Evropská unie: Zapomenutá vize a společná zodpovědnost

Autor: Mirek Topolánek | Publikováno: 14.2.2006 | Rubrika: Zamyšlení
EU otaznik

Evropská unie prožívá údajně nejtěžší krizi za dobu své existence. Polemizoval bych s tím, že tato krize je nejhlubší a právě teď. Je to spíše dlouhodobý latentní proces stagnace, eroze a vyčerpání staré, překonané, možná zapomenuté vize. Mlha evropské ústavní smlouvy se rozestoupila a obnažila letité neřešené problémy Evropské unie. Ani se mi je nechce všechny vyjmenovávat. Není málo těch, kteří by chtěli označit za původce krize nás, kteří jsme vstoupili do unie před půldruhým rokem. Evropou obchází strašidlo polského instalatéra, litevského řidiče, českého pekaře. Ale problémy EU nejsou tak jednoduché. Kumulovaly se po desetiletí a mají více strukturální a hodnotovou povahu.

Občané Evropské unie nemají pouze strach ze záplavy levných pracovních sil z Východu, dnešního a možného budoucího rozšiřování, obyvatele starých zemí stejně tak znechutila léta vysoké nezaměstnanosti a mdlého hospodářského růstu. Pocit krize a slepé uličky způsobilo náhlé procitnutí ze snu, do reality, v níž rok za rokem pokračovalo zaostávání Evropy za konkurenčními geopolitickými celky. Naším soupeřem přece nejsou Spojené státy americké, naším ekonomickým katem bude čínská a indická ekonomika. Je za pět minut dvanáct. Tak už se probuďme!

Donekonečna omílaná průpovídka, že do pedálů se musí šlapat, aby kolo s cyklistou, myšleno Evropskou unií, nespadlo, již neodpovídá na potřebu nově se zorientovat, reagovat na změny, nové hrozby a nové výzvy, pochopit, kdo jsme, kde jsme a kam směřujeme. Lidé zjistili, že staré evropské mýty už neskýtají relevantní odpovědi na výzvy dnešní doby. Jedním z takových mýtů byla představa, že francouzsko-německé usmíření a z něho vyplývající projekt EU byly vnuknutím několika moudrých politiků. U kolébky unie však stály především takové sudičky jako poválečná demokratizace Německa, americká vojenská přítomnost a společná stmelující sovětská hrozba. Konec studené války a plánovaných ekonomik pak zbavily EU její komparativní výhody plynoucí z faktu, že představovala svobodnou část kontinentu. Místo politického soupeření vystoupila do popředí ekonomická konkurence. Bylo zapotřebí redefinovat priority, provést hospodářské reformy, jejichž dlouhodobou potřebu do té doby zastírala existence ještě méně efektivního, protože totálně socialistického bloku a přehodnotit model tuhé integrace vynucovaný existencí vnějšího nepřítele. Avšak místo toho se dál šlapalo do pedálů jako by se nic nedělo. Naší hlavní prioritou tak musí být, mimo jiné, postupné rozšiřování ostrova svobody a prosperity o další země, které splní podmínky a budou respektovat pravidla hry, jako například Chorvatsko nyní. To je naše zodpovědnost!

Dalším mýtem, který infikoval struktury EU, byla pohádka o ideálním sociálním státu, někdy chybně nazývaném státem všeobecného blahobytu. Byla to pohádka O chytrém úředníkovi, hodném státu a prospěšné regulaci. Nebo spíše O vlku v rouše beránčím. Tento mýtus byl pohrobkem poválečného socialistického učení o všemocném, masivně přerozdělujícím státu a postupně vytlačil původní tržní étos Společenství uhlí a oceli. Pamatuje si vůbec ještě někdo, že základními premisami byly svoboda a bezpečnost? Ne další regulace, ne protekcionismus, ne dotace, ne kvóty, ne haldy direktiv. Evropa na něj doplatila ztrátou vývojového tempa, ztrátou étosu, cíle a identity a celkové konkurenceschopnosti v globalizovaném světě. Navíc se dostala do bludného kruhu, v němž nepřiměřená sociální očekávání nadobro blokují hluboké reformy, neboť pravidelně ohrožují volební výsledky vládních stran. Spor o to, který sociálněekonomický model je účinnější, perspektivnější a vhodnější pro evropské země - zda totálně zregulovaný, zdegenerovaný kontinentální, či liberalizovaný a soutěživější anglosaský - je, zdá se, jednou provždy vyřešen ve prospěch toho druhého. Dohnat a předehnat. To jsme přece slýchali řadu let za komunistického režimu!

Nezanedbatelná je v tomto ohledu společná zkušenost středoevropských zemí, nových členů EU, které započaly svou transformaci před patnácti - šestnácti lety zhruba na stejné startovní čáře. Dá se říct, že se naše země vydaly spíš anglosaskou cestou, jak ji naznačili před lety velikáni moderního konzervatismu Ronald Reagan a Margaret Thatcherová. Ekonomiky našich zemí vykazují nyní stabilně lepší výkon než hospodářství "tvrdého jádra" EU. Nedá se to vysvětlit jen levnou pracovní silou. Zásluhu na tom má celý ekonomický rámec, jak byl založen v 90. letech: liberalizace, pružnější pracovní trh, rychlejší odbourávání ochranářských opatření, příznivější daňové podmínky. Nesmíme v tomto součtu vynechat také mimořádně důležitou psychologickou připravenost obyvatelstva dočasně přinášet oběti. Především středopravicové konzervativní vlády v zemích střední Evropy se nebály v 90. letech jít do hlubokých a nepopulárních sociálních reforem i za cenu přechodné ztráty vlastních mocenských pozic. Jsem přesvědčen, že historie jednou jejich zásluhy ocení. Stávající levicové vlády však tupě opakují staré evropské chyby. Tomu musíme zabránit. Proto musí vyhrát volby Angela Merkel, Jan Rokita, Viktor Orbán a další! I toto je naše zodpovědnost!

Zvlášť je třeba zdůraznit průkopnickou roli našich zemí v zavedení tzv. rovné daně. Tento zásah do daňového systému, jehož přednosti právě zde nemusím obhajovat, zjednodušuje, zpřehledňuje systém, omezuje prostor pro korupci a daňové úniky, akceleruje výkon ekonomiky a hlavně, přináší růst pracovních příležitostí. V zemích, kde je zaveden, se zcela osvědčil. Dnes se myšlenka jednoduché plošné daňové sazby šíří rychlostí lesního požáru. Je to pozitivní infekce. Víme a jsme přesvědčeni, že jdeme správnou cestou. Občanská demokratická strana rovnou daň dlouhodobě prosazuje. Je to nutná, nikoli postačující podmínka budoucí prosperity a vyšší kvality života našich občanů. Duchem našeho reformního programu nemůže být nic jiného než všestranná a důsledná liberalizace, tudíž nositeli opravdových reforem mohou být jenom strany liberálně konzervativního a středopravicového ducha. Známý americký ekonom Michael Nowak často tvrdí: "Blahobyt nám zajistí tři věci. Za prvé - pracovní místa, za druhé - pracovní místa a za třetí - pracovní místa". Musíme být schopni změnit fiktivní sociální stát v efektivní, cílený sociální systém. To je naše zodpovědnost!

Neméně důležitým přínosem je naše specifická historická zkušenost s totalitou. Nejen, že si ceníme svobody - to si o sobě myslí každý národ - ale víme, jak snadno se svoboda ztrácí, když jednou přistoupíme na logiku, v níž cíl ospravedlňuje prostředky a zájem celku je nadřazen individuálním zájmům. Pro nás jedinými nepomíjivými zájmy jsou svoboda, bezpečí a práva občana. Svobodný člověk je iniciativnější a produktivnější než nesvobodný. Z toho plyne náš společný evropský program: na všech úrovních konsensuální koordinace, nikoli centralizace činnosti, dílčí a konkrétní rozdělení kompetencí, nikoli obecná a nevymahatelná odpovědnost orgánů unie. Společný postup tam, kde je to účinnější, levnější a efektivnější. EU musí být prostor svobody. Jinými slovy, Spojené evropské národy jsou nám bližší než Spojené státy evropské.

Proces evropské integrace dospěl k osudovému rozcestí. Tentokrát se důležitého rozhodování můžeme účastnit také my, také my můžeme aktivně ovlivnit svými představami architekturu budoucí Evropy. K tomu potřebujeme vizi, svornost v prioritách a jasné vědomí toho, co chceme. Dnešní historický okamžik nám k tomu dává ojedinělou příležitost: může se stát, že ve většině států Visegrádského uskupení, lépe v zemích střední Evropy, nejbližší volby přivedou k moci středopravicové a liberálně-konzervativní koalice.. Tento unikátní, rezonanční bod nesmíme propásnout. Náš vliv v EU a možnost prosazování osvědčených postupů bude tím větší, čím účinnější bude naše spolupráce.

Nechtěl jsem zde vypočítávat oblasti, kde jsme schopni spolupracovat a kde máme společnou zodpovědnost. To nechávám na naše standardní častá setkání, která se naštěstí množí a která mi dávají za pravdu. Jedno však zmínit musím. Pokusme se vrátit evropské politice étos, přinesme novou vizi, nový vítr a energii, přesvědčme evropské politiky o nutnosti návratu idejí, obsahu a morálky do současné evropské reality. I toto je naše společná zodpovědnost! Občanská demokratická strana je připravena poskytnout a přijmout jakoukoli dobře míněnou pomoc a v utužení naší spolupráce založené na společném světonázoru spatřuje svůj důležitý zahraničně-politický a vnitřní pilíř.

Středopravicové vlády tzv. Višegrádu a lépe střední Evropy se mohou, a já dodávám musí, stát novým motorem EU a naší společné budoucnosti. Přeji nám všem vítězství ve volbách, realizaci společných cílů a kvalitní, bezpečný život našim spoluobčanům. A protože jsme v Polsku, končím slovy - k tomu nám pomáhej Bůh!

Projev na konferenci frakce ELS-ED v Gdaňsku, září 2005

Převzato se svolením autora, www.topolanek.cz

4949 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

KORONAVIRUS: Domácí vězení pro Evropany... ... amnestie pro ilegální imigranty67 ilegálních migrantů se zase vylodilo na řeckém ostrově LesbosUzákoněná lež jako metoda práce EUBez Vás nepřežijeme...Německá policie při zatýkání v no-go zóně musela svést bitvu s 200 obyvateli imigrantské čtvrti

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Bojovníci Islámského státu jsou už z mise zpátky doma v NěmeckuŠvýcarsko vypoklonkovalo karavanu Cikánů (tj. les Gitans)

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Prezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinitCílem Německa je zničit Čechy a nacismus je jen jednou z etap této staleté strategie ...

ParlamentniListy.cz

Xaver? Lipovská? Volba do ČT je tu a nastal poplach: Víme, kdo začal „blbnout”, a pročNoví komunisté, ti zelení. Nikdo si je tak ale netroufá nazvat. Takže to Karolína Stonjeková napravila a naložila jim za vše
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění