců ta smlouva prošla v parlamentu oběma komory, oběma komorami parlamentu dvoutřetinovou většinou. Skutečně zbývá tu pouze jeho podpis. A já si neumím představit, že v posledku by ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ono to není pouze, ona je to ratifikace.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
No, ale pouze ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
To předtím byl souhlas s ratifikací.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Zbývá pouze jeho podpis, tak to prostě je, můžeme to pojmenovat, jak chceme.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
To je docela zásadní pojmenování.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
A já si neumím představit, že, že by to za žádnou cenu prostě neudělal. To já si myslím, že se teď hovoří o té ceně a pak si samozřejmě na konci toho procesu můžeme sednout a vyhodnotit, jestli ty náklady za to, stály za to nebo ne.
 
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Prezident Václav Klaus v pátek při tom svém prohlášení neřekl jasné slovo k podpisu nebo nepodpisu Lisabonské smlouvy, tady jsou jeho slova.

Václav KLAUS, prezident /9. 10. 2009/
--------------------
Aniž si to mnozí uvědomují, Lisabonská smlouva pro Českou republikou znamená zásadní změnu. Tuto smlouvu jsem, jak víte a jak, myslím, u nás všichni dobře vědí, vždy pokládal za špatný vývoj Evropské unie. Prohloubí dnešní problémy Evropské unie, zvýší její demokratický deficit, zhorší postavení naší země a vystavuje ji novým rizikům. Mimo jiné i proto, že povede k ohrožení právní jistoty občanů a stability vlastnických vztahů v naší zemi.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pronesl v pátek prezident Václav Klaus. A Ladislav Jakl, velmi obratný diskutér, který jasně řekl, že pokud se ho prezident zeptá na jeho názor, tak by nedoporučoval Lisabonskou smlouvu k podpisu. V případě, že by byly dojednány ty garance, tak vy byste změnil svůj osobní názor?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Můj osobní názor na Lisabonskou smlouvu jsem vyjádřil tím, že jsem v jednom televizním pořadu z ní vytrhl stránku a udělal jsem z ní vlaštovku. Takovou pro mě má hodnotu a cenu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I když bude dojednán ten dodatek?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Myslím, myslím, že je to smlouva za všech okolností přinášející víc negativního a víc špatného nejenom pro Českou republiku, ale vůbec pro Evropskou unii.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I když v ní bude ten dodatek?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
A zadruhé: k tomu, k té otázce vaší, v jaké chvíli jsou ty výnosy a náklady. Jedna věc je evidentní a to je to třeba říct znova a jasně, i když ji, myslím, dost jasně řekl i pan prezident, za předpokladu, že pro Českou republiku nebude nějakým způsobem uplatněna výjimka práv Evropské unie a kdy nebude vyjednávána nějaká garance dopadů, které by tato listina mohla přinést, tak ty negativa jsou jednoznačně silnější a zde je možné říct, že za takových podmínek prezident republiky tu ratifikaci neprovede. To zaprvé. Zadruhé: k těm, k tomu ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, v této situaci by ji nepodepsal, o tom jste se bavili?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
V této, v této situaci, ale to řekl i v tom prohlášení docela jasně, že to je pro něj podmínka zásadní, nutná, nepřekročitelná. K tomu, co říkal pan Vondra před chvílí, že samozřejmě o těchto dalších krocích bude nutno jednat na české politické scéně. Bude třeba se bavit nepochybně velmi podrobně s vládou pana Fischera bude, budou nutna jednání na české politické scéně, která by měla dát nějakou podporu nějakému řešení. K tomu nepochybně proběhnou nějaká jednání. Do těch jednání, vy jste řekl jasně před chvílí, že do těch jednání vnesete prvek určitého ultimáta, teď to nemyslím nějak zle, že ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že by Václav Klaus měl říci jasné slovo.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
... že to bude podmínka, že to bude podmínka poslední. Rozuměl jsem také slovům pana premiéra, že by to byla zřejmě i od něj podmínka. Ano, do jednání vcházejí různé strany s různými podmínkami. Jednu věc pokládám za jistou, že prezident republiky do těch jednání vstoupí se svou podmínkou, a to totiž, že ho neuspokojí žádná deklarace, ale pouze záruky a garance pro českého občana.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A pak když na tu ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Vy se ptáte na konec jednání, já říkám vyjednávací pozice před začátkem a v tuhle chvíli nemá smysl kamkoli předbíhat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V dokončení ratifikace, české ratifikace Lisabonské reformní smlouvy se čeká také na český Ústavní soud. Pozvání přijal generální sekretář Ústavního soudu České republiky Tomáš Langášek, který je hostem v Brně. Vítejte v Otázkách, přeji hezkou neděli, dobrý den.

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Dobré odpoledne z Brna.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na kolik Ústavnímu soudu stěžuje jeho rozhodování, že už se podruhé ocitáte pod časovým tlakem? Alexandr Vondra tady mluvil o minutě před dvanácté, tedy tentokrát celá evropská šestadvacítka vyčkává právě na dokončení nedokončené české ratifikace.

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Já myslím, že to žádné rozhodování nestěžuje. Ústavní soud se Lisabonskou smlouvou zabýval už v loňském roce po dobu 7 měsíců. Soudci Ústavního soudu Lisabonskou smlouvu detailně znají. Já bych se přece jenom pokusil vyjádřit trošku k té předchozí debatě. Listina základních práv EU byla už vloni předmětem posuzování Ústavního soudu. Ústavní soud neshledal žádný problém v Listině základních práv EU a rozhodl o tom, že je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. On ji považoval za přínos, já bych chtěl zdůraznit, o co ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ty majetkové, promiňte, ty majetkové nároky, to znamená, že vy vnímáte i tu podmínku prezidenta republiky za nadbytečnou?

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Soudci Ústavního soudu se jednomyslně shodli na tom, že tato listina žádný problém z hlediska naší ústavy nepředstavuje. Já, mě by zajímalo, o co se opírá tedy ta obava, že snad na základě této Listiny základních práv EU by se mohl kdokoliv domáhat nějakých majetkových nároků, které jsou, které se odehrály z doby více než před 60 lety. Já jsem nic takového v té Listině základních práv nečetl. Nebylo to ani předmětem vloni námitky ze strany Senátu a ani ústavní soudci žádný problém v Listině základních práv EU neshledali. A ten soulad listiny s ústavním pořádkem byl také jedním z argumentů, pro které Ústavní soud rozhodl o tom, že Lisabonská smlouva v těch přezkoumávaných částech není v rozporu s ústavním pořádkem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, vy jste nečetl žádný posudek, právní posudek, který by, který by naznačil ty obavy a potvrdil ty obavy, o nichž mluví prezident republiky?

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Žádný takový posudek v řízení učiněn nebyl, nebyl ani vyžádán a nikdo ani nenamítal, že něco takového mohlo být problémem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď narážíte i na prezidenta republiky jako účastníka řízení při prvním posuzování Lisabonské smlouvy?

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Přesně tak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ladislav Jakl odpoví na tu námitku, vy jste vycházeli z nějakých i právních posudků?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Zaprvé, ta základní listina práv Evropské unie operuje s novým naprosto zásadním pojmem, a to je občan Evropské unie. Veškeré české zákonodárství, veškerá legislativa, která se vztahuje k restitucím, operuje s pojmem občan České republiky. A definuje pravomoci institucí, především justičních, České republiky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ta námitka, proč to prezident neuplatnil při tom prvním přezkumu Lisabonské smlouvy, kde on byl účastníkem řízení? Proč to neuplatnil?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ústavní soud se mimochodem loni velmi obsáhlým souborem námitek prezidenta republiky vůbec nezabýval. Já jsem přesvědčen, že ho vůbec nečetl, prezident republiky ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, Tomáš Langášek řekl, že ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Prezident republiky ho přinesl na ústní jednání, Ústavní soud odročil do druhého dne a vynesl, vynesl svůj verdikt. Čili je evidentní, že se tím vůbec nezabýval.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale Tomáš Langášek řekl, že to v prezidentově stanovisku, chápu-li vás správně, v Brně, tak že to v prezidentově stanovisku nebylo, když tady Ladislav Jakl říká, že jste ho nečetli?

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Nic. Žádná taková ... no, to je naprosto absurdní a dehonestující vyjádření ve vztahu k Ústavnímu soudu. Ústavní soud se samozřejmě každým podáním velmi důkladně zabývá.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ano, v noci, v noci, z jednoho dne na druhý.

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Jak jsem řekl, to řízení ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
V noci z jednoho dne na druhý.

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
To řízení běželo, to řízení běželo po více než 7 měsíců. Prezident republiky se písemně vyjádřil k návrhu Senátu a argumenty, na argumenty prezidenta republiky bylo v tom nálezu, v jeho odůvodnění důkladně zodpovězeno. Otázky, které přinesl na ústním jednání, nebyly nikterak nové.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Byly. Pardon, byly, zaprvé, byly zásadně nové, protože to, protože pan prezident v těch svých připomínkách k ústnímu jednání přinesl celou právní teorii na téma, na téma jádro ústavy, což byla argumentace, s kterým operovala předchozí vláda. Byly to zásadní námitky, které prostě Ústavní soud vůbec neviděl. Ale já na tohle téma se nechci bavit. Je možné, promiňte, jenom opravdu jedinou větu, ano, ústavní soudci mohou si leccos myslet na téma souladu nebo nesouladu základní listiny práv Evropské unie s českou ústavou. Ano, je to možné, že si něco na toto téma myslí. Ale to není záruka českého občana vlastnícího nějaký majetek, že jakýkoli občan Evropské unie se nebude domáhat svého majetku u soudu, u kterého potom budou rozhodovat Fin, Řek a Portugalec a budou rozhodovat dokonce i, protože, protože ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale oni přece asi nerozhodují z lógru nebo z kávové sedliny, ale snad se chovají na základě práva.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Na základě evropského práva, čili ne našeho. A vůbec nebudou brát naše restituční zákony v potaz. Budou pouze brát, jestli trvá, nebo netrvá nějaký diskriminující vztah a řeknou: ano, trvá diskriminující vztah, protože ten člověk, jenom proto, že není občanem České republiky, nemůže se, nemůže se domoci podle českých restitučních zákonů svého práva a prostě rozhodne. Já neubírám teď momentálně právo ústavního soudce kteréhokoli si na toto téma něco myslet, ale jeho názor není garancí, není zárukou. A to je úplně něco jiného, o co se teď hraje.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Já znovu tady se, tady se jaksi divákovi snaží někdo jaksi vnuknout, že tu skutečně ten průlom hrozí nebo že prostě takto není. Ty záruky, my jsme skutečně i vyjednali v Evropské radě, že prostě retroaktivita je vyloučená. A v tomto ohledu prostě není ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ale to je irelevantní, co si o tom myslí Evropská rada, to není záruka.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
nechte mi, já se vás, já vás nechal domluvit, nechte mě. Ne, ne, ne. To prostě právníci to koneckonců vědí, ale co chci také zdůraznit, jo, to se objevilo prostě teď zčistajasna u všech těch, já než jsem sem šel, tak jsem si skutečně přečetl všechny ty dokumenty, které prezident posílal, ať už Ústavnímu soudu nebo, nebo vládě v průběhu celého toho procesu a nic o tom znepokojení tam nebylo. To poprvé jsme slyšeli teď na té tiskové ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Nebylo, nebylo znepokojení.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Byla spousta výhrad k Lisabonské smlouvě jako, jako celku.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Stability vlastnických práv, to je v každém jeho dokumentu tato věta.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Ale toto já jsem tedy nikde, to se na mě nezlobte, to jsem nikde, nikde neviděl.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ohrožení vlastnických práv, stability vlastnických práv v každém jeho dokumentu.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
A chci jenom ještě upozornit na to, ta listina byla v zásadě ... poprvé byla podepsána dokonce nebo jako součást euroústavy tehdy ještě, my jsme k tomu měli jako ODS řada, řadu výhrad, ale byla podepsána premiérem Grossem. Ta listina byla nikoliv, nebyla vyjmuta, to byla součástí té ústavy, čili se na ní přímo vztahoval podpis českého premiéra. Já předpokládám, že tam tehdy měl zmocnění k tomu plnou moc, a to od prezidenta, protože asi jinak by to podepsat nemohl. A stejně tak ta Lisabonská smlouva. Premiér znovu měl plnou moc k tomuto kroku od prezidenta republiky. Čili přeci jenom řekněme si, řekněme si upřímně, že pokud ty námitky jsou tak vážné v této oblasti, jak dneska, dneska prezident tvrdí, měl všechny možnosti, všechny možnosti je uplatnit, uplatnit včas.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, já jenom, aby ... promiňte, abych se, abych se ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Proč tedy mluvčí sudetských Němců Bernd Posselt dneska zaútočil na českého prezidenta, že jeho nárok znamená ohrožení práv sudetských Němců? Tak asi to znamená, tak asi znamená, že kdyby, kdyby Lisabonská smlouva včetně základní listiny práv Evropské unie vstoupila v platnost, tak že by nějaká práva sudetských Němců byla posílena.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, on jasně, on jasně řekl v tom včerejším stanovisku, nebudeme se teď tady dohadovat o interpretaci Posseltových výroků, jasně řekl, že ty nároky tady jsou právně irelevantní po vstupu Lisabonské reformní smlouvy. Ale vrátím-li se do Brna, tak Ústavní soud se ocitl pod palbou kritiky skupiny senátorů, kteří teď podali tu druhou žádost o přezkum Lisabonu a tím důvodem je návštěva německého velvyslance a dotazování se předsedy soudu Pavla Rychetského na vyřízení tohoto podnětu, tedy toho druhého přezkumu. Nedá se to interpretovat, pane generální sekretáři, jako nepřiměřený nátlak?

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Myslíte ze strany skupiny senátorů nebo ze strany ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ze strany německého velvyslance, pokud to chápete jako nátlak ze skupiny senátorů, jak interpretují, tak ...

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Jak to může být nepřiměřený, jak to může být nepřiměřený nátlak, když v době, kdy předseda Ústavního soudu přijal německého velvyslance, žádné řízení o návrhu skupiny senátorů před Ústavním soudem neběželo? Skupina senátorů již od května avizovala a několikrát posouvala termín ohlašovaný, kdy podá návrh na opětovné přezkoumání Lisabonské smlouvy. Nikdo nemohl vědět, kdy to udělají, nikdo nemohl vědět, jestli to vůbec udělají. V polovině září prostě nový nastupující německý velvyslanec požádal předsedu Ústavního soudu o přijetí a předseda mu vyhověl. No, samozřejmě o čem by se spolu bavili, když ne o klíčových rozhodnutích Ústavních soudů obou zemí? O tom loňském nálezu Ústavního soudu České republiky a o tom letošním nálezu Spolkového ústavního soudu Německa.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Chápu-li to správně, tak to tedy spíš vnímáte jako nátlak skupiny senátorů, protože jejich argumentace je irelevantní?

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Pokud jde o tu schůzku s německým velvyslancem, tak samozřejmě ano. To je vytváření aféry z něčeho, co je naprosto běžné a samozřejmé.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My jsme svědky toho, že Ústavní soud České republiky se stává tělesem, které je podle části politiků zneužíváno k pozdržování ratifikace. Je teoreticky možná varianta, že by Ústavní soud mohl po posouzení té druhé, respektive třetí stížnosti, protože jsme neřešili vázaný mandát spolu teď my dva, což bylo takové druhé podání mezi tím prvním a druhým na Lisabonskou smlouvu jako celek, tak je možné, možná ta varianta, že teď padne od Ústavního soudu verdikt, že každá další žádost na Lisabonskou smlouvu bude bezpředmětná?

