reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Nový „demokratický” eurofašismus

Reich

Jedna z forem kterou fašistický stát kontroluje lidi je formální udržování demokratických struktur ale jejich oslabování kupováním oddanosti úředníků. Když ministři v dolní a horní sněmovně hájili instituce a politiku Evropské unie, nebylo veřejnosti jasné, jak ti samí ministři vydělávají na té samé politice.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 19.3.2009 | Studie | 5631 čtenářů

Vliv národních socialistů na poválečnou evropskou integraci

Bolšnac 17

Bylo naivní vírou, že politický a hospodářský systém, který dobyl skoro celou Evropu a jen o vlásek neporazil Sovětský svaz by náhle a bez protestů složil své zbraně v roce 1945 a zmizel v prachu historie. Víra že se to stalo se nicméně rozšílila a stala se mnohem uvěřitelnější díky spojení německého a italského fašistického systému s extravagantními a démonizovanými vůdci, kteří neušli smrti na konci války.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 5.3.2009 | Studie | 5183 čtenářů

Moc odkazu nacistů na Evropskou unii

Reich

Evropská unie je založena přesně na těch sociálních a hospodářských strukturách „Evropského hospodářského společenství” navrženého Hitlerovým režimem v roce 1941. Skryté a nedemokratické metody, jakými byla vnucována nadvláda Evropské unie Británii - prostřednictvím smluvních zákonů, direktiv a regulativ které z větší části obcházely Parlament - mají svůj ekvivalent ve výjimečných zákonech, jakými Hitler vládl Německu. Nic z toho nás nepřekvapí, protože v čele „Evropské sekce” německého ministerstva zahraničí v Adenauerově poválečné vládě bylo obsazeno stejnými lidmi jako za Hitlera.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 15.1.2009 | Studie | 4639 čtenářů

Socialismus a korporativismus – základy eurofašismu

Reich

Nejlépe to lze ilustrovat na Jednotném evropském trhu, což je pro ty kdo věří otevřenému a svobodnému obchodu ovšem protiklad v termínech. Jednotný evropský trh není konstrukcí nacionalistů a zastánců volného obchodu, ale korporativistických politiků usilujících o jednotný stát s jednotnou vládou , jednotným úřednictvem atd. atd. Ve skutečnosti je to praxe korporativismu uvnitř zemí vedených korporativistickým kapitálem - a socialistickými odbory které s nimi jednají a korporativistickým státem, který je podporuje. - a tím rozšiřuje tento princip na nadnárodní úroveň.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 8.1.2009 | Studie | 6311 čtenářů

Evropský fašismus dnes opět ožil v institucích Evropské unie

Hitler vlajka

Hlavním prvkem fašistického systému není hlučně řvoucí diktátor, ale systém korporativistické a kolektivistické moci. Korporace, instituce a kolektivy vytvořené absolutní mocí státu (a kolektivu států) tvrdí, že vědí nejlépe než jednotlivci, rodiny, společnosti a národy a svobodný spontánní proces, který je s nimi spojený. Ale čím více tyto režimy chybují, tím více organizují. A čím více organizují, tím více jejich moc mohutní. A čím více se lidé brání jejich moci a kontrole, tím autoritativnější je jejich odpověď. Obětování suverenity národů na oltáři nacistického konceptu „Evropských společenství” je téměř posledním krokem v procesu, který zničil svobodu a odpovědnost jednotlivců a asociací, kterým svobodně projevují svou oddanost.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 6.1.2009 | Studie | 5460 čtenářů

Skupina Bilderbergů, Schwarzenberg, nacismus a sjednocená Evropa

Reich

Co je skupina Bilderbergů, na jejímž srazu byl ministra zahraničí Karel Schwarzenberg? Existovala skupina utajená, jak při svém založení, tak ve svém jádře hrála ústřední roli v tomto procesu - skupina Bilderbergů, založená v roce 1954 princem Bernhardem Nizozemským (Bernhard of Netherlands). Bernhard byl členem nacistické strany od roku 1933 do roku 1937, na členství resignoval jeden den po kontroversní svatbě s příští Nizozemskou královnu. Načasování jeho resignačního dopisu (aby se mohl provdat do holandské královské rodiny) nám říká více, než jeho pozdější podpora Spojenců. Nepodepsaná kopie resignačního dopisu prince Bernharda bylo nalezeno ve Washingtonském národním archivu. Dopis končí „Heil Hitler” - podivné zřeknutí se nacistické stany. V roce 1934 byl subjektem zprávy výboru amerického kongresu, která ho identifikuje jako důstojníka SS propojeného s hlavním průmyslovým spojencem nacistů - I.G.Farben.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 9.6.2008 | Studie | 23621 čtenářů

Propagandistická mašinérie Evropské komise

Reich

Není žádná míra, přes kterou by nevolená Evropská komise nevystavila naše nejzranitelnější občany (školní mládež) své propagandě — a to vše v oblasti (výchova), ve které to vlastní smlouvy Evropské unie (nemluvě o následný Britský zákon o výchově) oficiálně vylučují.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 4.9.2007 | Politika | 6263 čtenářů

Evropský regionalismus a historický nacismus

Bolšnac 17

Ale historii evropského regionalismu je nyní možno spojit přímo s historií rasové politiky, etnického soupeření a dlouhodobých pokusů k likvidaci ustavených národních států v Evropě. V tomto světle pravdy dříve zhoubná blairovská politika regionalizace Anglie bude nakonec, spolu s Eurem, odložena do historie. V ostatních zemích povede odhalení skutečného významu etnického regionalismu nesporně k znovuustavení národních států, které jsou nepřáteli Evropské unie.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 2.5.2007 | Politika | 7357 čtenářů

Kdo jsou v Evropě skuteční fašisté?

Antinacista

Korporativisté nalevo, napravo i ve středu spektra reagují hněvivě na obvinění, že jejich „Evropský projekt“ je ve své podstatě fašistický. To snad není překvapivé, protože kombinují (při své víře na nadnárodní vládu, kolektivistická řešení, korporativistickou ekonomiku, státní intervence a ve „třetí cestu“) většinu charakteristik fašismu. Musejí se proto neustále horečně distancovat od této zdiskreditované ideologie. Je to pro ně snazší, pokud se jim podaří najít nepřítele, kterému mohou připsat hodnoty „fašismu“ — vybrali si nacionalisty a ty, kterým říkají „extrémní pravice“.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 3.4.2007 | Zamyšlení | 6211 čtenářů

Václav Havel — česká loutka Německé Evropy

Havel

Havel, s mezinárodní pověstí díky odporu proti komunistickému Sovětskému svazu nyní podlézá korporativismu Evropské unie. Havel, který uspěl v zápase o národní identitu se sovětským superstátem si nyní přeje podlehnout Evropské unii. Po tom, kdy porazil ruský vojenský a hospodářský imperialismus, nyní uvítal německé průmyslové řízení a německou hegemonii v Evropě.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 21.12.2006 | Politika | 25566 čtenářů

EURO — co to ve skutečnosti znamená

Euro

Euro je ale ještě nebezpečnější než tyto historické chyby řízení směnných kursů, protože je to součást nezvratného plánu na vytvoření superstátu s jednotným hospodářstvím, jednou centrální bankou, jednou vládou atd.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 11.12.2006 | Ekonomika | 12853 čtenářů

Fašistická podstata Evropské unie

Bolšnac 17

Nová Evropská unie je přes její rostoucí moc stále manipulovaným systémem obcházejícím demokracii a vytvářejícím utiskující struktury proti jednotlivcům a demokracii.Interní předpis Evropské komise říká: „Komise by se neměla řídit myšlenkou průhlednosti — není nutné se naučit skrývat ty části informace, které by mohly být nesprávně interpretovány.“

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 2.11.2006 | Politika | 12339 čtenářů

Irák a francouzsko-německá Evropa: historické vazby od dob nacismu

Irak01

Zdálo by se nadsázkou říkat po 11. září 2001, že existovala přímá vazba mezi útoky na New York a Washington a krizí v Evropské unii — vazba mezi arabsko/muslimským expansionismem a novou „Německou Evropou“. Ale arogance franko-německé politické třídy nikdy netušila, že východní žadatelé o členství v Evropské unii by mohli být něčím jiným, než patolízaly a slepými následovníky franko-německého projektu.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 30.10.2006 | Politika | 6151 čtenářů

Evropská unie — nepřítel svobodných národů

Bolšnac 10

A v tom je další lekce svobodným národům Evropy — nevěřte úředníkům Evropské unie, že jsou poctivými a objektivními správci. Prostě takoví nejsou. Jsou frontovou linií německého evropského imperialismu a goebelsovské propagandistické mašinérie, která působí ve všech zemích Evropské unie.

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 26.10.2006 | Politika | 6398 čtenářů

Der Drang nach Osten — německá hrozba Polsku a Česku

Bolšnac 10

Tvrzení Helmuta Kohla, že jen vytvoření sjednocené Evropy lze zabránit německé agresi a válce je přesným opakem pravdy. Protože právě proto byly “Evropské“ instituce vytvořeny jako mechanismus rozšiřování německého vlivu a kontroly, zejména směrem na východ. Jsou „mírové“ jen v tom smyslu, že díky nim není agrese nutná!

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 2.10.2006 | Politika | 5897 čtenářů

18 článků (2 stránky)
1 | 2 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

V Evropě bude čím dál větší nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Bodejť by nehrozil nedostatek zeleniny, když naše země není potravinově soběstačnáSkutečně vidíme, že prakticky neexistuje žádná oblast současné koronavirové pandemie, kde bychom nenašli otisky všudypřítomného Billa Gatese...Pomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončitPamatujete na civilní obranu? Úřad sejmula Kalouskova zpívající ministryně obranyPandemie, bezdomovci, nelegální (či EU podivně legalizovaní) imigranti

euServer.cz

ČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...Pomoc Ruska a nepomoc NATO a EU Itálii...

ePortal.cz

O stálosti a pomíjivosti v době koronaviruKoronavirus jako chřipka, neomarxismus jako mor

Eurabia.cz

Globalizace musí skončit - bude to tvrdý boj s Bruselem a globálními oligarchyLiberální totalita je základem ideologie EU. Původní Evropané jsou úhlavními nepřáteli této diktatury

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Babisch ist Boss! Hovořili jsme s německým europoslancem. Lítaly nadávky, Poche sem, Polčák tam. Lemply, flákači, jen prachy. Jourová? Was ist das?? „Škoda jich nebude.“ Klaus st. a kolektiv sepsali zásadní text k virové krizi
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění