reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Kdo chce, může Markovi pomoci

Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, meme a text

První křížová výprava a osvobození Jeruzaléma od muslimů

rytíř2

Je to ostatně přirozené – současný svět, jehož hrdinou je sodomita s duhovým praporem, jenž pod ochranou policie provádí obscénní gesta na ulicích evropských velkoměst, těžko může mít porozumění pro Godefroye z Bouillonu, vztyčujícího prapor s křížem na hradbách Jeruzaléma…

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 29.12.2012 | Studie | 6078 čtenářů

Islám je prý spolu s judaismem jedním ze dvou tradičních nepřátel křesťanské Evropy

rytir3

Islám je spolu s judaismem jedním ze dvou tradičních nepřátel křesťanské Evropy, která se po dobu půl druhého tisíciletí musela a dodnes musí bránit jeho útokům. S vděčností si proto připomínáme místa a data nejslavnějších vítězných bitev, v nichž křesťané zastavili jeho invazi a jež tak představují zlomové body v tomto dlouhém zápase dvou civilizací, který je zároveň, což je ještě důležitější, zápasem dvou náboženství, pravého a falešného – Poitiers 732, Jeruzalém 1099, Las Navas de Tolosa 1212, Bělehrad 1456, Lepanto 1571 či Vídeň 1683.

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 14.12.2012 | Studie | 5651 čtenářů

Vojenský duchovní, otec Fernando Huidobro – světec a rytíř Frankova křižáckého vojska

in_hocsigno

Na P. Huidobra vzpomínal: „Nejednou jsem ho viděl, jak veden skutečnou láskou a dávaje v sázku svůj život přikrčen běží na »území nikoho«, aby tam poskytoval pomoc, jak mu to nařizovalo jeho svědomí a ušlechtilá povinnost lásky k duším všech, kteří jako protivníci bojovali proti sobě a které nyní nacházel zraněné na místech zasažených palbou.“ Takto smiřoval s Bohem nejen vojáky národního vojska, ale i umírající nepřátele, mnohdy věřící katolíky, kteří byli násilím mobilizováni do armády rudých, anebo revolucionáře, kteří se ve chvílích smrti rozpomněli na víru svých předků, ve které byli sami kdysi vychováni.

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 29.4.2012 | Kulturní válka | 3386 čtenářů

Dva mexičtí mučedníci dvacátého století, útlak katolíku v Mexiku a povstání Cristeros

cristeros

„Tehdy mu odřízli kůži z chodidel a přikázali mu jít městem směrem ke hřbitovu. Plakal a naříkal bolestí, ale neustoupil. Chvílemi se zastavovali a říkali: »Jestliže budeš volat: Ať zhyne Kristus Král, darujeme ti život.« Ale on odpovídal: »Viva Cristo Rey!«“

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 20.11.2011 | Studie | 5197 čtenářů

Po Pinochetovi odsouzen další bojovník proti komunismu. Tentokrát generál Videla v Argentině

videla

Děsivý teror, který tehdy zemi ničil, měl dvě ideová východiska – marxisticko-leninské učení a II. vatikánský koncil. Pod vlivem koncilu tehdy vznikla organizace kněží-revolucionářů, nazvaná „Kněžské hnutí pro třetí svět“ (Movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo), jejímž jakýmsi neoficiálním orgánem byl politicko-náboženský časopis „Křesťanství a revoluce“ (Cristianismo y Revolución), který vycházel v Buenos Aires v letech 1966–1971.

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 20.5.2011 | Studie | 6958 čtenářů

Proč je blahořečení papeže-synkretisty Jana Pavla II. velmi pochybné? Woodstock na 1. máje

Jan Pavel II.

Na prvního máje tohoto roku se tedy dožijeme jakéhosi nového Woodstocku – Svatopetrské náměstí bude zaplněno rozjařenými skandujícími mládežníky, hojně zastoupeni budou i fokolaríni či Comunita di Sant'Egidio, jejichž transparenty budou snad tentokrát již mazaněji zhotoveny, možná přijdou i bratří z Taizé, další nezbytná atrakce takovýchto spektáklů, a zástupy novinářů i masy shromážděných fanoušků znovu dokáží, že Jan Pavel II. opravdu náležel mezi nejpopulárnější hvězdy své doby, snad spolu s dalajlámou, Nelsonem Mandelou, lady Dianou a Michaelem Jacksonem. Křížová cesta, kterou Církev kráčí od roku 1962, tedy stále ještě neskončila…

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 16.2.2011 | Zamyšlení | 11334 čtenářů

Katolická politika v Evropě ve dvacátém století

crux

Křesťanská, tedy katolická politika1) plní požadavky, které na politiku klade katolická sociální nauka. Anebo ještě jinak: Katolická politika usiluje o podrobení celé společnosti a všech států vládě Krista Krále, napomáhá věčné spáse duší a nadto dbá i o časné blaho obyvatel, ať už je nazveme poddanými, či občany. Takovouto katolickou politiku se po celé dějiny křesťanství s různým úspěchem snažili uvádět v život mnozí zbožní panovníci, z nichž některé po jejich smrti Církev postavila na oltář jako vzor křesťanského života.

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 10.2.2011 | Studie | 8146 čtenářů

KARDINÁL ALFREDO OTTAVIANI – konzervativec a karabiniér Církve

ottaviani

Zabývat se podrobně Druhým vatikánským koncilem, jednou z největších tragédií, které postihly Církev v celých jejích dvoutisíciletých dějinách, není účelem tohoto článku. Je známo, že účastníci koncilu se od samého počátku rozdělili na liberální křídlo, křídlo hájící pravověrné učení, jehož čelným představitelem se stal právě kardinál Ottaviani, a kolísající střed. Již v této době platilo známé a později častokrát opakované označení kardinála Ottavianiho jako „karabiniéra Církve“, označení, které není vynálezem žurnalistů, ale pochází od samotného kardinála.

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 29.10.2010 | Studie | 4529 čtenářů

Engelbert Dollfuss – konzervativní antinacistický kancléř a mučedník

crux

O Dollfussově snaze navázat na nejvznešenější tradice křesťanského středověku svědčí ostatně i skutečnost, že jako znamení, jež postavil proti hitlerovskému pohanskému hákovému kříži, si zvolil berličkový kříž, tvořící základ jeruzalémského kříže z křižáckých dob.

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 25.7.2010 | Studie | 6751 čtenářů

Konzervativní Radio Marya čili souboj Davida s Goliášem

poland

Bratr Adama Michnika Stefan, starší o sedmnáct let, je pak jedním z nejznámějších polských zločinců doby stalinismu – v letech 1951-1956 předsedal soudům, jež soudily příslušníky protikomunistického odboje, a je odpovědný za věznění, mučení a smrt mnoha polských důstojníků.

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 5.4.2010 | Kulturní válka | 4054 čtenářů

Augusto Pinochet Ugarte – zachránce Chile před komunismem

pinochet1

Mladší generace si jen obtížně dokáže představit, jak na nás, žijící v této těžké době na okraji, a přece v samém středu Sauronovy říše, zapůsobila zpráva o tom, že 11. září 1973 se ve vzdáleném Chile vojáci chopili zbraní a svrhli marxistického diktátora Salvadora Allenda. Brzy jsme stejně dobře jako jména čtyř mušketýrů znali jména jejich velitelů – generála Gustava Leigha Guzmána, vrchního velitele letectva, admirála Josého Toribia Merina Castra, vrchního velitele námořnictva, generála Césara Mendozy Durána, vrchního velitele karabiniérů, a prvního mezi nimi, jímž byl generál Augusto Pinochet Ugarte, vrchní velitel pozemních sil.

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 10.12.2009 | Kulturní válka | 11925 čtenářů

FRANCISCO FRANCO – VZOR KŘESŤANA

Franco

Není nijak překvapující, že dílo, jehož cílem je shrnout pramenné zprávy, které by mohly posloužit při budoucím beatifikačním a kanonizačním procesu Francisca Franca, vzniklo právě prací mnicha z kláštera ve Valle de los Caídos (Údolí padlých), tedy kláštera, jenž je součástí památníku, vybudovaného v letech 1940–1959 nedaleko královské rezidence Escorialu na památku padlých v právě skončené osvobozovací válce. V klášterním kostele, kterému bylo hned po dokončení památníku, v roce 1960, papežem přiznáno čestné označení „basilica minor“, je pohřben i generalissimus Franco, sem, k jeho hrobu, jeho ctitelé přicházejí s prosbami o přímluvu a s poděkováním za udělené milosti.

Autor: Pavel Zahradník | Publikováno: 17.7.2009 | Zamyšlení | 9334 čtenářů

12 článků (1 stránka)
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Globalisté otevřeně přiznávají agendu kontroly populace – a to je projevem hrozných skutečnostíHlavní demokratická kandidátka na prezidenta: Černí transsexuálové a nebinární genderové tvoří ‚páteř demokracie‘Chcete, aby EUportal.cz dále vycházel? Za svobodu a bezpečnost je potřeba něco obětovat...Skutečný necenzurovaný životopis Tomáše Halíka. No to si tedy počtete. FaktSKRYTÉ UTRPENÍ PALESTINSKÝCH KŘESŤANŮ

euServer.cz

Když shrnu bisáckou argumentaci – jsme v hybridní válce s Ruskou federací, takže každý, kdo nejde s námi, jde proti nám s PutinemCo bych udělal, kdybych byl vedoucím redaktorem zpravodajské redakce České televize, a chtěl národu a všem posluchačům ČT ukázat, z jaké výšky a při tom s jakou přesností kálím na všechny ty kecy...

ePortal.cz

Čtenáři a přátelé Eportalu, podpořte nás prosím, nebo ukončíme činnostPavlové Novotní by se před třiceti a více lety pravděpodobně naváželi do Reagana a Thatcherové a s rozzářeným úsměvem by přijímali státní vyznamenání od Gustáva Husáka nebo Milouše Jakeše

Eurabia.cz

České soudy pomáhají úmyslně pronikat islámským zákonům o českých školImigrace: Francie zakládá Národní úřad pro boj se záští

FreeGlobe.cz

Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školách

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Zeman vede džihád proti ČT? Petr Žantovský je ohromen nad argumentací zaměstnance ČT. I nad slovy dalšího novináře, že žijeme ve válceNic. Nula. Primátor řeší věci, které mu nepřísluší! Starosta Kolář tvrdě udeřil na Hřiba
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění