Braňme se blokádám!
Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 27.12.2006 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Odpůrci jaderné elektrárny v Temelíně před několika dny opět zablokovali česko-rakouské hraniční přechody. V minulosti to udělali opakovaně už několikrát, a negativně tak zasáhli do práv osob, které chtěly přechodů použít. Nechci nikomu bránit v tom, aby svobodně vyjadřoval svůj názor. Kromě svobody projevu ale existují i jiné klíčové principy, které byly v případech blokád jednoznačně porušeny.

Odpůrci jaderné elektrárny v Temelíně před několika dny opět zablokovali česko-rakouské hraniční přechody. V minulosti to udělali opakovaně už několikrát, a negativně tak zasáhli do práv osob, které chtěly přechodů použít. Nechci nikomu bránit v tom, aby svobodně vyjadřoval svůj názor. Kromě svobody projevu ale existují i jiné klíčové principy, které byly v případech blokád jednoznačně porušeny. Například princip volného pohybu osob a zboží, který je základním kamenem evropského práva.

Podal jsem proto v této věci na Evropskou komisi již dvě interpelace a odpověď jejího místopředsedy Franka Frattiniho mi dala za pravdu: "Komise je toho názoru, že blokáda česko-rakouské hranice rakouskými aktivisty může představovat překážku volného pohybu osob a zboží." Komise pak ještě dodává, že členské státy jsou povinny přijmout opatření nezbytná k zajištění volného pohybu osob a zboží. Rakouské orgány tedy nemohou povolovat akce, které směřují k popření principů evropského práva.

Je zřejmé, že svoboda slova a shromažďování byla v případě hraničních blokád v kolizi s principem volného pohybu osob a zboží. Jsem proto přesvědčen, že takovéto využívání svobody shromažďování je ve skutečnosti jejím zneužitím.

Česká vláda má proto právo na tuto věc upozorňovat a žádat nápravu. Aktivisté nechť napříště protestují na místech, která jsou k tomu způsobilá, například na náměstích. Nikoli tam, kde nepřijatelně zasahují do práv jiných osob.

Vzhledem k opakujícím se blokádám hranic by bylo vhodné tuto otázku na bilaterální i evropské úrovni z české iniciativy otevřít.

HN 14. 12. 2006