Závazky, plnění a překročení - EU nás, občany zemí RVHP, nemůže ničím překvapit
Autor: Tomáš Haas | Publikováno: 12.12.2006 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
V Unii se už podávají socialistické závazky, a dávají se ceny nejen za jejich plnění, ale dokonce se vyhodnocují ty nejlepší podané závazky a odmněňuje se fantasie autorů. Těším se, že koncem příštího roku Evropská Komise soutěž v plnění závazků zhodnotí a nejlepší podniky a soudruzi v oboru dostanou Rudý prapor, možná v tomto případě modrý, se zlatými hvězdičkami, který jim předá osobně Komisař Barrot, nebo snad dokonce Komisař Špidla v gumáku s páskou.

Doba je vážná, jsme jen krůček od zahájení boje o zrno.

V Únii se už podávají socialistické závazky, a dávají se ceny nejen za jejich plnění, ale dokonce se vyhodnocují ty nejlepší podané závazky a odmněňuje se fantasie autorů.

Evropská unie ocenila například takovéto originální a inovativní závazky:

Pracovníci jedné firmy provozující benzinové pumpy v Lotyšsku se zavázali, že upozorní řidiče, kteří u nich berou benzin, že jim nesvítí světla.

Finská taxikářská firma se zavázala, že poskytne svým řidičům bezplatné školení o tom, jak jezdit bezpečněji.

Také naše policie, která má asi ještě plno lidí, kteří závazky "umí", "se rovněž zavázala k prověření vysoce rizikových silničních úseků: vyhodnocení dopravních nehod a zveřejnění výsledků".

Já trouba jsem si myslel, že ti pumpaři v Lotyšsku upozorňují zákazníky, že jim nesvítí světla, protože jim tak velí zdravý rozum, slušnost a dokonce obchodní duch, neboť mohou řidičům prodat své žárovky i s montáží. Že ti finští taxikáři chtějí jezdit bezpečněji, protože je to jejich byznys. (Nebo měli tolik nehod, že se firma rozhodla, že s tím musí něco udělat?)

Myslel jsem si naivně, že naše policie dělá to, co dělají zcela samozřejmě, jako část své práce, všechny dopravní policisté v celém světě. Protože je to věc, pro kterou policii máme.

A ona to zatím Evropská unie bdí...

I naše policie, díky iniciativě Evropské unie, obnovuje - pro větší slávu Unie - staré socialistické závazky a socialistickou soutěž.

Těším se, že koncem příštího roku Evropská Komise soutěž v plnění závazků zhodnotí a nejlepší podniky a soudruzi v oboru dostanou Rudý prapor, možná v tomto případě modrý, se zlatými hvězdičkami, který jim předá osobně Komisař Barrot, nebo snad dokonce Komisař Špidla v gumáku s páskou.

Připomnělo mi to starou píseň "Čest práci", která se jistě jednou stane hymnou Evropské unie.:

Já se sluníčkem vstávám,

ko-ko-ko-dák, ki-ki-ri-ký, ko-ko-ko-dák

a drůbežárnu hlídám,

Čest práci, soudruzi, ko-ko-ko-dák

Mám hrdost pionýra,

ko-ko-ko-dák, ki-ki-ri-ký, ko-ko-ko-dák

Ve stranu je má víra,

Čest práci, soudruzi, ko-ko-ko-dákChci pomocníkem býti,

ko-ko-ko-dák, ki-ki-ri-ký, ko-ko-ko-dák

a gumák s páskou míti,

Čest práci, soudruzi, ko-ko-ko-dák

Čest práci, přátelé komisaři....

Já se zavazuji, že budu jezdit způsobně. Nejlépe veřejnými dopravními prostředky, kde nebudu mluvit za jízdy s řidičem ani se nebudu vyklánět z oken. Pokud se ve vozidle vyskytne osoba starší než já, a prokáže se občanským průkazem, pustím ji sednout.

Těším se na odměnu, možná zájezd na podnikovou chatu na Mallorce, hrazený Evropským odborovým svazem zaměstnanců v dopravě...

Ale možná na to nebude čas, proslýchá se, že Unie zavede novou iniciativu, žňové hlídky. U nás budou střežit ladem ležící pole na kterých se kdysi pěstovala cukrová řepa.

________________________________________________

Místopředseda Jacques Barrot ocenil laureáty Evropské charty bezpečnosti silničního provozu

Jacques Barrot, místopředseda Evropské komise zodpovědný za dopravu, dne 29. listopadu 2006 předal Ceny za výjimečný přínos v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Bylo oceněno šest organizací, které v jednotlivých kategoriích představily nejlepší závazky vedoucí ke splnění hlavního cíle, tj. do roku 2010 zachránit 25 000 lidských životů ročně. Po nezávislém hodnocení, které provedly útvary Komise, byli vítězové vybráni z více než 500 signatářů Charty.

Jacques Barrot vyjádřil při předávání cen své potěšení a prohlásil: „Závazky odrážejí pluralitu signatářských organizací a různorodost činností, které lze provádět v rámci Charty. Rád bych poblahopřál vítězům ke kvalitě jejich závazků a inovačním nápadům, které nabídli. Rovněž děkuji všem signatářům Charty za to, že rozhodujícím způsobem přispěli k bezpečnosti silničního provozu: společným úsilím se Evropské unii podaří dosáhnout hlavního cíle.“

Signatáři jsou rozděleni do šesti kategorií, z nichž vzešlo šest nositelů Ceny za výjimečný přínos:

• Velké společnosti: Společnost Statoil (majitel čerpacích stanic, Lotyšsko) se zavázala, že bude usilovat o používání bezpečnostních pásů ve vozidlech (umístěním výstražných značek u výjezdů z čerpacích stanic) a prostřednictvím své sítě čerpacích stanic v zemi seznámí řidiče s negativními vlivy alkoholu za volantem. Také zahájí kampaň s názvem „Vidět a být viděn“, v jejímž rámci budou dětem rozdávány odrazky a bezplatně kontrolována světla vozidel na čerpacích stanicích.

• Malé a střední podniky: Společnost Servilease (půjčovna vozidel, Španělsko) se zavázala, že zlepší kvalitu svého vozového parku nákupem bezpečnějších vozidel (vybavenými mechanismem upozorňujícím na použití bezpečnostního pásu, elektronickou kontrolou stability) a seznámí své zákazníky s různými hledisky bezpečnosti silničního provozu.

• Asociace / Federace: Federace Suomen Taksiliitto (federace taxikářů, Finsko), jejímiž členy je 90 % finských taxikářů, se zavázala, že svým řidičům zajistí bezplatné školení o bezpečnější jízdě a že bude podporovat používání bezpečnostních pásů prostřednictvím vizuálních upozornění ve vozidlech.

• Orgány: Policie České Republiky se zavázala, že pro žáky základních škol a pro autoškolu v Ústí nad Labem (severní Čechy, 118 000 obyvatel) zajistí bezplatné kurzy bezpečnosti silničního provozu. Rovněž se zavázala k prověření vysoce rizikových silničních úseků: vyhodnocení dopravních nehod a zveřejnění výsledků.

• Nevládní organizace: Organizace Aeldre Sagen (asociace třetího věku, Dánsko) se zavázala, že pro starší občany uspořádá bezplatné kurzy bezpečnosti silničního provozu, zahájí kampaň na používání bezpečnostních prvků (helmy, bezpečnostní pásy) a společně s urbanisty se při projektování silniční infrastruktury zaměří na ohrožené účastníky silničního provozu.

• Územní samosprávné celky: Územní samosprávný celek London Borough of Sutton (Spojené království) se zavázal poskytnout žákům, cyklistům a mladým řidičům školení v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zahájit kampaň, která bude speciálně určena pro dvoukolová motorová vozidla, a to za pomoci britské armády. U příležitosti předávání cen se místopředseda Jacques Barrot rovněž zúčastnil ceremonie slavnostního podepsání Charty 19 novými subjekty, zejména velkými evropskými společnostmi, jejichž závazky přijaté v rámci Charty budou mít bez pochyby velký vliv na bezpečnost silničního provozu.

Devatenácti novými subjekty jsou:

• ACEM, Asociace evropských výrobců motocyklů • ANTENA 3 a ANTENA 3 FUNDACION (Španělsko), celostátní televizní kanál • ARTSANA – CHICCO (Itálie), výrobky pro děti, zdravotnické a kosmetické výrobky • AWSA AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA (Polsko), konsorcium provozující dálniční síť • BOREALIS (Belgie), dodavatel inovačních technologií na výrobu plastů • BRITAX CHILDCARE EUROPE (Spojené království), výrobce a distributor bezpečnostních prvků pro děti • ČESKÁ POJIŠŤOVNA (Česká republika), pojišťovací společnost • CONNEXXION (Nizozemsko), společnost veřejné dopravy • DUCATI (Itálie), výrobce motocyklů • DU PONT DE NEUMOURS – EUROPE, dodavatel inovačních výrobků a služeb • EUROVIA (Francie), stavitel a provozovatel dopravních infrastruktur • IKEA (Švédsko), výrobce a distributor nábytku • NESTLE WATERS DIRECT (Spojené království), dodavatel balené vody • NORBERT DENTRESSANGLE (Francie), silniční dopravce • NUMBER1 LOGISTICS GROUP (Itálie), logistický operátor • PFIZER (Spojené království), laboratoř farmaceutického výzkumu • SANOFI-AVENTIS (Francie), laboratoř farmaceutického výzkumu • TOYOTA MOTOR EUROPE, výrobce automobilů

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu byla zahájena v roce 2004 a doposud se k ní připojilo více než 600 signatářů. Přistoupit k ní může jakákoli skupina typu občanské společnosti v Evropě. Komise každý den dostává nové závazky, což svědčí o tom, že stále více organizací občanské společnosti, které jsou si vědomy své společné zodpovědnosti, chce svou každodenní činností přispívat k bezpečnosti silničního provozu. Jejich závazky se týkají různých oblastí v souladu s integrovaným přístupem: chování účastníků silničního provozu, výkon vozidel a kvalita dopravních infrastruktur.

Všechny evropské organizace jsou vyzvány, aby se podílely na Chartě, a pomohly tak zachraňovat lidské životy.

Tomáš Haas je poradcem prezidenta republiky