Skutek starý skoro pět let nese nyní své ovoce. Bavorský zemský premiér Horst Seehofer přijede dnes na vůbec první bavorskou poválečnou oficiální návštěvu České republiky. A aby toho nebylo málo, přiveze ve svém doprovodu i Bernda Posselta, europoslance za CSU a mluvčího organizace Němců odsunutých z Československa.

Submisivita českých premiérů se nezměnila, jen místo Paroubka je v čele vlády Nečas, který řekl Právu, že kádrování složení delegace by bylo nepřípustné a nediplomatické. K plánované Seehoferově návštěvě sudetoněmecké kanceláře v Praze podotkl, že se „uskuteční v době, kdy už skončí oficiální návštěva. Je to součást jeho soukromého programu a tam on může jít, kam se mu zlíbí. To není součástí oficiálního programu návštěvy." Kdoví zda ho za tuto jeho další patolízalskou praktiku pochválí prezident Václav Klaus, z jehož prorockých slov se vždycky všechna naplnila - globálním "oteplováním" počínaje a zmetkem zvaným Lisabonská smlouva konče.

Europoslanec CSU Martin Kastler, šéf Ackermannovy obce, jež sdružuje křesťany mezi Němci odsunutými z Československa, včera napsal, že očekává „rozhovory mezi přáteli, signály a představy o budoucí úzké spolupráci, a ne pouze omezení na vládní poválečné dekrety a s nimi spojené debaty o poválečném období. Jednání o revizi vlastnických poměrů prý nesmí být tématem tohoto setkání. Na programu návštěvy z Bavorska je setkání Nečas-Seehofer „mezi čtyřma očima“, pak host pak zavítá do Svatovítského chrámu.

V doprovodu bude dále bavorská státní ministryně pro evropské záležitosti Emilia Müllerová, šéf bavorského svazu průmyslu Randolf Rodenstock, děkan mnichovského dómu Lorenz Wolf a Josef Schuster, prezident Zemského svazu židovských obcí Bavorska. Ještě že ten se objevil, jako pojistka proti případným protestům. A byly by na místě.

Není od věci prohrábnout své starší blogy, tvořící můj "vševědný" archiv. Teprve nedávno vyšla totiž najevo informace až dosud pečlivě skrývaná, že byli odškodněni nejen odsunutí sudetští Němci v SRN a v roce 1993 i v bývalé NDR, ale i tzv. Novorakušané, tj. osoby, které získaly rakouské občanství teprve po roce 1945, prakticky po odsunu, na něž se nevztahovaly čs.-rakouské smlouvy o odškodnění z roku 1964 a 1974, kdy ČSSR zaplatila Rakousku pro tzv. Starorakušany (tj. osoby, které byly rakouskými občany před anšlusem v roce 1938) miliardu šilinků. Novorakušané byli odškodněni na základě zvláštní rakousko-německé smlouvy v letech 1961-62…

A dnešní Rakušané, potomci Hitlerů, Kurtů Waldheimů a dalších nacistů, jsou najednou pohoršenými mírotvůrci, kterým už došly argumenty proti Temelínu, tak přiměli před časem veřejnoprávní televizi ORF, aby odvysílala 90minutový film “První den”, který pojednával o fiktivní havárii v jihomoravské jaderné elektrárně Dukovany. Jakoby z oka vypadl americkému thrilleru “Den poté”… Tisíce Rakušanů utíkali zmateně do krytů, hasiči se snažili pomoci ozářeným lidem a rozdávají všem jodové tablety. Hrůza třepe rakouským kurníkem, jen s tím rozdílem, že jde pouze o sci-fi dokument, který režíroval Andreas Prochaska, jenž se dosud živil především natáčením hororů. A nyní je to “trumf” zvaný obec Kamenná. Proč ne Lidice, Ležáky nebo Ploština…?

Jak se lze dozvědět v téměř každém bulváru Jihlavska, spisovatelka Hermy Kennel napsala knihu „Bergesdorf“, což byl německý název obce Kamenná. Na základě subjektivního vyprávění pamětníků zveřejnila příběh, jehož oběťmi se 19. května 1945 mělo stát až 15 německých obyvatel obce Kamenná. Opilí místní Češi údajně hnali bývalé sousedy přes pole do lokality Budínka. Tam si oběti měly samy vykopat hrob, do něhož pak opilci zmasakrovaná těla naházeli. Pouze nedůvěryhodný obsah knihy tak posloužil de facto jako corpus delikti.

