7 citátů Miltona Friedmana
Autor: Tomáš Břicháček | Publikováno: 21.11.2006 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
K poctě Miltona Friedmana připravila redakce výběr z jeho známých výroků.

Podstatou většiny argumentů proti volnému trhu je nedostatek důvěry ve svobodu samu.

Historie ukazuje, že kapitalismus je nutnou podmínkou pro politickou svobodu. Samozřejmě není podmínkou jedinou.

Jsem pro snižování daní za všech okolností, pod jakoukoli záminkou a z jakéhokoli důvodu, kdykoli je možné.

Mnozí lidé chtějí, aby vláda chránila spotřebitele. Mnohem naléhavějším problémem je však chránit spotřebitele před vládou.

Nikdo neutrácí peníze někoho jiného tak opatrně jako svoje vlastní. Nikdo nepoužívá zdrojů druhého tak pečlivě jako své vlastní. Proto, pokud chcete efektivitu a výkonnost, pokud chcete, aby vědomosti byly správně užívány, musíte jít cestou soukromého vlastnictví.

Jediný způsob, jak přimět co nejvíce lidí k dobrovolné spolupráci, který kdy byl objeven, je volný trh. Proto je tak zásadní věcí pro zachování osobní svobody.

Nejdůležitější, jednoduchou, základní pravdou o volném trhu je, že žádná směna se nekoná, pokud z toho obě strany nemají prospěch.

Citáty vybral a připravil Tomáš Břicháček