reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Apokalypsa. Příchod Antikrista do nynějšího světa

antikrist

Iba pápež, hlava Katolíckej cirkvi, ktorá stáročia chráni pravdu, rozoznáva, že ide o Antikrista. Boj medzi dobrom a zlom, ktorý je jediným nosným problémom dejín, tak speje k záveru. Napriek tomu, že sa prezident rozhodol slúžiť diablovi, má stále moc vybrať si. Aj preto za ním posiela pápež vyslanca; je ním hlavná postava románu, otec Dávid Eliáš Schäfer.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 5.10.2013 | Kulturní válka | 5535 čtenářů

Rio Preisner a ľudské práva

jesus

Profesor Preisner vo svojich 15 etudách o lidských právech veľmi podrobne vyložil túto tématiku a ja som sa ju pokúsil stručne vyjadriť v tomto článku. Spolu s profesorom Preisnerom sa domnievam, že jediné reálne ukotvenie ľudských práv sa viaže na Ježiša Krista a jeho vykupiteľské dielo, dvíhajúce padlého človeka. Každá iná definícia ľudských práv nutne zapadá do neriešiteľných rozporov a gnostických projekcií utópií.„Dejinné pôsobenie Ježiša Krista ukázalo úplne jednoznačne, že cesta k uskutočneniubožieho kráľovstva, ktorého „ústavu“ vytýčilo kázanie na hore, vedie človeka a ľudstvo cez Golgotu k vzkriesenému Kristovi.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 13.11.2011 | Studie | 2600 čtenářů

Viva Cristo Rey ! - Povstanie Cristeros. Prenasledovanie kresťanov v Mexiku

cristeros

Systematická likvidácia cristeros začala v lete 1929 a pokračovala do konca roku. Neustala však ani v rokoch následujúcich. Callisti tak chceli predísť ďalšiemu povstaniu - vedeli, že prenasledovanie Cirkvi opäť začne.Dohoda z 1929 na ktorú biskupi pristúpili mala katastrofálne následky. Naplnilo sa pred čím varoval Mons. Ruize arcibiskup Orozco v lete 1928, keď radil, aby Cirkev zo svojich požiadaviek nezľavovala.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 12.10.2011 | Studie | 5089 čtenářů

O smrti konzervativizmu

Bush

Samotný názov článku vyjadruje aj jeho hlavný obsah, konzervativizmus je dnes mŕtvy! Bol ťažko zranený už v 17.storočí a krvácal zo všetkých rán počas gnostických revolúcií – anglických, americkej a predovšetkým francúzskej – a potom počas ďalších a ďalších revolúcií, ktoré nasledovali, toť smerovanie do nekonečna každého utopizmu a dialektiky.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 2.8.2011 | Zamyšlení | 3236 čtenářů

Demokracia a revolúcie

bolsevici

Je tu však ešte jeden bod v ktorom musíme túto propedeutiku doplniť: a síce pokladáme za správny poriadok – ordo -usporiadania spoločnosti len ten poriadok, ktorý priamo vychádza z pravdy o svete ako stvorenom trojjediným a osobným Bohom, teda len ten poriadok, ktorý reflektuje transcendentnú skutočnosť. Revolúcie chápeme striktne v zmysle útoku na tento poriadok.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 14.7.2011 | Studie | 2108 čtenářů

Krátko o Léonovi Bloy. Bol rytierom nápravy kresťanstva

Vendeé

Léon Bloy bol rytierom nápravy kresťanstva, kráčania ku spáse Kristovej, predraho vykúpenej. A tým dal príklad aj nám. Ako hovorí Loreilhe: „Léon Bloy je lev. Čítať ho znamená sýtiť sa levom“. A je známe, či, či naši ďalekí potomkovia križiakov potrebujú takej stravy, všetci tí, ktorí sú tak často nútení pásť sa na baranine, oslovine, ak to nie je dokonca opičina...“.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 11.7.2011 | Kulturní válka | 2393 čtenářů

Neobyčajné príhody rumu

alkohol

Charles A. Coulombe sa čitateľom TE DEUM predstavil už v rozhovore uverejnenom v 2 čísle. V rozhovore sa tiež spomína jeho kniha Rum – výpravný príbeh nápoja, ktorý dobyl svet. Túto knihu vydalo v závere minulého roku vydavateľstvo BB Art ako druhý Coulombov titul vo svojej ponuke. Po dejinách pápežstva nazvaných Náměstkové Kristovi sa v novej publikácii venuje pomerne prozaickejšej veci – alkoholickému nápoju získanému z melasy.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 11.6.2011 | Kulturní válka | 3437 čtenářů

Výpoveď jedného konzervatívca

Rytíř

Spoločenský postoj nazývaný konzervativizmus nezriedka čelí nepochopeniu. Nie je tomu tak len u nás, po 41ročnej dejinnej diskontinuite spôsobenej barbarským Marxovým potratom. Rovnako mysliteľ Hayek sa ohradil proti tomu, aby bol nazývaný konzervatívcom. Na tom by v Hayekovom prípade nebolo nič čudné, lenže Hayek kritizoval nie konzervativizmus, ale svoje mylné predstavy o ňom.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 28.5.2011 | Zamyšlení | 2143 čtenářů

Anglická revolúcia a konzervativizmus. Edmund Burke - otec konzervativizmu?

anglie2

Edmund Burke mal mnohé inšpiratívne a určite konzervatívne postrehy. Problém, ktorý sa otvára pred jeho konzervativizmom je: ak sa Burke mýlil v obsahu a ak skrze mylnú whigovskú interpretáciu posväcoval neprijateľnú revolúciu – čo je náš názor – môžeme o ňom ešte ďalej hovoriť ako o otcovi konzervativizmu?

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 30.4.2011 | Zamyšlení | 3813 čtenářů

Evelyn Waugh patril medzi najvýznamnejších katolíkov a spisovateľov minulého storočia

anglie2

Waugh nakoniec dostal zaslúženého uznania predovšetkým v konzervatívnych kruhoch, liberálom na ňom vadilo jeho „spiatočníctvo“. Vtipné a charakteristické je, že kým napr. William Buckley jr. písal na Waugha ódy ako najlepšieho románopiscu 20. storočia – a v tomto názore rozhodne nebol sám –, Waugh ním naopak pohŕdal, zrejme rovnako ako pohŕdal Spojenými štátmi. V každom prípade Waugh patril medzi najvýznamnejších katolíkov a spisovateľov minulého storočia.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 10.4.2011 | Studie | 3300 čtenářů

Návrat Kráľa

aragorn

„Nie som demokrat už preto, že pokora a rovnosť sú duchovné princípy nakazené snahou uplatňovať ich mechanicky a formálne, takže výsledkom nie je všeobecná skromnosť a pokora, ale všeobecná nadutosť a pýcha, pokiaľ sa nejaký škriatok nezmocní prsteňa moci – a potom budeme mať a máme otroctvo“. (J.R.R.Tolkien)

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 11.2.2011 | Kulturní válka | 5320 čtenářů

Prečo som monarchista

aragorn

Predstava kráľa, prvého muža v cnosti, toho, ktorý vedie svoj ľud po cestách časných k spoločnému dobru spočívajúcom predovšetkým v plnom dodržiavaní prirodzeného zákona. Tak ako námestník Kristov vedie Ecclesia Militans k poslednému cieľu všetkých vecí, tak kráľ vedie svoj ľud k najvyšším časným spoločenským dobrám. Veru ľúbezná predstava, ktorá v prostredí dekadentného sublimovania politických rozhodnutí z lotérií ľudového hlasovania nemá svoje miesto. V literatúre – najhlbšej studnici poznania človeka – máme takých príkladov, príkladov kráľovského vedenia k dobru mnoho; spomeňme len Pustú zem T. S. Eliota, či Pána prsteňov od J. R. R. Tolkiena, kde dobrý kráľ Aragorn je požehnaním svojho ľudu (ultramontanizmu, ktorý sa skrýva za Návratom kráľa sa na tomto mieste venovať taktiež nebudem).

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 21.1.2011 | Kulturní válka | 4050 čtenářů

Konzervatívec Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel

crux

U Schlegela je zásadný postoj k slobode. Odmieta rovnosť a neobmedzenú voľnosť. Jednotlivec sa má podriadiť tradičným a konzervatívne potvrdeným formám spoločenskej interakcie. Sloboda následne znamená prijatie hierarchického spoločenského poriadku daného Bohom. Vzájomné vzťahy od jednotlivca prechádzajú vzťahom podriadenosti k monarchii, následne k nadnárodnému cisárstvu, ktoré zase má vzťah podriadenosti k rímsko-katolíckej Cirkvi. Schlegelov ultramontanizmus je nekompromisný a je v intenciách najlepšej ortodoxnej tradície siahajúcej až k Unam Sanctam.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 12.1.2011 | Studie | 3709 čtenářů

Je dovoleno bránit inkvizici?

Kříž 01

Hádam žiadna historická téma nebola spracovaná tak lživo, neobjektívne, účelovo, s použitím neférových mystifikácií, ako práve téma inkvizície. Dôvodom lží na túto tému bola nenávisť voči katolíckej Cirkvi a voči pravde, ktorú hlása. A bola taká prudká, že tejto propagande uverili dokonca mnohí katolíci.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 12.11.2010 | Názor | 7431 čtenářů

Konzervatívec John Henry kardinál Newman

newman

Newman naopak obhajuje ako veľmi významnú tradíciu. Nadväzoval tak na Burkovu predstavu spoločnosti ako tých, ktorí zomreli, ktorí žijú a ktorí sa nenarodili, v ktorej sa má udržiavať zdedená a vekmi overená múdrosť. Tradícia ako významná súčasť katolicizmu je v Newmanových očiach „to, čo bolo, pokiaľ vieme, zachované, aj keď nevieme, ako sa to stalo a práve z tohto dôvodu to považujeme za pravdivé“. Človek ktorý odmietne tradíciu ostáva neukotvený. Sám nedokáže posúdiť množstvo otázok života. Preto tiež neznášal plánované spoločenské zmeny – zmeny spoločenského poriadku, ktoré boli nakoniec vždy deštruktívne.

Autor: Peter Frišo | Publikováno: 9.10.2010 | Kulturní válka | 4210 čtenářů

24 článků (2 stránky)
1 | 2 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Chudí se dále propadnou, může padnout Euro i Evropská unieSvět po koronaviru. Podle odborníků pandemie povede nejen ke skutečnému zastavení globalizace, k poklesu vůdcovství USA na světové scéně, ke zvýšení nacionalistických náladPomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončitV Evropě bude čím dál větší nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Bodejť by nehrozil nedostatek zeleniny, když naše země není potravinově soběstačnáSkutečně vidíme, že prakticky neexistuje žádná oblast současné koronavirové pandemie, kde bychom nenašli otisky všudypřítomného Billa Gatese...

euServer.cz

ČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...Pomoc Ruska a nepomoc NATO a EU Itálii...

ePortal.cz

Koronavirus jako chřipka, neomarxismus jako morV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

Eurabia.cz

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem, musí totiž zajišťovat zájmy Francie v Africe a USA v AfganistanuZápad EU Čechy opovrhuje, ale Španělé nám děkují: "Byli pouze Češi, kdo nám v těžké chvíli přišel na pomoc.“

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Posilme české vlastnictví průmyslu! Euro místo koruny? Zapomeňte, nepůjde. Hana Lipovská o dopadech COVID-19. A bude EU tlačit „zelenou“?Vypovědět Lisabonskou smlouvu, zaznělo po odsouzení ČR unijním soudem kvůli migrantům. Jsme prý vazalskou kolonií, i když to kolaboranti popírají
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění