5 důvodů proti euroústavě
Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 17.01.2005 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Ve středu schválil Evropský parlament - 500 hlasy pro - rezoluci, kterou podpořil přijetí euroústavy. Proti se vyslovilo 137 a 40 se zdrželo hlasování. Poslanci ODS hlasovali proti přijetí, a tím i proti samému textu euroústavy. Toto hlasování však nemá žádný praktický význam, protože ratifikace dokumentu je v odpovědnosti národních parlamentů.

Ve středu schválil Evropský parlament - 500 hlasy pro - rezoluci, kterou podpořil přijetí euroústavy. Proti se vyslovilo 137 a 40 se zdrželo hlasování. Poslanci ODS hlasovali proti přijetí, a tím i proti samému textu euroústavy. Toto hlasování však nemá žádný praktický význam, protože ratifikace dokumentu je v odpovědnosti národních parlamentů.

Pro negativní hlasování o euroústavě jsme měli následující důvody:

1) Návrh euroústavy byl vytvořen v nezvoleném Konventu, který neměl skutečný mandát ani od voličů, ani od evropských institucí. Zastoupení států v Konventu bylo nerovné. Kandidátské státy, mezi které tehdy ještě patřila i Česká republika, neměly právo výsledný text jakkoliv ovlivnit. Vnitřní mechanismy jednání Konventu nebyly demokratické, rozhodoval tzv. "konsenzus", který definoval dle svého uvážení předseda Konventu Valéry Giscard d'Estaing a okruh několika málo lidí okolo něho.

2) Euroústava navzdory mnoha ujištěním neshrnula primární právo EU pod jednu hlavičku, nezpřehlednila je a nezjednodušila. Euroústava tedy unii nepřiblížila k občanům, jak žádala Laekenská deklarace. Text je velmi komplikovaný i pro experty. Právně se jedná o hybrid, který má sice všechny atributy mezinárodní smlouvy, ale tváří se jako skutečná ústava skutečného státu.

3) Euroústava je cestou k evropskému superstátu, protože principiálně mění politický i právní charakter dosavadní EU. Definuje symboly EU, jako jsou vlajka, hymna, heslo, měna, "státní svátek" a zavádí funkce "prezidenta" a "ministra zahraničních věcí" a dává EU možnost vystupovat na mezinárodní scéně de facto jako stát. Unie získává euroústavou poprvé výslovně právní subjektivitu včetně práva uzavírat jménem členských států mezinárodní smlouvy a také výslovnou nadřazenost práva EU nad právem členských států.

4) Euroústava omezuje suverenitu ČR. K tomu dochází tím, že některé kompetence, které dosud má Česká republika, budou převedeny do kompetence Evropské unie a ty kompetence, které již Evropská unie má, budou převedeny až na malé výjimky z dosavadního rozhodování konsenzem do rozhodování většinového. České instituce tedy budou rozhodovat o stále se zmenšujícím objemu záležitostí a na evropské úrovni nebude mít česká politická reprezentace možnost zabránit opatřením, která budou v rozporu s českými zájmy. Budeme prostě přehlasováni a stejně budeme muset příslušné opatření zavést a plnit.

5) Přijetí euroústavy je nevýhodné. Váha České republiky v rozhodovacím procesu se oproti současnému uspořádání snižuje o více než o třetinu. To společně s převodem významných kompetencí do Bruselu fakticky znemožní českým institucím provádět jakoukoliv samostatnou politiku, která by mohla přivést ČR k západoevropské úrovni prosperity.

Rozhodování poslanců ODS v Evropském parlamentu bylo založeno na důkladném studiu a analýzách návrhu euroústavy, které vypracovali nezávislí experti.

Hynek Fajmon
Mladá fronta DNES 14. 1. 2004