reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Podpořte nás prosím v boji proti mediální propagandě

Podpořte nás prosím a bojujte společně s námi za to, aby naše země byla opět naše, aby se tu dalo dobře žít a abychom tuto zemi ubránili pro nás i pro naše děti a vnuky a další generace. Finanční prostředky, které darujete, budou efektivně využity. Děkujeme. EUportal.cz

Číslo účtu: 2700168305/2010, Fio banka a.s.
Variabilní symbol:
001

Ronald Reagan – jeden z největších státníků 20. století

Raegan_Patriot

Jsem přesvědčen, že Ronald Reagan byl největším státníkem 20. století a že mu vděčíme za mnohé. Vděčíme mu za naši svobodu, možnost projevit vlastní názor, a že každý si může splnit svůj „americký sen". Je-li zde někdo, kdo si opravdu zaslouží Nobelovu cenuza mír, je to právě on. V roce 2004 nás navždy opustil člověk, který si zasloužil úctu a respekt všech, i když ne vždy tomu tak bylo, opustil nás neobyčejný muž a největší státník 20. století, Ronald Reagan.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 6.2.2010 | Zamyšlení | 18687 čtenářů

Hon na čarodějnice 21. století

Bolšnac 19

Druhou skupinu tvoří dnes velmi nepopulární „euroskeptici“. Tvrdí-li dnes někdo, že Evropská ústava, později přejmenovaná a jemně upravená na Lisabonskou smlouvu, je špatná a odporující zájmům většiny států (především těch menších), tak se stává okamžitě veřejným nepřítelem číslo jedna a je nutné jej všemožnými prostředky umlčet či zdiskreditovat. Koneckonců v dnešní Evropské unii se jiný názor než názor byrokratů a politiků prosazujících co nejhlubší integraci nepřipouští a dokonce je nutné jej potlačit.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 2.7.2009 | Zamyšlení | 8243 čtenářů

Senátorka Gajdůšková lže, Klaus není podřízen ani jí ani Parlamentu

Klaus - tricolora

Jsem tedy přesvědčen, že je zcela v pravomoci Prezidenta České republiky ratifikovat či neratifikovat Lisabonskou smlouvu. Souhlas s ratifikací Parlamentem České republiky, je dle mého názoru sice nezbytným prvkem ratifikačního procesu, nicméně neukládá povinnost Prezidentu ČR tuto smlouvu ratifikovat.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 25.6.2009 | Zamyšlení | 14194 čtenářů

Jak rozhodne český Ústavní soud o Lisabonské smlouvě?

Je vote non

Nechci předbíhat rozhodnutí Ústavního soudu, nicméně pokud by se odehrál poslední scénář, tedy pokud by byl shledán rozpor s tzv. "tvrdým jádrem" Ústavy a zákonodárci by se rozhodli i tak Lisabonskou smlouvu protlačit dál, dostávám se k otázce, zda by tito zákonodárci byli ještě našimi legitimními zástupci a zda by se nedopustili vlastizrady vlastního národa.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 5.11.2008 | Politika | 2380 čtenářů

Zákaz kouření může zabíjet svobodu!

Churchill

Nejsem také s to pochopit současnou tendenci, prosadit zákon o zákazu kouření, ale na druhou stranu legalizovat kouření marihuany. Je snad marihuana méně škodlivá? Nevzniká na ní žádná závislost? Není to droga? Co je na marihuaně „lepšího“ než na cigaretách? Tyto a jiné otázky si musím klást, když přemýšlím nad tím, proč zakázat cigarety a povolit „trávu“. Nicméně nedovedu si odpovědět. Nedomnívám se, že by kouření marihuany bylo lepší než kouření cigaret.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 4.11.2008 | Kulturní válka | 4793 čtenářů

„Lisabon“ je mrtvý, tak už se s tím konečně smiřte!

EU - Vykřičník

Nechci, aby Česká republika participovala na prohnilosti současné EU. Podpořme Iry. Neratifikujme Lisabonskou smlouvu a pohřběme tím tuto smlouvu. Právo a spravedlnost je v současné chvíli na naší straně. A abych tu jen „netlachal“, dovolím si uvést svůj vlastní text Smlouvy o fungování Společenství.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 10.7.2008 | Zamyšlení | 2696 čtenářů

Návrh nové evropské ústavy

EU

§1. Země Evropského společenství se zavazují bezvýjimečně dodržovat vytyčené 4 základní svobody, a to: svoboda pohybu osob, služeb, práce a kapitálu. §2. Vše ostatní je na smluvní dohodě jednotlivých členských států §3. Od těchto dohod může kterýkoliv stát odstoupit za předem daných podmínek stanovených v dané smlouvě. §4. Všechny předchozí smlouvy O fungování Evropského společenství se s platností této smlouvy ruší.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 7.7.2008 | Zamyšlení | 3735 čtenářů

Nebojme se postavit probíhající islamizaci Západní civilizace

EUStan

Je zajímavé sledovat, že ve většině konfliktů mezi civilizacemi je zapletena civilizace „Islámská“. Nevyzývám k otevřenému boji proti muslimům. Nežádám vás o bojkot všeho muslimského. Žádám vás, ale i sebe, abychom trvali na našich hodnotách, abychom je prosazovali a abychom trvali na dodržování našich zákonů všemi občany bez jakýchkoli výjimek. Jinak se evropský kontinent stane územím bez jakýchkoliv trvalých hodnot a zásad což nutně povede k zániku naší civilizace.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 19.6.2008 | Kulturní válka | 2748 čtenářů

Lisabonská smlouva – socialismus na věčné časy?!

Bolšnac 19

Velice se také obávám deklarace toho, že oficiální politikou Evropské unie se má stát socialismus. Tato smlouva, která si dělá nároky na jakousi „kvaziústavu“ EU, by měla být ideologicky „prázdná“. Jsem přesvědčen o nebezpečí, jež představuje deklarování socialismu a udržitelného rozvoje v celé EU. Domnívám se, že se tento článek Lisabonské smlouvy může stát předstupněm směřujícím k totalitě.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 6.6.2008 | Zamyšlení | 2910 čtenářů

Mirek Topolánek porušuje usnesení kongresu ODS, který ho zvolil předsedou

Topolánek

Co mi ale pořádně hnulo žlučí, je premiérův postoj k takzvané Lisabonské smlouvě. Pan Topolánek si evidentně neuvědomuje, že je předsedou Občanské demokratické strany, která se zavázala na XVII. kongresu: „Kongres ODS zakazuje všem politikům ODS předávat další kompetence ČR na úroveň Evropské unie a rozšiřovat rozsah evropské agendy schvalované kvalifikovanou většinou.“ Není snad vytvoření „ministra zahraničí EU“ a „premiéra EU“, snižování počtu hlasů k dosažení kvalifikované většiny v Radě EU, vytvoření Evropského veřejného žalobce, ustanovení socialismu jako jediné možné doktríny EU přenášení pravomocí členských zemí na orgány EU?

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 3.6.2008 | Zamyšlení | 3340 čtenářů

Přijetím Lisabonské smlouvy se vzdáváme naší suverenity!

EU da ruda

Po přečtení tzv. „Lisabonské smlouvy“ se již nedivím, že evropští byrokraté se na schválení této smlouvy třesou, jak malý kluci na svoji novou hračku. Tato smlouva totiž zásadně rozšiřuje pravomoci orgánů Evropské unie, a to na úkor všech členských států. Tato smlouva výrazně oslabuje suverenitu členských států a dostává se dle mého názoru do zásadního rozporu s Ústavou České republiky.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 2.6.2008 | Zamyšlení | 2775 čtenářů

Evropská unie – Cesta do otroctví

Bolšnac 19

Dle mého názoru dnešní Evropská unie není na dobré cestě jak se stát konkurenceschopným světovým hráčem, je-li to vůbec v jejích možnostech. Domnívám se také, že v současné chvíli je otázka zda setrvat v EU nebo zvažovat odstoupení nasnadě. Myslím si, že bychom o budoucnosti Evropského společenství měli vážně přemýšlet a redukovat jej čistě na vztahy obchodní. Nebude-li to současná situace umožňovat přikláním se k postupnému rozpuštění EU. Nechť státy, které mezi sebou chtějí volně obchodovat, uzavřou smlouvy bilaterální či multilaterální.

Autor: Michal Šilhánek | Publikováno: 31.10.2007 | Zamyšlení | 3630 čtenářů

12 článků (1 stránka)
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Česká televize vede tažení proti držitelům zbraní a pomlouvá je. ČT konkrétně šíří dezinformace a fake news ohledně zločinů spáchaných legálně drženou zbraníBakala i expremiér Sobotka podle našeho názoru patří před soud. Co bylo ukradeno, musí být vráceno!Odmítáme, aby slušní lidé živili nepřizpůsobivé, a odmítá, aby nepřizpůsobiví obtěžovali slušné lidi, kteří pracují!Každý, chudý i bohatý, může díky sluníčkářům a islamizaci přijít o vše…Kde se v „kavárně“ bere tolik nenávisti ke Karlu Gottovi? Václav Havel je obdivován, protože symbolizuje nadřazenost intelektuálských darmošlapů nad obyčejnými lidmi

euServer.cz

Rasputina na PutinaŽe Praha volí jako rozšířený ústav pro choromyslné, je věcí známou a ostatním lidem českým , moravským i slezským svorně proklínanou

ePortal.cz

Rebelie lhářů. Vzpoura proti neexistujícímu „šestému masovému vymírání“ODS na cestě od modré k červené. K tomu můžeme ještě přičíst návštěvu předsedy ODS Petra Fialy v Řeporyjích, kam přijel podpořit místního hulváta Pavla Novotného

Eurabia.cz

Turecko ukradlo další část území Kypru a EU drží hubu a krok. Asi má strach z Turka?Škoda Auto podporuje ekonomiku vražedného islamistického režimu v Turecku ...

FreeGlobe.cz

Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxiTak tohle nedokážete! Greta prý vidí oxid uhličitý pouhým okem!

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Zločinné migranty pryč? Smáznuto. Kvůli ANO. Od Klause ml. padlo totoCírkevní restituce: Tohle prý nikdo neřekl. A měli byste to vědět
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění