reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Kdo chce, může Markovi pomoci

Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, meme a text

Ne že bych chtěl patřit na východ. Začínám ale pochybovat, zda má smysl patřit k západu v té podobě, jaké v posledních letech nabývá...

argonath3

Než jsem se odstěhoval z Prahy, vídal jsem na cestě domů do Hodkoviček billboard s předsedou ODS Petrem Fialou a se slovy: „Zjednodušme to: patříme na západ, ne na východ.“ Rozuměl jsem tomu, co chtěl říci, a vlastně jsem mu plně dával za pravdu. Nerad zjednodušuji, ale s tímto zjednodušením jsem se mohl ztotožnit.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 10.12.2017 | Kulturní válka | 4014 čtenářů

Následujících deset let rozhodne. Buď evropská civilizace přetrvá, nebo to tu bude brzy vypadat jako v Africe

argonath3

Pak můžeme rovněž hovořit o tom, co udělat, aby se Afrika pozvedla a aby z ní lidé netoužili prchat. Neomezeným přijímáním běženců se dlouhodobě ve skutečnosti podílíme na jejím zbídačování. Nechť v ní zůstanou ti, kdo pracovat mohou, a snažme se pomoci těm, kteří pracovat nemohou – vdovám po zavražděných, nemocným dětem. Následujících deset let rozhodne. Buď evropská civilizace přetrvá, nebo to tu bude brzy vypadat jako v Africe. Jde o naši volbu.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 7.7.2015 | Kulturní válka | 2941 čtenářů

Co je Západ?

argonath3

Je přesvědčen, že ke vzniku západní civilizace přispělo "pět podstatných událostí". Má na mysli (1) řecký vynález Obce, svobody pod zákonem, a vynález vědy a školy, dále (2) římský vynález práva, soukromého vlastnictví, "osoby" a humanismu, (3) etickou a eschatologickou revoluci způsobenou Biblí - vynález lineárního času a tím i historie, (4) "papežskou revoluci" z 11. - 13. století, která "vědomě nastolila užívání lidského rozumu ve dvou podobách řecké vědy a římského práva k tomu, aby vepsala do dějin biblickou etiku a eschatologii", a konečně (5) prosazování liberální demokracie.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 16.9.2011 | Kulturní válka | 5388 čtenářů

BLÍZKÝ VÝCHOD: Izrael dnes

Izrael

Prvním je onen latentní antisemitismus. Ten byl po druhé světové válce potlačen, nikoli však vymýcen. Otázka je, zda jej vůbec vymýtit lze. Druhým je zbabělost. Angličtí, francouzští, ale i němečtí či španělští politici berou ohled na několikaprocentní muslimskou menšinu ve svých vlastních zemích. Nechtějí si ji rozhněvat, a tudíž nebudou nazývat věci pravými jmény. Budou i nadále vytvářet dojem, že jde o konflikt rovnocenných soupeřů, kteří jsou oba rovným dílem vinni. Žádné skutečné a trvalé řešení ovšem není možno postavit na lži. Proto se jim tímto způsobem žádného skutečného a trvalého řešení dosáhnout nepodaří.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 9.1.2009 | Blízký východ | 6052 čtenářů

Budou vklady v bezpečí? Za jakou cenu?

Graf

Naše vláda byla ve srovnání s mnoha jinými evropskými vládami poměrně střídmá, za což jí dle mého názoru zaslouží pochvala. Věcně se ovšem zdá, že opatření je zbytečné – žádné z našich bank nějaká zásadní krize nehrozí, naopak jejich zveřejňované výsledky svědčí o jejich velmi dobré kondici. Vládou přijaté opatření, které téměř jistě projde parlamentem a jež patrně podepíše i prezident, má význam spíše symbolický.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 11.11.2008 | Ekonomika | 2765 čtenářů

Islám aneb O odvrácené straně jednoho náboženství

Hirsi, Ayaan

Mnozí z milých Nizozemců, kteří jí i ostatním pomáhali, nevěděli, že i v Nizozemí se na malých holčičkách praktikuje zrůdný a krutý zvyk ženské obřízky. Nizozemská společnost netušila, že i v jejich zemi se páchají „vraždy ze cti“, totiž zabíjení dívek, které nechtěly být provdány za muže, jehož jim vybral otec nebo klan, k němuž náležely. Ayaan se pustila i do politiky a prosadila, aby policie vůbec začala zkoumat, ke kolika podobným vraždám v Nizozemí dochází. Zjištěním policie byli mnozí otřeseni. Otázka vztahu k integraci, respektive k neintegraci islámský imigrantů získala na naléhavosti zejména po útocích z 11. září 2001. Knížka skutečně stojí za čtení. Osvětlí nám, jak jsou muslimové od nejútlejšího dětství vychováváni k nenávisti k Židům (nejen v Palestině, která s Izraelem sousedí, ale i v Somálsku, kde Ayaan o Žida ani nezavadila).

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 12.6.2008 | Islám | 4262 čtenářů

Má být křesťan levicový? Nebo pravicový?

Ježíš

Co však v Písmu nenacházím, je to, co lze nazvat „vynucenou solidaritou“. Levičák, který říká, že „stát“ by se měl postarat o chudé, pro mě není věrohodný, pokud sám není štědrý ve svém dávání. Ježíšovi jde především o naše srdce, ne o naše myšlenky, jak by měl být svět lépe uspořádán. Osobní dávání je vždycky osobní; má velkou šanci něco udělat jak s dávajícím, tak s přijímajícím. Konec konců, oba dva něco stojí. Moderní křesťanští levičáci by toto osobní dávání rádi nahradili vynucenou solidaritou. Jistě lze argumentovat tím, že nelze spoléhat na dobročinnosti boháčů. A vskutku, jistě nelze. Z toho ale rozhodně neplyne, že je správné spoléhat na štědrou ruku státu.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 23.5.2008 | Kulturní válka | 3829 čtenářů

Potraty a smrt Evropy

Novorozenec

Sociální důvody potratů jsou zcela okrajové. Evropa je mnohem blahobytnější než jiné společnosti, kde jsou potraty nejen nezákonné, ale především společensky neúnosné. Pomoci nastávajícím matkám v nouzi, pokud by skutečně nastala, by ne-byl (finanční) problém. Potraty mají důvody kulturní: touhu po pohodlném životě bez ochoty nést zodpovědnost za vlastní jednání, v tomto případě za sexuální styk.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 1.3.2007 | Kulturní válka | 5871 čtenářů

O hrdinech a úctě k hrdinům

Rytíř

Tak se jmenovala kniha, kterou v devatenáctém století napsal an-glický filosof Thomas Carlyle. V 19. století se ještě hrdinové ctili a předpokládalo se, že nějací existují. V postmodernismu není nejvyšší hodnotou hrdinství nebo pravdivost, ale tolerance. Tolerance ovšem v praxi mnohdy znamená, že všechny názory mají stejnou váhu – lhostejno, zda pravdivé nebo nepravdivé, neboť přece každý má právo na svou pravdu a prohlašovat jeden názor za pravdivější než druhý je neto-lerantní.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 19.1.2007 | Kulturní válka | 4207 čtenářů

Islám a evropská zrada vzdělanců

Mohamed - karikatura

Mohamed nejen že k boji vyzýval, ale sám bojoval, nařizoval popravy a vysílal vrahy. To vám mnozí křesťanští představitelé dnes neřeknou, budou se ošívat a vyvolávat dojem, že Mohamed je něco jako islámský Ježíš.Existují muslimské plány na ovládnutí světa. Ty plány jsou naprosto konkrétní. Oběti islámského terorismu jsou do tisíců. Tuto skutečnost nelze bagatelizovat.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 30.11.2006 | Islám | 4453 čtenářů

Papežův výrok o islámu aneb vztyčme plot mezi Západem a světem islámu

Ježíš

Vím, že budu označen za xenofoba. A s plným vědomím říkám: Ano, jsem xenofobní. Toto slovo řeckého původu znamená „mající strach z cizinců“. Nemám například strach z Ukrajinců, Moldavanů, Litevců či Lotyšů. Nemám strach ani z Řeků, Arménů či Indů (pokud to nejsou indičtí muslimové). Nebojím se, že mne zavraždí nějaký pravoslavný Ukrajinec nebo vietnamský buddhista. Ale mám strach – velký strach – z muslimů.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 21.9.2006 | Kulturní válka | 12038 čtenářů

O vlastenectví

Vlastenec

Vlastenectví je slovo, jemuž se lidé dnes spíše vyhýbají. Češi mají sami k sobě jakýsi zvláštní vztah. Na jednu stranu jsme pyšní, na druhou stranu se sami za sebe stydíme. S něčím takovým jako je úcta k vlajce nebo ke státní hymně se můžeme setkat ještě tak snad při mistrovství světa v ledním hokeji nebo při podobných příležitostech.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 20.9.2006 | Kulturní válka | 4483 čtenářů

Mít za co umírat

Rytíř

Jak je to asi dávno, kdy Čechové naposledy vzhlíželi s úctou k někomu, kdo byl ochoten zemřít za vlast? Jak to, že se v muslimském světě setkáváme s takovou ochotou umírat? Jak to, že to nám, příslušníkům západní civilizace, připadá tak vzdálené, tak cizí, tak děsivé?

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 12.9.2006 | Kulturní válka | 4431 čtenářů

Šifra mistra Leonarda a křesťanská civilizace

Ježíš

Francie se stane muslimskou zemí do roku 2050. Rouhání ustane. Bude ale méně veselo, než bylo za křesťanů. Rád bych byl falešným prorokem, ale obávám se, že nejsem. Božím trestem je, že nám ponechá zavilé srdce. Milujeme lež (ještě za ni Danu Brownovi zaplatíme) a volíme smrt.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 30.6.2006 | Kulturní válka | 6792 čtenářů

Západní civilizace – sami proti sobě

Šaria

Arabové v Darfúru zabijí za jeden rok více černochů, než zabili Izraelci Palestinců za celé své dějiny, ale nikoho to nezajímá natolik, aby byla podniknuta nějaká účinná akce. Dovídáme se o tom pouze útržkovitě. Kdopak na Západě ví o bojích v Nigérii či v severní Ugandě? Jak málo jsme se dověděli o vraždění desetitisíců Číňanů v Indonésii, k němuž došlo před několika lety? Média celého světa neustále kritizují Američany za jakýkoli přehmat.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 4.4.2006 | Kulturní válka | 3565 čtenářů

20 článků (2 stránky)
1 | 2 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

A pohádky je konec... Jak to bylo v listopadu 1989 doopravdy: Státní převrat, žádná revoluceMusíme znovu statečně bránit naši vlast jako naši předci! Když se nebudeme bát, znovu se společně ubránímeVrahy z Islámského státu pouštějí na svobodu a soudí bojovníky proti IS. Anglie již definitivně zešílelaChcete, aby EUportal.cz dále vycházel? Za svobodu a bezpečnost je potřeba něco obětovat...Vystoupení z Evropské unie je výhodné. Zde máte fakta

euServer.cz

Mám pro premiéra Babiše dvě zprávyTa nejhrubší protiruská propaganda v České televizi... Aneb právo Krymu na odtržení od Ukrajiny

ePortal.cz

Největší dezinformační médium v zemi Česká televizeČtenáři a přátelé Eportalu, podpořte nás prosím, nebo ukončíme činnost

Eurabia.cz

Muslimové ve Španělsku poškodili nápis na památníku oběti islámského teroristického tokuUSA už schválily sankce i proti Evropě..!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Minář, ta zrzavá česká Greta, a jeho kloboučník. Opájí se mocí nad davem. Vandalismus, zatím smývatelný! Komentátor má obavy z řádění „chvilkařů“ v ulicích PrahySkandál kolem neziskovky Lékaři bez hranic na brněnské škole. Rozčílení rodiče dorazili na jednání zastupitelstva. A takto to dopadlo
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění