Islámský dům míru – není mír jako mír
Autor: Olga Ryantová | Publikováno: 23.02.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Ve více než čtyřiceti islámských zemích žije muslimské obyvatelstvo ovládané propagandou strachu zvrácených imámů a ajatolláhů. Varují před nedodržováním příkazů mstivého Alláha a živí nenávist vůči bohatému a zkaženému Západu a Americe..

Představte si dokonalou situaci! Žijete v míru, máte šťastný život, skvělého partnera, spolehlivé přátele, kolem vás se dějí zajímavé věci, všechny situace jsou naprosto otevřené, můžete se svobodně rozhodnout kde pracovat i kde strávit dovolenou, kam jít spřáteli. Pokud máte pocit, že této situaci schází k úplné dokonalosti již jen málo, velmi se mýlíte. Žijete totiž v naprosto zvráceném světě, který se vymyká přáním a vizi všemohoucího a spravedlivého Alláha, ve světě, kde nepanuje jeho! řád a mír. Ve světě, který je třeba změnit. Alláh má o vašem štěstí zcela jiné představy. A pokud jste žena, buďte si jista, že naprosto odlišné představy.

Nyní si představte odlišnou situaci. Žijete v neúrodné pouštii. Jako ženě vám není dovoleno bez svolení manžela opustit dům, cizí muž z vašeho těla nesmí vidět více než ruce a obličej. Existuje seznam doporučených a povolených činností, které smíte vykonávat. Tím způsobem je chráněna vaše počestnost. Máte sedm dětí, které čeká stejná budoucnost. Připadá vám tato situace nepřitažlivá? Odpovídá však božskému řádu a po smrti vás čeká dokonalá odměna. K tomu, abyste pochopili a poznali, kde je opravdové štěstí, není zapotřebí mnoho. Nejsou nutné žádné ekonomické analýzy, hluboké studium filozofie, váš osobní názor nebo dokonce důkaz v podobě prosperující a šťastné islámské společnosti.

Stačí si jen přečíst Alláhovu svatou knihu, dokonalý a nadčasový zdroj inspirace, pevný bod vesmíru a uvěřit v jeho poselství. Není to těžké. Nevyžaduje to pronikavou inteligenci, životní zkušenosti ani dlouhé roky hledání. Ve chvíli se z Vás stane odborník na štěstí, neohrožený prorokův následovník, který ví, co je správné a co špatné, a který má neotřesitelné právo měnit cizí životy. Již není zapotřebí něco kromě Koránu dále zkoumat, právě jste nastoupili džihád cestu vnitřního probuzení a šíření pravdy.

Dnes je islám náboženstvím přibližně 1,3 miliardy lidí na zeměkouli. Lidí, kteří hustě obývají především oblasti Blízkého východu a Maghrebu. Ve více než čtyřiceti státech světa žije více či méně tolerantní muslimské obyvatelstvo masírované propagandou strachu z nedodržování příkazů Alláha a nenávistí vůči bohatému a zkaženému Západu a Americe, zdroji jejich neštěstí a utrpení. Historie tohoto národa byla jako perský koberec protkána neutuchajícími boji o životodárné oázy a dobývání území ve jménu spravedlivého Alláha.

Díky prozíravosti našich politiků, možnému vstupu Turecka do EU, evropské imigrační politice a přirozenému přírůstku muslimského obyvatelstva, které přinejmenším nesdílí naše hodnoty, se možná za pár let naše děti nebo jejich děti budou učit něco úplně jiného. Třeba Korán.

Seznam české doporučené literatury:

www.muslimskelisty.cz - noviny českých muslimů

„Povolené a zakázané v Islámu“ soupis islámského práva šária vydala jako jeden z prvních přeložených textů do češtiny Islámská nadace v Praze v r. 2004 (v originále Al-Halál wal Harám fil Islám)

Korán především pak následující súry:

Súra 2:189 (str. 465) A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu.
Súra 4: 59 (str.528) Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich , vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Bůh zajisté je mocný a moudrý.
Súra 5:37 (str.605) A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy a nebo budou ze země vyhnáni.
Súra 5:51 (str.607) Vy, kteří věříte! Neberte si židy ani křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich ...
Súra 47:4 (str.492) A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!
Súra 48:13 (str.575) A kdo nevěří v Boha a posla jeho ...pro nevěřící jsme připravili plamen šlehající.
Súra 48:29 (str.575) Muhamed je posel Boží a ti, kdož jsou s ním strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou
Súra 9:39 (str.589) Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným.
Súra 9:74 (str. 593) Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně. Útočištěm jejich bude peklo a jak hnusný je to cíl konečný.
Súra 9:124 (str. 599) Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!
Súra 25:54 (str. 250) Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného.
Súra 8:57 (str. 489) Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří.

Veřejné výroky různých představitelů islámského hnutí Milli Görüs (IGMG), 2003: Převzato ze stránek bavorského ministerstva vnitra.

„Muslimové musí konečně pochopit, že nemají jiné přátele než muslimy"
„Každý muslim musí být v každém okamžiku připraven k džihádu“
„Dříve byli Evropané našimi otroky, dnes jsou jimi muslimové. To se musí změnit. Dnes jsme závislí na nezávislých. Oni chtějí zakázat naše náboženství. My musíme nezávislé zahnat do nejhlubších pekel…“