Europarlament: Hlas sem, hlas tam
Autor: Robert Kotzian | Publikováno: 04.06.2007 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Britský poslanec Evropského parlamentu Graham Booth (UKIP) upozornil na případ, kdy předsedající „spočítal“, že poslanci návrh odmítli. Když si však poslanci vymohli hlasování opakovat přes elektronické zařízení, 567 poslanců hlasovalo pro návrh. Z celkového počtu 785 poslanců je to docela slušná většina.Častá argumentace pro nepočítání hlasů v Evropském parlamentu je, že kdyby všechna hlasování probíhala pomocí elektronického hlasovacího zařízení, trvala by zasedání neúměrně dlouho.(pozn.EUportal.cz: Evropská unie nemá svůj politický národ-démos, čili je Evropský parlament naprosto nedemokratickou institucí, a proto by měl být bez náhrady zrušen, stejně jako antidemokratická Evropská unie.)

Zastupitelstva, rady, komise, výbory, sněmovna, senát. Rozhodovací orgány veřejné správy. Jsou vícečlenné, aby jejich rozhodování nebylo rozhodováním jednoho člověka, aby se uplatnilo více názorů nejen jejich členů, ale také těch, kteří tyto orgány obsazují hlasováním ve volbách, tedy voličů. Je proto samozřejmé, že při hlasování se věnuje zvláštní péče přesnému sečtení hlasů pro návrh, proti návrhu a těch, kteří se zdržují hlasování. Může se stát, že bude záležet na jediném hlasu. Konec konců z naší poslanecké sněmovny takových hraničních případů známe více než dost.

Ovšem pro Evropský parlament tohle neplatí. V naprosté většině hlasování se hlasy prostě nepočítají. Ptáte se, jak to? Jak je to možné? Nu, prostě nepočítají. Takových hlasování je odhadem 80%. Hlasování v praxi probíhá tak, že předsedající poslanec vyzve k hlasování ty, co jsou pro návrh, po asi jedné vteřině vyzve k hlasování ty, co jsou proti návrhu a po stejné době vyzve k hlasování ještě ty, co se zdržují. Hlasuje se zdvižením ruky. Pokud si dovedete představit ohromné auditorium 785 europoslanců, kteří během tří vteřin teoreticky každý jinak zdvihnou ruku pro jednu ze tří variant, musí vám být jasné, že jsou pouze dvě možnosti: buď je předsedající poslanec geniální matematik s širokoúhlým viděním v kvalitě dravce anebo v Evropskému parlamentu na hlasech poslanců prostě nezáleží. Takto Evropský parlament provede třeba i několik set hlasování za sebou.

Celá věc by možná byla úsměvná, jenže Evropský parlament spolurozhoduje o velkém množství právních předpisů, které mají v důsledku zásadní dopady na životy a peněženky každého z nás. Britský poslanec Evropského parlamentu Graham Booth (UKIP) upozornil na případ, kdy předsedající „spočítal“, že poslanci návrh odmítli. Když si však poslanci vymohli hlasování opakovat přes elektronické zařízení, 567 poslanců hlasovalo pro návrh. Z celkového počtu 785 poslanců je to docela slušná většina.

Častá argumentace pro nepočítání hlasů v Evropském parlamentu je, že kdyby všechna hlasování probíhala pomocí elektronického hlasovacího zařízení, trvala by zasedání neúměrně dlouho. Vždyť se stává, že k některým předpisům je předloženo i několik set pozměňovacích návrhů. Již mnoho let jsme svědky neutuchající eurovarianty legislativní smršti. Jen za první dva květnové týdny vygenerovala EU plných 43 nových předpisů. Na příkladu Evropského parlamentu vidíme, jak tato instituce zahlcuje sama sebe a řeší to tak, že se prostě nestará o to hlavní – hlasy zástupců občanů členských zemí.

pozn.EUportal.cz: Evropská unie nemá svůj politický národ-démos, čili je Evropský parlament naprosto nedemokratickou institucí, a proto by měl být bez náhrady zrušen. Stejně jako Evropská unie.

 

Robert Kotzian,

Občanský konzervativní klub,

robert@okk.cz