Král Lev

Autor: John J. Miller | Publikováno: 21.7.2006 | Rubrika: Kulturní válka
Lev - znak

Když Lucinka Pevensiová vyprávěla, že prošla starou skříní a objevila nový svět zvaný Narnie, její starší sourozenci jí nevěřili. Ale Lucinka trvala na svém. Proto se starší bratr se sestrou začínají obávat, že jejich sestřička začíná bláznit. Svěřují se tedy profesoru Kirkovi, v jehož venkovském domě děti bydlí během válečného bombardování Londýna. "Jsou jen tři možnosti", odpoví jim starý profesor. "Buď vaše sestra lže, nebo je blázen a ztratila rozum, anebo mluví pravdu. Sami říkáte, že Lucie nelže a je očividné, že není ani šílená. Pro tuto chvíli tedy, pokud se neobjeví důkazy o opaku, musíme předpokládat, že mluví pravdu."

Nedlouho poté se všichni sourozenci ocitají v Narnii a Lucčina slova jsou potvrzena jako pravdivá. Nespočet čtenářů již četlo tento příběh - sedmidílné letopisy Narnie vyšly již v 85 milionech výtisků - a miliony dalších tak učiní poté, co loňského prosince vstoupila do kin filmová verze prvního dílu Letopisů.

Kdyby Narnie nebyla již teď jedním z nejslavnějších titulů literatury pro děti ve 20. století, jistě by se jím díky filmovému zpracování stala - a její příznivci by ji právem mohli řadit někam mezi "Pána prstenů" a "Umučením Krista". Jde totiž nejen o dobrodružný příběh v bájném světě, ale současně i o vyjádření křesťanského pohledu na svět. Proto se "Lev, čarodějnice a skříň" může stát nejen kasovním úspěchem, ale snad i sehrát důležitou roli v současné kulturní válce.

To vše je způsobeno tím, že Letopisy Narnie nejsou jen bezduchou zábavou pro děti. Mnozí říkají, že příběhy jsou křesťanskou alegorií - to jest literárním zpracováním biblických událostí. Lewis tento výklad odmítal, sám mluvil o svých příbězích jako o jakémsi "domýšlení": "Předpokládejme, že by existoval svět jako Narnie a Syn Boží, který přišel na svět jako člověk, by se v Narnii stal lvem, a pak přemýšlejme, co a jak by se mohlo dít." A tak Aslan přišel do Narnie jako mluvící lev, trpěl a byl zabit pro hříchy dítěte a pak vstal z mrtvých. Většina dospělých chápe, o co tady jde, zatímco mnohé z dětí, které příběh poslouchají před spaním, tu stopu nezachytí.

Clive Staples Lewis se narodil v roce 1898 nedaleko Belfastu; zemřel v 64 letech, v tentýž den, kdy byl zastřelen JFK. Nikdo z jeho současníků se s ním nemohl měřit pokud jde o důvtip, inteligenci či vliv. Většinu dospělého života strávil jako profesor v Oxfordu a v Cambridgi a věnoval se dějinám anglické literatury. Dnes je Lewis znám coby popularizátor křesťanské víry, který se také věnoval jazykovědě a literární kritice. On sám ovšem sebe viděl jako akademika, který se pouze po straně věnuje tu a tam spisování o náboženských otázkách.

Je nepochybné, že právě k tomu byl neobyčejně povolaným člověkem. Zčásti právě proto, že mládí prožil jako zarytý ateista. A stejně jako nejpronikavějšími antikomunisty se stávají právě bývalí marxisté, i Lewise jeho životní etapa bez náboženství vystrojila odzbrojující schopností pronikat na kost při vysvětlování a obhajobě křesťanského života a učení.

Jeho konverze nebyla dílem okamžiku, nějakého náhlého osvícení, nýbrž připomínala spíše - slovy jeho bratra Warrena - "dlouhé pozvolné probírání se z hluboce zakořeněného duchovního spánku". Bylo to, více než cokoliv jiného, dlouho a dobře zvažované rozhodnutí. Lewisův přítel J.R.R. Tolkien, kolega v Oxfordu a katolík, hrál také svou úlohu v Lewisově obrácení.

Na Lewise zapůsobily také spisy Gilberta K. Chestertona, zejména Chestertonovo poznání, že když se Ježíš sám prohlásil za Božího Syna, přicházely v úvahu pouze tři možnosti: že je blázen či snílek, nebo vědomý lhář - a nebo, ten, za koho se prohlašoval: vtělený Syn Boží.

Během 2. světové války připravil Lewis serii rozhlasových pořadů pro BBC. Texty byly později upraveny a vydány v knize Mere Christianity (Obyčejné křesťanství, česky pod názvem" K jádru křesťanství, Návrat domů, Praha 1993), která dodnes patří k jeho nejpopulárnějším. V jednom z těchto krátkých esejů Lewis píše o tom, že mnozí skeptici jsou ochotní nazvat Ježíše "učitelem morálky", ale nejsou ochotní přiznat mu božství. Lewis namítá:

"Někdo, kdo by byl pouhým člověkem a říkal to, co Ježíš, by nemohl být velkým mravním učitelem. Byl by to buď šílenec - srovnatelný s někým, kdo tvrdí, že je sázené vejce, nebo ďábel z pekel. Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona,anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějme se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu."

Protestantský spisovatel Josh McDowell označil tuto trojí volbu - Ježíš jako lhář, blázen či Bůh - jako "trilema". V letopisech Narnie profesor Kirke staví před Pevensiovy děti k rozřešení jejich vlastní trilema, týkající se Lucčiny cesty skříní: buď blázní, lže nebo mluví pravdu.

Realita dává za pravdu Lucince, děti se ocitají v Narnii společně a ti starší se za svou nedůvěru Lucce omlouvají. Nastává však otázka, kudy jít dál. Znenadání se objevuje červenka a nabízí se jako průvodce. Mají jít za ní? Co když je zavede do léčky? "To je šeredná myšlenka", odpovídá nejstarší Petr. "A pak - ve všech pohádkách, co znám, je červenka hodnej pták. Určitě nebude na špatné straně."

Jonathan Rogers k tomu ve své knize Svět podle Narnie poznamenává: "Tohle je jedno z témat, které prolínají Narnií: děti vědí, jak jednat, protože četly a znají ty správné příběhy."

Nicméně Lewis si byl vědom, že takové příběhy jsou stále více nedostatkovým zbožím. (Dalším tématem Narnie by tak mohla být nedostatečnost a nekompetence britského školství.) "V dnešních pohádkách je jen málo toho, co se nám doopravdy líbí", řekl jednou Lewis Tolkienovi. "Bojím se, že si budeme muset nějaké napsat sami".

Ve svých Letopisech byl Lewis veden záměrem uchránit dětské čtenáře osudu, který potkal jeho samého: pádu do pasti nevěry a cynismu. Byl přesvědčen, že silné vědomí nátlaku zmařilo a znehodnotilo náboženskou výchovu, které se mu jako dítěti dostalo.

"Proč člověku připadá tak těžké cítit to, co mu kdosi říká, že by měl cítit a prožívat ohledně Boha či Kristova utrpení?", ptal se jednou. "Myslím, že hlavní důvod spočívá právě v tom, že nám kdosi říká, že bychom měli. Pocit povinnosti ničí schopnost skutečně se vcítit." Pak pokračoval: "Ale domyslíme-li všechny tyto věci tím, že je přeneseme do imaginárního světa a zbavíme všeho toho pozlátka a asociací z nedělní školy, mohou se člověku možná poprvé v životě zjevit v plné intenzitě a kráse."

Může-li být válka pokračováním politiky jinými prostředky, pak Letopisy Narnie jsou svým způsobem pokračováním nedělní školy jinými prostředky.

A tak každá z knih narnijské serie obsahuje nějaké útržky křesťanského názoru na svět: Lev, čarodějnice a skříň je pro nás konfrontací s výzvou k víře a přináší koncept zástupné smrti a vzkříšení; Princ Kaspian popisuje dobu Pádu a obnovení; Cesta jitřního poutníka přináší scénu vodního křtu; Stříbrná židle připomíná sestoupení do pekel; Kůň a jeho chlapec se zabývá problémem nevěřících lidí; Čarodějův synovec nabízí příběh o stvoření a odhaluje kořeny zla; Poslední bitva pak mluví o konci věků. Většina dětí čtoucích tyto příběhy samozřejmě tyto analogie zcela míjí. A je to tak podle Lewise zcela v pořádku, nejde o katechismus, nýbrž o fantazii. "Usiluji o svého druhu prvotní křest dětské představivosti", prohlásil jednou. Takže když profesor Kirke vysvětluje, proč Lucčina zpráva o Narnii musí být pravdivá, Lewis nedoufá, že všechny děti hned pomyslí na Chestertona a jeho apologetiku. Doufá však, že se mu podaří vytvořit v jejich myšlení podmínky pro to, aby mohly svou vlastní víru rozumově odůvodnit, až k tomu jednou dozrají.

Jedním ze zázraků tohoto filmového zpracování může být to, že jeho tvůrci se nesnažili změnit Narnii k nepoznání. V minulosti se takové pokusy vyskytly. Během 90. let např. vlastnil práva na zfilmování Narnie Paramount a byly zahájeny práce na scénáři k 1. dílu. To, že děj byl přenesen z válečného Londýna do moderního Los Angeles a bombardování bylo nahrazeno zemětřesením, patřilo k těm nejmenším změnám: děti nepronikly do Narnie starou skříní, nýbrž plaveckým bazénem a Bílá čarodějnice nehostila Edmunda tureckým medem, ale hamburgery a hot dogy. A jaká hrůza, Hollywoood dokonce zamýšlel, že Aslan nebude vůbec zabit! To by znamenalo úplnou svatokrádež, něco jako přepsat Umučení Krista tak, že Ježíš nezemřel. "Některé z těch nápadů mně přímo šokovaly", říká Douglas Gresham, Lewisův nevlastní syn a správce jeho pozůstalosti. Nakonec se scénář netočil, protože takový film naštěstí nikdo nechtěl doopravdy točit. V roce 2001 práva Paramountu k Narnii vypršela a zakoupila je společnost Walden Media. Jedním z jejích cílů je vyhledávat úspěšné dětské knihy a převádět je na plátno. A nutno říci, že tento pokus se zdařil, film je věrný knize téměř ve všech směrech.

Lewis není velikánem, protože je populární; je oblíbený proto, že je velikánem. A jeho význam v budoucnu spíše ještě poroste. Jak pravil profesor Kirke, když se mu děti svěřovaly s úvahami o světě za skříní "Nic není pravděpodobnější".

National Review, December 5, 2005, vybral, zkrátil a přeložil David Flory

www.konzervativniklub.cz

5085 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Pozadí manipulovaného převratu 17. listopadu 1989. Havel byl člověk, který vlastně nikdy nepracoval, který si rád užíval alkoholu a sexu a který se nechal manipulovat svými přáteli Clintonem a AlbrightovouSpolečnost Enes Fleisch, spojována s halal porážkami, začala pracovat přes odpor místní radnice na vybudování vjezdu, který nutně potřebuje pro zřízení jatek v bývalém klatovském masokombinátuVáclav Havel pomáhal Georgi Sorosovi v budování celosvětové globalistické sluníčkářské diktatury elitEkoalarmisté v EU vylobovali novinku: Od ledna končí benzín Natural 95, bude nový ekologický, který může zničit auto a zvýšit spotřebuBrutální bitka s lopatami mezi romskými a ukrajinskými dělníky. Podívejte se

euServer.cz

Politicko-rozvratná činnost „Člověka v tísni“Zpěvácké vystoupení zpěváka Hutky, kterou trapnost na Letenské pláni vygradovala až k transcendentnu...

ePortal.cz

Kdyby stát nevyhazoval šest miliard do luftu, aby si někteří mohli vozit zadky zadarmo, a namísto toho jimi financoval ČT, měli bychom VŠICHNI tu příšernou televizi aspoň zadarmoZměny zákonů z dílny ministerstva vnitra prospívají ČSSD a nikoliv občanům

Eurabia.cz

Imigranti si ulovili dvě dívky a bestiálně se na nich střídali a natáčeli na videoKuba bombasticky oslavila své 500-letí

FreeGlobe.cz

Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školách

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

„Taková drzost!“ Klaus st. k pískání na svého syna. A k Letné, 17. listopadu a k ODSChvilkaři zvedli ze židle Jaroslava Foldynu: To třicet let chrápali, teď se vzbudili a chtějí dělat pořádek? Kdo ho udělá? Kalousek, který se s nimi producíruje?!
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění