reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Kdo chce, může Markovi pomoci

Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, meme a text

Ústavní soud na velmi tenkém ledě

ustavni soud

Ústavní soud se svým rozhodnutím pustil na velmi tenký led. Jeho kritika jednoho dílčího aspektu důchodového systému a razantní zásah se vzhledem k obrovským problémům, které nás v oblasti penzijního systému čekají a neminou, rovná natírání zábradlí na potápějícím se Titaniku.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 30.4.2010 | Ekonomika | 4101 čtenářů

Topolánek, český SAR.K.O.

topoleu

Blíží se ostatně i hodnocení politologů v obou zemích, proč k takovému debaklu došlo. Stránky novin totiž zaplňovaly spíše zprávy ze změn v partnerském životě, o pobytech na jachtách lobbistů, některé korupční aféry a tvrdý postup proti vnitrostranickým oponentům. Oba zahájili neefektivní reformy, spíše ad hoc a bez hlubšího ideového zakotvení, jejichž smysl a význam neuměli vysvětlit a které nevedly k žádnému hmatatelnému zlepšení života občanů.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 14.4.2010 | Zamyšlení | 3108 čtenářů

Vážnější než finanční krize

Graf

V tomto smyslu se může finanční a ekonomická krize dokonce ukázat jako užitečná. V období růstu a laciných úvěrů totiž nic netlačilo vlády připravit se na řešení obrovských problémů způsobených postupným stárnutím populace vyspělých států, kterým budeme čelit v oblastech zdravotnictví a důchodového systému. Zahájení důchodové reformy ve Španělsku, Francii a Řecku ukazují, že krize řeckého typu postupně směruje pozornost vlád na tyto problémy a dodává jim politické naléhavosti.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 5.3.2010 | Ekonomika | 4796 čtenářů

Kalhoty, banky a řešení krize aneb Stát není řešením problému, stát je jeho součástí

Graf

Všechna tato opatření jsou škodlivá, neřeší příčiny a problém pouze odsouvají do budoucnosti. Vytvářejí předpoklady pro novou bublinu a její následné splasknutí. Dle jednoho přirovnání Miltona Friedmana2 se takový postup rovná situaci alkoholika, který svůj problém „řeší“ konzumací stále většího množství alkoholu. Můžeme očekávat druhé dno (tzv. „W křivka“) a následnou finanční a ekonomickou krizi trvající (podle „doktorů Zkázů“) pět až sedm let. Nebo i déle, jako tomu bylo například v devadesátých letech v Japonsku.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 27.1.2010 | Ekonomika | 3450 čtenářů

Antifederalistův list, válka Severu proti Jihu a Lisabonská smlouva

Battle flag

Ostatně už antifederalisté, k nimž patřily i významné osobnosti jako Patrick Henry, Thomas Jefferson a později i James Madison, ve svých vystoupeních proti nové Ústavě USA uváděli, že její přijetí povede k občanské válce a jmenovitě v listě Antifederalisty č. 15 jako její možnou příčinu konkrétně zmínili spor o centrální reglementaci v oblasti otrokářství (viz např. později Jeffersonův zákon platný do 1. ledna 1809 o zákazu mezinárodního obchodu s otroky nebo tzv. missourský kompromis z roku 1819). Lze jen doufat, že obdobná bruselská regulace, například v oblasti přistěhovalecké politiky, nepovede v případě, že budou členské státy nakonec donuceny Lisabonskou smlouvu přijmout, k novému konfliktu také v Evropě.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 28.10.2009 | Zamyšlení | 3096 čtenářů

Vyvrhel Schwippel aneb štvavá kampaň po česku

schwippel

Podle sdělení Kanceláře sněmovny nepředstavuje skutečnost, že vlastním v Praze nemovitost, která je však dlouhodobě obývána někým jiným, právní zábranu čerpání příspěvku na bydlení. Pokud se z mé strany jednalo a jedná o opomenutí, je to jistě politováníhodné. Trvám ovšem na tom, že jsem se nedopustil a nedopouštím ničeho protiprávního ani nečestného a už vůbec si nijak „nepřilepšuji“ ani se neobohacuji na úkor daňových poplatníků, jak je v článku opakovaně tvrzeno s tím, že jsem si „myslel, že mi to projde“ atd.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 7.10.2009 | Zamyšlení | 5088 čtenářů

Bravo Irové aneb sedm důvodů, proč znovu říci „ne“ Lisabonské smlouvě

no_lisbon

Nejprve mi dovolte říci to, co dosud nezaznělo nebo přinejmenším nezaznělo dost silně: bravo Irové! Děkujeme vám a jsme vám vděčni, protože vy, kteří jste jako jediní v Evropě měli možnost se v referendu vyjádřit k Lisabonské ústavě, jste hlasovali i za 99% Evropanů, kteří takovou možnost neměli. Jsem rád, že jste 12. června 2008 Lisabon odmítli a jsem přesvědčen, že stejně byste měli rozhodnout i 2. října 2009. Máte pro to stovku důvodů. Dovolím si vám připomenout jen několik dle mého soudu nejzávažnějších

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 25.9.2009 | Politika | 6438 čtenářů

Soudcokracie nebo zodpovědní ochránci ústavnosti?

akropolis

Pokud máte dojem, že příslušné citace ze stenoprotokolu Poslanecké sněmovny jsou jednotlivým rozhodnutím Ústavního soudu přiřazena opačně (byť by možná byly vhodnější), máte pravdu. Pokud máte pocit, že politici se vyjadřují nekonzistentně, nezodpovědně a tak, jak se jim zrovna hodí do krámu, máte pravdu také.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 10.9.2009 | Zamyšlení | 3753 čtenářů

Jak moc nemocný je Evropský parlament?

ep-plenum

Evropská unie je podivuhodnou organizací, v níž se jednotlivé „pilíře moci“ navzájem proplétají a interferují a je zřejmé, že o žádnou klasickou demokracii nejde. Evropský parlament se například přeměnil z původní podoby shromáždění národních poslanců na těleso od roku 1979 volené přímo občany EU a postupně získává části pravomocí, jaké obvykle přináleží skutečným parlamentům.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 4.6.2009 | Politika | 2923 čtenářů

To, co si dovoluje Václav Moravec ke Klausovi, je šokující

Klaus - tricolora

Jsme zděšeni jednáním veřejnoprávní televize v průběhu posledního pořadu Otázky Václava Moravce. Tento pořad se snížil na úroveň estrády a inscenované frašky plné populistických výkřiků a nevybíravých útoků na prezidenta republiky. Jsme šokováni tím, že ani zástupce ODS se neohradil proti nehorázným výrokům na jeho adresu.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 3.6.2009 | Politika | 13775 čtenářů

Lisabonská smlouva a ekonomická krize

schwippel

Pokud se nad tím vším zamyslíme, musíme nutně dojít k závěru, že bude-li přijata Lisabonská smlouva, vymkne se ekonomika a daňový systém, jenž je její klíčovou součástí, z kontroly členských států a přesune se na Brusel. Vzhledem k tomu, jaký význam právě ekonomika a daňový systém v národní politice mají, dá se bez přehánění říci, že přestaneme být pány ve vlastním domě. Můžeme přijímat ambiciózní plány na řešení krize, ale taktovku bude v ruce třímat Brusel.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 2.6.2009 | Ekonomika | 2928 čtenářů

Proč jsem hlasoval proti vlastní straně i proti vlastní vládě

schwippel

A stále věřím, že jsem nakonec přece jen udělal dobře. Že jsem pomohl tomu, aby se – ovšemže až v dlouhodobé perspektivě – něco u nás změnilo k lepšímu. Aby byla respektována demokracie a aby pravice měla šanci se obrodit a vrátit ke svým ideálům. Aby se stala opět tím, za co jsem ji vždy pokládal, za pevného obránce demokratických principů.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 22.4.2009 | Zamyšlení | 8710 čtenářů

Schwippel: Ne zrada ODS, ale dlouhá cesta do noci

schwippel

Zrada na zrádci podle mne není zradou. Můj postoj se nenarodil přes noc, ale je výsledkem dlouhého vývoje. Vývoje od opuštění ideových principů ODS, nedodržování dohod a neplnění slibů, vývoje neochoty k otevřené a férové diskusi, politických handlů, pozitivní a negativní motivace. Ne zrada, ale dlouhá cesta do noci.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 16.4.2009 | Zamyšlení | 5558 čtenářů

Schwippel: Topolánkova vláda mne obelhala

schwippel

. Tato vláda mne obelhala, když slíbila konkrétní úpravu zákona o dani z příjmů. Obelhala mne, když tvrdila, že Lisabonská a radarové smlouvy spolu tvoří jeden nerozborný balíček. Co horšího? Její nejsilnější strana, ODS, obelhala i své voliče. Stačí se podívat do smlouvy s voliči, kterou i mým jménem uzavřel Mirek Topolánek, z níž nebylo splněno téměř nic. Cesta k postupnému slábnutí a ztrácení důvěry byla dlouhá.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 24.3.2009 | Zamyšlení | 6072 čtenářů

Lisabonská smlouva je podvod na voličích

Je vote non

Já jsem proto přesvědčen, že Lisabonská smlouva naplňuje skutkovou podstatu podvodu, který je podle nového trestního zákoníku. Toho se dopustí ten, kdo sebe nebo jiné obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím škodu nikoli nepatrnou. Jsem přesvědčen, že skutková podstata tohoto trestného činu bude ratifikací Lisabonské smlouvy naplněna, a to elitou bruselskou, elitou evropskou a elitou českou. Já se na tomto podvodu v žádném případě podílet nehodlám, a proto dávám návrh na zamítnutí této smlouvy ve druhém čtení.

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 18.2.2009 | Politika | 5492 čtenářů

28 článků (2 stránky)
1 | 2 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Příliv imigrantů nedaleko od našich hranic sílíNeuvěřitelné rozhodnutí Nejvyššího soudu de facto podporuje islamizaci naší země! Globalisté otevřeně přiznávají agendu kontroly populace – a to je projevem hrozných skutečnostíHlavní demokratická kandidátka na prezidenta: Černí transsexuálové a nebinární genderové tvoří ‚páteř demokracie‘Chcete, aby EUportal.cz dále vycházel? Za svobodu a bezpečnost je potřeba něco obětovat...

euServer.cz

Když shrnu bisáckou argumentaci – jsme v hybridní válce s Ruskou federací, takže každý, kdo nejde s námi, jde proti nám s PutinemCo bych udělal, kdybych byl vedoucím redaktorem zpravodajské redakce České televize, a chtěl národu a všem posluchačům ČT ukázat, z jaké výšky a při tom s jakou přesností kálím na všechny ty kecy...

ePortal.cz

Čtenáři a přátelé Eportalu, podpořte nás prosím, nebo ukončíme činnostPavlové Novotní by se před třiceti a více lety pravděpodobně naváželi do Reagana a Thatcherové a s rozzářeným úsměvem by přijímali státní vyznamenání od Gustáva Husáka nebo Milouše Jakeše

Eurabia.cz

České soudy pomáhají úmyslně pronikat islámským zákonům o českých školNATO označilo masovou migraci za bezpečnostní hrozbu!

FreeGlobe.cz

Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školách

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Zeman vede džihád proti ČT? Petr Žantovský je ohromen nad argumentací zaměstnance ČT. I nad slovy dalšího novináře, že žijeme ve válceNic. Nula. Primátor řeší věci, které mu nepřísluší! Starosta Kolář tvrdě udeřil na Hřiba
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění