Finanční rámec EU 2007-2013
Autor: Marek Loužek | Publikováno: 23.01.2005 | Rubrika: Ekonomika
Ilustrace
Petr Mach označil finanční rámec EU za hru s nulovým součtem. Rozebral příjmovou a výdajovou strukturu rozpočtu. Názvy kapitol v nové perspektivě se podle něj mění orwellovským způsobem. Celý systém je v rozporu s principem subsidiarity. Pro ČR by bylo lepší, kdyby nic do Bruselu neposílala a nic nedostávala.

Dne 29. listopadu 2004 uspořádalo Centrum pro ekonomiku a politiku seminář „Finanční rámec EU 2007-2013“. Na panelu, který moderoval kancléř Jiří Weigl, vystoupili náměstek ministra zahraničních věcí Vladimír Müller, člen rozpočtového výboru Evropského parlamentu Hynek Fajmon a výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach.

Vladimír Müller nabídl úvod do dějin sestavování rozpočtu EU. Rozebral první a druhý Delorsův balíček, Agendu 2000 a dnešní finanční perspektivu. Připomněl časový horizont jednání o finanční perspektivě 2007-2013 a návrh Evropské komise k ní. Česká vláda podle něj považuje návrh komise za dobrý základ pro jednání, vidí však prostor pro snížení některých výdajů.

Hynek Fajmon argumentoval, že finanční rámec EU přerozděluje přibližně pouze 1 % HDP. Finanční perspektiva je dosud nezávazná, po přijetí evropské ústavy by se to změnilo. Šest nejbohatších členů EU požaduje snížení odvodů členských zemí do rozpočtu EU. Do roku 2010 vidí Fajmon jako nejvýhodnější strategii pro ČR podpořit rozpočet EU na úrovni 1,1 % HDP, udržet principu vyrovnaného rozpočtu a vyčerpat prostředky ze strukturálních fondů.

Petr Mach označil finanční rámec EU za hru s nulovým součtem. Rozebral příjmovou a výdajovou strukturu rozpočtu. Názvy kapitol v nové perspektivě se podle něj mění orwellovským způsobem. Celý systém je v rozporu s principem subsidiarity. Pro ČR by bylo lepší, kdyby nic do Bruselu neposílala a nic nedostávala. Není třeba trvat na maximu dotací, které často představují škodlivé a distorzní výdaje.

Dušan Šrámek z týdeníku Profit navrhl aplikovat negativní daň na rozpočet EU, aby Brusel nemohl rozdělovat peníze podle vlastního uvážení. Miroslav Singer považuje finanční rámec za menší část ekonomické dimenze EU, podstatnější je regulační. Karel Dyba prohlásil, představa o kladném rozpočtovém saldu pro ČR plynoucím z členství v EU byla iluzí. Miloslav Bednář položil otázku, zda budou odstraněna diskriminační pravidla v zemědělské politice.

Vladimír Müller odmítl sdělit, kdo jsou naši spojenci či odpůrci v debatě o rozpočtovém rámci, zájmy uvnitř jednotlivých zemí se podle něj často kříží. Hynek Fajmon ocenil, že se stanoviska vlády a ODS k rozpočtovému rámci překvapivě sblížily. Petr Mach namítl, že rozpočet EU vyrovnaný proto, že by unii stejně nikdo nepůjčil.

Marek Loužek
www.cepin.cz