Karol VI., knieža zo Schwazenbergu: Na obranu slobôd

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 13.11.2009 | Rubrika: Kulturní válka
rytíř2

„Suverenita sídli výhradne v Bohu“. /Louis de Bonald/

„Sloboda liberálov = sloboda myslieť si, že som kura, alebo, že som zo skla.“

/G.K. Chesterton/

„Odpoveď kniežaťu tohto sveta: My totiž z porážok sa radujeme, na smrť sa tešíme, za prenasledovanie ďakujeme, utrpenie vyhľadávame.“

„Quo vadis Domine? Sa pýtame a počujeme: „Idem sa dať znovu ukrižovať. Ak chceš za mnou prísť, vezmi kríž a nasleduj ma“. A my pôjdeme. Pôjdeme znovu do katakomb. A pôjdeme znovu, hoci až v deň najposlednejší.“

/Karol VI., knieža zo Schwarzenbergu (1911-1986)/

V 1.ČSR by sme okrem prevládajúcich demokratických, zväčša ľavicových, či iných prúdov našli aj mysliteľa vskutku konzervatívneho. Bol ním Karol VI., knieža zo Schwarzenbergu, píšuci zväčša pod pseudonymami . Najznámejší je Jindřich Středa.

Obrana slobôd

Konzervatívci zväčša o slobode veľa počúvajú od svojich oponentov. Vedia však, že v tomto prípade ide o slobodu utopickú (tento koncept je charakteristický tým, že obchádza prirodzene dané obmedzenia pre slobodu a celkom opomína Kristove slová), či slobodu anarchickú (ktorá má každému dovoliť čokoľvek si zmyslí) a slobodu obmedzenú slobodou druhého vyjadrenú tým, že sme slobodní robiť čokoľvek, čo neškodí podľa liberálnych paradigiem inému.

Pravda, keby obhajcovia tohto typu slobody boli vôbec kedy schopní odhaliť, čo ešte škodí a čo už neškodí, možno by sa vymanili zo svojich abstrakcií, zo svojich zjednodušujúcich konceptov.

Inak na slobodu hľadia konzervatívci. Nie, že by ju neponímali ako hodnotnú samotnú o sebe. Rovnako nič nenamietajú proti tzv. „slobode myslenia“ (aj napriek tomu, že aj táto sloboda má svoje mnohé obmedzenia  (pri omši vyznávame ako katolíci, že sme zhrešili i myšlienkami). Upozorňujú však, že sloboda môže byť použitá i na páchanie zla a ako takáto nemôže byť postavená napr. nad dobro a spoločnosť musí preto oceňovať najmä slobodu zameranú k cnosti a dobru.

Alebo slovami “konzervatívneho“ klasika Edmunda Burka: „Jedinou slobodou o ktorú mi ide, je sloboda spojená s poriadkom.“ Mravným poriadkom predovšetkým, anticipujúc Kristove slová: „Kto pácha hriech je otrokom hriechu.“ Samozrejme poznajúc učenie cirkevných mysliteľov – napr. sv. Tomáša Akvinského – nie každá neresť je a má byť trestaná ľudskými zákonmi.

Karol, knieža zo Schwarzenbergu sa staval na obranu skutočnej slobody. Pri svojom pohľade sa pre našu dobu paradoxne vracia do stredoveku, času, kedy v politike nevládla občianska vojna parlamentnej demokracie. Vidí rozvrhnutú politiku v stredoveku tak, že zaisťovala rovnomernú spoločenskú stavbu, ktorá samotná veľkou mierou zaručovala svojim členom slobodu. V stredoveku, v ktorom vďaka autarkcii, významnému pojmu pre distributivistických ekonómov, existujúcej v spoločnosti, kde takmer každý žil bezprostredne zo svojej práce, majúc k tejto práci prostriedky.

Nebol tu všemocný štát, ktorý by zasahoval mimo rámec, v ktorom má pôsobiť na ochranu všeobecného dobra. Sloboda tu mala svoj reálny podklad.

Jednotlivé jednotky spoločnosti boli do veľkej miery autonómne a zároveň tlačené k tomu, aby sa správali zodpovedne. Stredoveký pán mal svoje dôchodky a svojich ozbrojencov a mal mnoho dôvodov, aby sa k svojim poddaným, ktorých zároveň na politickej rovine reprezentoval, správal slušne.

Existovala teda samospráva malých celkov, panovník ani žiadne iné teleso nebol schopný tieto samosprávy sám ovládať a tým sa zaručovala ich sloboda. Tieto celky, stredoveký pán, ani panovník, nikto z nich nebol zvrchovaný – a to je práve to, čo dávalo stredovekej štruktúre vyváženosť. Jedinou skutočne zvrchovanou autoritou bol Boh. Odrážalo to podstatnú skutočnosť a síce, že slobodu môže dopriať len autorita, ktorá je silná a nezávislá. Biblia tiež odpovedá, že ten, kto pácha hriech slobodným nie je.

Ekonomický pohľad

Stredovekému zemanovi tiež ostávali prostriedky, ku ktorým čestne prišiel. Nebol tu štát, ktorý by vynucoval tzv. sociálnu spravodlivosť. Ak niekedy platil bernú, tak len v mimoriadnych situáciách a nikdy by nepochopil, prečo má mať štát trvalý nárok na časť jeho príjmu.

Stredoveký pán však zároveň nebol lakomým zhŕňajom. Už v dôsledku stálej prítomnosti sakrálneho a biblického povedomia, ktoré bolo proti hromadeniu majetkov na zemi. Stredoveký pán bol preto pohostinný, podporoval chudobných a vdovy, a tiež Cirkev. Jeho úlohou bola aj obrana slobôd.

Až tzv. protestantská etika – predovšetkým protestantský „duch kapitalizmu“, ako o ňom písal Max Weber vo skvelej štúdii, a následne liberalizmus priviedli zmenu.

Bol to liberalizmus, ktorý uvoľnil cestu vláde peňazí prerazením stavovských priehrad a pociťoval ako urážku, keď niečo peniazom dostupné nebolo.

Kritika pokrokárstva a demokracie

Moderný štát, ktorého vznik bol umožnený rovnako technickým pokrokom, sa dostal do polohy, kedy je mu občan otrocky podriadený. Silám, ktoré ho podrobujú zo všetkého najviac však chýba práve autorita. Rovnako ako občanovi chýba viera a mravný zákon, ktorým by premeriaval moc.

Liberalizmus je prekážkou v ochrane skutočných slobôd, pretože atomizuje spoločnosť a robí občana osamoteným jedincom. Takýto jedinec kladie na spoločnosť neprimerané požiadavky (pokladá ju totiž za zlo, ktoré sa usiluje zobrať mu slobodu). Neuvedomuje si svoje povinnosti voči spoločnosti, ktoré by mal pokladať za súčasť zákonnosti – v tomistickom význame toho slova – naviazanej na mravný zákon.

Posvätná je pritom predovšetkým rodina, ktorá samotná a tiež jej práva sú v súčasnosti ako za prispenia liberalizmu, tak za prispenia socializmu, pošliapavané. Rodina má byť základom spoločnosti a ochraňovať poriadok, ktorý je štátu daný z Božej milosti, to je riešenie z konzervatívneho pera.

Karol však pokrok zasiahol aj na inom mieste – za najväčšie zlo považoval modernú vojnu, ktorá mohla existovať len vďaka pokroku. A to sa knieža nedožil terorizmu a ďalších nebezpečenstiev číhajúcich na človeka v 21.storočí. Karolova myšlienka: „... v mysliach pokrokárov je úlohou ľudstva vynaliezať, čo sa vynájde alebo koľko ľudí to zabije.“

Rovnako si všímal vplyv propagandy, ktorá sa zmocňuje ľudí. Karol sám mohol ešte vidieť počiatky kultúrnej revolúcie a prenikanie kultúrneho marxizmu práve vďaka tomuto inetelektuálskemu vynálezu. Oproti všade prenikajúcemu pokroku kladie Karol radšej Písmom hlásaný pokoj.

Karol kritizoval tiež demokraciu, nemohol inak, lebo dával prednosť pravde pred tvrdeniami väčšiny. Demokracia odmietajúca podriadiť sa akýmkoľvek dogmám si naopak pravdu vyrába ako na bežiacom pásme. Demokratické orgány sú všemohúce. Stačí, ak je za nimi 50%+1, tento orgán má „patent na rozum“ – má právny monopol a nie je žiadneho prameňa práva a žiadnych slobôd, aby ich štát nemohol zrušiť.

V takejto situácii všemocného štátu prechádza človek do skutočnej poroby. Karol dupluje: „Nemýľte sa, demokrati, vy ste, kto vynašiel štát totalitný, ktorý nič mimo seba nepozná.“ Problém, na ktorý poukazoval tiež Eric Voegelin, problém reprezentácie a to, že vláda ostáva vládou aj v prípade, ak je demokratickou, si všíma aj Karol. Poukazuje na to, že dnešný človek si nechá nadiktovať od štátu čokoľvek. Aj veci, ktoré by nikdy nestrpel od legitímneho kráľa. Pretože v demokracii nie Boh, ale štát určuje, čo je právom a čo nie.

Necháva nám aj odkaz vhodný pre súčasnú Európsku úniu: „Zánikom kresťanstva v Európe by určite namiesto tradičnej vzdelanosti nastúpila iná totalitná.“ Karolove slová sa už dávno napĺňajú.

Nech je teda odkaz Karola IV, kniežaťa zo Schwarzenbergu pre nás poučný rovnako ako jeho vyznanie: „A pre nás pravda náboženská, teda dej ľudského spojenia s Bohom je nerozoznateľná od predstavy Cirkvi, Božskej inštitúcie, skrze ktorú a v ktorej sa toto spojenie uskutočňuje.“

Don Quichotte 07/2006

http://donquichotte.sk

 

2845 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

USA vyhrožují České republiceEtiopské aerolinie otvírají nové linky z Norska do Etiopie, aby falešní uprchlíci mohli navštěvovat země, ze kterých „uprchli“Neexistuje žádný důkaz, že by Rusko zasahovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2020, aby prosadilo opět TrumpaKriminální kauzy ČSSD. PřehledněPomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončit

euServer.cz

Čeho všeho se chvilkaři budou muset ještě dopustit, než na ně padne zákon?Levice opustila pracující třídu a přeběhla k migrantům, k LGBT a posedlostí Gretou, hořekují švédští komunisté

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaNulová tolerance pro vydírání ekoteroristů. U mne je tolerance vůči těmto šílencům na bodě nula. Ustupovat jim znamená jejich trestné činy legitimizovat

Eurabia.cz

Proč Babiš neposlal armádu na ilegální imigranty, ale posílá jí na Čechy? A budou do nás střílet?Petr Hampl doporučuje: Kniha o zklamání bývalého stoupence radikální levice

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Kiska se bude třást, hodně třást. Fico v háji? Nahoru letí rebelOdbojář Václav Havel. Už je to černé na bílém. Celé zdůvodnění zde
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění