reklama

Svatý Václav, kníže a mučedník

Autor: Tomáš Stritzko | Publikováno: 28.9.2019 | Rubrika: Kulturní válka
sv.vaclav3

P. Tomáš Stritzko FSSPX: Kázání, svátek sv. Václava, 28. 9. 2010 

Dnes slavíme svátek českého patrona svatého Václava, knížete a mučedníka. Svatý Václav představuje vzor dvou vlastností, které navíc dokázal skloubit dohromady: byl současně věrným a svatým křesťanem a schopným a statečným panovníkem. V dějinách nebylo mnoho takových svatých panovníků a politiků jako právě svatý Václav. Častěji se setkáváme s tím, že se světci určení z hlediska svého původu a nástupnictví pro vladařskou funkci tohoto privilegia vzdali a usilovali o dokonalost v ústraní. To činili proto, že držení panovnické a politické moci je skutečně spojeno s mnoha nebezpečími a pokušeními, která mohou vladaře či politika přivést k pádu – panovník může snadněji podlehnout touze po moci, po majetku, pýše nebo požitkářství, což jej potom může vést ke kompromisům se světem, s bludem, s nemravností, ke zbabělosti a opuštění pevných zásad. Bohužel s případy takových panovníků se setkáváme v dějinách velmi často, a to i v křesťanských státech a v případě vládců a politiků oficiálně katolických.

Svatý Václav svým příkladem ale dokazuje, že takové spojení křesťanské svatosti na jedné straně a panovnické moudrosti a statečnosti na straně druhé je s Boží milostí možné. A co víc – právě věrnost Kristu a pravé víře je nejlepším předpokladem pro ideální výkon politické moci. Jen politika vykonávaná v duchu Evangelia a katolického učení může sloužit a slouží skutečnému prospěchu státu a národa. Jen vláda vedená pravou křesťanskou láskou představuje pro zemi skutečné požehnání.

Svatý Václav žil v době, kdy křesťanská víra a hlavně křesťanský způsob života v Čechách nebyly ještě dostatečně zakořeněny a přežívající staroslovanské pohanství se svou bezbožností a nemravností se pravému náboženství s jeho mravními nároky stavělo na odpor. Toto neblahé rozdělení a konflikt panovaly i uvnitř samotného přemyslovského rodu, z něhož sv. Václav pocházel. Na jedné straně Václavův křesťanský otec kníže Vratislav a hlavně jeho babička svatá Ludmila, na straně druhé z pohanství pocházející matka Drahomíra a ve víře povrchní bratr Boleslav. Právě odpor vůči křesťanství, řevnivost a touha po moci vedla nakonec i k Václavovu zavraždění, a to dokonce rukou vlastního bratra Boleslava a jeho společníků.

čtěte také:

Patronus Patriae Primus – svatý Václav

Josef Pekař o významu tradice sv. Václava pro národní myšlenku

Klaus: Sv. Václav je symbolem kořenů a křesťanského původu naší tisícileté státní existence

Počátky českých dějin, Velká Morava a sv. Václav

Svatý Václav – obhájce křesťanských hodnot a národní svébytnosti

 

Přirozeného základu hluboké křesťanské víry se Václavovi dostalo především díky jeho babičce svaté Ludmile, též zavražděné z nenávisti ke křesťanské víře. Sv. Ludmila jej vedla ke zbožnosti a křesťanským ctnostem, takže se z něho stal svatý křesťan, který ani jako český kníže neztratil nic ze své zbožnosti. Sv. Václav vynikal láskou ke mši svaté a úctou ke kněžím. Je o něm známo, že vlastníma rukama sil pšenici a lisoval víno z hroznů, aby tak připravoval látku k proměnění v Nejsvětější Tělo a Krev Páně při svaté mešní Oběti. Traduje se též, že v noci obcházel bos i ve sněhu a ledu kostely, aby se v nich modlil, zanechávaje za sebou mnohdy i krvavé stopy. I svého mučednictví dosáhl sv. Václav v tom nejdůstojnějším a nejčestnějším okamžiku, v němž jen může křesťana smrt či mučednictví zastihnout, a sice v době, kdy chtěl sloužit Bohu modlitbou: jeho bratr se svými kumpány jej totiž zavraždili před vraty kostela v Boleslavi právě ve chvíli, když tam pospíchal k jitřní modlitbě.

Jako kníže vynikal sv. Václav vladařskou moudrostí, statečností a láskou k vlasti a jejímu lidu, tedy pravými panovnickými ctnostmi, které v jeho případě byly navíc zdokonaleny jeho křesťanskou svatostí. Stalo se, poté co sv. Václav nastoupil na trůn, že proti němu začali někteří pánové reptat v domnění, že nemá tolik statečnosti jako jeho otec Vratislav a není pro vládu způsobilý. Především zlický vévoda Radislav proti němu strojil úklady do takové míry, že Václavovi nezbylo než proti němu táhnout do boje. A při této příležitosti se ukázala jednak Václavova statečnost, jednak láska k poddaným: uvědomil si, že se při boji bude na obou stranách prolévat krev nevinného lidu. Aby tomu zabránil, vyzval odbojného Radislava na osobní rytířský souboj, přestože tím dával v sázku vlastní život. Hlavním knížetem v Čechách se pak měl stát ten, kdo v tomto souboji zvítězí. Sotva souboj začal, tak také skončil Václavovým vítězstvím. Radislav totiž spatřil na přilbě knížete Václava zářící kříž a po jeho boku anděly, kteří odbojnému vévodovi hrozili. Plný strachu seskočil Radislav z koně a prosil o odpuštění. A sv. Václav mu také velkoryse odpustil a nežádal ani žádné zadostiučinění.

Jak velmi postrádáme, zvláště v dnešní době, skutečné křesťanské vládce a politiky, vládce a politiky formátu svatého Václava! Podmínky současného světa, kdy se rychlým tempem šíří bezbožnost a sama pravá Církev Kristova je oslabena vnitřní krizí, jsou pro výskyt svatých katolických státníků velmi nepříznivé. Nedělejme si však žádné iluze – ani v dobách rozkvětu křesťanské civilizace nebyli panovníci a jejich politika imunní vůči mnoha pokušením, vždy byli vystaveni úkladům nepřátel Krista a Církve, ďábla, ale také vlivu vlastních hříchů, neřestí a špatných vlastností. Svatí vládcové byli vždy vzácností, jak jsem již v úvodu kázání zmínil. Bůh je však všemohoucí a Boží milost působí i nyní, jako působila vždy. Každý člověk a křesťan, ať již v jakémkoliv stavu a povolání, může a má podle Boží vůle dosáhnout svatosti, a to právě skrze svoje povolání. I křesťanský politik se může a má posvěcovat prostřednictvím služby obecnému dobru podle možností a svých schopností, přičemž má povinnost se řídit křesťanskými principy a ve své politické činnosti musí tyto principy odvážně a nekompromisně uplatňovat – k větší slávě Boží a skutečnému dobru občanů, jimž slouží. Sám sv. Václav žil za okolností, které prosazování křesťanského způsobu života nepřály; přesto neslevil ze svých zásad a byl ochoten za ně položit i život.

Proto, drazí věřící, modleme se za křesťanské politiky, aby podle vzoru sv. Václava navzdory všem nepříznivým vlivům zachovali věrnost Kristu a pravé víře a morálce a moudře a neohroženě je prosazovali do života společnosti, třebas i za cenu vlastního života. Kéž nám sv. Václav svou mocnou přímluvou vyprosí u Pána, aby světu milostivě daroval co nejvíce pravých křesťanských vládců, státníků a politiků.

www.fsspx.cz

689 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Jste připraveni zemřít? Neokonzervativci řídící americkou zahraniční politiku soustřeďují současné své úsilí na likvidaci zbytku dosavadních dohod zaměřených na omezení zbrojeníČeská televize vede tažení proti držitelům zbraní a pomlouvá je. ČT konkrétně šíří dezinformace a fake news ohledně zločinů spáchaných legálně drženou zbraníBakala i expremiér Sobotka podle našeho názoru patří před soud. Co bylo ukradeno, musí být vráceno!Odmítáme, aby slušní lidé živili nepřizpůsobivé, a odmítá, aby nepřizpůsobiví obtěžovali slušné lidi, kteří pracují!Každý, chudý i bohatý, může díky sluníčkářům a islamizaci přijít o vše…

euServer.cz

Rasputina na PutinaŽe Praha volí jako rozšířený ústav pro choromyslné, je věcí známou a ostatním lidem českým , moravským i slezským svorně proklínanou

ePortal.cz

Rebelie lhářů. Vzpoura proti neexistujícímu „šestému masovému vymírání“ODS na cestě od modré k červené. K tomu můžeme ještě přičíst návštěvu předsedy ODS Petra Fialy v Řeporyjích, kam přijel podpořit místního hulváta Pavla Novotného

Eurabia.cz

Turecko ukradlo další část území Kypru a EU drží hubu a krok. Asi má strach z Turka?Slovinsko: Imigranti šlohli auto a hned bourali

FreeGlobe.cz

Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxiTak tohle nedokážete! Greta prý vidí oxid uhličitý pouhým okem!

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

To už tam bude do smrti! Zeman půjde do nemocnice, internetem se line stoka komentářůObrovské riziko. Erdogan přesune uprchlíky. A pak... Bezpečnostní expert dává útok Turecka do souvislostí
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění