reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Pokud dle příslušné světské autority určité shromáždění lidí hrozí nákazou nemoci, není žádné rozumné překážky, aby to církevní autority neuznaly za oprávněný důvod omlouvající nedělní povinnost

lekar

Pokud tedy podle mínění příslušné světské autority určité shromáždění lidí hrozí nákazou a rozšířením nemoci, není žádné rozumné překážky, aby to církevní autority neuznaly za oprávněný důvod omlouvající nedělní povinnost, v opačném případě by se mohli věřící vystavit škodě na zdraví a utrpělo by tím i obecné dobro společnosti.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 15.4.2020 | Zamyšlení | 994 čtenářů

Toto až příliš připomíná neomarxistickou a genderovou dílnu. Hleďme na témata církevního dokumentu: ekologie, imigranti, homosexuálové, práva žen, nehezké moralizování, odporný klerikalismus… a mládí vpřed!

hippies

Vše kolem synody o mladých mělo vzbuzovat zdání dynamismu a poryvu čerstvého větru. Nic takového se nestalo. Závěrečný dokument je plný prázdných frází, trapného mlžení a únavných manter, které jsme už v jiném vydání slyšeli tolikrát, že se to ani nedá spočítat. Hleďme na témata dokumentu: ekologie, imigranti, homosexuálové, práva žen, nehezké moralizování, odporný klerikalismus… a mládí vpřed! To má být něco svěžího, neotřelého? Vždyť to jsou stará témata levičáků z generace 1968, kteří už jsou dávno v důchodu a mnozí z nich dokonce na onom světě.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 17.11.2018 | Kulturní válka | 1040 čtenářů

To vše dělal s láskou k Bohu, Církvi, vlasti a bližním... Zemřel člověk, který nám bude chybět

jesus2

Prof. Kindler se za svou práci v oblasti matematiky i hudby dočkal řady oficiálních ocenění. Za svůj život napsal více než sedm set článků, a já osobně vím, že se svými vědomostmi se s radostí dělil i se čtenáři Te Deum. S vědomím blížícího se konce se snažil dokončit kurz latiny a s předstihem připravil i několik článků, o nichž tušil, že vyjdou až po jeho smrti. To vše dělal s láskou k Bohu, Církvi a bližním.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 6.9.2018 | Zamyšlení | 1651 čtenářů

Zvrácenosti a odporné zločiny. Papež František sexuální úchylky mezi kněžími, biskupy a kardinály nejen přehlíží, ale takové lidi jmenuje do významných církevních úřadů. Čtěte děsivá fakta

bergoglio2

Ba, nový papež záhy ukázal, že sexuální úchylky mezi kněžími, biskupy a kardinály nejen přehlíží, ale nepředstavují pro něj žádný problém, pokud jde o jmenování takových osob do významných církevních úřadů.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 3.9.2018 | Zamyšlení | 1817 čtenářů

Tohle jste o Donaldu Trumpovi si nevěděli. Velmi, velmi zajímavé... Jinde si to asi nepřečtete

america_first

Takový proslov pochopitelně vzbudil zděšení v neokonzervativních kruzích, které jsou spojeny nejen s republikány, ale i demokraty. Známá neokonzervativní komentátorka Jennifer Rubinová ho označila za „toxickou směs protekcionismu a izolacionismu“. Jiní si v rozhořčení roztrhávali šaty a naznačovali, že Trump je Putinův agent (což se dnes s oblibou používá místo přeci jen zastaralého „agenta Wall Streetu“ či „agenta Vatikánu“).

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 26.8.2016 | Zamyšlení | 5607 čtenářů

Cíl Michalova života a psaní byl vznešený, nadpřirozený, byl jím sám věčný Bůh...

jesus2

Dne 15. března zemřel po vleklé nemoci náš přítel a člen redakční rady Te Deum Michal Kretschmer. Pokoj jeho duši a čest jeho dílu! Vlastně si ani nevzpomínám, kdy a kde jsem se s Michalem Kretschmerem poprvé setkal. Stal se tak přirozeně součástí mého světa, jako kdybych ho znal od vždy. Možná to bylo během posezení u piva po jedné z přednášek Lipového kříže, na něž jsme oba chodili. Určitě si tenkrát dal černé pivo, které měl rád, a snad jsme se už tehdy o něco začali přít.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 20.3.2016 | ShortNews | 2138 čtenářů

Takto se na vás sesypou odsouzení, ba přímo nadávky milosrdného papeže Františka... Čtěte návod

bergoglio2

Mohl by se např. záměrně stát bezohledným nadnárodním kapitalistou, což je ale poměrně těžké a já ve svém okolí neznám nikoho, jehož by toto neštěstí potkalo. Daleko snazším by bylo zvýšit dramaticky spotřebu masa a následně unikajícími plyny ohrožovat matku Gaiu. To je ale, přiznejme si, poněkud přízemní, neřkuli pubertální cesta. Povzneseme-li se do sféry ducha, pak nezbývá než zvolit si los konzervativního či tradičního katolíka. Teprve tehdy se může takový člověk zaradovat, neboť se na něj sesypou odsouzení, ba přímo nadávky milosrdného Františka.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 11.2.2016 | Kulturní válka | 2106 čtenářů

Vánoční čas. Pod vítěznými oblouky kapitalismu pochodují zástupy proletářů a pracující inteligence, ulice zaplavují CocaColášové, děti praktikují psychický terorismus, imbecilní televizní úsměvy. Buď prasetem!

vanoce

Vánoční čas. Pod vítěznými oblouky kapitalismu pochodují zástupy proletářů a pracující inteligence, veřejná prostranství zaplavují hordy Cocacolášů v červených kostýmech, pokrokové děti se po vzoru profesionálních vyděračů uchylují k psychickému terorismu a pod různými pohrůžkami se dožadují posledních modelů autíček a čůracích panenek.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 24.12.2014 | Kulturní válka | 3510 čtenářů

Architekti mimořádné synody Církve jsou zodpovědní za prohloubení zmatení, které ničí rodiny už od sexuální revoluce šedesátých let minulého století

bergoglio

Pokud jde o (pa)chuť, kterou synoda navzdory statečnému boji obránců katolického učení zanechala, pak se domnívám, že to dobře shrnula koordinátorka mezinárodní iniciativy Hlas rodiny[12] Maria Madiseová: „Architekti mimořádné synody jsou zodpovědní za prohloubení zmatení, které ničí rodiny už od sexuální revoluce šedesátých let minulého století. Zmatení bude od nynějška pokračovat až do řádné synody v příštím roce.“

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 23.11.2014 | Kulturní válka | 2291 čtenářů

Soukromá zjevení a otázka Medžugorje. Když ďábel mámí naše smysly falešnými zjeveními...

Pokud hierarchie potvrdí autenticitu daného jevu, není ještě chráněna neomylností, protože neomylnost je zaručena pouze v případě apoštolského a tedy obecného Božího zjevení, apoštolské tradice a Písma Svatého. Například vyhlášení dogmatu je potvrzením, že uvedená pravda je obsahem apoštolské tradice. Proto ani prohlášení o pravosti nějakého soukromého zjevení nevyžaduje absolutní poslušnost a souhlas věřícího pod hrozbou věčného zatracení. Není tedy automaticky heretikem nebo schismatikem ten, kdo například nevěří v La Salette nebo Fatimu. Heretikem by byl věřící, který by popíral Nanebevzetí Panny Marie.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 31.10.2014 | Studie | 11427 čtenářů

Jejich zákonem je lež, náboženstvím ďábel, kultem nemravnost. Svobodné zednářství v papežských dokumentech od Klementa XII. po Lva XIII.

zednari

Pod jejich vlivem upadla mládež do takové politováníhodné svévole, že ztrativši zcela úctu k náboženství, odhodivši veškerý mravní řád a pohrdnuvši svatostí čisté víry, přestupuje všechny zákony duchovní i světské moci a beze studu se oddává jakémukoli zločinu, omylu a opovážlivosti; můžeme tedy spolu se Lvem Velikým vskutku prohlásit: ‚Jejich zákonem je lež, náboženstvím ďábel, kultem nemravnost.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 26.4.2014 | Studie | 3768 čtenářů

Jak se nezbláznit ze spiknutí svobodných zednářů

zednari2

Poslední dobou se na internetu (sic!) těší značné popularitě nové rozpoznávací znamení zednářů, kterým údajně je „napoleonské gesto“, tedy tzv. „skrytá ruka“. Jedná se o novinku, kterou starší protizednářská literatura nezná. Proč? Inu proto, že dříve takové gesto nebylo ničím neobvyklým. A jelikož toto gesto páchá člověk pokaždé, když sahá do náprsní kapsy, je třeba se mít na pozoru, aby vás někdo v daném okamžiku (např. v samoobsluze) zrovna nevyfotografoval a neudělal z vás mistra druhého závoje královské archy.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 5.4.2014 | Zamyšlení | 5692 čtenářů

Snad papež František Světové dny mládeže a podobné marnotratné akce zruší a použije peníze na hladovějící černoušky a chudé

hippies

Blíží se nám další Světové dny mládeže, které tentokrát za účasti papeže Františka proběhnou od 23. do 28. července ve slunném brazilském Riu. Ke zklamání některých nebudu psát o tom, zda je vhodné, aby se řeholnice vlnily ve smyslném rytmu samby, nebo o hranici mezi oděností a nahotou, kterou účastníci podobných podniků s pokoncilní odvahou a opěvovanou nespoutaností mládí překračují, aby dokázali, že není důležité, co má člověk na sobě, ale co má v srdci. Zastíním vyhlídku rozesmáté Copacabany ponurým mrakem čísel.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 18.7.2013 | Zamyšlení | 4054 čtenářů

To už je vrchol zvrhlosti. Přední činitelé Katolické církve jsou pro uznání homosexuálních svazků

Homosexuálové

Po napsání článku vyšla zpráva, že tiskový mluvčí Svatého stolce P. Federico Lombardi SJ během setkání se zahraničními novináři 24. dubna prohlásil: „Je dobře, aby dítě vědělo, že má otce a matku. [Je nutné] jasně zdůraznit, že manželství mezi mužem a ženou je specifickou a základní institucí v dějinách lidstva. To neznamená, že nelze nějakým způsobem uznat jiné formy svazků mezi dvěma osobami.“

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 2.5.2013 | Kulturní válka | 4505 čtenářů

Biskup Václav Malý by patrně nejraději zrušil katolickou Církev. Díky "humanitě" je zbytečná

new_age

Pak ale není jasné, k čemu má sloužit ona „nová evangelizace“, ba, k čemu je vůbec Církev, svátosti a proč vlastně Kristus na kříži zemřel. Proč vůbec někoho evangelizovat, když stačí, že bude rozvíjet své člověčenství (ať už to znamená cokoli)? Není-li člověk, který vědomě odmítá víru, na cestě k zatracení, tak kam tedy jeho cesta směřuje? Ke spasení? A co si má našinec počít s oněmi známými „kontroverzními“ výroky jako „Kdo věří ve mne, má život věčný“ nebo „Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Ducha Svatého, nemůže vejíti do království Božího“? Věty biskupa Malého vyvolávají, podobně jako II. vatikánský koncil, řadu otázek.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 5.12.2012 | Kulturní válka | 8279 čtenářů

28 článků (2 stránky)
1 | 2 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Voda je nás všech, ale musíme si ji paradoxně koupit zpětVážení čtenáři, pomozte nám prosímNová hrozba od Erdogana, varuje Petr Hampl. „Istanbul“ je k ničemu. Hrůzná čísla z Německa jako důkazČernoši se tedy podílejí na vraždách z 85%, ačkoli tvoří 13% populace. Mají vysoký podíl i v ostatních kategoriích trestných činůArabští imigranti už útočí i v naší zemi

euServer.cz

Nová ruská ústava Kalousek ví stejně dobře jak to ví generál Flynn, že hnutí Blak Lives Matter je jen dočasnou zástěrkou toho, co má přijít po něm. Což je nová barevná revoluce fašistického střihu

ePortal.cz

Prosíme o pomoc. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikneIstanbulská pirueta Andreje Babiše

Eurabia.cz

Kterak realita naučila BISku housti: přešaltovává na TureckoVideo: V tureckém plážovém rezortu zmlátili top-modelku

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruská armáda má technologií, kterou nemají Američané. Armáda USA je zděšenaByl zprovozněn nový most mezi Ruskem a Čínou

ParlamentniListy.cz

Film Havel? Předvolební agitka, zhnusil se senátní kandidát a bývalý rektor. Rozdrtil Istanbulskou smlouvu a popsal, jak vyhrožují dnešní neziskovkyPodpora pro Jakuba Železného z Reflexu: Prezident Svoboda skutečně zradil národ
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění