Křesťané a Evropská unie

Autor: Richard Kováč | Publikováno: 24.10.2009 | Rubrika: Názor
Ježíš

 

Vážení bratři a sestry, rád bych s vámi sdílel pohled na dobu ve které žijeme a na věci, které se nás všech zásadním způsobem dotýkají. V Bibli máme mnoho příkladů jak Boží lid a nebo jeho jednotlivci žili v různých náboženských a nebo politických systémech. Také máme mnoho příkladů jak se lidé, kteří znali Hospodina v těchto situacích/době chovali a jak reagovali v jednotlivých případech.
 
   Žijeme v době kdy vzniká v Evropě něco co zde již v různých podobách bylo. Ať už to byla římská říše, nebo pokus o její vzkříšení nacistickým německem /třetí říše/.
 
   Zcela zjevně zde vznikají Spojené státy evropské, jejíchž důsledkem a záměrem bude centrální vláda a evropský prezident. Ze stávajících států se stanou pouhé regiony s minimální pravomocí zcela poddané centrální moci. Křesťané, kteří pozorně sledují tento vývoj jsou z velké části znepokojeni /zvláště ti kteří zažili totalitu/ a politicky patří k takzvaným euroskeptikům. Ke kterým se hlásím i já. Chtěl bych na základě písma poukázat na to jak se má křesťan postavit v této situaci k EU. Co máme dělat, jaké máme perspektivy, atd..
 
   Nehodlám zde předkládat žádné politické názory či východiska. Přestože jako člověk/občan jsem nějak politicky orientován a mám na konkrétní věci své názory. Pevně věřím, že jako i v mnoha jiných případech můžeme hledat odpověď/řešení v Božím slovu.
 
Podívejme se tedy nejdříve na muže , který je nám příkladem a tím je Daniel. Tento muž žil v době, kdy Izrael byl pod mnohonárodnostní vládou, která měla jednoznačně totalitní parametry. Tehdejší vládce Nabuchodonozor panoval nad národy různých jazyků i náboženství. Daniel i Boží lid v tehdejší době byl pod mocí této vlády a já bych chtěl vypíchnout ty situace, které popisují postoje a reakce Božího služebníka Daniele. V první kapitole knihy Daniel čteme že Izrael byl poražen babylonským králem, žil v okupaci a část Izraele byla přestěhována do země Sinear. Mezi přestěhovanými byl také Daniel a jeho přátelé. Daniel byl poddán babylonským zákonům a předpisům do té míry, do které nebyly v rozporu z Božím zákonem. V Písmu čteme, že Daniel byl bez poskvrny a bez kazu. Prostě perfektní úředník babylonské vlády. Až by se mohlo zdát, že si zadal s tehdejší nomenklaturou.
 
Že Daniel nebyl kariéristou a servilním sluhou můžeme číst ve 3.kapitole knihy Daniel, kdy on a jeho druzi odmítli účast na skupinové modloslužbě, která se týkala všech občanů babylonské říše. Ani hrozba trestu smrti nemohla zvrátit jeho rozhodnutí. Z toho jasně vyplývá, že jasně věděl kde končí poslušnost vládě a kde sluší raději poslouchat Hospodina. Ta samá situace se opakovala době krále Dária /Daniel 6.kapitola/. Zde vidíme, že Daniel díky své věrnosti nejenom že přežil několik vládců, ale ani za vlády krále Dária se nesnížil ke kompromisu stran jeho modlitebního života.
 
   Obraťme se nyní k Novému zákonu do doby kdy Pán Ježíš přišel na svět jako dítě a žil v určité politickém a náboženské prostředí. V té době byl Izrael opět pod mocí cizí země tentokrát římské říše. Když budeme číst pozorně evangelia a epištoly vyčteme z nich mnoho informací o tom jak tehdejší římská vláda ovlivňovala život běžných židů a později i křesťanů.
 
   Jak se tedy mají křesťané dnes chovat a jak se mají postavit tváří tvář vnikajícímu super-státu zvanému Evropská unie, státu , který není nakloněn křesťanům ?!? Z Bible i z historie je nám jasné, že to přináší mnohá nebezpečí, úskalí, ale také možnosti a výzvy.
 
   Proto bych se chtěl podívat s vámi na některé případy/situace, které se týkají tohoto tématu. Když farizeové pokoušeli Pána Ježíše a ptali se ho jak se dívá na daňové úniky, čteme: Ježíš jim odpověděl dejte císaři co je císařovo a Bohu co je Božího. /mat.22/17/. Krásný příklad postoje křesťana k vládnoucí moci máme v Římanům 13/1-7 : každá duše vrchnostem poddána buď. Neboť není vrchnosti, jediné od Boha a kteréž vrchnosti jsou od Boha zřízené jsou. A protož kdo se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví, ti kteří se protiví, odsouzení sobě dobudou. Nebo vrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Chceš-li se pak nebáti vrchnosti, čiň dobře a budeš mít chválu od ní. Boží zajisté služebník jest, tobě k dobrému. Pakli bys zle činil, boj se, neboť ne nadarmo nese meč. Boží zajisté služebník jest, mstitel zůřivý nad tím, kdož zle činí. A protož náleží poddánu býti netoliko pro hněv, ale i pro svědomí. Nebo proto i daň dáváte, že služebníci Boží jsou, pilnou práci o to samo vedouce. Každému tedy, což  jste povinni, dávejte. Komu daň tomu daň, komu clo tomu clo, komu bázeň tomu bázeň, komu čest tomu čest. Žádnému nebývejte nic dlužni./kralická Bible/
 
   Pavel píše křesťanům do Říma ať jsou poddáni vládě. Jaká to byla vláda ? Byla to cizí mocnost, která okupovala celý tehdejší svět a vedla dobyvačné války s okolními národy, které se potom staly součástí  římské říše.
 
   Jestliže se v budoucnosti stane naším „vládcem“ evropský prezident budeme na základě Písma povinni ho respektovat, být mu poddáni a také se za něj modlit. Nevím jestli je to pro vás přijatelné, ale já tato slova píši jako silný euroskeptik, který by nejraději Evropskou unii rozpustil. Ale jsme-li Boží děti máme naději u Boha. Vždyť první církev obrátila tehdejší římskou říši na ruby.
 
Udělejme to i my vždyť všechny věci napomáhají těm , kteří milují Boha /řím.8/28/ . Naplňme evangeliem Evropskou unii, obraťme muslimy na křesťanství. Selžeme-li v tom bude nás Pán soudit. Vždyť Boží soud začíná od domu Božího /1.Petr.4/17/ . První církev přestože byla poddána tehdejší vládě zakoušela pronásledování, protože stejně jako starozákonní muž Daniel, věděla, kdy je třeba poslouchat raději Boha než lidi. Kéž nám Pán dá moudrost v těchto věcech. Shrnul bych svůj příspěvek slovy proroka Jeremiáše /Jer.29/7/.. a hledejte pokoj města tohoto do kterého jsem vás zastěhoval a modlívejte se za něj Hospodinu, nebo v pokoji jeho budete míti pokoj.
 
Bůh vám žehnej
Richard Kováč
Apoštolská církev Olomouc

9723 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Vatikán přispěl z výnosu Svatopetrského haléře peníze na film s explicitní homosexuální scénou Ty sadistické loupeže ve Švédsku, jejichž oběti jsou brutálně pokořeny a pomočeny imigranty, jsou důsledkem konzervativního krácení daní před 10 lety, objevuje jejich pokrokový premiérJe Rusko odsouzeno k zániku?Porno je podporováno, protože u bílého muže v důsledku způsobuje neschopnost si založit rodinu. Co může být větším ponížením ženy než porno? A co je proti pornu zmíněný sexismus?Pomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončit

euServer.cz

Čeho všeho se chvilkaři budou muset ještě dopustit, než na ně padne zákon?Levice opustila pracující třídu a přeběhla k migrantům, k LGBT a posedlostí Gretou, hořekují švédští komunisté

ePortal.cz

Propaganda na výbornou: Jak to funguje u ČTV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

Eurabia.cz

Muslimové a přátele islámu z TOP09 volí v Teplicích na senátora neomarxistu BergmanaStatistika : Švédsko je už z 1/3 nešvédké

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Alexij dlouhodobě žijící v Česku: Dostává mě, když vzdělaní Češi řeknou, že nesnáší Rusy kvůli roku 1968. Vždyť starší Rusové tento rok berou podobněChtějí z nás mít stádo spotřebitelských ovcí. Žrát, chodit do práce a utrácet, soptil na akci SPD Okamura
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění