Skeptici, optimisté a Evropa aneb jaký je český národní zájem?

Autor: Tomáš Haas | Publikováno: 29.8.2006 | Rubrika: Zamyšlení
lev

Když se ihned po listopadu 1989 začalo hovořit o „návratu do Evropy“, byl jsem trochu rozčarován. Ne proto, že bych byl proti tomu, aby se tehdy ještě Československá republika zapojila do evropských politických a ekonomických struktur. Věřil jsem tehdy, a věřím i dnes, že náš stát do nich logicky patří, je částí evropské civilizace téměř od vzniku prvních společenských a politických uskupení slovanských kmenů na našem území, a stejně jako jiné státy evropských národů v ní vždy hrál svou roli.

Společenské, politické a náboženské střety, které formovaly evropskou civilizaci, se mu nikdy nevyhnuly, naopak byl často centrem, dějištěm a často i bojištěm konfliktů, které evropskou historii provázely, ať už to bylo období šíření křesťanství, pozdější renesance, reformace, anebo průmyslová revoluce která změnila nejen Evropu, ale celý svět, a která znamenala přechod od feudalismu ke kapitalismu, a umožnila nástup demokracie.

Idea evropanství

Dvacáté století bylo stoletím krize demokracie, a i v něm byl náš stát v centru evropských událostí, i zde náš národ zaplatil tvrdou daň za její vítězství. Naše místo v Evropě není dáno vývojem posledních patnácti let. Je dáno naším přínosem evropské civilizaci a naší účastí na jejím vývoji. Naše evropanství není, při vší úctě k přínosu a roli naší dnešní politické reprezentace, něčím co nám dal Václav Havel nebo Václav Klaus. Pokud chceme naše evropanství personalizovat, pak než se dostaneme k těmto osobnostem, musíme začít u knížete Václava a pokračovat až do dnešního dne, přes svatého Vojtěcha, Cyrila a Metoděje, Karla IV, Jana Husa, Jiřího z Poděbrad, Komenského, Dobrovského, Palackého, Karla Havlíčka, Tomáše Masaryka, Aloise Rašína, Tomáše Baťu a dalo by se pokračovat desítkami a stovkami jmen státníků, politiků, myslitelů, reformátorů, vojáků, účastníků odboje, literátů, umělců a vědců.

Taková personalizace nesmí ani obejít přínos těch, kdo byli skutečnými plátci našeho vkladu do evropského civilizačního prostoru, rolníků, dělníků, obchodníků, učitelů, podnikatelů, vojáků, generací prostých, pracovitých, vzdělaných a odvážných lidí, kteří během více než tisíce let trvání našeho státu zaplatili svou prací a někdy i svými životy nejen za to, že my jsme dnes Evropany, ale i za to, že Evropa je dnes tím, čím je, kontinentem svobodných a demokratických národů a jejich států.

Nikdy jsem necítil, že by český stát a český národ „opustil Evropu“, vadilo mi, že je nám kýmsi naznačováno, že se do ní musíme odněkud vracet, viděl jsem to ne jako návrat do Evropy, ale jako přihlášení se k našemu historicky oprávněnému místu v jejím společenství národů a v jejích institucích, a k našemu stejně oprávněnému hlasu při určování směru jejího dalšího demokratického vývoje. Spolu s tím souvisí i váha našeho hlasu, nevidím ji jen jako sčítání procent při hlasování některého orgánu Unie, ale v tom, že náš hlas je na straně hlasů pro větší demokracii a větší průhlednost v jejím rozhodování, a hlavně v tom, aby Unie rozhodovala o věcech společného zájmu a nezasahovala do věcí, o kterých mají rozhodovat ti, kdo jsou občany demokratických evropských států zvoleni, aby o nich rozhodovali, a kteří za svá rozhodnutí jsou svým občanům odpovědni.

Národní zájmy

Často se při diskusích o Evropě objevuje pojem „národní zájmy“. Většinou je používán pejorativně, a ti, kteří o nich mluví, jsou označováni za „čecháčky“, šovinisty, nacionalisty, za lidi neschopné širšího rozhledu, za lidi zahleděné do vlastní malosti. Pravý opak je pravdou. Každý stát, každý civilizovaný národ má své legitimní zájmy a žádá od své reprezentace, aby je pro něj a jeho jménem hájila. Má je i český stát, má je i náš národ. Jejich definice se liší, jinak je popíše právník, jinak zemědělec, jinak manažér průmyslového podniku, jinak učitel, jinak inženýr, jinak ekonom a jinak historik. Liší se i od případu k případu, i pro obyčejnou obchodní smlouvu platí pravidlo, že dobrý obchod je ten, na kterém získávají obě strany, a totéž platí i pro multilaterální dohody a smlouvy. Předem se vzdávat obhajoby vlastních zájmů a jejich zastánce šmahem obviňovat z nacionalismu a z „čecháčství“ nesvědčí o našem „širokém rozhledu“, jeví se mi to spíše jako nepochopitelný projev komplexu méněcennosti.

Naším národním zájmem není „vstupovat do Evropy“ jako čekatel na dotace, není jím „vstupovat do Evropy“ s očekáváním, že Evropská unie vyřeší, odměnou za naší „loajalitu“, naše vnitřní problémy. Pokud se někdo domnívá, že evropské zákony, rozhodnutí a směrnice jsou lékem pro naše vlastní neduhy, a že k vyřešení našich problémů stačí nahradit naše ústavní orgány a naše instituce orgány a institucemi Evropské unie, bude nevyhnutelně zklamán.

Naším národním zájmem je zaujmout naše přirozené místo v Evropě jako rovnocenný partner připravený identifikovat a řešit vlastní problémy doma a podílet se na identifikaci a řešení celoevropských problémů. Naše národní zájmy nejsou sobecké a šovinistické, jsou naopak společné všem evropským národům. Naší povinností a hlavně povinností naší reprezentace je hájit je u nás a pro nás, a hájit je při všech jednáních Unie a jejích orgánů. Tím, že tak činíme, je hájíme i pro Evropu.

Otázky dalšího směřování Unie a jejího demokratického vývoje jsou pro nás něčím životně důležitým. Snaha o reformu Evropské unie, založenou na hodnotách demokracie, volného obchodu a odstraňování politických a ekonomických bariér, které byly a jsou pilířem jejího úspěchu není zradou na Evropě, není euroskepticismem. Je legitimním a pozitivním výrazem vůle podílet se na řešení problémů Evropské unie a participovat jako hodnověrný a respektovaný partner při vytváření jejího charakteru pro tuto i příští generace jejích občanů.

Český národ (a český stát), není nováčkem v evropském prostoru. Je jeho přirozenou součástí, a jeho zájmy jsou společnými evropskými zájmy. Nejvyšším a základním zájmem Evropy je další vývoj demokracie, který byl hlavním důvodem jejího ekonomického úspěchu, přeměny z válkou zpustošeného kontinentu v oblast prosperity a stability. Ani demokracie pro nás není něčím novým, není neověřeným a nepodařeným politickým experimentem, není jen krátkou epizodou v naší historii. I naše zkušenosti s demokracií a s její ztrátou jsou vkladem do historické evropské zkušenosti.

Otevřená budoucnost

Jsem evropským optimistou, věřím v budoucnost demokratické Evropy. Za euroskepticismus pokládám názor, že Evropa se musí vzdát demokracie, že se evropské státy musí vzdát odpovědnosti za svůj vlastní vývoj, že evropské národy se musí vzdát své vlastní přirozené a reálné evropské identity, že jí musí nahradit nějakým oktrojovaným, těžko definovatelným „evropanstvím“, a že musí svou budoucnost vložit do rukou byrokracie jakési mlhavé nadnárodní entity, jejíž obsah a forma jsou předmětem sporů a dohad, ve které vládnou nevolené komise, a byrokraté a jejíž parlament nemá prakticky žádné pravomoci. V (doufám již právem mrtvém) návrhu Ústavy pro Evropu, který měl 54253 slov, byla ústavní role jediného jejího demokraticky voleného orgánu popsána v jediné 24 slov „dlouhé“ větě.

Za pesimistický a euroskeptický pokládám až příliš rozšířený názor, že do EU vstupujeme jako chudý stát, který toho mnohem více od stávajících členů EU chce, než je schopen dát jim. Formulace českých národních zájmů by se měla odvíjet i od tohoto poznání. Považuji jej za výraz komplexu malosti a méněcennosti, který není oprávněný, a je nespravedlivý jak k našemu státu, tak k Evropě. Naše republika nevstoupila do zaopatřovacího ústavu, vstoupila do organizace suverénních a demokratických evropských států, a to je jediná skutečnost, od které by se měla odvíjet formulace našich národních zájmů.

Nejsem skeptikem. Věřím, že naše členství v Evropské unii může být pozitivním faktorem pro vývoj naší demokracie a i pro nápravu našich problémů. Věřím ale, že klíčem k takovému pozitiv- nímu vývoji je rovnoprávná politická a ekonomická spolupráce s našimi demokratickými partnery a spojenci na reformě Evropské unie, není jím bezpodmínečné podřízení naší suverenity nikým nevolené a nikomu neodpovědné byrokracii v institucionálním rámci nadnárodního „superstátu“, který nebyl schopen v návrhu své ústavy najít prostor pro demokracii, a kterému chybí účinné mechanismy občanské kontroly.

Nevěřím, že návrh Ústavy pro Evropu byl nástrojem pro pozitivní vývoj demokratické Evropy. Úvahy a pokusy o jeho „vzkříšení“ vidím jako výraz ztráty víry ve schopnost dalšího vývoje evropské demokracie, jako výraz nedůvěry k evropským občanům, jako výraz skutečného europesimismu a euroskepticismu. Jako optimista proto považuji za nutné takové pokusy odmítnout.

Tomáš Haas

poradce prezidenta republiky

vyšlo v Newsletteru CEP červenec 2006


/titulek redakčně upraven/

5493 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Globalistická média nás označují za dezinformátory...Americký zánik je blízko. Amerika již neexistujeJak se bude žít v zemi s pirátskou vládou a premiérem Ivanem Batošem?Planetární diktatura nastupuje přes finance: BlackRock ovládne svět. Nahradí dolar nová měna? Peníze už jen digitální. Konec národních státůSrbský prezident Vučič pomohl Rusku vyhnout se plynovému vydírání Ukrajiny

euServer.cz

Socialistické pekloVolby budou soubojem konzervativních zastánců národního státu a progresivistů v čele s Piráty usilujících o „více Evropy“ a podporu imigrace a islamizace

ePortal.cz

“Prasečinky” v poštěDaně nás dusí

Eurabia.cz

Video: Ministr spravedlnosti vehemntně proti cenzuře v internetu!Rakousko příkladné v boji proti islámizmu

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Proč musel zemřít/spáchat sebevraždu generál Lučanský?Proč Česká republika má nakoupit údajně předražené vakcíny proti koronaviru?

ParlamentniListy.cz

Zastrašují je! Landa šokoval. Chce, abyste o tomto věděliGenerál Šándor: Znamení? Biden odstranil Churchilla. Trump ukončoval války, ale naštval mocné
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění