Papež František vyzval, aby státy z vězení pustily masové vrahy, úchyly, sadisty, prznitele děvčátek i kanibaly
Autor: LP | Publikováno: 22.12.2015 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
Netuším, zda se papež František zbláznil, nebo je posedlý nějakým zlým duchem. Každopádně je zřejmé, že se chová jako šašek a je škůdcem Církve i společnosti.

Papež František vyzval, aby byli z vězení puštěni masoví vrazi, úchylové, sadisté, prznitelé děvčátek i kanibalové. Tak lze logicky přeložit poslední ze vzkazů papeže Františka.
 
„Papež František vyzval vlády všech zemí, aby zvážily poskytnutí amnestie pro svoje vězně, nalezly náhradní řešení k trestům vězení a přinejmenším zrušily trest smrti tam, kde stále platí. Hlava římskokatolické církve tak učinila ve svém každoročním mírovém poselství u příležitosti blížícího se nového roku,“ informovala ČTK.
 
Politické špičky by prý také měly upravit právní předpisy tak, aby byli přistěhovalci v hostitelských zemích vítaní. Chce, aby vlády zemí s uplatňovanými tresty smrti je zrušily, protože prý pro ně neexistuje žádné ospravedlnění, a zvážily náhradní řešení k trestu odnětí svobody. Doživotní tresty vězení označil František za "skryté tresty smrti" a měly by se dle něj zrušit.
 
Co mu je do toho, koho přijmeme ve vlastní zemi? Ať si přistěhovalce vezme do svého bytu ve Vatikáně.
 
A pokud protestuje proti trestu doživotí, tak říká, že je třeba pustit z vězení těžké zločince – masové vrahy, devianty…
 

Zvrácený papež František je škůdcem Církve i společnosti

 
To se to panečku dělá milosrdenství na cizí účet. Co být takhle milosrdný k obětem vrahů a deviantů? A co být milosrdný ke společnosti? Společnost bezúhonných občanů si přece zaslouží, aby byla chráněna před násilníky a masovými vrahy, stejně tak, aby byla chráněna před vpádem cizí nepřátelské populace. Pustit mezi lidi vrahy a nepřátelské vetřelce přece není milosrdenství.
 
Společnost a stát má právo a povinnost trestat porušení pravidel a chránit své občany. Pokud je dána možnost zločinci vyzpovídat se, není na trestu smrti nic nemilosrdného a nekřesťanského. A milosrdenství si zaslouží pouze ti, kteří chtějí činit pokání! Milosrdenství v pojetí papeže Františka je zvrácené.
 
„Pusťte z vězení kanibala Hannibala Lectera, doživotní vězení pro něj je tak necitlivé a nehumánní,“ mohl by volat papež František. Ať ti svoje kecy vypráví rodičům zprzněných a zavražděných dětí…
 
Netuším, zda se papež František zbláznil, nebo je posedlý nějakým zlým duchem. Každopádně je zřejmé, že se chová jako šašek a je škůdcem Církve i společnosti. Už v historii jsme měli nehodné a zvrácené papeže.  
 
P.S. Roman Joch napsal: „A jak učil představitel dominikánů (arcibiskup Dominik je dominikán) Tommaso de Vio kardinál Kajetán (1469–1534), modlitba za (nehodného) vladaře či papeže může být povahy dvojí: buď za to, ať je Bůh zlepší, anebo za to, ať je povolá k sobě. Ano, dle kardinála Kajetána bylo a je pro křesťana přijatelné modlit se za smrt vladaře či papeže – pod tou podmínkou ovšem, že jim nepřejeme peklo, nýbrž (po patřičném očistci) věčné nebe. Jinými slovy: je to přípustné, pokud věříme, že jejich pozemský exitus povede k tomu, že oni i my se rázem octneme v mnohem lepším světě, než je tento. Modernímu člověku to může připadat jako scholastická sofistika; scholastická ano, ale nikoli sofistika; ta morální distinkce je podstatná.“
 

Čtěte také:

Zvolení Bergoglia papežem je nejspíš velkým Božím trestem pro nás všechny. Pronásledoval pravověrné kněze a podporoval muslimy

Horror! Tak popisuje dobře informovaný novinář z Buenos Aires nového papeže

Přichází s Františkem I. soumrak papežství, nekatolický ekumenismus a další vlna revoluce? Bohužel asi ano

Papež František krátí práva Boha. Falešná chudoba a socialistická církevní internacionála

Je papež kacíř? Vidíme, jak se Vatikán vrhá do temnoty a omylu. Dnes Víru ničí sám papež, kardinálové, biskupové, kněží a jeptišky