Festung Europa
Autor: Tomáš Haas | Publikováno: 14.02.2007 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
V novém světě, musí Nová Evropa zaujmout vedoucí roli. Mezinárodní organizace, jako OSN, Mezinárodní měnový fond a Světová obchodní organizace (WTO) ztratí svůj význam. Nový pořádek ve světě bude určován a naplňován velmocemi, a Evropa se musí stát vedoucí světovou mocností. Stát, který musí vést Evropu k tomu, aby zaujala místo, které jí v novém pořádku patří je, hádejte kdo, Německo!

Nová Evropa bude světovou velmocí. Bude sociálním velkostátem. Jejím posláním je uhájit prostor mezi americkým liberálním imperialismem, dalo by se říci plutokracií, a před ruským autoritářským imperialismem, tady si dosaďte bolševismus. Evropská unie se musí stát ekonomickou, politickou a kulturní protiváhou USA, Ruska a Číny. Pokud to neudělá, hrozí jí, že se stane bezvýznamnou, ujede jí vlak. Ten už ostatně ujel Spojeným státům, zadlužená a v krizi se zmítající Amerika je jen kolosem na hliněných nohou.

V novém světě, musí Nová Evropa zaujmout vedoucí roli. Mezinárodní organizace, jako OSN, Mezinárodní měnový fond a Světová obchodní organizace (WTO) ztratí svůj význam. Nový pořádek ve světě bude určován a naplňován velmocemi, a Evropa se musí stát vedoucí světovou mocností. Stát, který musí vést Evropu k tomu, aby zaujala místo, které jí v novém pořádku patří je, hádejte kdo, Německo!

První kroky by měly být učiněny ještě během německého předsednictví Unie.

Jaké by to měly být kroky? To je jednoduché.

Za prvé by měla být zrušena ministerstva zahraničí států Evropské unie. Evropa musí mít jednotnou zahraniční politiku a jedno Evropské ministerstvo zahraničí.

Za druhé je nutno rozpustit armády evropských států. V nové Evropě je místo jen pro jednu brannou moc, ozbrojené síly Evropské unie.

Za třetí je nutno vybudovat strukturu evropských nukleárních sil. Evropská velmoc musí být vyzbrojena nukleárními zbraněmi a musí mít jednotnou nukleární strategii.

Aby mohla zaujmout své místo mezi novým kolosem na hliněných nohou, USA a Ruskem (první velmocí, kterou kdysi kdosi takto označil), musí všechny americké jednotky opustit Evropu.

Aby se snad některé evropské státy necítily být něčím, čím už v novém světě nejsou, a nepovažovaly se za něco lepšího, než vedoucí síla Evropské Unie, musí se Velká Británie a Francie vzdát svých křesel v Radě bezpečnosti OSN. Nahradí je tam nové světové mocnosti, Indie a Brazilie. Nebo Japonsko, to se ještě uvidí. Pro jednotnou Evropu, aby mohla hovořit v OSN jedním jazykem, bude vyhrazeno jedno místo nové světové velmoci Evropě.

Pokud nevěříte svým očím, a pokud vám v uších zní echo dávno minulých let a předchozího pokusu o „sjednocení Evropy“ pod vedením Německa, jste na tom stejně jako já. Ale nemylme se, autorem analýzy, která popisuje tuto strašidelnou vizi Nové Evropy není nějaký holohlavý spratek, který si zakouřil něco silného. Je jím renomovaný a vlivný profesor mezinárodních vztahů Institutu Sociologie Hamburgské university a analytik prestižního německého „think tanku“, výkonný ředitel Haus Rissen Hamburg, Dr. Eckard Bolsinger. Pan profesor svým krajanům Němcům doporučuje, aby přestali zbytečně mudrovat nad ústavou, a zvedli hlavy.

Profesor Bolsinger je autorem díla „The Autonomy of the Political: Carl Schmitt's and Lenin's Political Realism (Contributions in Political Science)“. V něm se přimlouvá za nové pojetí politiky, která je podle něho založena na moci, násilí a síle. Za průkopníky a proroky této nové politiky označuje dva myslitele minulého století, Carla Schmitta, jehož jméno asi většina čtenářů nezná a Vladimíra Iljiče Lenina, jehož naopak známe až příliš dobře.

Pro ty z vás, kteří by se chtěli o prvním zmíněném pánu, celoživotním nacistovi a antisemitovi, vedoucím nacistickém právnímu teoretikovi a „koruně nacionálně socialistického práva“ něco dozvědět, zde je odkaz na (bohužel jen anglický) popis jeho života a díla na Wikipedii:http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt .

Nutno říci, že pan profesor Bolsinger vzal Schmittovo a Leninovo učení skutečně vážně a čerpal z něho důkladně. O tom nakonec svědčí tato slova, kterými uzavírá svou studii „Weltmacht Europa – Ein Ausblick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft“, kterou doporučuji pozorně prostudovat hlavně těm, kdo se obávají, že se snad diskusí o budoucnosti Evropy a obavami o její demokracii ocitáme někde „mimo hlavní proud“ a dostáváme se do isolace:

„Politická unie a legitimita spojené Evropy je možná pouze pokud Evropa bude silná navenek. Navíc, pokud Evropské národní státy nechtějí ztratit svou mezinárodní váhu, mají jen jednu cestu: přebudovat Evropskou unii na světovou velmoc. Světová velmoc Evropa – to by mělo být vůdčí ideou německého předsednictví. To bude cíl, kterému okamžitě porozumí všichni uvnitř i vně Evropské unie.

Protože vojenská a ekonomická moc je jediné co platí v mezinárodních vztazích.“
http://www.hausrissen.org/aktuelles/aktuelle_analysen/nr_163/index_ger.html