Česká wikipedie – pole eurorealistou neorané
Autor: Tomáš Břicháček | Publikováno: 12.07.2007 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Wikipedii – otevřenou encyklopedii, do které může přispívat každý uživatel internetu, jistě netřeba představovat. Kdo by aspoň jednou nevyužil informací v této jedinečné databázi nashromážděných? Česká jazyková verze encyklopedie obsahuje již přes 50.000 hesel. Smutné je, že projekt zůstal zatím víceméně stranou pozornosti českých eurorealistů. Hesla týkající se Evropské unie odráží zatím téměř výhradně prointegrační přístup. Kritici současné podoby EU jako by zaspali.

Wikipedii – otevřenou encyklopedii, do které může přispívat každý uživatel internetu, jistě netřeba představovat. Kdo by aspoň jednou nevyužil informací v této jedinečné databázi nashromážděných? Česká jazyková verze encyklopedie obsahuje již přes 50.000 hesel.

Smutné je, že projekt zůstal zatím víceméně stranou pozornosti českých eurorealistů. Hesla týkající se Evropské unie odráží zatím téměř výhradně prointegrační přístup. Kritici současné podoby EU jako by zaspali. Výborně to ilustruje skutečnost, že existuje článek Klady vstupu České republiky do EU, zatímco heslo Zápory vstupu České republiky do EU stále marně čeká na zpracování. Donedávna chybělo tak zásadní heslo jako je eurorealismus, které jsem přidal a alespoň ve stručné podobě zpracoval.

Eurorealisté by se měli zaměřit jednak na úpravu existujících hesel (např. vstupní článek Evropská unie, Společná zahraniční a bezpečnostní politika, Azylová a přistěhovalecká politika EU ad.) tak, aby zahrnovaly i kritické názory. Další úkol vidím v rozpracování hesel, která jsou dosud v zárodečném stádiu či vůbec neexistují – zejména Eurorealismus, Zápory vstupu České republiky do EU, Margaret Thatcherová či Demokratický deficit EU. Upraven by měl být článek o Václavu Klausovi, který o prezidentovi informuje velmi zaujatě. 

Práce na wikipedii je výzvou pro všechny kritiky současných centralizačních trendů v EU. Proč přenechávat toto stále významnější médium eurofilům?!