reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Seznam deseti nejproblematičtějších netolerantních filmů, jež by měly být vyřazeny z vysílání

Battle flag

Jako první byl iniciativně označen za závadný film Odváto větrem z roku 1939 (u nás dlouhá léta distribuován jako Jih proti severu), natočený podle románu Margareth Mitchellové. Ten podle kritiků nemístně glorifikuje plantážnický Jih, jeho aristokratickou atmosféru a jeho všudypřítomný rasismus. HBO okamžitě stáhla film z vysílání a má údajně dojít k určitým úpravám, po kterých by snad film mohl být ještě někdy vysílán.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 22.8.2020 | Kulturní válka | 3627 čtenářů

Podrobení: Proč zabouchnout před migranty dveře. Nechat se terorizovat není Božím přikázáním. Ničitelé vlastních rodin. Nepolidštíme je, zničíme sebe. Evropská unie je tyranie

rytíř2

Pokud by navíc touto pomocí ohrozil materiální bázi občanů natolik, že by docházelo k destrukci statků nabytých lety poctivé práce, či touto pomocí dokonce ohrozí životy jemu svěřených lidí a vyvolá v komunitě rozklad a anarchii, tak nelze hovořit o vhodném řízení, které by bylo v souladu s křesťanskou morálkou. Pokud tak navíc činí přes odpor, prosby a protesty jemu svěřených duší, které mu objektivně předkládají své stížnosti, může upadnout až do kategorie tyrana, jak ji definuje středověká scholastická nauka o státě.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 20.8.2020 | Kulturní válka | 2796 čtenářů

Byznys a revoluce: Spojenectví, které dokoná zkázu. Jaké mají korporace motivy?

zednari2

Tento zvláštní jev, v jehož rámci se velké koncerny a banky podílely finančně nebo ziskem na komunistické vlně revolucí v první polovině 20. století nastoluje otázku nakolik jsou takzvaně levicové sociální pohyby výsledkem boje za utiskovanou dělnickou třídu (v současnosti různých menšin) a do jaké míry se jedná o součinnost různých typů sociálního inženýrství, snažícího se globalizovat, centralizovat a zefektivnit mocenské řízení lidstva. O propojení velkého byznysu s bolševickou revolucí z roku 1917 podrobně psal například Antony C. Sutton ve své knize Wall Street a bolševická revoluce, která vyšla v mnoha překladech.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 18.8.2020 | Studie | 1831 čtenářů

Euroarmáda: Muslimští hrdlořezové poslaní na vlastní lidi? Nová bezpečnostní strategie EU

nazi_eu

Připadá vám to jako sci-fi? Ale co všechno by nám ještě před 40 lety připadalo jako sci-fi! Nebo jsme si mysleli už tehdy, že dětem se budou dělat přednášky o homosexuálních praktikách, transsexuální identitě, že cesta tramvají ve Vídni bude připomínat cestu vlakem z Kalkaty do Bombaje, že kněží vás budou poučovat o lásce k "jinakosti" a namísto poslechu vysílače Svobodná Evropa budete číst Sputnik?

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 12.8.2020 | Zamyšlení | 1406 čtenářů

Benedikt XVI. skutečně nikdy nebyl konzervativcem. A to ani v teologickém, ani v politickém významu

benedikt

Podstatná je trpká pravda, že Benedikt XVI. skutočne nikdy nebol, nie je a pravdepodobne už ani nikdy nebude konzervatívcom. A to ani v teologickom ani v politickom význame toho slova.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 24.2.2013 | Kulturní válka | 2159 čtenářů

Rusko – symbol normálnosti v záplave degenerácie. Pomsta Rusa je dokonalá. Boľševizmu sa zbavil a poslal ho späť na Západ

rusko

Prešlo však 24 rokov a všetko je inak. Odrazu vidíme, že ruský mužik má k ľavicovým a pokrokovým trendom akosi ďalej, než západný kulturtreger. Kým neomarxiszmus a jeho zásterky mašírujú víťazne Západom, tak zatiaľ súdružky z malebnej skupiny Vzbura ženských pohlavných orgánov sedia v base, moskovský patriarcha sa vŕta v živote národa a ruský parlament prijíma zákony, ktoré musia každého pokrokového ľavicovo-liberálneho súdruha uvrhnúť do mrákot.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 20.2.2013 | Kulturní válka | 12927 čtenářů

Katolík a nacionalista Jules Verne

katolík

O tom, že Verne nebyl žádným levicovým utopistou a snílkem, ale francouzským katolickým vlastencem (dnes nacionalistou), svědčí ještě jeden obzvláště utajovaný fakt. Verne se v Dreyfusově aféře přidal jednoznačně na stranu pravice. Podepsal se pod iniciativu Maurice Barrese na vytvoření Ligy francouzské vlasti, kterou dreyfusovci posměšně zvali „Liga šavle a kropáče“, jako jeden z jejích zakladatelů. Když Verne zemřel, deník L'Osservatore Romano o něm přinesl několikastránkový nekrolog. Jeho příslušnost ke katolické církvi byla tehdy obecně známa. Je na nás, katolících, abychom si tohoto autora, kterého tak rádi zapřahají do svých plánů různé protikřesťanské síly, nedali vzít.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 8.2.2013 | Kulturní válka | 2391 čtenářů

Církev vládne estébáckými a totalitními metodami a homofil Robert Bezák ji chtěl jen trošku vylepšit...

hippies

Církev vládne estébáckými a totalitními metodami (překlad pro mrtvolu z 18. století – středověké a tyranské metody) a Robert Bezák ji chtěl jen trošku vylepšit. Ti církevní estébáci ho však nenechali dokončit tuto osvícenou obrodu. Cvičil, tančil, koncertoval, usmíval se až se mu mohly sanice roztrhnout; mládež miloval tak, že se již téměř celá obrátila na víru, jen to jeho nešťastné odvolání tomu zabránilo. No, co vám budeme povídat, zapněte si ty přijímače a nasávače, tam to všechno je.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 12.1.2013 | Kulturní válka | 4214 čtenářů

Pán sveta, Antikrist a Dni hnevu. Nastáva koniec sveta?

zednari2

však len Solovjov sa pokúsil v Krátkej legende o Antikristovi z roku 1900 dať týmto pocitom formu uceleného literárneho príbehu, založeného na kresťanskej tradícii. Ťažko povedať, či Benson poznal tento posledný spis zastáncu pravoslávno-katolíckeho zjednotenia. Ak nie, tak je pozoruhodné akú podobnosť vykazujú predstavitelia Antikrista v obidvoch prózach. Nejedná sa o beštiálnych satanistov, ale naopak o akúsi stelesnenú esenciálnu humánnosť.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 19.12.2012 | Kulturní válka | 7665 čtenářů

Už 500 let hnije, mokvá a krvácí otevřená rána protestantismu na těle křesťanství. Perverzní a vražedný původ tohoto ohavného bludu

luther

Už 500 let hnije, mokvá a krvácí otevřená rána protestantismu na těle křesťanství. Čím více času nás dělí od těch neblahých století, která zplodila onen ohavný blud, tím snadněji se daří falsifikátorům dějin zaměňovat vulgární, agresivní, šílenou a vražednou realitu původu protestantismu za mdlou a nasládlou realitu protestantské duchovní anarchie 19. a 20. století.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 2.11.2012 | Kulturní válka | 11901 čtenářů

A znovu jsme viděli všechno. Prsa, stehna, zadnice, chlupy... Africké nudistické hemžení a degenerace Evropy

afrocernoch

Afrikanisace Evropy dospěla dostatečně daleko na to, aby se návrat zdál nemožným. Je v nás, proudí v našich žilách a pulsuje v naší mysli. Je jen otázkou času, kdy ovládne masy úplně a dovede je, podobně jako ve starém Římě, k úpadku. Žádná vyspělá technologie nezachránila Římany tehdy, nezachrání ani Evropany teď.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 20.9.2012 | Kulturní válka | 36177 čtenářů

Křesťanští muži by neměli podléhat v boji panice z trojího důvodu. Navíc perverzní degeneranti vychcípají

rytíř2

Vše nasvědčuje tomu, že ano. Každopádně pro to vše i dělá. Pěstuje si zdegenerované zbabělce, neschopné plnit si nejen své povinnosti, ale ani si bránit svá práva. Pěstuje sexuálně vyčerpaná individua, trpící obsesí ukájet si své pudy za každou cenu, i v případě, že následkem je totální úbytek energie a vůle, případně smrt. Podporuje hédonistickou žravost a nenasytnost v poměru k potravinám i věcem, vybízí k lenosti a zahálce, otupuje bojové reflexy a opěvuje pervezitu, abnormalitu a nervovou předrážděnost jako vrcholy poezie a krásy. Je zbytečné pokračovat. Všichni víme, kde nás tlačí bota.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 14.9.2012 | Kulturní válka | 9801 čtenářů

Kauza Bezák se stala úhelným kamenem pro slovenské liberály, zednáře, homosexuály, ekumenisty a toleranty

hippies

Kauza Bezák se stala úhelným kamenem pro slovenské liberály, zednáře, ekumenisty, toleranty, zkrátka pro všechny sluhy Krásného nového světa. Troubí unisono na poplach. Ale považte! Oni teskní nad tím, že Církev tímto aktem utrpí a věřící se odvrátí od Církve. Zkrátka, Církev přijde o důvěru. Toho nářku! Toho lamentování! Toho strachu o dobro Církve! Kdo by si to byl pomyslel, že všichni ti protestanti, agnostici, židé, rockeři, homosexuálové, poslanci a podobná Boží dopuštění tak milují katolickou a apoštolskou Církev? Zdá se, že by za ni i krev vycedili, jen aby zůstala bez poskvrny.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 22.7.2012 | Kulturní válka | 11971 čtenářů

Francúzi – poberači sociálnych dávok, notorickí štrajkovači, bojovníci za šaríju, vysedávači v kaviarňach

Arábia

Je rozhodnuté. 1:0 pre "kalvínsko"-ľavicové krídlo Anti-Francúzska. A načo sa môžu poberači sociálnych dávok, notorickí štrajkovači, bojovníci za šaríju, vysedávači v kaviarňach a distingvovaní byrokrati na území medzi Pyrenejami a Rýnom tešiť? Je toho určite nemálo, len je to už trošku obohrané.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 4.6.2012 | Zamyšlení | 4659 čtenářů

Degenerovaná prežratá fňukajúca Európa večne mladých kastrátov

argonath3

Degenerovaná a pokrytecká Európa, holdujúca dobrovoľnej impotencii večne mladých kastrátov, hltajúcich chemikálie; vraždiaca nenarodené deti, vymierajúca, roztancovaná, prežratá až k prasknutiu a zároveň večne fňukajúca a plná sťažností na chudobu s jednou dovolenkou, sa dopracovala na dno sentimentálneho močiara.

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 1.6.2012 | Kulturní válka | 5005 čtenářů

27 článků (2 stránky)
1 | 2 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Česká republika je ekonomickou kolonií západní Evropy a především Německa a globalismus a globalisté vykastrovali základní funkce státu, který pro případné pandemie či jiné krize není soběstačnýTito čeští politici hájí zájmy sudeťáků...V Řecku dochází k průlomové obžalobě členů nevládních organizací, zaměřených na pašování lidí do EvropyPodpořte prosím EUportal.czDnes je snadné prohlásiti se v souladu s vlastními pocity za osobu opačného pohlaví, případně některého z dalších 57 neopačných pohlaví. I my můžeme respektovat, že se pan Vystrčil cítí být Taiwancem...

euServer.cz

Nepodmíněný příjem? – Cesta do pekelÚtok na Navalného nebo na naši první signální soustavu?

ePortal.cz

Povinná solidarita: Necháme se raději podplatit - nebo donutit? Orwellův newspeak. Bude EU kšeftovat s "bílým" masem?Prymula nenávidí hospody

Eurabia.cz

Francouzský soud chrání muslimského uprchlíka, který před pár dny terorizoval PařížSoužití křesťanů a muslimů nemůže být pokojné! Orbán odmítl nový pakt Leyenové EU na relokaci imigrantů

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Miláček Západu Navalný je lhář a skončil v exekuci za své lži ...Mýtus malé produktivity Čechů aneb jak český otrok dře na německý blahobyt

ParlamentniListy.cz

Nechtějí dělat! Babiš se naštval na lidi. Migrace? Jasně k BruseluNakopl nepřítele: Zeman řekl, koho bude volit
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění