Výhody a nevýhody Evropské měnové unie a implikace pro ČR

Autor: Dušan Hazucha | Publikováno: 29.3.2006 | Rubrika: Ekonomika
Euro 01

Přistoupením k EU se ČR stala automaticky součástí EMU s tím, že jí byla udělena (podobně jako devíti dalším novým členům) dočasná výjimka pro zavedení eura – takže není členem eurozóny a až do jejího vstupu bude nadále disponovat měnovými nástroji k ovlivňování národního hospodářství.

Nicméně už v současné době je CZK s eurem významně provázána – euro je druhou nejpoužívanější měnou v ČR, zahraniční obchod ČR směřuje cca 70 % do EU a příliv PZI ze zemí EU dosahuje asi 80 %.

Od společné měny se v prvé řadě očekává, že přispěje postupně k prohlubování ekonomické integrace, k hlubší spolupráci mezi zeměmi, k sjednocování Evropy a posilování konkurenceschopnosti ve světovém měřítku. Eliminací kurzového rizika vůči členským zemím eurozóny, které jsou hlavními obchodními partnery ČR, zaniknou nahodilé a spekulační dopady na měnový kurz.

V oblasti podnikatelské i turistické lze za nespornou výhodu považovat snížení transakčních nákladů spojených s konverzí měn. Jednotná měna znamená samozřejmě i cenovou transparentnost, snadnější komparaci cen.

V souvislosti s centralizovanou jednotnou úrovní úrokové míry dojde k efektivnější alokaci finančních prostředků a odstraní se spekulační toky kapitálu mezi ČR a ostatními zeměmi. Nahrazením CZK eurem získá ČR měnu, která je druhou nejvýznamnější mezinárodní obchodní a rezervní měnou – bude možné realizovat platby v celosvětovém měřítku napřímo.

Stabilní ekonomické, měnové a politické prostředí spolu s kvalifikovanou a dočasně levnou pracovní silou mohou přitahovat zahraniční investice značného rozsahu a zvyšovat konkurenceschopnost české ekonomiky.

Zároveň odpadne tlak na držbu devizových rezerv, protože devizové intervence bude provádět výlučně ECB. ČR bude muset vstupem do eurozóny podepsat Pakt stability a růstu, který je prodloužením platnosti rozpočtového konvergenčního kritéria.

Vstupem do eurozóny se českým subjektům otevře možnost využívat jednoduché, rychlé a bezpečné platební systémy, zejména TARGET. Zároveň dojde k eliminaci kurzového rizika a bude možné jednoduše kalkulovat výnosnost.

Kromě toho se sníží objemy provozních zůstatků na účtech zejména u multinacionálních firem, které byly doposud nuceny držet zůstatky na několika účtech v různých měnách. Dojde tak k uvolnění provozního kapitálu a ke snížení poplatků za vedení účtů.

Sníží se možnosti diferencovat ceny podle zemí. Rozdíly v cenách budou daleko více odpovídat transakčním nákladům. Volatilita kurzu zvyšovala náklady na zbožovou arbitráž, což umožňovalo firmám provádět politiku diskriminujícího monopolu, tj. diferencovat ceny u identického zboží podle důchodové síly obyvatelstva, čímž byl poškozován spotřebitel.

Sníží se náklady při získávání větších objemů úvěrových zdrojů, protože eurotrh je podstatně „hlubší“ než „mělké“ národní trhy. Současně se zvýší konkurence v bankovním sektoru vzhledem k tomu, že domácí banky ztratí komparativní výhodu v podobě lepší znalosti domácí měnové politiky.

Se vstupem do eurozóny se malá otevřená ekonomika typu ČR stává součástí velké uzavřené ekonomiky, tj.:

• sníží se možnost vzniku měnových krizí, neboť devizový trh pro euro je „hlubší“ než devizový trh ČR

• změny kurzu budou mít menší dopady na cenovou hladinu a reálný růst

• země eurozóny se na světovém finančním trhu dostanou z pozice „price taker“ do pozice „price maker“.

Mezi další výhody nutně patří snížení míry inflace, úspora nepřímých transakčních nákladů souvisejících se zjednodušením účetnictví v podnicích, se zmenšením držby valut v různých měnách, měnová stabilita na mezinárodních finančních trzích, snížení průměrné míry nezaměstnanosti v důsledku větší mobility pracovních sil a v neposlední řadě zlepšení postavení EU na mezinárodních finančních i komoditních trzích.

Vstup ČR do eurozóny vykazuje jistě i určité stinné stránky. Prvním problémem je optimální načasování vstupu do eurozóny. Prvním problémem je optimální načasování vstupu do eurozóny. Je lépe vstoupit co nejdříve anebo až tehdy jakmile ČR splnila veškerá konvergenční kritéria?

Kromě ztráty suverenity v oblasti rozhodování o měnové politice, je třeba poukázat na částečné odlišnosti v ekonomice ČR oproti největším ekonomikám eurozóny. Absenci měnových nástrojů používaných jednotlivými zeměmi by měly nahradit mobilita pracovních sil v rámci EMU a flexibilita mzdových sazeb. Potíž je v tom, že mobilita pracovních sil je v EMU tradičně velmi nízká vzhledem k jazykovým, kulturním překážkám, silným rodinným vazbám, nepružnosti trhu s byty. Flexibilita mzdových sazeb směrem dolů je spíše teorií.

Společná měnová politika ECB může mít negativní dopad na menší země včetně ČR, neboť ECB ve snaze o zajištění měnové a cenové stability v rámci celé eurozóny se řídí prioritně ekonomickou situací v hlavních zemích eurozóny.

Mezi další nevýhody nepochybně patří ztráta autonomie v oblasti fiskální politiky, velké finanční náklady spojené se zaváděním jednotné měny. Navíc externí šoky mohou na českou ekonomiku působit odlišně než na vyspělé země tvořící současnou EMU – může dojít k poškození českého průmyslu. Nestejný průběh hospodářského cyklu v zemích EMU a v České republice může ohrozit náš dlouhodobý stabilní růst. Přijetí eura vyloučí možnost konvergenčního procesu české ekonomiky k zemím EU prostřednictvím nominální apreciace devizového kurzu české koruny. Nominální konvergence tedy bude muset probíhat prostřednictvím kladného inflačního diferenciálu – to ale nemusí být možné v rámci měnové politiky ECB.

Srovnejme nyní ČR a eurozónu z hlediska vybraných ukazatelů reálné a nominální konvergence. ČR se podílí na HDP EU 1,5 % dle parity kupní síly, zatímco podíl obyvatelstva činí cca 2,2 %. Tudíž HDP na 1 obyvatele je nižní než průměr eurozóny. Eurozóna ve srovnání s ČR zaznamenává nižší tempa růstu. Z hlediska míry inflace ČR téměř dokonale konverguje s eurozónou. Co se týká deficitu SR, nutnou poznamenat, že ČR značně překračuje povolený limit. Míra nezaměstnanosti v ČR se udržuje mírně pod průměrem eurozóny. Limit vnitřního vládního dluhu ČR bez problémů splňuje a nachází se hluboce pod průměrným zadlužením eurozóny.

Co se týká tvorby HDP, vykazuje ČR značně vyšší podíl průmyslu, podíl zemědělství a stavebnictví je přibližně stejný, zatímco podíl služeb je v ČR nižší oproti průměru eurozóny.

Autor je šéfredaktorem www.economix.cz

21316 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Sametová revoluce byla hned dvakrát ukradena, nejprve havlisty studentům a ji pak havlisté ukradli i občanům. Převrat naplánovala StB a byl zřejmě od počátků řízen ve spolupráci se SovětyKarel Gott nás varoval: Svět směřuje k totální globalizaci. Vyústí to v jednu totalitní světovláduPiráti prosazují dvoumilionovou dotaci z veřejných peněz pro firmu miliardáře Zdeňka Bakaly, který je spojován s kauzou vytunelováni OKDImigrantské „děti" hromadně znásilnily 14-letou dívku. Inspirace pro "sirotky" Šojdrové?Každý, chudý i bohatý, může díky sluníčkářům a islamizaci přijít o vše…

euServer.cz

Pro koho to čučkař Koudelka z BISu vlastně pracuje? Ostatně soudím, že NATO i EU musí být námi opuštěnyUž jste viděli, jak se ztrapnila Vášáryová? Blaha rozdrtil video americké ambasády o 17. listopadu

ePortal.cz

17. listopad 1939 a 1989 - pěstování kultu osobnosti Václava HavlaPokud bude Česká televize nadále vysílat podobné propagandistické paskvily jako s Václavem Moravcem, Rychetským a Čaputovou, poženou je lidé svinským krokem

Eurabia.cz

Ilegálové demonstovali za legalizaci svého pobytu v EvropěImigrantské „děti“ na úkor tuzemských

FreeGlobe.cz

Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Účet za listopad 1989? Blouznění o svobodě, třetinové mzdy. 300 miliard ročně zmizí do zahraničí. Ekonom Šulc bourá výročíLetná: Vyfoť se se svým politikem. Byla tam celá opozice. A Drahoš pěl hymnu na VIDEO
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění