Strukturální fondy EU - plýtvání a neefektivní alokace zdrojů

Autor: Ivo Strejček | Publikováno: 18.10.2006 | Rubrika: Ekonomika
Eura - mince

Před vstupem do EU se mnozí těšili – a mnohými to bylo slibováno -, že evropské dotace budou obrovskou vzpruhou, penězi navíc, za které si postavíme čističky a dálnice. Bohužel, realita se ukázala jako jiná. TEZE 1

Peníze z EU nejsou penězi navíc.

1) Jsou to peníze, které do Bruselu nejprve musíme odeslat.
2) Jsou to peníze, na jejichž využití musíme jako daňoví poplatníci vynakládat obrovské částky na administrativní zajištění.
3) Jsou to peníze, k nimž musí stát nebo obce přidávat další peníze daňových poplatníků jako tzv. spolufinancování.


Ať už jde o platby do EU, z nichž se evropské dotace financují, ať již jde o krytí administrativních nákladů, nebo ať již jde o tzv. spolufinancování – o tyto peníze je ztenčena peněženka daňového poplatníka.

TEZE 2

Tendence od svobodného rozhodování k byrokratickému přerozdělování


Méně peněz zbývá ke svobodnému rozhodování o alokaci zdrojů tomu, kdo tyto zdroje vytvořil, více peněz je k rozhodování svěřeno úředníkům státu, obcí krajů, agentur a rad.

Tento způsob alokace zdrojů – úřední namísto tržní je

neefektivní
nespravedlivý.

Zatímco na svobodném trhu uspěje podnikatel, který dokáže nejlépe uspokojit zákazníky, při úřední alokaci uspěje podnikatel, který lépe napíše do formulářů „projekt“

TEZE 3

Tržní kritéria versus úřední kritéria


podnikatel, který lépe vyhoví nikoliv tržním kritériím, ale kritériím stanoveným úředníky a politiky, má v systému bruselského přerozdělovacího aparátu větší šanci

Je jasné, že úřední či politický způsob alokace je

1. neefektivní
2. potenciálně korupční
3. nespravedlivý
.

Naštěstí je takto skrze bruselský rozpočet rozdělováno jen 1 % HDP. Kdyby všechny naše peníze měly být rozdělovány (alokovány) tímto socialistickým způsobem, byla by naše ekonomika zanedlouho na úrovni Severní Korei.

Nyní mi dovolte, abych doložil své tvrzení, že peníze z EUnejsou penězi navíc, že jsme je do EU nejprve zaplatili.

Pro rok 2004 si vezmu na pomoc oficiální čísla vydaná Evropskou komisí, pro rok 2005 Evropská komise zprávu o čistých plátcích a čistých příjemcích vydá během několika dnů, proto budu prezentovat pouze oficiální čísla českého ministerstva financí.


Zdroj: Evropská komise, eura na osobu

Čistá pozice v roce 2004 ?

Podle zprávy EK bylo v roce 2004 největším čistým příjemcem Irsko, v přepočtu každý Ir dostal z EU nad rámec toho, co zaplatil více než 400 euro. ČR vykazuje čistý příjem jen 24 euro na osobu a potácí spíš uprostřed na pomezí mezi pozicí čistého plátce a čistého příjemce.

Metodika EU

pro účely tohoto výpočtu je taková, že zkracuje příspěvek každé země o částku, ze které EU financuje

vlastní administrativu
vnější výdaje (např. na Palestinskou samosprávu)

tedy výdaje, které nebyly zpětně vráceny do jednotlivých členských zemí. Kdybychom, i tyto platby korektně započetli, byly by platby do EU u každé země ještě vyšší a čistá pozice každé země horší.

EU také nezapočetla povinné odvody České republiky do Evropské investiční banky. Je tedy třeba mít na vědomí že po započtení těchto dalších uskutečněných plateb je čistá pozice České republiky ještě mnohem horší, než na obrázku.

Čistá pozice v roce 2005 ?

Co se týče roku 2005, vyjdeme ze Státního závěrečného účtu.

Příjmy z EU Platby do EU
Předvstupní fondy (dobíhající platby programů Phare a Sapard z let před vstupem do EU) 2 151.0 Kompenzace Velké Británii 2 359.0
Zemědělské dotace 12 739.3 Cla a dávky z cukru 4 373.7
Dotace ze strukturálních fondů 6 321.7 Odvody podle HDP 23 971.2
Komunitární (přeshraniční) programy 1 126.7
Rozpočtové kompenzace 8 942.9
CELKEM 31 281.6 CELKEM 30 703.9

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, mil Kč

Podle Státního závěrečného účtu České republiky byla v roce 2005 Česká republika čistým příjemcem evropských peněz ve výši 577 milionů korun neboli 2 eura na osobu. Kdyby ovšem ministerstvo financí započetlo 818 milionů korun odvodu do Evropské investiční banky, byly jsme loni oficiálně čistým plátcem.

Administrativní náklady

Klademe-li si otázku, zda se nám evropské peníze vyplácejí, musíme hodnotit nejen naše

1. odvody,
2. ale i kolik nás stálo navíc zúřadování celého přerozdělovacího procesu
.

Každý člověk, každý podnikatel takto musí uvažovat a musí takto uvažovat i stát. Hodnotíme-li efektivnost, nejde zdaleka jen o výši našich příspěvků do EU, jde i o tom, kolik nás stojí úředníci a procesy spojené s přerozdělováním.

Každá obec, každý kraj ví, že musí platit řadu úředníků čistě za účelem dolování evropských dotací. Kraje si dokonce zřídily reprezentace v Bruselu a platí své zástupce v nich. Vznikla celá řada nových institucí určených výlučně na administraci evropských financí.

Na Ministerstvu financí vznikl tzv. Národní fond,

který se zabývá výlučně procesem přerozdělování evropských peněz a kde jsou desítky úředníků placených z našich daní navíc, nad rámec našich příspěvků do EU. Podobně je tomu na dalších úřadech. Nastíním vám rozpočet jednoho z nich.

Státní zemědělský intervenční fond který podle nařízení EU nakupuje obilí, maso, mléko a máslo – zaměstnává 712 úředníků a jeho administrativní výdaje činí miliardu korun.

Miliardu – placenou z peněz českých daňových poplatníků nad rámec našeho příspěvku do EU!

Uvědomme si další paradoxní věc. Tento intervenční fond vynakládá peníze na intervenční nákupy, tedy na zdražení zboží pro naše spotřebitele podle rozmaru Evropské komise, na skladování a nesmyslné zmrazování komodit.

Poprvé v dějinách této země v červnu fond intervenoval na základě nařízení komise na trhu s máslem. Vydal milióny peněz na zdražení másla a na jeho skladování – a pozor – tyto náklady jsou následně v bilanci čisté pozice vykazovány jako PLUS pro Českou republiku!

Spolufinancování Kromě miliard administrativních vynakládáme miliardy na spolufinancování. EU jak známo přispěje, jen pokud sebereme daňovým poplatníkům další peníze sami.

EU tak nerozhoduje zdaleka jen o alokaci 1% HDP.

Podle kalkulací ministerstva financí jsou vypočteny náklady spolufinancování na zhruba polovinu částky, kterou do EU platíme, resp. kterou z EU získáváme.

2004 2005 2006
Fond soudržnosti 2 535.2 2 068.9 2 816.9
SF + Interreg + Equal 5 103.5 6 785.0 8 636.6
Zemědělství 6 510.4 6 415.1 6 535.6
Spolufinancování celkem 14 149.1 15 269.0 17 989.1

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, mil. Kč

Nezmínil jsem ještě jednu věc.

EU si velice potrpí na marketing.

Velká část rozpočtu na nějaký projekt bývá utracena na to, aby se veřejnosti prodala skutečnost, že daný projekt byl financován z peněz Evropské unie. U každého projektu musí být cedulka nebo billboard a reklama v tisku.

Je to další příklad neefektivní alokace. Copak česká vláda píše u každé silnice velký chlubící billboard „Tato silnice byla opravena z peněz České republiky“??. Jistě cítíte absurdnost takového tvrzení. Česká republika žádné své peníze nemá. Text by musel znít „Tato silnice byla opravena z peněz, které česká vláda sebrala daňovým poplatníkům.“ Stejně tak cedule EU by měly znít „Tato silnice byla opravena z peněz, které česká vláda sebrala daňovým poplatníkům, které pak poslala do Bruselu a které se pak podařilo z Bruselu získat zpět.“

Závěr

Ukázal jsem, že Česká republika je v EU čistým plátcem, a že daňoví poplatníci musí vynakládat další miliardy na

tzv. spolufinancování a na
administrativu.

Jde o neefektivně vynaložené peníze. Každičký kraj, každá obec by byla mnohem raději, kdyby v ní peníze zůstaly rovnou, nebo aspoň kdyby příspěvky na čističky a silnice šly jako dříve z českého centrálního rozpočtu.

Nejistota a byrokracie spojená s evropskými financemi je obrovská – a to jsme nezmínili nefinanční náklady – čistě osobní útrapy, které mnohý úředník či podnikatel, který se pokusil nějaké evropské peníze získat, musel vynaložit. Nepochybuji o tom, že nejednomu z nich prokousávání se lejstry zkrátilo život o pár cenných dnů.

ČR není čistým příjemcem. To neznamená, že čistým příjemcem není někdo ze zde přítomných. Možná se některým z vás na váš projekt podařilo získat více peněz, než kolik činily vaše daně na financování příspěvků do EU. Pak gratuluji.

Nemohu na závěr nezmínit, že kromě příspěvků do EU si ve svých daní platíte navíc i své europoslance, tedy i mě. Já považuji současný systém evropských financí za skutečně neefektivní a škodlivý.

Přeji vám, aby se vám dařilo z EU získat maximum, ale současně budu vždy bojovat za to, aby se skrze Brusel přerozdělovalo peněz co nejméně.

Děkuji za pozornost.

konference Newton College, 20. září 2006, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Program konference naleznete zde

Ivo Strejček

www.istrejcek.cz

4532 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Pro-migračního francouzského aktivistu zamordoval migrant, se kterým spalSpojené národy ovládnuté gender ideologií vyhlašují za politicky nekorektní říkat „manžel“ nebo „manželka“Bez Vás nepřežijeme...Panna Marie se naklonovala a Ježíš byl transsexuál, objevili v pokrokovém ŠvédskuŽerte brouky, vyhlašuje nová pokroková potravinová politika EU prosazující méně masa a více alternativních proteinů

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaV tomto půlbilionovém plánu EU se skrývá naprosto fantastický korupční potenciál...

Eurabia.cz

Vláda Itálie odsouhlasila Kataru ideologickou kontrolu nad muslimskou komunitou ve své zemi ...Před pár dny Česká televize v dětském vysílání vyzvala děti, aby oslavily islám

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Manažer ČT vůbec poprvé ke konkrétním pořadům. Škrt. Škrt. Taky škrt. Zrušit. Co to zase je? Kulový, ať jdou k lopatě!Lékař z TOP 09: Chytrá karanténa? Zatím se jeví jen jako marketingové heslo. Mělo by se šetřit. Miloš Zeman a jeho partička – mínus deset procent
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění