Občanská strana sociálně demokratická ? Topolánek vs. Klaus?
Autor: Ondřej Šlechta | Publikováno: 09.01.2007 | Rubrika: Politika
Ilustrace
To, co budí obavy, je nikoli změna názorů, ale především tendence „jisté názory“ na veřejnosti neprojevovat. Tato korektnost je v souvislosti s EU vidět zejména na předsedovi Mirku Topolánkovi. Jeho názory na směřování EU, které vysloví v ČR, jsou například mě, coby euroskeptikovi, sympatické. Problém je, že jinak se Topolánek chová doma a jinak na půdě EU, kde se mění v poslušného „stranického soudruha“ Evropské lidové strany.

Jaké poselství přinesl celorepublikový kongres Občanské demokratické strany? Mimo to, že bylo zvoleno nové vedení (což už samo o sobě ukazuje změnu orientace), dal kongres též nově zvolenému předsedovi Mirku Topolánkovi mandát k tomu, "za každou cenu zabránit vládě ČSSD s komunisty". To je samozřejmě chvályhodné a správné, tento mandát má však ještě jeden svůj skrytý smysl a to sice, pokusit se "jinou vládu" sestavit za každou cenu. A je jasné, že jakákoli "jiná vláda" musí vzniknout minimálně na bázi dohody s ČSSD.

Pro tuto chvíli vynechme stokrát zopakované varianty možného sestavení vlády, včetně porovnávání a diskusi nad slučitelností programů jednotlivých stran, zainteresovaných v jednání o vládě. Jednak se situace již bezmála půl roku den ode dne mění a pro podstatu této úvahy nebude tento problém příliš určující.

Faktem zůstává, že bez ohledu na otázku výsledku voleb je u ODS již delší dobu patrný odklon od původně silného důrazu na prosazování konzervativně-liberálních hodnot a národních zájmů směrem k blíže neurčenému „středovému“, bezideovému tápání, bohužel tak typickému pro mnohé evropské státy, kde jsou podstatné rozdíly mezi povětšinou dominujícími „konzervativci“ a například sociálními demokraty takřka setřeny.

Politická strana je segment, vytvořený na bázi svobodné dohody lidí, kteří chtějí společně prosazovat nějaké hodnoty, ideály, pohledy na svět. Ztrácí-li tento segment onu „původní ideu“, či je-li tato rozmělněna, dochází k názorovému úpadku strany, resp. k jejímu štěpení a dělení. Politická strana není v žádném případě názorový monolit, různé dílčí a rozdílné pohledy, reprezentované tzv. křídly, jsou naopak pro životaschopnost politické strany velice důležité, neboť evokují onu potřebnou vnitrostranickou diskusi. Jsou však určité mantinely, za které by politická strana jít neměla, jinak dojde k výše zmíněným úpadkům a secesím. ODS se poslední dobou k tomuto mantinelu přinejmenším velice blíží.

ODS pod vedením Klause skutečně prosazovala opravdovou konzervativně-liberální politiku, či se o to alespoň v rámci možností pokoušela. Co však připomíná politika ODS dnes? Všechno, jen ne thatcherismus. Oficiálně programově se ODS sice konzervativně-liberální ideji (zatím) nezpronevěřila, ale mnohé konkrétní kroky a postoje některých významných představitelů hovoří skoro o opaku.

Nedávný kongres, který znamenal oslabení pozic euroskeptického (chcete-li eurorealistického) a konzervativního křídla ve prospěch středových, či „spíše levicových“ politiků, byl jen logickým vyústěním již delší dobu probíhajícího trendu. Ten spočívá jak například v postupné „socializaci“ ekonomického programu, neochotě (či obavě?) tvrdě postupovat proti líbivým populistickým výdobytkům levice (novela zákoníku práce), tak také v přílišné servilitě některých jejích politiků vůči Evropské unii, která svou politikou každý den dokazuje, že směřuje jedině k vytvoření monstrózního regulačního a byrokratického aparátu, hrozícího pohltit vše. Kongres sice přijal usnesení, které říká, že ODS „bude bránit přesunu pravomocí z úrovně národních států na úroveň EU“, avšak je otázkou, zda bude k jeho naplňování docházet. Nově zvolené vedení nutí spíše ke skepticismu. Rozhodně neobviňuji ODS z nějakého „eurohujerství“. To, co budí obavy, je nikoli změna názorů, ale především tendence „jisté názory“ na veřejnosti neprojevovat. Tato korektnost je v souvislosti s EU vidět zejména na předsedovi Mirku Topolánkovi. Jeho názory na směřování EU, které vysloví v ČR, jsou například mě, coby euroskeptikovi, sympatické. Problém je, že jinak se Topolánek chová doma a jinak na půdě EU, kde se mění v poslušného „stranického soudruha“ Evropské lidové strany. Vždyť zkusme vzpomenout na nedávný krach vytvoření euroskeptické frakce v EP, k čemuž došlo zejména díky europoslancům ODS, kteří v poslední chvíli couvli.

Konzervativní, jakož i ekonomicky liberální principy Občanské demokratické strany dostávají, zdá se, v poslední době též „na frak“. Přejdeme-li senátory hlasující pro registrované partnerství, vzpomeňme třeba na nedávný mejdan (oslavu narozenin manželky hejtmana Bendla) na Vítkově hoře pod sochou Jana Žižky, za účasti některých špiček ODS a osob českého „showbyznysu“. Problém není účast oněch špiček, což by se dalo přejít mávnutím ruky, ale když takovou párty pořádá sama ODS a navíc na místě národní památky? To je konzervativní? Pokud ODS hodlá správu celé země pojmout také jako tuto „párty“, pak se máme na co těšit. Co si také myslet o půl roku trvajících tahanicích se socialisty, o střídajících se projevech o tom, jak je jednou spolupráce možná, podruhé nikoli? Je pro pravicové voliče skutečně stále legitimní volbou strana, která předvolební kampaň staví na trháku rovné daně, na projevech slibujících pomalu "zemi bez socialistů", načež dojde k obratu a inkriminovaná strana nejenom že se svého programu ustupuje (a to nikoli jen v rámci kompromisu, ale silně), ale dokonce se postupem času ukazuje otevřená spolupráci a utváření koalic s někdejším "arcinepřítelem"?

ODS má jistě ve svých rezervoárech lidi, kterým nejsou lhostejné původní ideály a kteří by rádi z Občanské demokratické strany vybudovali silnou, skutečně pravicovou stranu. Ve vrcholových stranických orgánech jich však je jako šafránu. Kde je problém? Situace v ODS je totiž jaksi zakonzervovaná. Pro nováčky, či osobnosti méně známé, je v primárkách těžké prorazit, či se jim těžko umísťuje na volitelných místech kandidátek. Chápu, že pro stranu, jejíž nezanedbatelné procento elektorátu tvoří podnikatelé je nutné, aby tyto lidi umísťovala na kandidátkách předně. Jestli však většina MO hodlá připomínat spíše různé firemní kartely a pokud za svou kandidaturu navíc musíte těžce zaplatit, těžko čekat, že se budou objevovat nějaké nové tváře. Občas to také vypadá, jakoby vedení (resp. někteří lidé) vůbec nestáli o nějakou vnitrostranickou debatu, či se jí přímo vyhýbali. Jak jinak si vysvětlit Toplánkovu nevhodnou poznámku na adresu kritiků jakékoli vládní spolupráce s ČSSD o "natřásání modrých pérek před kongresem"?

Podaří se tedy zastavit (zatím ne tak zřetelně patrnou), avšak postupující "sociáldemokratizaci" Občanské demokratické strany? Záleží na mnoha okolnostech. Tento proces by však měl být zastaven hned z několika důvodů. Tím prvním je nutná konsolidace pravicové strany stojící tváří v tvář nutnosti provedení mnoha změn, což ostatně proklamuje již ve svém programu. Za druhé hrozí odliv voličů. ODS sice v současné době prožívá dobu konjunktury a předvolební prognózy hovoří naopak o vzestupu voličské podpory, ale možné uzavření velké koalice, či jakákoli dohoda se sociálními demokraty na jiné, než překlenovací vládě směrem k předčasným volbám, může v souvislosti s pozdějšími událostmi znamenat zklamání velkého procenta lidí a naopak odliv voličů. Po konjunktuře nezřídka přichází drtivý propad. A za třetí by ODS ve vlastním zájmu měla zamezit jakémukoli tříštění. Je správné, pokud budou uvnitř existovat určitá křídla (konzervativní, libertariánská, či centristická), která budou nezávisle na sobě více či méně silná, ale pokud by (a doufejme že k tomu nedojde) někdy došlo vlivem posílení některého křídla (které by se vůči některým vymezilo silně antagonisticky) k názorovému rozštěpení a dále i odštěpení nějaké frakce, znamenající de facto rozkol, mělo by to pro samotnou Občanskou demokratickou stranu katastrofální následky. A to si v zemi s neustále sílícím tandemem rudorůžových spolu s nevyzpytatelnými zelenými nemůžeme přát.

Vyšlo v časopise Agora prosinec 2006