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Ústavní soud nemůže nikdy vyloučit dopředu a nemůže nikomu upřít právo obrátit se na něj s nějakým návrhem. To, jestli nějaká další stížnost na nebo návrh na přezkoumání Lisabonské smlouvy bude možný, nebo ne, to bude záležet na tom, jakým způsobem Ústavní soud rozhodne o tomto návrhu, zda pokryje tu Lisabonskou jako celek, Lisabonskou smlouvu jako celek, nebo zda ji bude přezkoumávat pouze v částech. Ve hře je samozřejmě stále varianta, že ten návrh může být odmítnut jako zjevně neopodstatněný nebo nepřípustný. O tom soudci vůbec ještě nejednali. To jsou pouhé spekulace, to řízení běží necelé 2 týdny. Ústavní soud pouze rozhodl o tom v tuto chvíli, že bude považovat tu věc za naléhavou. Nic dalšího se k tomu nedá říct.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ještě přeci jen ale jedna věc, mohl by ten případný dodatek změnit povahu Lisabonské smlouvy, že kdyby opět byla napadena, tak by se jí musel zabývat? To znamená to, co zatím víme o té výjimce, o tom dodatku, možný další přezkum Lisabonské smlouvy, ano, či ne?

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
No, tak jak už jsem řekl, z hlediska Ústavního soudu je Listina základních práv EU uzavřena, protože tu listinu přezkoumával Ústavní soud v loňském roce a v tomto řízení už se ani o Listinu základních práv EU nejedná. Samozřejmě bychom, pokud by Ústavnímu soudu byla předložena Lisabonská smlouva pozměněna, je otázkou, jestli by skutečně ten nález toho loňského roku neměl být přehodnocen, respektive jestliže by, jestli by nevznikla nějaká potřeba ze strany navrhovatelů jiných skupin senátorů, Senátu, znovu to pozměněnou Lisabonskou smlouvu prozkoumat. Ale my nevíme, co přesně prezident republiky v tuto chvíli chce, je to samozřejmě jeho věc, je to věc vlády, jaké diplomatické aktivity vyvíjejí. Ústavní soud nyní v nynějším řízení projednává Lisabonskou smlouvu v rozsahu, v jakém byla napadena skupinou senátorů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji za rozhovor, to byl generální sekretář Ústavního soudu České republiky Tomáš Langášek. Přeji hezký zbytek dne do Brna.

Tomáš LANGÁŠEK, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Vám taky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváme ještě na, na průzkum, tak podíváme se na data, která v tomto týdnu zveřejnila společnost SANEP, reprezentativní vzorek asi 4,5 tisíce lidí, necelého 4,5 lidí ve věku od 18 do 66 let (ostatní jsou již podle SANEPu asi neplnoprávní–pozn. EUportal). Sociologická firma uvádí statistickou odchylku přibližně 2,5 procenta. Tato agentura si myslí, že prezident Václav Klaus by měl bezodkladně podepsat Lisabonskou smlouvu reformující Evropskou unii, tady jsou ona data. Vidíme to jasně, otázka tedy zněla: myslíte si, že by měl prezident Klaus bez odkladu podepsat Lisabonskou smlouvu? Zelené ano - 43 procenta, ne - 38 procent, 20 procent, ale to je zajímavé, ještě nemá na tuto otázku jasný názor. I tak, podíváme-li se na statistickou odchylku, tak do jisté míry převažuje tedy počet lidí, kteří si myslí, že by mělo dojít k podpisu Lisabonské reformní smlouvy prezidentem. Druhý graf, průzkum zjistil, že 44 procent lidí je přesvědčeno, že oddalování podpisu poškozuje pověst České republiky v rámci evropské sedmadvacítky. Opačný názor zastává 37 procent lidí a 19 procent, je to stejná skupina jako při odpovědi na tu předchozí otázku, nemá jasný názor. Dnes The Sunday Times napsal, že v souvislosti s českými postoje v evropské sedmadvacítce uvažují ty silnější země, jestli by opravdu nebylo dobré Evropu rozdělit na dvourychlostní. Ti, kteří chtějí větší míru integrace, viz Německo a Francie, a ti, kteří s tím mají problém, Velká Británie, Irsko, Česká republika, možná Polsko. Neprospělo by Evropské unii jako entitě, pokud by se opravdu rozdělila na dvě části, na ty, kteří chtějí jet kočárem větší integrace euroústav, Lisabonské smlouvy, a ti, kteří takovou integraci nechtějí, pane senátore?

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Jestli by to prospělo Evropě, nebo ne, to já se neodvažuju teď soudit, ale myslím si, že v našem zájmu to prostě není. V našem zájmu je být součástí toho širšího celku, kde jsou i třeba země, jako Británie nebo ty skandinávské země, kde přeci jenom na celou řadu těch problémů evropských, co se týká demokratického deficitu a podobně, tak přeci jenom máme, bych řekl, bližší názor, než má ten názor takové té jádrové Evropy. A zároveň my jsme, my jsme ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Z toho, jak znáte tu situaci v Evropě, přijde ta diskuse o dvourychlostní Evropě, že Lisabon a způsob ratifikace přispěje k tomu, že ...

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Takhle, ta vícerychlostní Evropa fakticky v některých oblastech funguje, tak některé státy euro mají, některé nemají. Některé státy jsou součástí Schengenu, některé nejsou. Čili z tohohle ohledu taková ta flexibilita tam, tam fakticky existuje a bude existovat podle mého soudu i nadále a to vůbec nevadí. Ale udělat nějaké takové jaksi klíčové rozdělení, že tady prostě jsou země nějakého tvrdého jádra a tady jsou ty země ostatní, tak si myslím, že dobré by to nebylo. Z druhé strany to vyhrožování, které vy jste teď citoval, ty jedny média, to se objevuje prostě pokaždé, když bych řekl, je třeba postavit ty kuřata jako do jedné linie a myslím si, že to neznamená, že prostě máme úplně sklapnout podpatky a nic nedělat. To jako rozhodně by správný postup nebyl. To se objevuje a objevilo se to vůči Irsku, objevilo se vůči dalším zemím vždycky, když byly nějaké problémy. A nebral bych to zase až tak smrtelně vážně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ladislave Jakle, neprospělo by Evropě, pokud by ti, kteří se chtějí více integrovat, tlačí euroústavu, Lisabonskou smlouvu, Němci, Franci, tak ať se integrují a Evropa ať zažije dvě entity?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Mě zaujal ten váš průzkum, z něj teda plyne, že hodně, o hodně méně než polovina české veřejnosti podle toho průzkumu si přeje ratifikaci Lisabonské smlouvy, jenom 43 procent.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tam je 20 nerozhodnutých.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
To po té masáži mediální je docela dobré. Ale jedna věc jiná mě zaujala na tom průzkumu, doufám, že si jí vaši diváci všimli, že se ptali pouze lidí do 66 let. To je kvůli tomu, aby se neptali českého prezidenta? Nebo mojí maminky a mého táty? Možná, že by také k tomu chtěli něco říct.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zeptáme se sociologů, jestli to bylo pro to, aby ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Nebo si myslí, že už ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... Václav Klaus byl vyloučen jako reprezentativní sociologicky.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Nebo jestli sedmdesátiletí lidi už jsou dementní a nemají se podílet na věcech veřejných nebo něco podobného, mně se to teda vůbec nelíbí takovéto omezení takového průzkumu. Ale k tomu, co jste říkal, ta debata je zčásti racionální a zčásti je to forma vydírání. Je to forma vydírání, když nepřijmete naše tempo, budeme si sami a my si uděláme pro sebe a trhněte si nohou. Tento, tento parametr odmítám naprosto. Ale racionální složka, ta v tom samozřejmě je a obsahuje v sobě ještě jeden zajímavý fenomén. Říká se, například při argumentaci o Lisabonské smlouvě, že je strašně nutná pro další rozšiřování potenciální Evropské unie, což je nesmysl. Právě je to zcela nekompatibilní s touto vaší myšlenkou, že buď bude se více centralizovat, utahovat šrouby, ale pak samozřejmě se zvyšuje práh přijatelnosti pro přijímání nových členů. Anebo zůstáváme na nějaké přijatelné míře integrace, centralizace, ale také suverenity jednotlivých států, a to podle mě daleko lépe umožňuje další rozšiřování Evropské unie.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, když necháte stranou nátlak, ale berte to tak, že to je nátlak nejsilnějších zemí, které Evropskou, Evropskou unii zakládaly. To znamená, že ten nátlak může být legitimní, protože zkrátka zakládaly Evropskou unii, mají jisté představy.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Já se k té vaší, já se k té vaší otázce dostanu, jenom, jenom jsem chtěl poznamenat ten, ten zjevný nesmysl, který se říká, že čím víc budeme integrovat, tím to lépe umožní novým členům vstupu, což se například Albánii nebo někomu, je to přesně naopak. Čím víc se bude utužování integrace, tím složitější bude přijímání nových členů. Což možná někdo chce, to je v pořádku, ale ať nelže, ať nelže, ať neříká, že je nutné přijímat Lisabonské smlouvy a další utahování šroubů kvůli, kvůli rozšiřování, to není pravda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Stručná odpověď.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
A k té dvourychlostní. No, tak politicky je to samozřejmě pochopitelný názor, který si říká: no, vy nechcete jít s námi do společného státu, superstátu, no, ale prostě nám to, nám to nemůže bránit, abysme si ho udělali. Na druhou stranu země, které nechtějí příliš prostě úplně být bruselskými vazaly, tak mohou říct: my tento poslední krok s vámi uděláme. To je, to je racionální myšlenka. Horší je, že se spíš používá jako, jako forma nějakého vydírání, že by stala nějaký konec světa, ale i upřímnost, ale i upřímnost některých.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nechte stranou to vydírání, vám by se myšlenka dvourychlostní Evropy, fakticky vzato, líbila?

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Ale, ale musel by někdo říct, že ji opravdu chce a ne pokrytecky říkat: je to projekt pro celou Evropu, je to projekt pro všechny členské země a půjdeme jenom tak dál, aby to vyhovovalo všem. Tak to je možné říkat, anebo je možné říkat: uděláme si pro sebe. Prostě nemůže platit obojí. Ta licoměrnost a to pokrytectví by mělo skončit a říct: my tam chceme dojít za každou cenu a vy nás nezdržujte. A jestli nás budete zdržovat, uděláme si to podle sebe.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Poslední otázka, Česká republika je poslední zemí, kde se ratifikuje Lisabonská reformní smlouva. Jaké náklady pro Česko to podle vás má?

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Tak rozumíte, být poslední je na jednu stranu ...

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Už jsme týden za Německem, to je ostuda, že jo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
14 dní.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
... na jednu ... být poslední je na jednu stranu velká zodpovědnost, má v sobě určitou výhodu, protože jaksi ten váš vyjednávací potenciál tím pádem přeci jenom stoupne, to je realita z teorie vyjednávání. Ale je to i riskantní hra samozřejmě, která když se, bych se řekl, přehřeje nebo přehraje, tak to nemusí dopadnout dobře. Čili výzva k velké zodpovědnosti vzít rozum do hrsti, zkusit tady táhnout doma za jeden provoz a rozhodně nedělat obstrukce, vyjednat co se dá, ale s cílem, s cílem se dohodnout.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Alexandr Vondra, Ladislav Jakl, děkuji za tuto věcnou zajímavou debatu a těším se někdy příště na shledanou.

Ladislav JAKL, tajemník prezidenta republiky
--------------------
Děkuju.

Alexandr VONDRA, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/
--------------------
Na shledanou.
 
Otázky Václava Moravce, ČT 24, 11. 10. 2009

6439 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

11. září. Univerzitní důkaz: Pád budovy č. 7 WTC nezpůsobil požárPomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončitChudí se dále propadnou, může padnout Euro i Evropská unieSvět po koronaviru. Podle odborníků pandemie povede nejen ke skutečnému zastavení globalizace, k poklesu vůdcovství USA na světové scéně, ke zvýšení nacionalistických náladV Evropě bude čím dál větší nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Bodejť by nehrozil nedostatek zeleniny, když naše země není potravinově soběstačná

euServer.cz

ČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...Pomoc Ruska a nepomoc NATO a EU Itálii...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaJak překonat pandemii

Eurabia.cz

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem, musí totiž zajišťovat zájmy Francie v Africe a USA v AfganistanuZápad EU Čechy opovrhuje, ale Španělé nám děkují: "Byli pouze Češi, kdo nám v těžké chvíli přišel na pomoc.“

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Eurodotace pro „nezávislá média“ v době koronakrize? Tomáš Vyoral už tuší, jaký obsah pak vypustíNakopat do p*dele! Dobytek Kolář. Podlost v nouzovém stavu. Foldyna ještě velmi, velmi přitvrdil
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění