Kauza Bezák se stala úhelným kamenem pro slovenské liberály, zednáře, homosexuály, ekumenisty a toleranty

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 22.7.2012 | Rubrika: Kulturní válka
hippies

Svatý stolec odvolal arcibiskupa Bezáka

Svatý stolec s platností od 2. července 2012 odvolal Mons. Róberta Bezáka, arcibiskupa Trnavy. Podle vyjádření arcibiskupa Bezáka k věřícím jej Svatý stolec nejprve vyzval k rezignaci, což odůvodnil blíže nespecifikovanými výsledky vizitace, kterou pro Svatý stolec v trnavské arcidiecézi vykonal litoměřický biskup Baxant. Jelikož arcibiskup Bezák rezignovat odmítl, následovalo odvolání. Počínaje zítřkem se tedy Mons. Róbert Bezák stává emeritním arcibiskupem, který nesmí nadále sídlit na území trnavské arcidiecéze. Vedení arcidiecéze provizorně převezeme generální vikář Mons. Ján Orosh. [Ignác Pospíšil, Aktuality Duší a hvězd]

Odvolání arcibiskupa Bezáka vyvolalo velkou mediální odezvu a řadu vášní mezi slovenskými katolíky. Tato vlna se šíří zejména prostřednictvím internetu, proto nemohla uniknout pozornosti  věřících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I mezi nimi vyvolala tato událost řadu sporů a nepochopení, jejichž častým společným jmenovatelem je nepochopení protikladné polohy liberálního myšlení vůči katolickému učení.

Arcibiskup Bezák byl bezesporu nejliberálnějším slovenským biskupem. Výmluvným důkazem jeho odklonu od katolické tradice je samo o sobě i to, že se ho zastal T. Halík. Z Dielně svätého Jozefa přebíráme úvahu k této kauze.  [kom. a překl. KIŠ]

Kauza Bezák

Branislav Michalka

Není nic děsivějšího než svět dušený a zalévaný informační lávou při pravidelných žurnalistických slovních erupcích. Z kráteru unifikovaných médií, napájených telurickými pokyny současných budovatelů Nového světového řádu, se tu valí jednohlasný nářek, tu oslavná tiráda, a zadušený svět lapá po dechu. Zmatený občan se ptá: jsem skutečně sám? Jsem jediný, kdo si myslí, že to tak není? Média vytrubují do zhloupnutí a postavičky liberálně-zednářského orloje se zjevují jedna po druhé, aby oddrmolili své sentimentální fráze s dobře zaplaceným planoucím pohledem.

Kauza Bezák se stala úhelným kamenem pro slovenské liberály, zednáře, ekumenisty, toleranty, zkrátka pro všechny sluhy Krásného nového světa. Troubí unisono na poplach. Ale považte! Oni teskní nad tím, že Církev tímto aktem utrpí a věřící se odvrátí od Církve. Zkrátka, Církev přijde o důvěru. Toho nářku! Toho lamentování! Toho strachu o dobro Církve! Kdo by si to byl pomyslel, že všichni ti protestanti, agnostici, židé, rockeři, homosexuálové, poslanci a podobná Boží dopuštění tak milují katolickou a apoštolskou Církev? Zdá se, že by za ni i krev vycedili, jen aby zůstala bez poskvrny.

Čtěte také:

Tomáš Halík aneb MODERNISMUS V TEORII A PRAXI

Halík má mnohdy s katolictvím asi tolik společného jako Řepka se Slávií

Msgre Marcel Lefebvre – Světec nebo rebel ?

 

Zajisté máme všichni v živé paměti, jakými nehynoucími sympatiemi k Víře, Církvi a Našemu Pánu Ježíši Kristu se vyznačuje tato kamarila a byli bychom dokonalými blázny, kdybychom jen na vteřinu uvěřili v jejich upřímnost. Jména jako Štefan Hríb, Eugen Korda, vyhozený teolog Kocúr, Andrej Bán, etc. , etc., jsou dostatečně známé svými protikatolickými postoji, abychom pochybovali o tom, že jim jde o skutečné blaho Církve. Pokud křičí na poplach, tak z jediného důvodu: jejich exponent v řadách Církve byl vypoklonkovaný, a to s takovou rychlostí a razantností, jakou od Vatikánu, topícího se v anarchii pokoncilního aggiornamenta, nikdo nečekal. Síla jejich křiku je přímo úměrná síle jejich šoku. Podívejme se postupně na to, čím si získal bývalý arcibiskup Bezák jejich sympatie a trochu si proberme kontext.

Bezák a Tiso

Téměř všechna média a jejich exponenti, spolu s “osobnostmi”, ve všech článcích referujících o Bezákově odvolání zmiňují s bezostyšnou drzostí, že hlavním Bezákovým pozitivem v protikladu k Sokolovi, je jeho ostentativně negativní postoj k Tisovi, za nějž Sokol sloužil zádušní mše. Již toto kritérium, zoufale vzdálené od jakýchkoliv skutečných věroučných a pastoračních kritérií, je dostatečným důkazem, že celá kauza je zpolitizovaná malou, ale dobře placenou a výkonnou liberální klikou. Udělat z postoje k historické postavě kritérium kvality katolického biskupa, to svědčí jednak o tom, kdo ovládá média, a za druhé o dokonalé dvojrozměrnosti myšlení, neschopného povznést se nad ubohý historizující bulvár. S přímo maniakální paranoiou se zde klasifikují představitelé Církve podle toho, jaký postoj zaujímají nebo zaujímali k období II. světové války a k jejím následkům. Případ biskupa Wiliamsona je dostatečně známý, aby otevřel oči i těm najzaslepenějším katolíkům. Pravda, pokud duševní spánek není pro ně hodnotou minimálně tak podstatnou jako to, která sekulárně-pohanská forma myšlenkové totality (zednářská, komunistická nebo národně socialistická) vyhrála válku před 70 lety. Je možné, a někdy se zdá, že přímo jisté, že toto je pro ně důležitější než spásné učení katolické Církve, protože představitele Církve nehodnotí podle pravověrnosti a oddanosti Tradici, ale podle toho, kolik krokodýlích slz vyronili nad různými událostmi z učebnic moderního dějepisu.

Bezák a Sokol

Jak z výše uvedeného vyplývá, tak mezi Sokolem a Bezákem panovala neshoda v otázce hodnocení Jozefa Tisa. Pro katolíka otázka nepodstatná. Věřící katolík může být dobrým katolíkem nezávisle na tom, co si myslí o Jozefu Tisovi, a bez ohledu na to, zda ho obdivuje nebo kritizuje. Pro liberály, zednáře a ekumenisty to však bylo hotové požehnání. Vítali příchod Bezáka na post trnavského arcibiskupa tak, jako by přišel nový sv. Cyril a sv. Metoděj v jedné osobě. Církev se měla obrodit. Pravděpodobně podle rakouského modelu. S dokonalou znalostí zákulisních tahanic očekávali svěží liberální vítr v “zatuchlých” komnatách Církve na Slovensku. Ten se samozřejmě dostavil a Bezák byl obletovaný médii s pravou tajnosnubnou diskrétností. Vrkání a cukrování nebralo konce. Rozhovory, oslavné články, bláboly typu “my katolíci už se nemusíme stydět” a všechen ten kýčovitý pseudohumanistický balast, omílaný až do úplného zemdlení. Zkrátka liberální klika byla na koni. Ve vzduchu se vznášela vůně květin a svobody, festival Pohoda v čele s Kaščákem a Hríbem opěvoval Bezáka s ohavnou komsomolskou dryáčnickostí a on na oplátku šířil pod stanem amorfní heretická klišé a la “nezáleží na tom, zda jsme katolíci, hlavně, že máme lásku”.

S jídlem roste chuť. Arcibiskup Bezák a jeho mediální kamarádi se rozhodli zúčtovat s “negativním” hrdinou tohoto ostblockového westernu, Jánem Sokolem. Ten se zdál být zcela zpacifikovaný a neschopný odporu. Nejprve začaly prosakovat ze zákulisí trnavské diecéze šokující informace o arogantním chování Bezáka k jeho předchůdci, o snaze ponížit ho a vyštvat. To mírně narušilo obraz slušného, decentního a vždy otevřeného otce arcibiskupa, jak ho malovala média. Mezi zděšeným lidmi (kteří jej podle médií tak milovali) začala šuškanda a počalo se mluvit o lóžích, úhelnících a lžících. To však nemohlo liberální kliku vzrušovat, cítila se ve vítězství jistá a neohrožená. A tak se započala kauza Sokol. V ní se angažoval věčný infantil slovenské politiky a pravděpodobně i osoba, pověřená začátkem 90. let spolu s KDH pacifikací slovenské katolicismu a jeho liberalizací, věčný omlouvač a lidový bavič, František Mikloško. Kauza skončila dokonalým fiaskem liberální kliky; Mikloško byl odhalen jako fabulátor neschopný dokázat svá tvrzení o Sokolovi a jen zákrok liberální prokurátorky zachránil jeho a časopis Týždeň před placením odškodného za poškozování dobrého jména Jána Sokola.

Bezák a Církev

František Mikloško má po fiasku v kauze Sokol zase mediální prostor. Vrhl se do boje se samotným Vatikánem. On, který, jak tvrdí, “žil a umíral” za Církev. No, o umírání asi nemůže být řeč, ale živý je až až. A plný vášně. Už teď se rozhodl, že Vatikán bude muset Bezáka jednou rehabilitovat. Pokud ne, tak Církev na Slovensku, soudě podle míry jeho vzrušení, přijde o své nejlepší syny a dcery, v návalu zklamání z odvolání nejlepšího biskupa jakého kdy Slovensko mělo. No, tak se na to podívejme. Co znamenal Bezák pro Církev, která se i tak topí v rozkladu a podstoupila už leccos.

Už v době jeho jmenování se šířily mezi liberálními kruhy v Církvi pochvalné zprávy o tolerantnosti jeho názorů. Dětské mše s plyšovými zvířátky, rockové mše, mládežnické mše, zkrátka otevřenost sama. Bezákem deklarované nadšení pro rockovou hudbu dávalo tušit, kam až sahají duchovní základy jeho pastorace. Relativizování nutnosti příslušnosti ke katolické Církvi z hlediska spásy, všeobjímající tolerantní fráze, podbízení se mládeži, popírání nezbytnosti autority a hierarchie, no zkrátka ideál katolické ortodoxie, že? Ne, že by zbytek Církve byl nějak zvlášť odlišný – po 40 letech všeobecné destrukce – ale toto bylo na Slovensko asi přece jen trochu moc.

Na povrch začaly vyplouvat zprávy o tom, že arcibiskup Bezák světí za kněze seminaristy, kteří byli odmítnuti v jiných seminářích; tzn. kteří byli uznáni za nezpůsobilé k vysvěcení kvůli svým neortodoxním postojům a snad i jiným deliktům. Toto svévolné porušení základní disciplíny, poté, co se provalilo, bylo spouštěcím mechanismem apoštolské vizitace, kterou Řím pověřil litoměřického biskupa Baxanta, známého svými konzervativními postoji. Co všechno se dověděla komise při vizitaci, se můžeme jen dohadovat, ale motiv je dostatečně jasný. Nejsou to žádné finanční machinace. Ty, vzhledem k velikosti Slovenska, mohou zajímat místní čachráře, ale předpokládat, že rozvášní Vatikán, který se sám topí v různých finančních problémech, natolik, aby sem posílal vyšetřovací komisi a následně odvolal arcibiskupa, to je směšné. Není nutné ani předpokládat, že se Bezák dopustil něčeho, co by vybočovalo z běžné praxe na osvíceném Západě. Takoví němečtí a rakouští biskupové by mohly být odvoláváni jeden za druhým. Spíše můžeme uvažovat o této variantě: to, co je na Západě běžná liberální praxe, je ještě stále na Slovensku nestravitelné a někomu to vadilo. Podal podnět do Vatikánu a tam – rozradostnění, že mohou někoho odvolat za neortodoxní chování (což se jim vzhledem k toleranci a ohleduplnosti nepodařilo velmi dlouho) – se rozhodli konat, vědouce dopředu, že Konference biskupů Slovenska nebude proti. Tak vznikl exemplární případ, který na delší dobu může odradit nadějné kandidáty církevního liberalismu od přílišné angažovanosti na poli autodestrukce. Vatikán také může ukázat, že kromě trapně působícího proskribování tradičních komunit jako FSSPX, umí zatočit v duchu hermeneutiky kontinuity i s liberály. Vše dopadne více než dobře, k všeobecné spokojenosti. Klika v čele s Mikloškem, Hríbem, Demkem a spol. bude chvíli kalit vodu a zbytku Slovenska bude arcibiskup Bezák chybět asi jako druhý palec na ruce.

Bezák a média

Nejjasnějším důkazem toho, kým je bývalý arcibiskup Bezák, jsou nekonečné žalozpěvy nad jeho odvoláním v médiích. Člověk nemusí být zrovna znalcem zákulisních pikantérií, aby vypozoroval, že hlavní média ve světě, a natož na Slovensku, jsou k uzoufání jednotvárná a monolitická. Jednotnost předpokládá jednotné vedení. Pokud se nedivíme, že Vatikán je, nebo by alespoň měl být, jednotný, tak bychom se tomu neměli divit ani u jeho nepřátel. Nepřátelé Církve vlastní většinu médií světa a na Slovensku téměř všechny. Jednotně útočí na Církev, jednotně podkopávají křesťanskou morálku, jednotně ničí evropskou křesťanskou kulturu. Tato média nyní oslavují Bezáka. Pokud jim nějaký katolík skutečně věří, může to být jen soudruhem Leninem definovaný “užitečný idiot”.

Co platí o mediální podpoře Bezáka, to platí i u ostatních, v médiích oblíbených a hojně citovaných katolíků. Nemohli nám na sebe více prozradit,  než učinili v této kauze. Pokud jim nepřátelé Církve dávají prostor, oslavují je a vydávají je za ty “dobré” katolíky, v protikladu ke kryptogardistickému, bačovskému a zaostalému Slovensku, tak nám tato média dělají skutečně dobrou službu, o kterou jim vlastně nikdy nešlo, a svým služebníkům z katolických řad reklamu, která končí výsměchem.

Je těžké odhadnout, jestli je kauza Bezák dalším potvrzením slov “a brány pekelné ji nepřemohou”. Možná nástupce arcibiskupa Bezáka bude ještě smutnější postavou. Každopádně určité kruhy, tvářící se jako milovníci křesťanství a Církve, se naivní důvěry slovenského bači a kryptogardisty už asi nikdy nedočkají.

http://www.stjoseph.cz/

Klíčová slova: Katolická církev  | křesťanství  | svobodní zednáři  | liberalismus
12024 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Děti v základní škole učí, že „objektivnost“ a „perfekcionismus“ jsou rasistické rysy „bílé nadřazenosti“Prosím, pomozteDnes je snadné prohlásiti se v souladu s vlastními pocity za osobu opačného pohlaví, případně některého z dalších 57 neopačných pohlaví. I my můžeme respektovat, že se pan Vystrčil cítí být Taiwancem...Stigma ‚bílého privilegia‘ a ‚toxické maskulinity‘ poškozuje kluky z bílé pracující třídyThe New York Times je anti-bílý a anti-americký

euServer.cz

Na východní frontě chaos. Obávám se, že v letošním roce musíme počítat jen s těmi nejhoršími scénáři. Na Východě, na Západě, i u nás domaNepodmíněný příjem? – Cesta do pekel

ePortal.cz

Motivace některých dnes hodně slyšitelných kovidových alarmistů je velmi sporná, ne-li rovnou cynicky sobeckáKoronavirus v přímém přenosu

Eurabia.cz

V Saúdské Arábii napaden francouzský konzulátIslámista podřezal a pobodal věřící v katedrále v Nice!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Sorosovi poskoci v Arménií vedou národ k sebezničení. Západ Arménií opustil a jedinou záchranou je RuskoMiláček Západu Navalný je lhář a skončil v exekuci za své lži ...

ParlamentniListy.cz

Historky z Ria. Všichni divní típkové z Prahy. Zasvěcené pojednání o restauraci, kvůli které Prymula musel vrátit ministerstvoPo koule mu nesaháš! Železný z ČT a šťastný herec. Je zle
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění