Švédští muslimové se dožadují šaríe
Autor: Redakce | Publikováno: 19.05.2007 | Rubrika: Blízký východ
Ilustrace
Mahmoud Khalfi, prezident Islámské asociace a stockholmský imám se nedávno vyjádřil k obtížím žen při schvalování muslimských rozvodů u švédských soudů. Podle Khalfiho potřebují švédští imámové větší podporu a zdroje, aby posílili své postavení ve švédské společnosti.

Mahmoud Khalfi, prezident Islámské asociace a stockholmský imám se nedávno vyjádřil k obtížím žen při schvalování muslimských rozvodů u švédských soudů. Podle Khalfiho potřebují švédští imámové větší podporu a zdroje, aby posílili své postavení ve švédské společnosti.

Khalfi si myslí, že švédští imámové by měli mít právo rozhodovat o tom, jestli je rozvod podle islámu autorizovaný. Ve stejnou dobu chce prezident Švédské muslimské asociace Mahmoud Aldebe usnadnit švédským muslimům “život v souladu se švédským právem a šaríou”. Myslí si, že náboženské soudy v muslimských zemích “jsou v principu jako soudy v západních zemích” a popírá, že by systematicky utlačovaly ženy. …

Mnoho žen, které přicházejí z muslimských zemí bojuje v těchto zemích i ve Švédsku za více volnosti ve svých životech a za právo na vlastní výklad islámu a švédská společnost jim sotva pomáhá, když prosazuje náboženské právo, které výslovně podřizuje ženy mužům.

Přijmout nerovnoprávné rozvodové zákony pro muslimské ženy - jak by to nikdy nebylo možné pro žádnou jinou skupinu žen ve švédské společnosti - není ničím jiným než zradou, způsobem, jak jim ukázat, že jsou v očích zákona méněcenné.

Namísto toho jsme toho názoru, že Švédsko by mělo prosazovat, aby byly rozvody mezi imigranty - bez ohledu na původ - podle švédského rodinného práva uznávány a přijímány v dalších zemích.

Co více, navrhujeme posílení zdrojů poskytovaných na propagaci rovnosti mezi švédskými muslimy z perspektivy, která zdůrazňuje, že z rovného vztahu se ženami mohou získat i muži.

 

http://info.pravdaoislamu.cz/