Margaret Thatcherová o Židech a státu Izrael
Autor: Redakce | Publikováno: 18.03.2007 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
Velmi obdivuji židovské obyvatelstvo, v Izraeli i mimo něj. Mezi členy mého týmu byli vždycky Židé, a samozřejmě byli i v mé vládě…Věřila jsem tomu, o čem se často hovoří jako o ´judaisticko-křesťanských´hodnotách; v podstatě celá má politická filozofie je na nich založena...A politické a ekonomické budování Izraele proti ohromné nepřízni osudu a zapřísáhlým protivníkům je jednou z hrdinských ság naší doby. Opravdu přinutili ´poušť kvést´...

 

Velmi obdivuji židovské obyvatelstvo, v Izraeli i mimo něj. Mezi členy mého týmu byli vždycky Židé, a samozřejmě byli i v mé vládě…Můj starý volební obvod ve Finchley má velký podíl židovského obyvatelstva…Věřila jsem tomu, o čem se často hovoří jako o ´judaisticko-křesťanských´hodnotách; v podstatě celá má politická filozofie je na nich založena. Ale vždy jsem se měla na pozoru, abych kladla rovnítko mezi židovskou a křesťanskou víru. Jako křesťan nevěřím, že starému zákonu-historii Práva- se dá plně porozumět bez Nového zákona-historie Smilování. Ale často jsem si přála, aby si křesťanští vůdcové vzali něco z učení skvělého bývalého vrchního rabína Emmanuela Jakobovitse v Británii a vlastně aby křesťané sami si více všímali židovského důrazu na svépomoc a přijetí osobní zodpovědnosti. A politické a ekonomické budování Izraele proti ohromné nepřízni osudu a zapřísáhlým protivníkům je jednou z hrdinských ság naší doby. Opravdu přinutili ´poušť kvést´.   

 Z knihy Roky na Downing Street