Petr Hájek: Často s Klausem nesouhlasím. Já chci, abychom z EU vystoupili

Autor: odjinud | Publikováno: 29.12.2009 | Rubrika: Rozhovory
No EU

Pohrdá Evropskou unií, obamovskou Amerikou, českými politickými stranami i lety do vesmíru. Ctí Václava Klause, Benedikta XVI. a národní kořeny. Osmapadesátiletému Petru Hájkovi, zástupci ředitele Kanceláře prezidenta republiky pro strategickou komunikaci a kulturu a jednomu ze tří nejbližších prezidentových poradců, se nedá upřít chuť provokovat.

* * Jak se změnil váš život od chvíle, kdy jste přestal být prezidentovým mluvčím?

Hlavně jsem poodstoupil od médií. Život se rozjasnil. Už bych to dál dělat nemohl. Pět let 24 hodin denně mi stačilo.

* * Současná média a lidé v nich vám dost leží v žaludku. Sám jste však před 20 lety byl u zrodu svobodného tisku. Co se stalo špatně?

Nestalo se nic, chyba byla v nás. Žili jsme v iluzi, že vstupujeme do svobodného světa. Svět už ale dávno svobodný nebyl. My jsme si ho tak jenom vysnili. A média nejen věrně odrážejí tuto tendenci, ale sama se významně na dekadenci naší civilizace, na zužování prostoru svobody podílejí. Mystifikují veřejnost a manipulují jí. Opět vytvářejí stádní myšlení a ničí politický systém.

* * Předpokládám, že stejně kritický tedy budete i k politickým stranám.

Není k čemu být kritický, protože už vlastně nejsou. Přesněji řečeno jsou ideově vytunelované, pouze předstírají, že představují přirozené zájmy svých voličů, ale ve skutečnosti jsou jen strojem na výrobu mocenského a ekonomického vlivu v zájmu svých elit.

* * Proč tedy chodit k volbám?

To je problém celoevropský. Lisabonskou smlouvou klasická demokracie na kontinentu fakticky vzala za své. Většinu zákonů volič už hlasováním ve své zemi neovlivní. Nějaký čas ještě bude trvat, než občané masivně a konkrétně pocítí, že volby jsou zas už jen potěmkinovské kulisy. Zbývá trochu iracionální víra v nastartování sebezáchovných demokratických procesů ve velkých zemích EU.

* * A pokud nenastartují?

Nějaký čas budou úspěšné mediálně-kabaretní projekty typu strany knížete Schwarzenberga. Pak nejspíše nastoupí radikální protidemokraticky vyhranění vůdci. A lidé za nimi půjdou. Z toho mám strach.

* * Vás asi baví říkat nebo psát věci, o kterých musíte vědět, jak budou provokovat.

Cokoli, co trochu vybočuje z toho, co je většinově prezentovaným názorem, je ocejchováno jako bizarní nebo extrémní. Takže máte dvě možnosti: přijmout to a lhát, nebo nabídnout jiný možný pohled. Kdysi se to pokládalo za normální a říkalo se tomu demokracie a pluralita názorů.

* * Přiznám se, že vaše úvaha o tom, že existuje reálná možnost, že 11. září 2001 zorganizovaly americké tajné služby, mi bizarní přišla. Vy nevidíte islámský radikalismus jako smrtelné nebezpečí pro naši civilizaci?

Islámského nepřítele si vyrobila právě tato civilizace. Umělé naroubování ďábelské hlavy tomuto velkému náboženství, a tím i posilování jeho původně okrajových radikálních skupin, je fatální chyba a vina Ameriky v posledních dvaceti letech.

* * Řekněte, v čem na vás váš šéf dá nejvíc?

Myslím, že ho zajímají některé mé kreativní nápady.

* * Můžete být konkrétnější?

Nemůžu.

* * Jak dalece se vás dotýkají mediální bonmoty, že se z vás stal Klausův klon?

Je to součást 18 let trvajícího ataku na Václava Klause a jeho okolí. Legrační snaha erodovat jeho okolí, a tím erodovat jeho.

* * Kdo ho chce erodovat?

Mám jmenovat celou galerii žurnalistů a politiků, kteří se na tom podíleli a podílejí? Kdybych to hodně zjednodušil, řeknu, že se jedná o soupeření havlismu a klausismu, trvající 18 let.

