Ideologie multikulturalismu je nástrojem sebevraždy Západu a diktatura politické korektnosti vytváří atmosféru strachu

Autor: Jiří Fuchs | Publikováno: 27.12.2012 | Rubrika: Kulturní válka
multikulti

Myšlenková úroveň multikulturalismu

Lidé, kteří nejsou zaslepeni pseudomorálkou politické korektnosti, si stále častěji kladou nad fenoménem islamizace Evropy kacířskou otázku: Není ideologie multikulturalismu nástrojem sebevraždy Západu? Lidem, kteří nejsou zaslepeni mýtem postmoderního relativismu, to však bylo jasné už při jejím vzniku. Neboť praktická destruktivní síla multikulturalismu je jen vnějším výrazem teoretické autodestruktivity relativismu, z něhož ideologie multikulti vzešla. O jaké autodestruktivitě mluvím?

Dějiny filosofie jsou přeplněny takovými politováníhodnými případy, kdy se filosofové sami vyvracejí. Právě ty až příliš originální myšlenky pravidelně stíhá velká nepříjemnost: neobstojí samy před sebou. Rubem slávy protagonistů novověkého filosofie je např. prokazatelná skutečnost, že zatížili následující staletí bludným balvanem rozporného myšlení. Postmoderní relativisté dnes kolem něj pořádají oslavné liturgické tanečky. Příklad?

Když V. Bělohradský hřímá proti mravnímu univerzalismu, zdůrazňuje důležitě relativnost všech našich východisek a předpokladů. Když ale pocítí ideologicky nutkavou potřebu vyznat se z kolektivní viny za hanebnosti bílých mužů (kam prý přišli, tam loupili a vraždili), na akcentovaný relativismus rychle zapomíná. Najednou je mravní zákaz krutě nespravedlivého zacházení s člověkem univerzální. Jak tedy Bělohradský smýšlí o obecné platnosti mravních norem? Je možné ho brát vážně? Vždyť o nich tvrdí, že jsou i nejsou obecné. Upadá (nejen) v tomto bodě do nesnesitelné, účelové žvanivosti, v níž se konzistentní myšlenka vytrácí.

Ve stejném stylu, ale s mnohem větší autoritou nás poučuje idol postmodernistů, M. Heidegger, že nemůžeme hodnotit filosofické směry jako lepší/horší. Neboť každý prý má svou dějinnou nutnost a my nemáme žádné měřítko pro takové posuzování. To ovšem Heideggerovinebránilo, aby na jiném místě vzýval Hegelovu dialektiku jako nejvyšší dimenzi metafyziky.

Postmodernisté ve svém myšlení rozpornost bezmála normalizovali. Těží z ní však (jak si namlouvají) cennou devízu: smysl pro všepronikající, až na dřeň jdoucí radikální pluralitu; pro jistotu ji mravně přizdobují a zastřešují podivně chápanou tolerancí. Relativistické pojetí hodnot myšlení a jednání totiž logicky vyžaduje, abychom uznali pluralitu veškerých koncepcí a životních forem. Posílá tím do oběhu étos zvýšené citlivosti k jinakosti. Jím je také inspirována teorie a nesena praxe multikulturalismu. Ideálem multikulturalistů je tedy takové politické sjednocení společnosti, které by zároveň chránilo a zvýrazňovalo kvalitu (?) její vnitřní diverzifikace.

Čtěte také:

Úskalí dobrých úmyslů. O multikulturalismu tváří v tvář hrozící islamizaci Evropy

Záludná totalitní technika multikulturalistů – obviňování oponentů z rasizmu

Pravice v pojetí Romana Jocha hájí i mravně zdegenerovaný "Západ"

Kritici tu poukazují na neúnosné napětí obou pólů multikulturalistického konceptu. Politická jednota vyžaduje podřízení jednomu právnímu řádu, jedné ústavě. Na druhé straně je tu ale požadavek dílčích práv a preferování různých etnicko-kulturních skupin; v tom se tají teoretický problém konzistence multikulturalismu.

Strategií multikulturalistů je vstřícná imigrační politika. Její plody se pak společensky vstřebávají za pomoci takových legislativně – výchovných nástrojů, jakými jsou preferenční přístup k přistěhovalcům a diktát politické korektnosti. Ani tyto účinné prostředky praktického prosazování ideologicko-politických receptů multikulturalistů neunikají kritice.

Preferenční přístup se kritikům jeví jako marný pokus dosáhnout rovnost skrze nerovnost. Jakoby nespravedlnost politiky dvojího metru mohla být cestou k nastolení spravedlnosti. V tomto modelu výsekově-aspektuální, účelové spravedlnosti se ohlašuje chronický defekt levicového myšlení, které v zaujetí pro okázale proklamovanou spravedlnost pravidelně zapomíná na spravedlnost.

Čtěte také:

TAKOVÁ JE DEMOGRAFIE, HLUPÁCI - pravý důvod, proč Západu hrozí zánik

Sociálny štát ničí sám seba

Poslední dny Evropy: humanistická Evropa nebo islamistická Eurábie?

Demografická sebevražda Eropy. Do konce století ji ovládne islám

Sebevražda Evropy

EUrabia-budování euroarabského kalifátu

Politická korektnost k povážlivému manku lidskosti přidává masivní omezování svobody myšlení a projevu. Pravidla korektního myšlení, chování a vyjadřování byla v západních společnostech nadekretována do všech oblastí veřejného života jako bezmála hlavní pilíř mravnosti. Kdo na tuto hru nepřistoupí, je společensky ostrakizován jako extrémista. Diktatura politické korektnosti tak vytváří atmosféru strachu z hereze a infikuje svobodné západní společnosti patologií, kterou důvěrně známe z dob komunismu. Lidé jsou tlačeni do schizofrenní pozice, v níž musejí myslet a mluvit jinak na veřejnosti a jinak v soukromí.

V našich poměrech se srovnání politické korektnosti s totalitními praktikami přímo nabízí. Dříve jsme tu měli kádrování podle třídního původu, dnes zvýhodňování podle rasy, pohlaví, sexuální orientace. Dříve legislativně ošetřená nekritizovatelnost té jedině správné ideologie – dnes totéž. Stejně gumové paragrafy: hanobení socialistického zřízení – podněcování k rasové či jiné nenávisti. Dříve zařazení mezi antisocialistické živly, dnes mezi extrémisty/ x-foby. Stejně jako komunisté, i dnešní političtí korektoři si s nenucenou samozřejmostí osobují monopol na pravdu a nárok na uznání své mravní převahy. Pak mohou nenávistně a bez diskuse okřikovat či kriminalizovat oponenty - jako bolševici. Inu, nepřehlédnutelné viry levicového myšlení.

Také veřejné mínění je úslužnými masmédii masírováno ke korektnosti v podobném stylu libozvučně jednohlasé propagandy, jakou pamatujeme z dob nezapomenutelného Rudého práva. K tomu se přidává manipulace skrze spotřební umění. Filmová propaganda, pracující s modelem bílého padoucha, hrdinné policistky a moudrého černého soudce, např. uráží inteligenci stejně zdařile, jako agitky z hluboké totality. Praktiky politických korektorů a klima, které šíří, skutečně evokují poměry reálného socialismu.

Multikulturalisté se často odvolávají na tzv. kulturní relativismus, který přichází s převratnou myšlenkou: nemůžeme říct, že jedna kultura je (třeba z etického hlediska) lepší než druhá; jsou jen jiné. Proč? Protože bychom je posuzovali podle kritérií, která platí jen v naší kultuře. Tato vyšší moudrost je kanonizovaná na univerzitách; říká se jí etický partikularismus. Z etického partikularismu se vyvinul mravní požadavek zesílené, vyšinuté tolerance. Normální tolerance obsahuje ohled na svobodu toho, kdo se mýlí, ale nezakazuje kritiku samotných omylů. Vyšinutá tolerance relativistů však vyžaduje nekritizovatelnost omylů. Ačkoli se tedy bouří nejen naše mravní cítění, ale i etické myšlení, musíme prý neprominutelně uznat etickou rovnost kultur, jejich hodnotovou nesouměřitelnost, a proto i požadavek vzájemné nekritizovatelnosti.

Paradoxem multikulti relativistů však je, že vyšli z etického partikularismu, v němž se popírá obecnost mravních norem, aby nám naordinovali obecné mravní normy: Uznej rovnost všech kultur a podle toho jednej! Toleruj= nekritizuj jiné! Respektuj veškeré mravní obsahy každé kultury! Jakoby tyto imperativy nebyly jen univerzalizovaným myšlenkovým produktem pokleslé, liberálně levicové fáze západní kultury.

Filosofická analýza multikulturalismu nachází celou řadu takových rozporů, schovaných za etizující rétorickou ambaláží. Když se ale rozpory multikulturalismu uvádějí do praxe, nemůže to s ní dobře dopadnout. Multikulturalisté usilují o vytvoření takové společnosti, v níž bude zahrnuta pluralita eticky svébytných, autonomních kultur. Přitom politickou jednotu má garantovat právní řád, jehož normy dodá levicově liberální ideologie multikulturalismu. To znamená, že se od všech občanů různých kultur bude vyžadovat, aby přijali ideály kulturního relativismu: jeho hodnotové zestejnění kultur, i návody a tabu politické korektnosti.

Jinak řečeno: Multikulturalisté věří, že se příslušníci různých kultur beze všeho ztotožní s absurditami jejich ideologie (rozpory plodí absurdity). Věří, že např. vyznavači různých náboženství přistoupí na postmoderní osvětu a budou pokládat své pravdy víry za pouze relativní – platné jen pro ně. Tuto iluzi si mohli multikulturalisté ověřit jen v dílčí konfrontaci s pasivními, „provinilými“ a kulturně nalomenými západními křesťany. U muslimů už tvrdě narážejí; tak se z té šlamastiky zatím vylhávají.

Nakonec multikulturalisté naivně doufají, že příslušníci jiných kultur neprohlédnou jejich rozpory, že jim nedojde, jak si oni sami dopřávají zakázané ovoce nároků na univerzální platnost svých nerelativizovaných vizí a receptů.

Z rozporných teoretických koncepcí tedy multikulturalismus vzešel a v citelných praktických rozporech a konfliktech končí. Není tak úplně nerealistickou představou, že za pár desítek let nastolí islamisté (ať už násilím, nebo demokraticky) v Evropě právo silnějšího a pošlou levicově liberální světlonoše či spíše užitečné idioty do dějin.

Klíčová slova: islám  | politická korektnost  | multikulturalismus  | imigrace  | Západní civilizace
4369 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Premiér Babiš se chlubí, jak se máme dobře, ale v České republice v červnu zase skoro všechno zdražilo. Elektřina, prasata, brambory… Český cikánský gang týral v Británii lidi. Tak se na tu „českou“ rodinu Tancošů podívejte… Své „otroky“ bili a mučiliZ Germánie je Gaymánie: Perzekuce vědce za pravdu. Pokroková mládež kádruje své profesoryVážení čtenáři EUportalu, Pokud se situace v horizontu jednoho či dvou měsíců nezlepší, budeme postupně muset výrazně omezovat činnost...Markéta Šichtařová: Zaplaťpámbu za každý den bez eura. Ne, eurozóna už není klubem bohatých, je to klub předlužených

euServer.cz

Jak daleko je Milion chvilek od demokracie a jak blízko má k fašizmuPřesvědčení, že se nemáme starat o vlastní komunitu, ale o trpící menšiny z celého lidstva bez ohledu na to, proč trpí, a zda není lépe jim pomoci, aby si pomohli sami, je přesvědčení nesmyslné

ePortal.cz

Vítězství ve 2. světové válce už neplatí?Byl francouzský soudce „zhulený“?

Eurabia.cz

Nový bestseller v češtině: Jak lze obhájit vraždu ze cti?Jejich prezident poučuje celou Evropu a vyznamenává zachránce migrantů a jejich policie s migranty zachází jak GESTAPO

FreeGlobe.cz

Anarchista chtěl podpálit středisko pro nelegální imigranty! (+ foto)Zoufalí Katalánci zaútočili na středisko pro uprchlíky (+ video)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životMilióny obětí podvodu s cholesterolem. Vejce a tučná jídla potřebujeme! Impotence a infarkty v důsledku "zdravé výživy? Kudy z toho? Nespoléhejme na vědce, ale na rozum

eOdborar.cz

Nová šéfová Evropské centrální banky Christine Lagardeová je součást zkorumpované mafie státních úředníkůAndrej Babiš a konflikt zájmů

ParlamentniListy.cz

Ubožák. Znemožňuje se před smrtí. „Chvilkaři“ dali najevo, jak vidí Karla Gotta. Je to síla„Prasata!“ Šok, muslimky si máčely nohy ve Vřídle, lid je rudý vzteky
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění