reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Piráti v sombrerech: Transgender exempláře obsazují pozice. Budou si depilovat nohy? Revoluce žere vlastní děti. Feministky ostrouhají

travesti

Nejnovější verze této parodie na zdravý rozum hraničící s černým humorem se odehrává v Mexiku. Tam, v zemi kaktusů a hluboké zednářské tradice, bylo v roce 2019 uzákoněno pravidlo, podle kterého musí být rozdělení křesel mezi muži a ženami na kandidátkách stran přesně 50 % na 50 %. 

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 22.6.2021 | Zamyšlení | 367 čtenářů

Totalita prorůstá všude: Násilí na rodičce dovoleno. Trauma nikoho nezajímá

mimino

Kruh systémové mašinérie se tímto rozsudkem dokonale uzavřel: nejprve propaganda vyvolá vlnu strachu a masové hysterie a následně "musí" lidi donucovat ke "správným" rozhodnutím, v jejichž přijetí je brzdí strach. A netřeba dodávat, že v anglosaském právu má takový precedens, na který se mohou odvolat zdravotníci v dalších případech, významnou váhu.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 2.6.2021 | Zamyšlení | 1394 čtenářů

Realita je taková, že princ Filip byl členem oligarchistického klubu světových globalistů

NWO

Realita je taková, že princ Filip byl členem oligarchistického klubu světových globalistů, který se od ostatních členů odlišoval jen tím, že svou stařeckou averzi a jedovatost vůči lidskému rodu nedokázal úspěšně maskovat za sladké sentimentální fráze. Proto byly jeho impertinencie světovou globalistickou elitou vnímány jako "roztomilé přešlapy".

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 23.5.2021 | Zamyšlení | 1100 čtenářů

Revoluční tribunály: Kam směřuje náš vzor demokracie? Americké běsnění ve stalinistickém duchu. Senilní Biden je nadšen

USA

Bleskovost celého jednání vzbudila podezření dokonce i v takovém liberálním a pokroku nakloněném periodiku jakým je The Washington Post. Komentátor Keith Alexander se s údivem pozastavil nad tím, že bylo zajímavé, jak si porota nevyžádala od soudu další dodatečné informace, ani neměla doplňující otázky: "To je přinejmenším velmi neobvyklé." Samotné rozhodnutí označil za "velmi rychlé. Až překvapivě. Běžně trvá rozhodování dva či tři dny, nebo týden." A pak přichází klíčová věta: "Z mého pohledu je jasné, že porotci byli rozhodnuti už minulý týden."

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 23.5.2021 | Zamyšlení | 1174 čtenářů

Pokud by se nějaký tajemný Doktor No, který trpělivě čeká Jamese Bonda, rozhodl pomocí LGBT perestrojky rozložit americkou společnost, tak by nemohl postupovat jinak, než současné americké elity

usa_gay

Pokud by se nějaký tajemný Doktor No, který trpělivě čeká Jamese Bonda na opuštěném ostrově, rozhodl pomocí LGBT perestrojky rozložit americkou společnost, tak by nemohl postupovat jinak, než současné americké elity. Školy, úřady, kostely i armáda se staly cirkusem, v nichž vystupuje 24 hodin denně krasojezdkyně Destrukce - a evidentně není zatím unavená.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 17.5.2021 | Kulturní válka | 1054 čtenářů

EU vychovává: Plán na beztabákovou generaci. 10 let jsme vás nechali na pokoji, to se nesmí opakovat. Válečnou rétoriku mají diktátoři rádi. Milióny zavražděných dětí nevadí? Jeden lockdown za druhým. A napořád

cigarety

Beztabáková generace, či spíše generace, která bude navštěvovat černý trh s cigaretami, nebo nelegálně pěstovat tabák se tedy stane pravděpodobně brzy realitou. Na to však už jsou policejní orgány a moderní technika, která umožňuje podstatně intenzivnější kontrolu zdravotních hříšníků a heretiků, než během prohibice v USA nebo Sovětském svazu, aby s podobnými neukázněnými živly zatočili. 

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 15.4.2021 | Zamyšlení | 1004 čtenářů

EU bude debatovat o budoucnosti: Není tabu jako tabu. Co od molocha ještě očekáváme?

Bolšnac 19

Pompézně deklarovaná averze vůči tabuizování jakýchkoliv témat v Evropské unii může vyvolat úsměv na rtech nejednoho euroobčana. Unie, která se ve světě stala přímo synonymem politické korektnosti, regulace nevyhovujících názorů, šikany svých obyvatel už i za stopové prvky konzervativního verbálního projevu, synonymem nesmyslných byrokratických nařízení a sociálního inženýrství, se rozhodla hrát svou dávno odloženou propagandistickou roli liberální a benevolentní duté vrby. Chce prý nyní opět naslouchat "hlasu svého lidu".

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 3.4.2021 | Zamyšlení | 678 čtenářů

Hledět kruté pravdě do tváře. Smrt jde Evropou: Nečekanou obětí Portugalsko. Praktiky nacistického Německa ve jménu dnešního pokroku

eutanazie

Že však ani v dobách pohanského starověku nebyla eutanazie vnímána jednoznačně, o tom svědčí věc pro zastánce eutanazie nejnepříjemnější - Hippokratova přísaha. Ta zakazuje jak eutanazii, tak umělý potrat. Nepříjemnost tohoto starodávného svědectví o tom, že eutanazie není předmětem kritiky výlučně v křesťanském myšlenkovém prostředí, je důvodem, proč v některých zemích tyto pasáže z Hippokratovy přísahy odstranili.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 16.2.2021 | Kulturní válka | 1219 čtenářů

Pokud si někdo myslel, že Putin představuje vzpouru proti globalizaci, tak byl zřejmě na omylu. Online "komunistického sjezdu" se zúčastnilo téměř 2000 delegátů, nechyběl ani Bill Gates...

Globe

Čili, pokud si někdo myslel, že Putin představuje vzpouru proti globalizaci, tak byl zřejmě na omylu. Přílišné očekávání mnohých konzervativců asi zůstanou nenaplněna. Online "komunistického sjezdu" se zúčastnilo téměř 2000 delegátů, nechyběl ani Bill Gates. Účelem setkání bylo, co řekl Klaus Schwab: "Udělat inventuru, podívat se na stav světa, vyměnit si vize a nápady a ukázat směry." Bezprostředně rozhodovat budou soudruzi až v květnovém Singapuru. Avšak ani tato inventurní uzávěrka nedopadla špatně: vize "resetované budoucnosti" se začíná naplňovat.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 8.2.2021 | Zamyšlení | 1857 čtenářů

Velký reset realitou: Jízdní řád na rok 2021? Mráz přichází z Davosu. Nač je covidová kouřová clona? Nebudete nic vlastnit a budete šťastní! Zbytky svobody na popravišti. Mao by záviděl

NWO

No a nakonec, ještě ne v roce 2021, ale pokud vše dobře půjde, později, přijde strach pro křesťany a blažená nirvána rovnostářské tuposti pro všelidské stádo. Transhumanismus mu umožní intenzivnější zábavu, více rozmanitých sexuálních zážitků, zbaví ho starosti o majetek a základní potřeby. Zkrátka, čeká nás konečně pravý ráj na zemi.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 4.1.2021 | Zamyšlení | 3556 čtenářů

USA: Kýčovitá fraška kosmických rozměrů. Člověk se až zdráhá uvěřit

usa_zednari

To, co předvedly globální elity během voleb ve Spojených státech, je fraška planetárních rozměrů, do které byla postupně vtažena všechna oficiální média, vládní představitelé pokrokového světa, servilní lokální političtí "podržtaškové", vyžírkové z neziskovek i užiteční mladí idioti na obou stranách Atlantiku. Výkon, kteří ocení zajisté všichni znalci společenské a politické manipulace. 

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 18.11.2020 | Zamyšlení | 2152 čtenářů

Nový pakt EU o migraci: Sametové kladivo na odmítače. Kvóty budou povinné! Brusel se rozhodl nás zlomit

eurabia_flag

Třetí pilíř nového paktu je nejlepším potvrzením toho, co Brusel vždycky chtěl a uměl - plánování. A plánovat, to vždy pro Brusel znamenalo regulovat, normovat, unifikovat a manipulovat. Změnit pravidla poté, když už budou státy totálně závislé na evropských dotacích po koronakrizi a zkorumpované vlády budou potřebovat peníze na udržení životní úrovně obyvatelstva, to bude pro eurobyrokraty hračka. Dokázali to už stokrát. 

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 13.10.2020 | Zamyšlení | 2611 čtenářů

Seznam deseti nejproblematičtějších netolerantních filmů, jež by měly být vyřazeny z vysílání

Battle flag

Jako první byl iniciativně označen za závadný film Odváto větrem z roku 1939 (u nás dlouhá léta distribuován jako Jih proti severu), natočený podle románu Margareth Mitchellové. Ten podle kritiků nemístně glorifikuje plantážnický Jih, jeho aristokratickou atmosféru a jeho všudypřítomný rasismus. HBO okamžitě stáhla film z vysílání a má údajně dojít k určitým úpravám, po kterých by snad film mohl být ještě někdy vysílán.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 22.8.2020 | Kulturní válka | 4117 čtenářů

Podrobení: Proč zabouchnout před migranty dveře. Nechat se terorizovat není Božím přikázáním. Ničitelé vlastních rodin. Nepolidštíme je, zničíme sebe. Evropská unie je tyranie

rytíř2

Pokud by navíc touto pomocí ohrozil materiální bázi občanů natolik, že by docházelo k destrukci statků nabytých lety poctivé práce, či touto pomocí dokonce ohrozí životy jemu svěřených lidí a vyvolá v komunitě rozklad a anarchii, tak nelze hovořit o vhodném řízení, které by bylo v souladu s křesťanskou morálkou. Pokud tak navíc činí přes odpor, prosby a protesty jemu svěřených duší, které mu objektivně předkládají své stížnosti, může upadnout až do kategorie tyrana, jak ji definuje středověká scholastická nauka o státě.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 20.8.2020 | Kulturní válka | 3282 čtenářů

Byznys a revoluce: Spojenectví, které dokoná zkázu. Jaké mají korporace motivy?

zednari2

Tento zvláštní jev, v jehož rámci se velké koncerny a banky podílely finančně nebo ziskem na komunistické vlně revolucí v první polovině 20. století nastoluje otázku nakolik jsou takzvaně levicové sociální pohyby výsledkem boje za utiskovanou dělnickou třídu (v současnosti různých menšin) a do jaké míry se jedná o součinnost různých typů sociálního inženýrství, snažícího se globalizovat, centralizovat a zefektivnit mocenské řízení lidstva. O propojení velkého byznysu s bolševickou revolucí z roku 1917 podrobně psal například Antony C. Sutton ve své knize Wall Street a bolševická revoluce, která vyšla v mnoha překladech.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 18.8.2020 | Studie | 2346 čtenářů

39 článků (3 stránky)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Piráti v sombrerech: Transgender exempláře obsazují pozice. Budou si depilovat nohy? Revoluce žere vlastní děti. Feministky ostrouhajíPodpořte prosím EUportal.czŠéf německých Zelených: Je třeba vyzbrojit Ukrajinu. Ekologická operace Barbarossa? Kavárna u nás je nadšená. Ať žije válka! Ta samá parta jako PirátiBelgie je v šoku po útoku migrantského gangu na čtrnáctiletou bílou dívku, kterou muslimští imigranti znásilnili, vše si natáčeli a zločin umístili na internetu. Čtyři dny poté zoufalá dívka spáchala sebevražduNež se Církev bude těšit ze zmrtvýchvstání, musí spolu s Kristem snášet Jeho utrpení, zejména však Jeho ukřižování. Víme, že Krista zradil Jidáš, apoštol, a proto dnes zrazují Církev nástupci apoštolů

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavit

Eurabia.cz

Jak si s námi vytřel Západ zadek a okradl nás o naše zlatoOrbán: Jsme v kulturní válce o duši Evropy

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Pilloni: 34krát větší kriminalita migrantů v Itálii. Přituhuje. A v ČR? Nové a zlé zkušenostiTen kasíroval prachy pro rodinu. Hejma bez obalu ke schůzce Biden-Putin
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění