Úřad na zrušení: Výzkumný ústav živočišné výroby (pro welfare EU skotu)
Autor: PM | Publikováno: 11.01.2007 | Rubrika: Ekonomika
Ilustrace
Vloni úřad uspořádal konference „Komfortní ustájení skotu“, „Welfare v chovu skotu“ a „Nové standardy EU při výrobě krmiv“. Spolu s dalšími obdobnými institucemi po Evropě se úřad podílí na mezinárodním výzkumném projektu „Integrace pohody zvířat do produkčního řetězce kvalitních potravin: od obav veřejnosti ke zlepšenému welfare a transparentní kvalitě“.

Úřad na zrušení: Výzkumný ústav živočišné výroby

Počet zaměstnanců: 296

Roční rozpočet: 200 milionů korun

Z toho na platy: 86 milionů korun

Činnost: Vloni úřad uspořádal konference „Komfortní ustájení skotu“, „Welfare v chovu skotu“ a „Nové standardy EU při výrobě krmiv“. (Podobné konference pořádá i Ústav zemědělských a potravinářských informací – LF 2005/červen.) Spolu s dalšími obdobnými institucemi po Evropě se úřad podílí na mezinárodním výzkumném projektu „Integrace pohody zvířat do produkčního řetězce kvalitních potravin: od obav veřejnosti ke zlepšenému welfare a transparentní kvalitě“. Úřad zastupuje ČR v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu, kam platíme příspěvek 200 tisíc ročně. Úřad rovněž funguje jako „ochránce genového zdroje“ – u vybraných chovatelů – kteří se dobrovolně zařadí do programu – kontroluje pomocí formulářů a občasnými návštěvami genovou čistotu a kvalitu chovu vybraných hospodářských zvířat – slepice, kapra, nutrie, králíka, koně, prasete, kozy a krávy.

Hodnocení: Pořádání konferencí o pohodlí zvířat za peníze daňových poplatníků je zbytečné. Genetickou kvalitu zvířat si hlídají sami chovatelé. Pokud existuje zájem na zakonzervování genetické kvality daných živočichů, dokážou to zajistit soukromoprávní instituce (jako je tomu např. u psů).

Verdikt: Úřad lze zrušit bez náhrady. Budovy a pozemky úřadu lze prodat za 400 milionů a na provozu lze ušetřit 200 milionů ročně.

Laissez Faire prosinec 2006