Přitom podle historických faktů každý třetí muž Rakouska ve věku od 17 do 45 let šel ochotně bojovat za Hitlera a Třetí říši. Proto chtěli skoncovat s duševně chorými dětmi a dětmi Jehovových svědků. Přišli na to, že na každého dětského mrzáka, říkali jim „zatěžující existence“ či „nežádoucí životy“, doplácejí denně skoro pět marek. S přispěním morfio-hydro-chloralu a totálního vyhladovění je usmrcovali a potom naložili přes osm tisíc těchto dětských mozků do formalinu, aby posloužily vědě a oni ušetřili tisíce. Byl za to někdo potrestán? Ředitel vídeňské dětské kliniky Spiegelgrund dr. Ernest Illing byl sice popraven, ale hlavní vykonavatel pokusů na dětech dr. Heinrich Gross byl nedávno vyznamenán čestným křížem I. třídy Za zásluhy o Rakouskou republiku…

Co to byla druhá světová válka, to asi nemusím připomínat. Zvláště když si uvědomíme, co dělali Němci s Židy, Cikány, Rusy a s dalšími miliony obětí mučením a v plynových komorách, o chování Němců v Sudetech ani nemluvě. Kde se vzala v obyvatelích Rakouska taková posedlost týráním? Mají ji snad ve svých genech? Možná bude odpovědí na tuto otázku uvedení faktu, že se v Rakousku narodil Hitler v městečku Branau am Inn.

Jsem zvědavý, jaké "diplomatické" řeči se dnes v Praze povedou kolem Dobrotína a obce Kamenné, kde je i lokalita Budínka. Jak všichni už víme, rakouský deník Die Presse uvedl, že na Jihlavsku byly odhaleny ostatky lidských těl. Údajně jde o oběti nelidské vraždy německých starousedlíků, určených před 65 lety k odsunu. Že by nic ti nevinní Němci neprovedli…? Věřím, že policie odhalí též totožnost těchto nešťastníků, abychom věděli o nich vše; jak se chovali za války, co dělali a proč, jaký měli vztah k českým obyvatelům. Zatím skončili svoji práci antropologové, kteří nepřišli na nic, co by nasvědčovalo jakémukoli násilí na inkriminovaných ostatcích údajných německých “vyhnanců“…

“Na kostech byla pozorována zhojená zranění, ke kterým došlo v průběhu života jedinců. Ostatní pozorovaná poškození kostí vznikla s největší pravděpodobnosti až po smrti jedinců. Na kostech nebyly pozorovány známky násilí, které by s jistotou odkazovaly na příčinu nebo okolnosti smrti jedinců. Tento závěr může být důsledkem nízké zachovalosti a fragmentárnosti nálezu,“ vysvětlila pro ČTK antropoložka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Petra Urbanová.

Jednalo se o více než 250 fragmentů dlouhých kostí, dále zlomky sedm lebek, dvě dolní čelisti, 16 zubů, jedna snímatelná zubní protéza a dvě samostatné umělé zubní náhrady, nejméně 13 jedinc. Je pravděpodobné, že se ve všech případech jedná o muže ve věku 30 až 60 let. Zatím se neví, jsou-li to vůbec Němci z odsunu…

Tak, jak to bylo, pohádko? Kde jsou ty roztříštěné lebky Němců po ranách lopatami zrůdných českých zločinců? Není to náhodou tak, že ves Bergersdorf, dnes obec Kamenná, získala v roce 1943 titul Vzorová vesnice SS jako vůbec jediná obec nacistické říše. Z této poměrně malé vsi vstoupilo z 246 obyvatel do jednotek SS 46 osob a ty se zúčastnily mj. zvěrstev na Slovensku.

PS: Pro stupidní kverulanty: Mé jméno pod fotografií DVD je spojeno s fotografií v úvodu textu, kterou jsem pořídil v Muzeu Oscara Schindlera ve Svitavách.... Pro normální čtenáře blogu: Na území kasáren ve Štýrském Hradci v jihovýchodním Rakousku byly nedávno pod hřištěm už s konečnou platností identifikovány dva hromadné hroby obětí nacismu z konce druhé světové války. V hrobech by mohly být pozůstatky nejméně 77 osob, mezi nimi vězňů z koncentráků, spojeneckých letců, odbojářek a maďarských Židů. Zavraždily je jednotky SS v dubnu 1945 ve snaze zakrýt zvěrstva nacistického režimu.. Kdy napíše Právo, že také Rakousko má svoji Katyň...? Sovětsko-ruští agenti a sedmdesát roků od polské okupace Těšínska

Submisivním Čechům údajně schází víra, zásady a oddanost ideálům…

Lze srovnávat přes 20 tisíc katyňských obětí s pár Němci v Budínce..?