EU ničí český cukr
Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 04.10.2007 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Vstup ČR do EU a její "cukerná" politika českou produkci cukru postupně ničí. Ze státu, který ještě nedávno vyvážel obrovské množství cukru do celého světa, se stáváme státem, který bude cukr naopak dovážet. Bylo by to pochopitelné, pokud by se jednalo o přirozený tržní vývoj. Tak tomu ale není. Česko se stává z exportéra importérem na základě politických rozhodnutí učiněných v EU proti českým zájmům.

Vstup ČR do EU a její "cukerná" politika českou produkci cukru postupně ničí. Ze státu, který ještě nedávno vyvážel obrovské množství cukru do celého světa, se stáváme státem, který bude cukr naopak dovážet. Bylo by to pochopitelné, pokud by se jednalo o přirozený tržní vývoj. Tak tomu ale není. Česko se stává z exportéra importérem na základě politických rozhodnutí učiněných v EU proti českým zájmům.

Cukr je v EU komoditou o které nerozhoduje nabídka a poptávka na trhu, ale evropští úředníci. A v tom je kámen úrazu, který ničí naši produkci cukru. Málokdo to ví, ale EU nařizuje každému členskému státu kolik se u něj může vyrobit cukru a za jakou cenu se tento cukr bude prodávat.

První krok k likvidaci českého cukru nastal v okamžiku, kdy se Česká republika začala přizpůsobovat nesmyslné evropské zemědělské politice a konkrétně kvótovému režimu u cukru. To se stalo v režii sociálnědemokratických vlád zbytečně brzy před naším vstupem do EU. Sociálnědemokratičtí ministři navíc nekompetentně rozdělovali cukerné kvóty, v důsledku čehož ČR prohrála několik arbitráží a musí firmám platit velké odškodnění viz případ Eastern Sugar.

Druhým krokem k likvidaci českého cukru bylo samotné vyjednávání naší Přístupové smlouvy. Čeští vyjednavači zde odvedli mimořádně špatnou práci, protože kvóty získané pro český cukr byly ve srovnání s kapacitou českého cukrovarnictví velmi nízké. Zvláště kvóta pro export českého cukru byla de facto likvidací našeho cukerného exportu.

|Dalším krokem směřujícím proti českému cukru byla evropská reforma cukerného pořádku, která byla přijata v roce 2005, t.j. již v době našeho členství v EU. Tato reforma byla reakcí EU na tlak WTO na odstranění deformací a vysokých cen na evropském trhu s cukrem. Reforma spočívala v několika krocích. Cena cukru pro spotřebitele se má postupně do roku 2010 snížit o cca 37%. Evropská produkce cukru se má snížit do stejného roku o 6 milionů tun. Toho má být dosaženo tím, že se členským státům zkrátí produkční kvóty a zároveň se zavedla možnost získat dotaci za to, že producent cukru ukončí své podnikání v tomto oboru.

Česká republika nejvíce prodělala na tom, že firma Eastern Sugar držící u nás kvótu ve výši 110 000 tun se jí rozhodla odprodat Evropské komisi a odejít z České republiky. Naše národní cukerná kvóta se tak snížila o cca 22,5%. V důsledku toho se souhrnná česká kvóta propadla hluboko pod úroveň české domácí spotřeby cukru a z ČR se brzy stane dovozcem této komodity.

Posledním krokem poškozujícím český cukr se stala nová reforma evropského cukerného pořádku, která se nedávno schvalovala v evropských institucích. Dvouleté fungování reformy z roku 2005 ukázalo, že stanovené cíle se nedaří dosahovat. Velké producentské státy jako je Francie, Německo, Polsko a Británie nesnížily dosud svou cukernou produkci ani o jedinou tunu.

Evropská komise se tedy rozhodla, že bude dotovat odchod z cukerného sektoru ještě více než dosud. A pokusí se tak nalákat producenty na tučné sousto z evropské kasy. Takový vývoj je z mnoha důvodů nefér. Především z toho důvodu, že mění pravidla reformy v poločase a zvýhodňuje státy, které dosud neučinily nic a naopak poškozuje ty státy, které již svou produkci snížily. Navíc je to nefér i pro daňové poplatníky, protože ti celou tuto transakci nakonec zaplatí nejen ve vysoké ceně cukru, ale také ve svých daních, které skončí v kapsách velkých cukerných firem většinou ze západoevropských států.

Česká politická reprezentace se pokusila tento nepříznivý vývoj v Evropské radě i v Evropském parlamentu zvrátit. Přesvědčovali jsme partnery, že je třeba vzít v úvahu o kolik již ten který stát svou kvótu snížil a že nyní jsou na řadě právě ti, kteří dosud nesnížili svou produkci vůbec. Všechno marné.

V Evropské radě se o této problematice rozhoduje kvalifikovanou většinou hlasů a v Evropském parlamentu rovněž. Český ministr zemědělství nakonec hlasoval proti, ale byl prostě jednoduše přehlasován. Stejně jsme dopadli v Evropském parlamentu, kde jsme se pokusili pozměňovacím návrhem ochránit české zájmy. V obou případech zafungovala většina, která nás přehlasovala a my se nyní musíme této nesmyslné politice přizpůsobit.

Odpovědný politik by si měl klást otázku, zda je v našem zájmu rozšiřovat dále oblasti evropské politiky, kde se bude v budoucnosti rozhodovat kvalifikovanou většinou. Smutný osud českého cukru ukazuje, jak bude kvalifikovaná většina využita. Proto není rozumné zbavovat se v evropské politice národního veta.