* * Co před 18 lety rozhodlo, že jste se dal na Klausovu stranu?

Téma lidské svobody. Levicové havlovské pojetí, podporované většinou médií, říká: Přinášíme vizi dobra, jehož jsme nositelé, a prosadíme ji za každou cenu. Ta druhá koncepce nepateticky opakuje: Nevíme, co je společenské dobro, ale víme, že lidé mají autentické zájmy, a jedinou metodou, jak je promítnout do stále se měnící reality, jsou volby a respektování jejich výsledků. Naším posláním je tedy pouze bránit a rozšiřovat koridor politických svobod, ve kterém se věčný souboj o budoucnost odehrává.

* * Řeknete mi, zda jste s Václavem Klausem někdy nesouhlasil?

Nesouhlasíme spolu často, někdy i v zásadních věcech. Například v tom, zda vystoupit z Evropské unie. On si myslí, že ne, já že ano. A považuji to za velmi realistický koncept.

* * A pro naši zemi žádoucí?

Především sebezáchovný. Ovšem když to do našeho rozhovoru napíšete, opět to bude vypadat jako provokativní extremistický postoj. A to proto, že se ve většinových médiích něco podobného ani náznakem nepřipouští. V řadě evropských zemí přitom existují legitimní názorové a politické proudy, které se k tomu přiklánějí. A úvahy o vystoupení z EU nebo návratu před Maastricht tam nejsou považovány za extremistické. U nás to zní jako rouhání. Modla sedí v Berlíně a v Paříži a mystifikačně se jí říká Brusel.

* * Pro vás by byla podoba EU před maastrichtskou smlouvu přijatelná?

Evropský prostor volného obchodu a volného toku idejí mezi suverénními demokratickými státy je skvělá myšlenka. Ale protože návrat před Maastricht je utopie a cesta k federálnímu evropskému státu je Lisabonem nezvratná, je možné jenom pokusit se z toho vlaku na nějaké zastávce slušně a civilizovaně vystoupit. Opakuji, je to sebezáchovné. Máme-li alespoň zbytky historické paměti.

* * Je zrovna naše národní historická paměť něco tak skvělého? Vy tam nevidíte hodně zbabělosti a selhání?

V tom s vámi radikálně nesouhlasím. Jednou věcí je, že naše politické elity v různých dobách tragicky kapitulovaly a selhaly. Český národ má však za sebou neuvěřitelných tisíc let složité cesty, na které byly nejen pády a omyly, ale i heroická vystoupení, hrdinství nesčetných generací. Jen kolik skvělých lidí položilo životy za existenci našeho moderního státu! Jako pouze středně velký národ máme ničivou tendenci sami sebe podceňovat, nimrat se v sobě, přeceňovat tragédie. Avšak zatímco my svou identitu po listopadu ’89 konečně opět bolestně a pomalu hledáme, velké evropské demokracie ji velmi rychle ztrácejí. Podobně jako obamovská Amerika.

* * V čem ji ztrácejí?

Odpojují se od svých kořenů. Strom, kterému odseknete kořeny, bude ještě nějakou chvíli existovat, ale bude chřadnout a vadnout. Ve státním či národním, ale především v duchovním slova smyslu.

* * Naše kořeny jsou zdravé?

Nás historicky zachránila rekatolizace. Kdybychom uvízli v německém protestantismu, chladném a nelítostném, tak bychom tento rozhovor nevedli česky. A toto dějinné dilema je podstatou naší národní skepse. Vůbec nejsme tak ateistická společnost, jak tvrdí naše levičácké intelektuálské elity. Jen trochu rozpačitě neseme svůj kříž. A pak si proto připadáme malí a slabí.

* * Takže se nemůžeme opřít ani o Ameriku, ani o Evropu. Nezbývá tedy než se přiklonit k „velkému dubisku na Východě“?

To je další pověra. Naše zájmy jsou přece stejně tak na východě jako na západě. Silácké řeči: radši Brusel než Moskva jsou jenom znakem nedospělosti současných elit. Rusko je velmoc, která má svoje legitimní zájmy, ale poslední, co by nám hrozilo, je, že nás snad bude v jakémkoli smyslu anektovat.

* * Co je tak dobrého na putinovském Rusku?

Je tam tvrdý kapitalismus, poučený sovětským modelem. Ruské prostředí nám je teď vzdálené, protože jsme ho znali jako sovětské, málokdo ho tady zná. Rusko má jinou koncepci demokracie než demokracie západního typu.

* * A to je dobře?

Jsou jiní. Vycházejí ze svých historických kořenů. Tam není možné, aby se hrabali ve své parlamentní demokracii a patnácti stranách. Důvody jsou ale hlubší. Zatímco v západní Evropě je křesťanství unavené a v dekadenci, pro ruské pravoslaví je určujícím obrazem vzkříšení a naděje, pro západní křesťanství to je soudný den, strach z trestu.

* * Hodně mluvíte o křesťanských kořenech našeho bytí. Vy sám jste k nim však našel cestu poměrně pozdě. Kdy ta cesta začala?

Religiózním zážitkem asi v sedmi letech.

* * Jaký to byl zážitek?

Jednoho dne jsem uviděl Kristovu tvář a věděl jsem, že na mě hledí Bůh. Od toho okamžiku jsem jako dítě vyrůstající v přísně ateistické rodině v sobě nesl tíhu toho velkého tajemství. Přes nejrůznější peripetie, přes šedesátá léta a východní filozofie, buddhismus jsem došel od toho nejvzdálenějšího k tomu nejbližšímu, co mi celou dobu leželo před očima, a nalezl katolictví.

* * Proč jste to před dvěma lety potřeboval institucionalizovat?

Křest nejen otevírá jednotlivci bránu k absolutnu na vertikále, ale činí ho součástí společenství zvaného národ boží, který jde dva tisíce let nějakým směrem a drží v srdci i rozumu ten nejpůvodnější kořen. Bez něho by ani tato civilizace neexistovala.

* * Vám nevadí temné stránky katolické církve?

Církev je ustavena Bohem, ale její praktická cesta staletími je z velké části dílem lidským. A lidé jsou chybující.

* * To říkali i komunisté, že idea je správná, ale že když se kácí les, tak létají třísky.

Kdybych to chtěl kvantifikovat, tak devadesát procent z té údajně temné minulosti žádnou temnou minulostí není. Nemůžeme to posuzovat podle dnešních konvencí, v každé historické epoše se věci řešily jinak. Kdybychom žili v době, kdy hrdelní trest byl zcela běžný, kdy se za krádež utínaly ruce, dívali bychom se třeba i na procesy s čarodějnicemi jinak. Primárně šlo o záchranu duše. S obdivem hovoříme o antice, o Sofoklovi, Sokratovi, ale přitom to z našeho dnešního hlediska byla temná otrokářská společnost, kde menšina občanů držela většinu v naprosto nepřijatelném šíleném postavení. Máme kvůli tomu odříznout naše demokratické civilizační kořeny?

* * Takže vy si vážně nemyslíte, že se pod znamením kříže děly hrozivé věci?

Lidé dělali a dělají svým bližním hrozné věci pod všemi znameními. Kříž je v tom nevinně. Přijetím křtu se nikdo nestane andělem, jste nadále svobodný člověk, který volí mezi dobrým a zlým. V člověku od stvoření světa probíhá souboj mezi Bohem a satanem. Jsme dědičně náchylní k hříchu. A jsou období, kdy satan přechodně vítězí.

* * Jste velkým obdivovatelem současného papeže Benedikta XVI. Proč?

Větší teolog a hlubší filozof podle mne momentálně na světě není. Ve svém díle vrací mnoho věcí k jejich podstatě, ke kořenu, k prameni. Především proto je často předmětem útoků a pokusů o skandalizaci. Je to Svatý otec hodný toho jména.

* * Žijete podle Desatera?

V principu je Desatero uloženo v každém z nás. Víme, co je správné a co není. Hřích je, porušujete-li vědomě něco, o čem víte, že je správné. Nevědomost hříchu nečiní. Proto kdybych měl říct, v čem jsem hřešil, bylo by to proměnlivé v čase.

* * Co sedm smrtelných hříchů?

Určitě jsem nikdy nikomu nic nezáviděl.

* * Jak jste na tom s leností?

To už je horší. Někdy pracuji šestnáct hodin denně a připadám si líný, jindy mám po třech hodinách intenzívní pocit, že jsem tento den líný nebyl.

* * Obžerství?

Z části snad vybojováno. Ale pokouší mě to. Občas se mi stane, že přes den se nemám čas najíst a večer si stoupnu před lednici.

* * Pýcha?

Celý život se snažím nebýt pyšný. Děsím se pýchy naší civilizace. Zase stavíme babylonskou věž.

* * Tu sahající do nebe? To mi objasněte.

Pokolikáté už v dějinách se nadmuti pýchou nad lidskými schopnostmi domníváme, že jsme jedinými pány svého osudu. A že prostřednictvím vědy a technologických objevů pronikneme do nebes a staneme se rovni Bohu. To tady už bylo mnohokrát, nejsme v tom nikterak originální. A vždycky to, jak jinak, dopadlo špatně.

* * Myslíte tím snad dobývání vesmíru?

Vždyť šlo o mocenské soupeření dvou znepřátelených bloků! A cesty do vesmíru jsou skvělou příležitostí pro atraktivní představení v propagandistické válce. Na Měsíc se létalo, dokud to bylo politicky zajímavé a použitelné. Spoustu let se pak nelétalo. Až dnes, když civilizace tak trochu neví, kudy kam a rozmáhá se vyprahlost, náhle se obnovují plány letů na Měsíc, na Mars. Je to jen mediální divadlo, které stojí hříšné peníze daňových poplatníků.

* * Vraťme se ke smrtelným hříchům. Šestým je smilstvo.

Opět složitá věc měnící se v čase. Ačkoli odtrhne-li se sexualita od prožívání lásky, může jít o smilstvo i v manželském styku.

* * Poslední hřích – hněv.

S tím bojuji nejvíc. Neřvu, neječím, ale uvnitř hněv mívám. Změna je v tom, že dnes už vím, že za to nemohou ti druzí, ale jen já sám. Je to má vina. Pracuji na tom. S pomocí Boží.

***

Cokoli, co trochu vybočuje z toho, co je většinově prezentovaným názorem, je ocejchováno jako bizarní nebo extrémní.PETR HÁJEK – Vystudoval FAMU, v 80. letech pracoval v časopise Květy a vydal několik úspěšných beletrií, v roce 1991 založil Reflex, posléze se věnoval mediálnímu poradenství. Václavu Klausovi stojí po boku od roku 1997, po jeho zvolení hlavou státu byl pět let jeho mluvčím. Na otázku o rodině odpovídá, že má se dvěma maminkami tři dcery ve věku čtyřiatřicet až třiadvacet let.

 

Právo 12. prosince 2009 

/titulek EUportal/

6953 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Řekové našli pod Aténami tunel plný zbraní, zatýkají turecké teroristyČR nezíská dodatečnou víc než miliardu eur z rozpočtu EU, nejedná se o nové prostředkyPomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončitVirus totálního blbství: USA se zničí samy. Učit se budete jen o islámu a černoších. Pryč s hnusnou evropskou rasistickou klasikou! Na sever Čech přichází stále více Romů ze Slovenska. Za stěhováním jsou hlavně výrazně vyšší sociální dávky a pro muže dostupná práce načerno

euServer.cz

Podpora migrace na západě Evropy kvůli zjevné neochotě migrantů podrobit se omezením, zkomplikuje průběh epidemie. Co se stane, až následná hospodářská krize omezí jejich sociální podporu...Přežije EU pandemii?

ePortal.cz

Ještě v pátek 6. března demonstrovalo v Bruselu několik tisíc mladých lidí v čele s Gretou Thunbergovou za účinnější boj proti klimatickým změnám. Přitom již ke 2. březnu bylo v Evropě hlášeno již 2199 nakažených... Koronavirus jako chřipka, neomarxismus jako mor

Eurabia.cz

Koronavirus: USA vyzývají lékaře všech zemí světa, ať v pandemii Covid19 opustí svoji vlast a urychleně jdou léčit AmeričanyNerozumím tomu. EU na nás kašle, NATO na nás kašle, a my stále "plníme závazky vůči spojencům"

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Primář Brančík: Koronavirus. Jde o vážnou věc! Je zcela nesmyslné v této situaci vykřikovat něco o lidských právech a právu na volný pohybPolitickým neziskovkám už ani korunu! Padla výzva premiérovi. A je zde otevřený dopis
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění