reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Miroslava Němcová se z Klause v sukních změnila v jeho nepřítele a v havlistickou aktivistku. ODS páchá sebevraždu v přímém přenosu

nemcova

Tuto platformu se podařilo nakonec vybudovat Janě Bobošíkové. Všem je jasné, že má takové narychlo vytvořené uskupení řadu chyb, že jsou v něm jistě sdruženi i členové, s nimiž by se normálně liberální ekonom nedružil a že proto nemohl profesor Klaus za tento blok přímo kandidovat, ale na druhou stranu je to jediná opravdu nehavlistická a protievropská platforma a její lídři, jako jsou bývalá členka Svobodných Liana Janáčková, bývalý člen Svobodných pan Nechvátal, bývalý člen ODS Michal Doktor a další svědčí, že jsou tam čestní lidé, kteří by ve svých regionech mohli pravicové voliče zaujmout.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 13.9.2013 | Zamyšlení | 3645 čtenářů

Naděje vkládané do Svobodných a Petra Macha se rozplynuly. Mach jen stalinisticky kastuje

mach_ok

Bohužel během poměrně krátké doby se ukázalo, že naděje do pana Macha vkládané se rozplynuly, že i v této straně se začalo byrokraticky úřadovat, vylučovat za odlišné názory a že snad každý člen tam bojuje o funkci místo toho, aby se všichni členové rozeběhli mezi občany a vysvětlovali jim, kde je příčina jejich trápení a co by se s touto věcí dalo dělat.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 6.9.2013 | Zamyšlení | 3537 čtenářů

Je smutné, že předseda Svobodných Petr Mach kádruje ve stylu KSČ. Je překážkou pokračování Klausova díla a euroskeptického hnutí

mach_ok

Je smutné, že právě Petr Mach, který je znám jako snad nejvýraznější zastánce vyhlášení referenda o EU a který je navíc předsedou strany, která má již ve svém znaku slovo Svoboda do ní vnesl kastovnictví, jaké kdysi existovalo v totalitní KSČ. Že kádruje spolupracovníky dokonce tak ostře, že nesmějí ani věřit v Boha, a to i v případě, že tuto víru nikomu nevnucují a netýká se politických problémů o něž jde.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 22.3.2013 | Zamyšlení | 5047 čtenářů

Havlovci se mohou radovat. Zničili pravici a kapitalismus postupně vystřídal socialismus

Koruna

Kapitalismus postupně vystřídal socialismus. Sice ještě ne takový, jaký chtějí budovat v EU, ale přesto vytlačili z politiky již nenáviděnou kdysi pravicovou ODS. A v současné době k tomu všemu přispívá evropská socialistická nákaza, která je velice nebezpečná, zvláště když naši trzv. pravicoví politici jí, jak se zdá, podléhají. Naše zem je stále více oslabována jejich nešťastnými kroky a stává se čím dál méně odolná proti infekci z Bruselu. Ale to je na jiný článek.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 12.3.2013 | Ekonomika | 3760 čtenářů

Zrada se Topolánkovi vyplatila

topoleu

Panu Topolánkovi se podepsání Lisabonské smlouvy a rozložení ODS vyplatilo. Posílil dozorčí radu německé hnědouhelné a elektrárenské společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag), která je součástí Energetického a průmyslového holdingu. V jeho struktuře má šestapadesátiletý expolitik a jednatel VAE Controls Prievidza i jiné posty. Od podzimu 2011 je například předsedou dozorčí rady Elektráren Opatovice, dále je předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 6.3.2013 | Zamyšlení | 3676 čtenářů

Je smutné, že se najdou parlamentu lidé, kteří se dokáží chovat jako sprostí příslušníci bolševických akčních revolučních výborů

dienstbier2

Je smutné, že se najdou v této komoře parlamentu lidé, kteří se dokáží chovat jako sprostí příslušníci bolševických akčních revolučních výborů a osobují si právo podávat žalobu na demokraticky zvolenou hlavu státu za to, že jen využila svého ústavního práva a provedla při svém odchodu akt milosrdenství vyhlášení částečné amnestie.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 4.3.2013 | Zamyšlení | 3287 čtenářů

Petr Hájek se postavil proti ekumenismu a modernistům v církvi

hajek2

Již se stalo zvykem, že kdykoliv se k něčemu vyjádří vicekancléř prezidenta republiky Petr Hájek, vždy to vyvolá vlnu emocí a rozbouří to ospalou hladinu veřejného mínění. Nezklamal ani 3. ledna 2012 na večeru organizovaném křesťanským sdružením místopředsedy Iniciativy D.O.S.T. Petra Bahníka "Společnost pro kulturní identitu - Lipový kříž" v sále Českého svazu vědeckotechnických společností poblíž Karlova mostu, na němž vystoupil se svou přednáškou "Křesťané v obklíčení médií".

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 15.1.2012 | Názor | 5588 čtenářů

Pan Havel si bohužel zprznil odkaz sám

Havel

Pan Havel si, bohužel, zničil, nebo abych použila slova pana Špidlara zprznil, odkaz sám. Pravicově cítící občané v něj vkládali naděje, že se bude bít za pravici a ne za levicové intelektuály. Rozhodně si nikdy nebudu přát globální světovládu jako on, navíc se socialistickými prvky, o čemž snil právě on. V tom jsme se lišili názorově a ani smrt nic na tom nezmění. Jeho politické názory by přivedly naši zemi do třetího světa. Konec konců to vidíme na EU, kam spějí její politici, kteří zavádějí do praxe to, o čem on snil.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 21.12.2011 | Zamyšlení | 16033 čtenářů

Monarchie jako ideální stát třetího tisíciletí

aragorn

Třetí tisíciletí potřebuje nové recepty na řízení státu, neboť ho ovládne epocha demokracie. Jak se ale slučuje demokracie s monarchistickou vládou? V ČR existuje velmi silné republikánské cítění a téměř nikdo si neumí představit demokratické monarchistické státní zřízení, protože představa monarchy je u nás spojena s totalitním vládcem sedícím na trůnu. Že tomu tak nemusí být, o tom svědčí příklad Lichtenštejnska, kde spolu se silným vzdělaným monarchou vznikla přímá demokracie, která jde dokonce dále, než je tomu ve Švýcarsku. Politická decentralizace dává obcím tolik autonomie, že se o ní nesní ani našim hejtmanům.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 18.12.2011 | Rozhovory | 6517 čtenářů

Přemysl Sobotka: Metody EU připomínají metody RVHP s lidskou tváří

Bolšnac 19

Boj s byrokracií je problém nikdy nekončící, je to úkol kolektivní a není specifikem jednoho systému či dokonce státu. Pro nás je to s prohlubujícím se procesem evropské integrace stále více ožehavý problém celoevropský, který právě integračním procesem dost neblaze prorůstá. V sebemrskačství se zapomíná, že boj za náš stát nebude úspěšný, když se bude schovávat náš český byrokrat za neprůhledné požadavky EU. Metody EU totiž připomínají klasické metody RVHP s lidskou tváří. Musíme se vzepřít imitovat tyto evropské principy.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 25.11.2011 | Ekonomika | 5735 čtenářů

Václav Klaus se stal Voldemortem Evropské unie. Temným pánem zla

No EU

Mandaríni EU si mylně myslí, že problémy vyřeší více Evropy a její větší semknutost. Heslo ,více Evropy‘ ale znamená ,méně demokracie‘. To by EU zničilo. Nová Lisabonská smlouva by měla stanovit limity, co řešit centrálně a co ponechat v dikci národních států. Pokud se to nestane, může se stát, že Evropané nebudou mít místo u stolu, ale budou na jídelním lístku. A nám všem nezbude, než začít křičet: ,Daňoví poplatníci celé Evropy, spojte se! Nemáte co ztratit, jen své okovy!

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 24.11.2011 | Zamyšlení | 5038 čtenářů

TOP 09 a havlisté – největší nepřátelé pravice

knize

Jedním z pravicových idealistů je Ladislav Bátora, který se snaží se svou Akcí D.O.S.T. o nalezení skutečné tváře české pravice. Jeho sdružení je sondou do toho, zda u nás ještě vůbec existují lidé, kteří si přejí návrat autentické pravice do našeho politického života a zda by mohla tato skupina lidí odstartovat volební kampaň ke sněmovním volbám v roce 2014. Proto pořádá přednášky "Hovory na pravici" a snaží se burcovat občany svými "Pochody na hrad" k podpoře prezidenta Václava Klause, kolem něhož zůstalo soustředěno jádro české konzervativní pravice u nás. Zejména, když se ukázalo, že po návratu Václava Klause do politiky touží podle současných průzkumů 55 % obyvatel.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 31.8.2011 | Zamyšlení | 6254 čtenářů

Romskou problematiku vyřeší pouze změna legislativy

cikan

Občané by měli vědět, že nebudou stíháni za rasovou nenávist, pokud vyhodí opilého Roma z baru, ale naopak by jim v tom měla policie pomoci a on rozbité věci nahradit, stejně jako to platí pro bělocha. Neboli aby platilo stejné právo pro všechny. Před přijetím antidiskriminačního zákona jsme v naší obci u piva v hospodě o Romech nemluvili a přitom tito nebyli nijak utlačováni, naopak tam seděli s námi. Museli ale pracovat a za pivo zaplatit. Zapadnot mezi ostatní. Nyní jjsou tématem dne a nepřejte si slyšet co by s těmi ze Šluknova chlapi udělali.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 30.8.2011 | Zamyšlení | 7225 čtenářů

Skupina Bilderberg usiluje o celosvětovou nadvládu

NWO

Daniel Estulin odhalil, že právě Bilderberg stojí za celou evropskou integrací, včetně tragické evropské měnové unie. Zjistil, že právě bilderbergovci byli příčinou dosazení do funkce „evropského prezidenta“ Hermana Van Rompuy, který je účastníkem jejich schůzek. Sjednocená Evropa je pro ně ale už málo. V současnosti se snaží postupy, které si vyzkoušeli na sjednocování Evropy, uplatnit i v celosvětovém měřítku. Nestačí jim jedna evropská vláda a jeden president, ale mluví o jediné celosvětové vládě, s jedinou světovou bankou, jediním ministerstvem financí, zdravotnictví a i přes evidentní omyl s eurem jedinou světovou měnou.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 18.2.2011 | Politika | 8661 čtenářů

Petr Hájek: Darwinistická pohádka je vědomý blud k zotročení člověka

hajek3

Darwinistická pohádka o zázračné metamorfóze zvířete v člověka, není jen omyl, ale záměrně šířený nesmysl a blud. Slovo evoluce bylo darwinisty zneužito. Evoluci si darwinisté prostě ukradli. Jestli to, že jsem to řekl nahlas, alespoň stovkám lidí pootevřelo oči, pak to navzdory skandalizační kampani proti mně splnilo „evangelizační“ účel. Spoustě lidí, kteří mi napsali, jsem pak poslal data a odkazy na zdroje.

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 28.1.2011 | Rozhovory | 8465 čtenářů

75 článků (5 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Trump žádá Putina o pomoc v ropné válceŽidé v Izraeli napadají křesťany, upozorňuje Latinský patriarchát JeruzalémaSv. Bernard: Výzva k druhé křížové výpravě: Pospěšte tedy odčinit své hříchy vítězstvími nad nevěřícími, a vysvobození svatých míst nechť je odměnou vašeho pokáníPomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončitSpěchají, aby dokončili přípravu protektorátu v rámci 4. říše - EU

euServer.cz

Pražská špína se vypořádala s maršálem, který Prahu uchránil před osudem VaršavyČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...

ePortal.cz

Překonejme protikorupční „paranoiu“V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

Eurabia.cz

Turecká armáda nacvičuje letecké útoky na hranice EU. Zaplatí Brusel opět výpalné?Přední bezpečnostní analytik: Česká republika nemá nic, čemu by se dalo říkat armáda

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Václav Vlk, signatář Charty: O Babišovi si můžete myslet, co chcete. Ale představte si, že by koronu měli řešit Fiala s Kalouskem...Hejtman Půta o dramatech v krizovém štábu: Nejhorší byl minulý pátek, trnuli jsme, že to přeskočí do domovů důchodců. Co řekl Hamáčkovi, když mu ujely nervy?
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění