Jak vyzrát nad muslimskou civilizací?

Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 9.1.2006 | Rubrika: Islám
Mešita 01

Boj, který vedeme proti islámskému terorismu, se nedá automaticky vyhrát jen z pozice toho ekonomicky silnějšího, jen s pomocí techniky, jen s pomocí lepší a vyspělejší výzbroje. Podobně válka v Iráku se stává více a více válkou guerillovou, kde nerozhoduje výstroj a technologická převaha vojáků US army, jako spíše síla nenávisti, znalost místních specifických poměrů, stejně jako nečestné způsoby boje, kdy v bombových atentátech nacházejí smrt nejen „američtí hoši“, ale i nezanedbatelně velká skupina domácích muslimských civilistů. Je to nerovný boj, protože je veden nerovnými prostředky. A jako takový může trvat ještě dlouho.

Jak si tedy poradit? A jak přivést muslimskou civilizaci do stavu, ve kterém nás nebude ohrožovat, kdy nám z její strany nebude hrozit žádné nebezpečí? Opusťme úvahy o svržení atomové bomby na Mekku, které jsem kdesi četl, opusťme úvahy o tom, že shodíme na Mekku, když ne jadernou zbraň, tak alespoň několik prasat, abychom ji znečistili a znesvětili (i o tom jsem již četl), opusťme úvahy o tom, že budeme nezbedné státy jen ekonomicky blokovat a uvalovat na ně embarga. Opusťme všechny snahy si islamistické vůdce koupit, získat, něco jim za jejich ústupky nabídnout. Mám lepší nápad. Zničme islamistický fundamentalismus zevnitř, rozložme ho a udělejme z islámu neškodné a nevinné náboženství, ochočené, vyprázdněné, bezbranné. Jak na to? Proveďme ho po stejné cestě, jakou prošla naše západní civilizace za poslední století, aby se dostalo do stejného bodu, kde se nyní sami nacházíme. Pak totiž bude islám naprosto mírumilovný a - odsouzený k zániku.

Zde je pár podnětů, jak na to…

Zaveďme v muslimských oblastech silné sociální státy (po vzoru Německa, Francie či Švédska), kde budou mít lidé vše téměř zdarma (vzdělání, zdravotní péči, půjčky na byt, všelijaké sociální dávky apod.), dejme zelenou silným socialistickým vládám, které by tam mohly provádět své experimenty s „rájem na zemi“. Mohli bychom tam exportovat všechny levicové intelektuály, snílky, plánovače, inženýry lidských duší, fanatické politiky, úředníky, byrokraty - v EU jich je beztak dost, jejich úbytek bychom snad ani nezaznamenali. Určitě by se jim tam vedlo dobře, protože korupci se v arabských zemích také daří. S takto koncipovanými vládami dojde během pár generací k tomu, že muslimové zpohodlní. Budou dostávat vysoké důchody a proto přestanou vnímat potřebu zakládat silné rodiny. Čím se budou mít ekonomicky lépe, tím budou mít méně dětí a začnou postupně vymírat.

To, že by dostávali tolik věcí od státu zdarma, by samozřejmě nebylo samo sebou. Museli by to předtím státu na daních odvést (nebo - lépe řečeno - stát by je o to měl na daních okrást). Ale to je vlastně také dobře. Alespoň nebudou tak samostatní, nezávislí a tudíž nebezpeční. Budou odkázáni na sociální dávky, budou politicky lhostejní, naivní a zlenivělí, dobře ovladatelní a manipulovatelní. Najdou si svoji vlastní míru pohodlí, která jim bude vyhovovat, přestanou se dopouštět rozbrojů a nepokojů. Vždyť demonstrace na blízkém východě jsou vždy plné agresivních mladíků, kteří jsou nezaměstnaní a proto se nudí (hází kameny a zápalné lahve, pálí americké a izraelské vlajky a vykřikují nenávistná hesla). Když jim ale dáme funkce v různých svazech, uskupeních, kroužcích, komisích, výborech, podvýborech, podvýborech podvýborů a podvýborech podvýborů podvýborů, když z nich uděláme politicky uvědomělé straníky, kteří budou sedět na schůzích a předčítat referáty o šťastném zítřku sociálního státu, když je všechny donutíme pracovat (100% zaměstnanost) a po práci se povinně bavit v jakémsi kulturním středisku, najednou budou ulice prázdné, nebude nikdo, kdo by z nudy vytvářel násilné střety. A nebo na to pojďme z jiné strany - zaveďme do každé rodiny televizor a satelitní přijímač (nejprve elektrický proud) a servírujme muslimské populaci „vysokou kulturu“ v podobě stanice MTV, jihoamerických telenovel, akčních filmů, stříleček, estrád, soutěží a reality show. Zaveďme internet do každé rodiny a arabskou mládež zasvěťme do svůdného potěšení ze surfování, dejme jim do ruky multifunkční mobily, oblékněme je do vytahaných džín a postavme je na skateboardy, ať tráví svůj všechen volný čas, který jim zbude, bezcílným bloumáním na sídlištích a neplodnými rozhovory o nejnovějších počítačových hrách. Nasaďme mezi ně drogové dealery, jejich frustrace z toho, že islámská oblast stále zaostává za „Velkým Satanem“, zcela jistě bude silným motivem pro - alespoň chvilkový – útěk do ráje. Naučme je mít potěšení z kolektivních srazů (ArabTek), kde se budou nadopovaní, opilí, s krásnými dredy na hlavách, nazí, zfetovaní, zpitomělí zmítat v rytmech nerytmické hudby - pro začátek by se za pomoci zkušených dýdžejů mohla použít i hudba v Evropě oblíbeného Arashe, než se přejde na něco „tvrdšího“.

Investujme do zdravotnictví, učiňme ho bezplatné, pozdvihněme zdravotní úroveň v muslimském světě tak, že se lidé budou dožívat stále vyššího a vyššího věku. Mladých bude méně a méně a staří důchodci budou žít díky kvalitní péči stále déle. Tak změníme populaci muslimských států natolik, že místo radikální mládeže získá převahu v zemi věková skupina důchodců, důchodců, kteří již nemají potřebu měnit svět, kteří nejsou tak radikální a kteří nejsou tudíž ani nebezpeční. A díky relativizaci hodnot, díky zpřetrhání tradic a rodinných pout zajistěme, aby tito staří nemohli mladým předávat svá životní moudra - nikdo je totiž nebude poslouchat, nikdo o jejich rady nebude stát, budou žít ve speciálních obytných komplexech, odtržení od rodin a tudíž jen čekající na smrt. Tak zajistíme, aby ti, kteří si ještě něco pamatují, nepředali nic těm, kteří již vyrostou v naší režii. Zaveďme interrupce a eutanásii. Povolme drogy, svazky homosexuálů, pořádejme průvody gayů a lesbiček centrem muslimských metropolí. Ať si zvykají.

Emancipujme ženy. Strhněme z nich burky a vyžeňme je do továren (v montérkách) či do manažerských pozic (v kostýmcích). Zrušme patriarchální pojetí společnosti, podpořme různá feministická hnutí, postavme ženy proti mužům, nechť jsou jejich vztahy zatíženy vzájemným soupeřením. Muži z toho všeho budou zmatení, budou mít dojem, že se jim jejich svět zhroutil, budou frustrovaní, skončí v hospodách nad alkoholem a vodní dýmkou. Ženy budou plně zaměstnány, vrhnou se na kariéru a nebudou mít čas věnovat se dětem. Dětí bude méně a méně a ty, co se narodí, přejdou do péče kolektivních zařízení, jako jsou jesle a školky, budou vyrůstat pod vlivem ideologicky uvědomělých pracovnic (ne pracovníků, pracovnic). Osvoboďme ženy i psychicky a tělesně. Naučme je používat hormonální antikoncepci - nebudou mít tolik chuti na sex a když už chuť na sex přijde, půjde skutečně jen o sex a ne o plození dětí. Zase další způsob, jak muslimské populaci srazit natalitu na kolena. Naučme muslimy propagovat volnou lásku a nezodpovědnost v sexuálních vztazích, přesvědčme je o tom, že institut manželství je zastaralý, zbytečný a překonaný, že je to jen cár papíru, kdežto žít "single" je mnohem výhodnější a hlavně - moderní.

Především zrušme tradice. Naučme muslimy opovrhovat svými vlastními národy, vlastní civilizací, vlastní historií. Vychovejme ty správné, pokrokové historiky, kteří z jejich dějin vyzdvihnou jen to špatné a odsouzeníhodné a donuťme muslimy, aby si uvědomili, kterak je jejich civilizace veskrze zkažená a zvrácená. Že by se za ni měli stydět a okamžitě ji přestat importovat do okolního světa, protože na to nemají právo. Naučme je pohrdat vlastními hrdiny a historickými postavami svých dějin. Pozvěme do blízkovýchodního prostoru statisíce Evropanů (kteří tak milují multikulturalimus) a propagujme zde multikulturní společnost; tak budou muslimové v neustálém kontaktu s cizinci, v neustálé konkurenci se západní civilizací. Zbaví se rádi svých vlastních zvyků a obyčejů, svých tradic a hodnot, aby se evropští přistěhovalci mezi nimi necítili utiskovaní a znevýhodnění. Tím se jejich kultura oslabí a nebude tak agresivní.

Skrze výuku evoluce, skrze tzv. kulturní revoluci a s pomocí západních dekadentních filosofických směrů (postmodernimus, existencialismus, nihilismus, ekologismus, feminismus, levicový liberalismus, marxismus, freudismus, New Age, afroasijsmus (geografická obdoba evropeismu) rozmělněme samotné kořeny jejich náboženství. Zpochybněme a na kousíčky roztrhejme Korán, dokažme, že se mýlí. Přestaňme po muslimech vyžadovat striktní dodržování jeho příkazů – naučme je islám chápat pouze jako individualistickou, ryze osobní, záležitost, ze které nevyplývají žádné závazky a žádná zodpovědnost. Povolme homosexuální imámy, dejme prostor ženám-duchovním. Zaveďme televizní kazatele, aby se muslimové nemuseli scházet v mešitách a mohli zůstávat v pohodlí svých pohovek. Mešity zavírejme či přestavujme na kulturní centra s restauračním zařízením a výstavním sálem, kde se budou konat propagační výstavy pojednávající o „družbě“ se spřátelenou socialistickou Evropou. A proč ostatně neudělat z muslimských zemí ryze sekulární státy (podle francouzského vzoru)? To by bylo ještě jednodušší a účinnější. Víru prohlásíme za berličku či opium, ponecháme ji jen starým dožívajícím příslušníkům muslimské populace, jediná povolená forma víry bude jen jakýsi liberální odvar, nejlépe nějaká státní forma islámu se silným sociálním důrazem. Odstraňme půlměsíce a všechny náboženské symboly ze všech veřejných budov, zakažme Korán při veřejných událostech (aby nepohoršoval „křesťanské“ Evropany), vyžeňme Alláha ze škol, z úřadů, ze soudů. Zakažme nosit šátky, zakažme pět povinných modliteb, zakažme muezzíny. Z Mekky udělejme muzeum s ohromným „shoping parkem“. Všemi prostředky se snažme docílit stavu, kdy se budou muslimové stydět za své náboženství a raději se ho ve jménu pokroku zřeknou.

Všemi způsoby rovněž podporujme naprostý a bezvýhradný liberalismus a bezbřehý individualismus kombinovaný s materialismem - každý ať si dělá, co chce, neexistuje zodpovědnost ke společnosti, k národu, k obci, ke státu, ani k rodině. O rodiče se postarají domovy důchodců, o děti zase výchovná zařízení. Nechť se stravují v rychlých restauračních zařízeních (MekkaDonald), reklamou je nalákejme na životní styl "nevaž se, odvaž se". Postavme ohromná obchodní centra, supermarkety obklopené různými obchůdky a tržišti, kde budou muslimové trávit všechen svůj volný čas, kde se pobaví, nají, posedí s přáteli, učiní nákupy na celý měsíc a ještě si udělají radost z dárků. Naučme je podléhat konzumu, konzum musí napříště vytěsnit lásku k vlasti, lásku k bohu. Konzum je vše. Naučme je, že život je jen veskrze materiální záležitostí, po smrti již nic dalšího neexistuje. To je zbaví odpovědnosti za své činy a životy. Nechť si užívají a dopřejí svému tělo to nejlepší, čeho si žádá. Zabavme muslimské národy soutěžemi typu „Big Brother“ či "Írán hledá superstar" - budou posílat textové zprávy, hlasovat, soutěžit, šílet, fandit, tleskat, chatovat - konečně najdou alternativní smysl života.

Dejme všem byty, všem půjčky, všem vysokoškolské vzdělání (nevadí, že ho tím vystavíme inflaci, hlavně, že bude produkovat průměrně chytré občany), zavažme si muslimy až do konce života, učiňme z nich „otroky“ sociálního státu. Před volbami jim vždy populisticky a účelově zdvihněme nějaký ten příspěvek, nějakou tu podporu, aby byli vděční a volili spořádaně - po volbách jim to opět vezmeme na daních, ani si toho nevšimnou. Prosaďme životní styl, kdy každý muslim bude mít své auto, svůj dům a svoji chatu, pojede jednou za rok na dovolenou a bude mít naprostý pocit zabezpečení, klidu, pohody a dostatku. Že je vlastně jen odkázán na vládu, to ho ani nenapadne, muslimové rádi žijí na sociálních dávkách, spokojeně usnou na vavřínech blahobytu. Přesvědčíme je o nutnosti „jít s dobou“, „být in“, „být cool“, podléhat módním výstřelkům - ať si kupují stále novější a novější, modernější a trendům více odpovídající výrobky, budou mít alespoň dojem, že jsou bohatí a že jim již k životu nic nechybí. A rozhodujme za ně - kde budou pracovat, kam dají dítě do školy, jak bude dítě vychováváno, co budou jíst a jak se budou bavit, zahrňme je normami, vyhláškami a regulacemi, zregulujme celý jejich život do posledního milimetru, odnaučme je posledním zbytkům samostatnosti a nezávislého myšlení. Budou nám vděční, protože je to tak pohodlné, nemusí nic dělat, stát udělá vše za ně. Snažme se je přesvědčit, že není za co pokládat život, že neexistuje nic, co by náš život přesahovalo, že není třeba přinášet oběti, že neexistují hodnoty, za které by se vyplatilo bojovat.

A pak, za několik let, možná za deset, dvacet, možná ještě dříve, budeme mít muslimskou civilizaci, na první pohled prosperující, ale natolik oslabenou, že nás nebude moci ohrozit. Neohrozí nás, protože nás ani nebude chtít ohrozit, bude žít spokojeně, bude dožívat, bude vymírat, bude zdegenerovaná, bude bezbranná. A tehdy nad nimi zvítězíme. Tedy, pokud ta naše západní civilizace, která s tím vším, co jsem zde popisoval, začala již před zhruba sto lety, pokud tady ještě stále bude....

Poznámka: pokud se nějakému čtenáři zdálo, že napadám západní civilizaci a bráním islám, je tomu tak i není tomu tak. Západní civilizaci napadám za to, s čím ona sama postupně „zachází“ a také v důsledku toho „schází“. Snažím se ukázat (zdaleka ne vyčerpávajícím způsobem, spíše náhodně a zajisté nadneseně), v čem má islám – i přes svoji technickou, kulturní a jinou zaostalost - přece jen lepší vyhlídky na budoucnost. Tím ale neříkám, že je pro nás vzorem. Kořeny naší vlastní západní civilizace jsou samy o sobě natolik silné a kvalitní, že se stačí jen k nim navrátit, nepotřebujeme se inspirovat u jiných civilizací, tím spíše ne u té islámské. Ta by se naopak měla poučit z našeho vývoje, ale vzít si jen to pozitivní, to, co buduje, ne to, co nás ničí. Převezme-li jen to moderní, současné, bez porozumění důležitosti všeho předchozího myšlení (které učinilo Západ Západem), vydá se stejnou cestou úpadku, jakou se vydala naše euroatlantická civilizace v minulém století.

Přestože Západ za jeho sebevražedné sklony kritizuji, budu ho ale vždy hájit před „barbarskou“ civilizací arabského půlměsíce. Nejlepší způsob, jak může Západ obstát, je ten, že se vrátí ke svým kořenům. Takto duchovně posílen a technologicky a ekonomicky silný, bude moci prokázat, že je vskutku civilizací nadřazenou, civilizací s dějinným posláním. Neučiní-li tak, pak si asi opravdu nezaslouží nic jiného, než být vystřídán říší, která bude mít větší vůli k životu…

5472 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Amerika se bez nepřítele obejít nemůže. Nepřítel je totiž to, co vlévá peníze do největšího amerického průmyslu, jímž je průmysl zbrojařskýVe Španělsku letos narostly ilegální vstupy afrických migrantů o 700 %Evropská komise veřejně vyhlásila válku evropským zemědělcům: Jak zlikvidovat zbytky evropské výroby a vše dovážetBez Vás nepřežijeme...Nic takového se zatím ještě nestalo, Čína investuje přes bilion $ do nového plánu na technické předběhnutí USA

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Noví zahraniční pracovníci? Romové se vracejí před koronou do ČRTurecký velvyslanec: Ramadán lepší Vánoc!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Budou spacáky na Kavkách? Otázky Václava Klause. Wollner a další řádí, volba Xavera spustila naprosté peklo Vadim Petrov: Za Xavera jsem rád. Moravec je už jen fosilie. Toto se teď musí v ČT nastolit
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění