reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Evropská unie nevznikla náhodou: U kolébky "smrti národů" stáli Američané s těmito temnými záměry. A Bilderberg...

USA-EU

Washington prosadil federální model, zatímco především Londýn favorizoval Evropu národních států. Když v roce 1950 šlo o vyloučení „antifederálních“ Britů z evropského procesu, byl americký vliv určující. Joseph Retinger, tehdejší generální tajemník Evropského hnutí a spoluzakladatel Konference Bilderberg napsal při této příležitosti Duncanu Sandysovi, tehdejšímu prezidentovi tohoto hnutí, který zastupoval současně jako zeť W. Churchila britské odmítavé stanovisko k federálnímu spojení: "Naši američtí přátelé s Vaší taktikou vůbec nesouhlasí."

Autor: John Laughland | Publikováno: 18.3.2016 | Studie | 4739 čtenářů

EU a NATO jsou nepřáteli suverenity a demokracie. Rusko pro ně představuje existenciální hrozbu

No EU

Odideologizované Rusko tedy představuje existenciální hrozbu pro postmoderní zideologizovanou Evropu. To je důvodem, proč EU a NATO dělají vše, aby donutily Rusko vydat se stejnou postmoderní cestou, kterou politováníhodným způsobem kráčí Západ už celých dvacet let. Rusko se svým stále ještě státním "starým myšlením" představuje důkaz, že se Helmut Kohl ve věci národního státu mýlil stejně silně, jako ve věci společné měny euro.

Autor: John Laughland | Publikováno: 3.2.2016 | Zamyšlení | 2861 čtenářů

Nový světový řád a role USA a Západu při zničení Jugoslávie

Jugoslavie

Tento pohled bude brzy vtělen do doktríny „darebáckých států“, jež bude tvořit základní koncept americké zahraniční politiky za prezidenta Clintona a Bushe ml. Podle této teorie se státy světa dělí do jednotlivých kategorií: Spojené státy a jejich spojenci tvoří střed, dále od středu se nalézají různé další státy v rozličných kategoriích spojenectví či kvazispojenectví a na periférii jsou tzv. „darebácké státy“, jejichž nezákonné a vzdorovité chování musí „mezinárodní společenství“ omezovat.

Autor: John Laughland | Publikováno: 23.8.2015 | Studie | 5482 čtenářů

Rusko ukazuje, že se Evropa může vydat i jinou cestou, než kterou zvolily dekadentní síly na Západě

rusko

Zatímco tyto státy aktuálně uzákoňují či již dříve uzákonily sňatky homosexuálů, včetně práva na adopci dětí či asistovanou reprodukci, Rusko přijalo zákon, zakazující propagaci homosexuality, cílenou na děti a mládež. Tento zákon je téměř totožný s normou, přijatou ve Velké Británii v roce 1988 za vlády Margaret Thatcherové, jejíž platnost byla zrušena až za vlády Tonyho Blaira v roce 2003.

Autor: John Laughland | Publikováno: 25.8.2013 | Kulturní válka | 7250 čtenářů

Srbové potřebovali vybombardovat, aby dostali rozum. Nová fakta o strašlivých lžích Američanů a protisrbské propagandě. Samo NATO se dopustilo příšerných masakrů

NATO

Existují dobré důvody si myslet, že požadavky formulované v dokumentu z Rambouillet byly záměrně formulované tak, aby poskytly záminku k válce. Náměstek ministra obrany Lord Gilbert, druhý nejstarší náměstek ministra obrany v dějinách Británie, později řekl: „Myslím si, že jistí lidé v NATO tehdy toužili po boji. Bývalý pracovník amerického ministerstva zahraničí George Kenney napsal, že mu spolehlivý zdroj sdělil, že Spojené státy „záměrně zvedly laťku tak vysoko, aby to Srbové nemohli akceptovat.“ Kenney k tomu poznamenává, že „Srbové potřebovali, podle onoho úředníka, trochu vybombardovat, aby dostali rozum.“

Autor: John Laughland | Publikováno: 4.4.2013 | Studie | 9902 čtenářů

EU a NATO nutí Rusko, aby se vzdalo suverenity a osvědčeného modelu národního státu. Nic jiného ale mír a svobodu nezajistí

rusko

Myšlénka Nového světového pořádku a Nového myšlení nebylo vlastně nic amerického ani evropského. Tato myšlénka byla sovětského původu. Nový Myslitel Helmut Kohl byl pouhou kopií Nového Myslitele Michaila Gorbačova, jehož hojně prodávaná, ale jen vzácně čtená kniha „perestrojka“ nesla tento podtitul: „Nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět“. Myslel tím, že perestrojka se má odehrát i na mezinárodní úrovni tak, aby se OSN vyvinula v jakousi světovou vládu.

Autor: John Laughland | Publikováno: 18.2.2013 | Zamyšlení | 3996 čtenářů

Cameron se omluvil za zákon Thatcherové zakazující propagaci homosexuality. Británie patří k nejrevolučnějším společnostem světa

cameron_2

Oproti tomu v Británii tlačí homosexuální „manželství“ do sbírky zákonů "konzervativní" premiér David Cameron, který při mnoha příležitostech, např. během recepce na Downing Street č. 10 pořádané pro homosexuály, bisexuály a transsexuály v červenci 2012, prohlásil, že je myšlence homosexuálních „manželství“ hluboce oddán. (A to natolik vášnivě, že se v roce 2009 veřejně omluvil za zákon své předchůdkyně Margaret Thatcherové z roku 1988, který zakazoval propagaci a podporu homosexuality místními úřady.)

Autor: John Laughland | Publikováno: 15.2.2013 | Kulturní válka | 5303 čtenářů

Jak levice vyhrála studenou válku

Bolšnac 19

Západ tak nyní stojí jen krůček od něčeho, o čem Lenin a Trockij snili v roce 1917. Účelem totiž není, jak se mnozí euroskeptici domnívají, dosadit na místo národních států evropský či světový superstát, nýbrž naplnit dávný sen marxistů – zrušit pojem státnosti jako takový. Řečeno slovy Leninovými, konečným cílem komunismu je „odumření státu ve všech podobách.“ Jestliže se „nová levice“ nadšeně chopila „trhu“, a vytvořila tím iluzi posunu doprava ve světové politice, je to ve skutečnosti dáno pouze tím, že věří, že odumření státu se dá účinněji dosáhnout spíše pomocí velkokorporačního merkantilismu než prostřednictvím státního socialismu.

Autor: John Laughland | Publikováno: 7.12.2012 | Zamyšlení | 5733 čtenářů

Od Lenina k Lennonovi. Levicová ideologie na Západě před studenou válkou a po ní

hippies

Početné řady stoupenců Johna Lennona v Evropě, kteří získali moc nebo vliv v posledních dvou desetiletích a stali se věrozvěsty globalizace a konce národního státu, trávili v 60. a 70. letech mládí v různých antistalinistických a marxistických hnutích sněním o budoucnosti bez států - od bývalého komunisty a nyní oddaného Evropana a proroka humanitární intervence Bernarda Kouchnera po někdejšího vůdce studentského křídla maoistického „Revolučního hnutí strany proletariátu“ za karafiátové revoluce v Portugalsku roku 1974 José Manuela Barrosa.

Autor: John Laughland | Publikováno: 6.1.2012 | Kulturní válka | 5449 čtenářů

EU is a cartel of governments and a conspiracy by them against their electorates

Bolšnac 20

I have often compared the European Union to a cartel – a cartel of governments, engaged in a permanent conspiracy against their own electorates and parliaments. This analysis seems to have been dramatically confirmed by the Lisbon Treaty, signed last week, which replaces the defunct “constitution” rejected in referenda in France and the Netherlands in 2005.

Autor: John Laughland | Publikováno: 20.8.2011 | English | 6490 čtenářů

Independence for Flanders: Good for Democracy, Good for Europe

vlams_belang

The European Union now displays all the worst characteristics of Belgium itself: an impossibly complicated institutional structure which is kept that way deliberately in order to serve vested interests; an opaque and deliberately undemocratic decision-making process; a vast system of internal financing which is used to pervert the political process by buying off certain powerful interest groups; and of course rampant corruption. By showing up the Belgian model itself as a lie, the independence of Flanders would provide a great service to democracy and to the whole of Europe.

Autor: John Laughland | Publikováno: 14.8.2011 | English | 6759 čtenářů

The economic benefit of mass immigration is zero. Big Business, the Driving Force behind Immigration

Šaria

The Lords have found that, while the total size of the economy does rise when there is high net immigration, this does not mean that prosperity as such rises. Per capita GDP remains the same. In other words, the size of the economy rises only to the extent that there are more people in the country than before. The economic benefit of mass immigration is zero.

Autor: John Laughland | Publikováno: 7.8.2011 | English | 6583 čtenářů

What I Believe: Washington as Dangerous as Brussels

USA

I am a consistent critic of American (and British) foreign policy and I have long since despaired of the Eurosceptic movement in Britain, especially on the Right, which excoriates France for an allegedly servile attitude towards Germany while at the same time demanding that Britain behave with the same servility towards Washington. British Tories say they defend British sovereignty against Brussels but they see nothing wrong in having Britain’s foreign and defence policy subjected entirely to America’s. Indeed, any suggestion that Britain should have an independent military policy, for instance by not belonging to NATO, is regarded as the wildest heresy.

Autor: John Laughland | Publikováno: 16.7.2011 | English | 7792 čtenářů

Why the “Anglosphere” Is No Alternative for the EU

USA-EU

What we have, then, in the proposal of the Anglosphere, is little different in constitutional or even ideological terms from the current project of EU integration. It is merely a different version of the same thing, propagated by people who have never understood the nature of the European project in the first place. They have, in particular, not understood that America – and specifically the internationalist American ideology now widely known as neo-conservatism – is itself the driving force behind the end of national sovereignty.

Autor: John Laughland | Publikováno: 9.7.2011 | English | 7820 čtenářů

Immigration: It Is Worse than Enoch Powell Predicted

Šaria

Forty years on, it is obvious that Powell was both right and wrong. He was right that mass immigration would fundamentally change the nature of British society. That, indeed, is the point of it: supporters of mass immigration are more interested in multiculturalism as a political ideology than in any supposed economic benefits of it. But he was wrong to permit one decisive, cataclysmic event. Although there have, of course, been outbursts of racial tension in Britain, and although immigration has contributed massively to the rise in violent crime on the streets of Britain’s major cities – one in five prisoners in Britain today is a Muslim, even though the number of Muslims living in Britain is probably around one sixtieth of the total population.

Autor: John Laughland | Publikováno: 22.4.2008 | English | 4690 čtenářů

17 článků (2 stránky)
1 | 2 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Amerika bude ve válce zničena, ví to obyčejní Američané? Rozumí ten pitomec vládnoucí ve Washingtonu tomuto  jazyku?Chcete válku s Ruskem? Chcete islamizaci Evropy? Chcete se stát otroky sluníčkářské diktarury?Tři měsíce po nástupu Bidena do úřadu hrozí v Evropě válka. NATO si zaslouží, aby se ztratilo ze světaZvrácený pastýř papež František. Ničí Církev a fakticky kryje korupční a hospodářské zločiny i sexuálně zvrácené biskupy i kněžíA tak zme se opět stali pitomcama, jako už mnohokrat, tentokrat ovšem před očima celeho světa...Ale aji ta prostytutka, kera prodava sama sebe, za to dostane jakusik protihodnotu

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavit

Eurabia.cz

Doporučujeme: Jak novináři oficiálních medií manipulujíAnketa: Jak myslíte, že ČR vypadá s "Vrběticemi" na mezinárodní scéně ?

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Vrbětice? Pšouk. U Koněva byli útočníci Češi. Z Moskvy mluví ,,agent" Soloduchin Vrbětice: Továrna pro výrobu raket USA, šlo o ni. BIS tutlá pravdu. Načasování. Nová fakta
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění