Benjamin Kuras do Senátu: Trápí vás pomatenost české politiky, degenerující EU, rozklad, islamizace, omezování národa a občanských svobod, vnucovaná migrace a ignorování vůle občanů? Zde je to, co nabízím
Autor: Benjamin Kuras | Publikováno: 26.07.2018 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Trápí vás pomatenost české politiky, degenerující EU s totalitní Komisí, paralyzujícími regulacemi, bující byrokracií, omezováním národního státu a občanských svobod, vnucovanou migrací a ignorováním vůle občanů?   Vítejte mezi většinou voličů Prahy 4. Volte tentokrát jinak než emocemi a povrchním posuzováním manýr toho či onoho politika a vneste do politiky racionalitu, informovanost, civilizovanost, spolehlivost, bezpečnost, tvořivost a dobrou náladu.

„Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic.“
(Edmund Burke, zakladatel konzervatismu)
 
Zadavatel B. Kuras/Zhotovitel B.Kuras
 
spisovatel Benjamin Kuras
skalní konzervativec
 pravicový nepopulista
kandidát vám šitý na míru
nezávislý za Realisty
Senát 2018
Praha 4
 
„Hájím zájmy Prahy 4, Česka a Evropy – v tomto pořadí“
„Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic.“
(Edmund Burke, zakladatel konzervatismu)
 
Co vy?
 
Trápí vás pomatenost české politiky, degenerující EU s totalitní Komisí, paralyzujícími regulacemi, bující byrokracií, omezováním národního státu a občanských svobod, vnucovanou migrací a ignorováním vůle občanů?  
 
Vítejte mezi většinou voličů Prahy 4.
 
Volte tentokrát jinak než emocemi a povrchním posuzováním manýr toho či onoho politika a vneste do politiky racionalitu, informovanost, civilizovanost, spolehlivost, bezpečnost, tvořivost a dobrou náladu.
 
K tomu potřebujete něco, co v ní dnes bolestivě chybí: Klasického konservativce anglického střihu fair-play s celoevropským nadhledem, ale s vědomím svébytnosti každého evropského národa.  
 
Ten je v Praze 4 jen jeden.
Já. V Braníku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Proč
 
Vrátili jsme se na západ geografický, který však přestává být Západem ideovým, mění se v další totalitní systém a tlačí nás do další nebezpečné historické krize ohrožující samotné základy civilizace. Budeme v ní muset na sebezáchranu rychle improvizovat. Bez kompasu, vědomí kontinuity a viditelného cíle nebudeme vědět jak. Já takový kompas nabízím.
 
Návrat k ideovým kořenům západní civilizace, od antického Řecka a biblického Izraele, přes imperiální Řím, křesťanství, renesanci, osvícenství, po vědeckou a technickou revoluci, parlamentní demokracii, nebývalou prosperitu a svobodu.  
 
Obnova „smlouvy mezi generacemi bývalými, současnými a budoucími“, řídící se přikázáním „žij tak, abys po sobě zanechal svět lepší, než jsi jej našel“.
 
Názorová vytrvalost, stavěná na faktech, řízená nadhledem věčnosti, brzděná stupněm praktičnosti, nepodléhající krátkodobým trendům, vyvíjející se k lepšímu reformou bez dramatických převratů a sociálních experimentů.
 
Svobodná debata usilující výměnou názorů a informací o realistický obraz světa, bez jakékoli cenzury a umlčování, s nutností znát, zvažovat a racionálními argumenty a fakty dokazovat nebo vyvracet odlišné pohledy.
 
Zdravý rozum a brzda utopickým nesmyslům v každém rozhodování, bez ohledu na krátkodobé výhody či nevýhody.
 
Konzervativní pravicový nepopulismus.
 
 
 
Jak
 
Přestat si plést demokracii s liberalismem degenerujícím v novou byrokratickou diktaturu kombinující moc státní a nadstátní s mocí oligarchickou a s mocí nevolených a nekontrolovaných organizací.
 
Zastavit rozklad civilizace liberálními extrémy: Kult okamžitých a krátkodobých výhod. Neukázněná sebestřednost. Zpohodlnělost a neochota překonávat překážky. Ztráta mužnosti a neúcta k vojenství. Likvidace národní svrchovanosti. Demontáž rodiny a přirozené sexuality. Nerozlišování dobra od zla. Ztráta smyslu pro krásu a posvátno. Tolerování netolerance a ustupování zlu.  
 
Vrátit civilizaci budoucnost osvědčenými konzervativními nástroji:  Práva výměnou za povinnosti. Svoboda za odpovědnost. Opatrné reformy bez destruktivních revolucí, v souladu s principy tvoření a evoluce. Rozumné zákony uplatňované na všechny stejně. Metody vládnutí odměňující dobro a trestající zlo. Osvobození soukromého podnikání od byrokratických překážek. Bádání místo kázání. Zakotvení v realitě a z ní vycházející ideje a činy. Balancování ideálního s proveditelným.  
 
Konzervatismus civilizaci dává morální kompas k návratu z destrukce ke kreativitě.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kdo
 
Narozen 4.4.1944 Zlín. Od roku 1947 Olomoučák. Absolvent olomoucké anglistiky. Od podzimu 1968 Londýňan. Řadu let v české redakci BBC. Autor 19 rozhlasových a divadelních her. Řadový člen britské Konzervativní strany do zvolení Camerona předsedou (kdy strana přestala být konzervativní), od té doby volič UKIP. Spoluzakladatel Strany svobodných občanů. Od roku 1990 pravidelný přispěvatel do českých médií, autor 37 knih (z nichž téměř polovina se stále dotiskuje) a přes 2 500 článků. Evropan jako poleno, s plynnou angličtinou, francouzštinou a italštinou, chatrnou němčinou a španělštinou. Bydlím částečně v Praze, částečně v Londýně. Politické vzory: Churchill, Thatcherová, Reagan, Farage, Wilders, Orbán, Salvini.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Co získáte
 
Kromě zábavného reportéra dramat a frašek z útrob české politiky v ní budete mít propagátora takovýchto zásad:      
Orientace: Patříme jednoznačně na Západ i v jeho současné sebevražedné krizi a dlužíme mu podíl na jeho záchraně. Jsme k tomu vybaveni pamětí dvou totalit a z nich vypěstovanou alergií na totalitní manýry. K tomu ale potřebujeme napřed zachránit sebe.  
Obrana: Nezpochybnitelné členství v NATO, ale zaostření na obranu členských států místo vzdálených misí, především na zastavení migračních toků, které společně s islamizací představují nejakutnější hrozbu. Větší podíl na vlastní obraně, zvýšení počtu bojeschopných a kvality technologie. Zachování dosavadních práv bezúhonných občanů vlastnit zbraň a posílení civilní obrany.
            EU: Odmítnutí všech diktátů a vypovězení smluv narušujících národní svébytnost, posilujících nadnárodní moc bruselské byrokracie, podrývajících demokracii, oslabujících bezpečnost, omezujících svobodu slova a ohrožujících kontinuitu západní civilizace. Po zkušenostech z nekonečného handrkování o brexit zaostřit místo czexitu na přeorání evropských institucí tak, aby jim nemohli vládnout dnešní antidemokraté, bezostyšní obdivovatelé Marxe a vykonavatelé etnické a kulturní genocidy Evropy. Demontovat EU na kostru původního společného trhu v koordinaci s ostatní Střední Evropou a s evropskými stranami usilujícími o totéž.      
            Rusko: Vyloučit spojenectví s Ruskem proti Západu, ale tlumit konflikty riskující vyhrocení do války, otevřít obchod a počítat s možností spolupráce na obraně před agresivním islámem. 
Média: Zabránit veškerým snahám o cenzuru médií.  
Právo: Důsledné uplatňování stejných práv a povinností pro všechny občany a přísná pravidla pro udělování pobytu cizincům. Ochrana práv a bezpečí žen a standardních rodin. Právní postih propagátorů ideologií ohrožujících svobodu a bezpečnost občanů a pravidla právního státu. Revize aktivit a financování politických „neziskových organizací“. Urychlení soudních řízení obchodních sporů a ekonomických zločinů. Regulace exekucí podle britského vzoru se stanoveným soudním postupem a tarify.
Ekonomika: Maximální usnadnění soukromého podnikání. Omezení byrokracie umožňující přesun státních zaměstnanců do soukromého sektoru. Podpora řemesel a technických oborů a omezení neproduktivních oborů. Zjednodušení a snížení daní.
Státní správa: Právní a hmotná odpovědnost politiků a byrokratů za mrhání veřejnými financemi.
Školství: Zrušit inkluzi, která vrhá méně nadané žáky do trvalého pocitu méněcennosti. Zavést odlišné systémy vzdělání pro žáky nadané akademicky nebo zručně. Zvýhodnit učení řemesel a technických oborů. Zlepšit výuku historie západní civilizace, kultury a etiky. Zvýšit platy pedagogů k úrovni ostatních vysokoškoláků. Zrušit regulace znesnadňující pedagogickou činnost nebo zatěžující pedagogy přidáváním neplacené administrativy.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nevěř a ověř
 
Mou ideovou konsistenci si můžete ověřit z mých snadno nagooglovatelných článků a pochval, pomluv, urážek a útoků. Seznam mých stále dotiskovaných knížek v nakladatelství Eminent máte zde.
         Můj email:
benkuras@aol.com
Darovací transparentní účet:
4757117399/0800 
v textu platby prosím uveďte jako variabilní symbol
svoje datum narození (formát DDMMRRRR) nebo IČO a:
„DAR – KURAS – (obec vašeho trvalého pobytu)“
Je-li dar nad 1000 Kč, vyplňte prosím darovací smlouvu, kterou najdete na
www.kuras2018.cz
 
Bláhové snění o světě bez padouchů navazuje na kultovní knihu Jak přežít padouchy. Pátrá po původu touhy západní civilizace přetvářet padouchy v dobrotivé lidi a společnost krutou a bezohlednou ve spravedlivou a soucitnou. Kořeny nachází v antickém Řecku a Izraeli; analyzuje jejich náboženské mýty, sleduje souběžný historický vývoj, srovnává jejich pravidla ideálního jednání a objevuje v nich víc podobností než odlišností. Zaznamenává vzájemné ovlivňování a příležitostné konflikty, které nakonec splývají v západní kultuře, která trvá dodnes. Bláhové snění o světě bez padouchů sleduje historicky průběžně trvalé napětí mezi utopickou vírou a praktickou racionalitou, které je na jedné straně hnací silou civilizační tvořivosti a na straně druhé zdrojem hromadné vražednosti ve jménu těžko uskutečnitelných „vyšších principů“. Jako možnou záchranu před hrozícím civilizačním krachem nabízí cestu etiky skvělosti spočívající v soustředění všech lidských energií k tvorbě užitečných věcí, k jejich vlastnímu dokonalému účelu a smyslu, v níž by na padoušství nezbývala síla, čas ani místo.
Přestaňte doufat, že ti vaši mužští někdy mentálně a emočně dorostou do takové dospělosti, že jim budete moci svoje potřeby vysvětlit tak, aby jim dávaly smysl. Muži přecházejí rovnou z infantility do senility, takže s nimi musíte věčně zacházet jako s dítětem. Přestaňte od mužského očekávat, že sám od sebe přijde na to, co vám působí rozkoš. Jako každé malé dítě, muž je sám sebou fascinovaný a potřeby druhých nevnímá. Ať už to děláte z lásky, pokory, nebo pocitu povinnosti, přestaňte přivádět muže k orgasmu dřív, než jste prožily orgasmus svůj, i kdyby to mělo trvat sto let. Skvělá a poučná kniha s podtitulem "aneb jak blaho alespoň předstírat" volně navazuje na autorův bestseller Tao sexu a je novým příspěvkem k věčnému tématu vztahů žen a mužů.
First published in 1996, it has become an evergreen with several re-editions in both English and Czech. It retraces the tragicomical events of Czech history with all its self-delusions of a pastoral idyllic halcyon past of a “dove-like” peaceful and amiable people, through illusions of grandeur, self-flagellation, internecine hatreds, self-inflicted defeats, frustrated hopes and survival against odds. It identifies the Czechs’ main national character traits, talents, foibles, sense of the absurd, indulgence in envy, flair for creating embarrassment and ability to wrestle comedy out of disaster. And it advises the outsider encountering Czechs what to watch out for to avoid grief, what to take with a pinch of salt and what to shrug off as a silly joke.
Říká se, že národy, jejich charakter, temperament, tužby a míra úspěchu nebo neúspěchu jsou výsledkem jejich dějin. Ve skutečnosti je to ale naopak a dějiny většiny národů se tvoří částečně z legend a mýtů, z části z podjatého výkladu několika skutečně zdokumentovaných a několika údajných historických událostí, ale hlavně ze současného konsenzu vnímat kolektivní minulost tak, aby to napomáhalo vytvářet určitý model budoucnosti. Dějiny byly vždy výsledkem lidského rozhodování o nadcházejících konkrétních činech. To se řídí podle toho, jak lidé pojímají svoji minulost v době, kdy rozhodují. Přepisovat dějiny podle svého pojetí se záměrem změnit svou budoucnost je legitimní nástroj národního přežití. Kurasův nejstarší bestseller, původně psaný anglicky s titulem Czechs and Balances, časem přeměněný v evergreen a aktualizovaný novou kapitolou, dělá českou historii jednoduchou jako vyhození z okna. Náš národní charakter pitvá s požitkem a vtipem a přináší jak informativní, tak vysoce zábavný pohled na české dějiny.
Epikúros definoval dobré žití jako "slast bez strasti". V jeho stravě "jídla prosté chuti působí stejnou slast jako bohatá hostina, jestliže nás zbavují trýzně pocitu nedostatku". Do epikurejské filozofie se to překládá takto: Touhou po tom, co nemáme, si kazíme to, co máme. Kdo se nedokáže těšit z toho, co má, nebude se těšit z ničeho. Strach z nouze nás nutí konat činy, které nouzi působí. Pečujme proto o vše, co působí blaho, neboť máme-li je, máme vše, a nemáme-li je, ze všech sil po něm toužíme. Blaho sobě působíme i vytvářením blaha druhým, tak jako bolestí působenou druhým vytváříme bolest sobě. To se týká všeho živého, co bolest vnímá. Včetně zvířat, která jíme. Ta nám pak bolest vracejí v podobě stresem a bolestí působených toxinů ve svém mase. S tímto vědomím byl Epikúros s téměř stoprocentní jistotou vegetarián. Benjamin Kuras v této netradiční kuchařce svou vtipnou formou předkládá řadu receptů, která budou působit blaho vám i vašemu okolí.
Padouch je každý, kdo využívá trvalé nebo dočasné bezmocnosti druhých k tomu, aby je oloupil o hmotný majetek, intelektuální vlastnictví, tvůrčí energii, dobrou pověst, čas, svobodu, přízeň bližních, zdraví, život, nervy, rozum, osobní štěstí nebo naděje. To vše k vlastnímu obohacení, které ale nemusí vždy být hmotné. Padouch se v padoušství neustále musí procvičovat, a tak mu k zisku někdy stačí byť i jen nepatrné posílení vlastní moci nebo moci vlastní smečky nad druhými, kontrola a upevňování bezmocnosti a závislosti druhých, zdokonalování svých schopností druhé oblbovat a uondávat do bezmocnosti, vybrušování padoušských kejklí a triků. Tato kniha je o tom, jak to vše přežít.
První verze této knihy vznikala na samém počátku 21. století. V té době začal pád západní civilizace nabírat do té doby nepředstavitelné tempo. To se ovšem neustále zrychluje, a tak se ani nedbalý a povrchní sledovatel už nemůže ubránit obavám, že v Evropě se schyluje k politické, kulturní, duchovní a fyzické katastrofě kataklyzmatických rozměrů, srovnatelné s pádem západní Římské říše a o tisíc let později východní Byzance, které ve svých miléniích tvořily vrcholy civilizačních snah lidstva. U obou zaniklých civilizací přispěl k jejich pádu pod vnějšími útoky také vnitřní kulturní, morální a politický kolaps. Ten dnes probíhá téměř podle stejné šablony v obou dědických civilizacích, jimiž jsou Západ a Rusko. Po pádu komunismu se u nich očekávalo sblížení, místo něhož se opět dostávají do nesmyslného konfliktu, který odvádí pozornost jich i celého světa od ohrožení společných hodnot a oslabuje jejich schopnost sebeobrany. Jak západní svět, tak i současné Rusko jsou postiženy akutní ztrátou pudu sebezáchovy a náměsíčnou hypnózou, která podle všeho neodvratně směřuje k pasivní a masivní sebevraždě. Tato kniha se v rozšířeném pohledu pokouší probudit všechny, jimž na přežití civilizace záleží, a přimět je k přemýšlení, jak jejímu zániku zabránit. Pokud je to ještě možné.
Blaho je přirozený stav Vesmíru. Všechno, co není blaho, je faleš, lež, sebeklam, přetvářka, předstírání a náhražka. Blaho je pocit harmonie s tokem Vesmíru, který se čínsky jmenuje Tao. Faleš, napodobenina, předstírání a sebeklam se čínsky řeknou Mao. Tao nám prospívá, Mao nám škodí. Tao je nekonečná energie nekonečného Vesmíru, Mao je jepičí eneržičička našeho malého vystrašeného egíčka nafukujícího se k prasknutí. Mao vytváříme, když nahrazujeme něco, co je, něčím, co si představujeme, že by být mělo podle našeho egocentrického řádu, kolektivistické utopie, bigotních pravidel, Maovy příručky. Tak se blaho stává neblahem a z taoistů maoisté. To se nám promítá do sexu a s ním často spojované záhady, které se říká láska. Přesně o tom je tato kniha.
Kniha Nebýt Golema studuje spisy pražského rabína Jehudy Löwa a vnímá ho jako renesančního filosofa spíš než legendárního mága. V jeho kabalisticky formulovaných popisech tvoření jako nadvlády myšlenky nad hmotou, v etice střední cesty a ve výkladech biblických zázraků nachází předchůdce kvantové fyziky, teorie relativity, postfreudovské motivační a transpersonální psychologie a systému vzdělání, který téměř v identické podobě o století později světu předal Komenský. Prokládá je událostmi z židovských dějin, strukturou židovské vzdělanosti a židovskými anekdotami. Místo obvykle zdůrazňovaných židovských dějinných tragédií zaostřuje na historické židovské úspěchy a snaží se vystopovat psychické a kulturní prvky, které k úspěchu přispívají. Zaznamenává Löwovo prolínání s českými dějinami, českou kulturou, českou psychikou a českými osudy a nalézá v něm několik prvků, které mají Češi se Židy společné a jimiž by mohli posílit svoji cestu k národnímu úspěchu. "Lehkým a přátelským tónem, čtivě a přehledně přispívá k občanské a náboženské spolupráci a ke vzájemnému sdílení mezi Židy a jejich okolím. Jeho humor je příjemný a usnadňuje čtení." (Ivan O. Štampach, DINGIR)
S vítaným návratem k tradičnímu černému humoru provází Pohřbívání svobody absurditami, kterými dnes na individuální tvůrčí svobodu a zdravý rozum útočí v křečích politické korektnosti na úrovni lokální, státní, eurounijní a globální téměř všechny obory lidské činnosti - politika, zákony, školství, média, umění, náboženství, věda, vojenství, komunikační a sledovací technologie, business, finančnictví, energetika, bezpečnost, medicína, zemědělství, potravinářství i zacházení s odpadem. S citátem Fritjofa Capry "život tu samozřejmě zůstane, ale nebude nutně lidský", nás autor chlácholí, že blížící se destrukci sebe samých a celé planety dokáží přežít švábi, z nichž kosmické moudro s přírodou jistě vytvoří za milion let další humornou civilizaci.
Kniha Poslední naděje civilizace navazuje na bestseller Jak zabít civilizaci. Dokumentuje dobu od přelomových událostí historické imigrační vlny léta 2015 a nabízí hlubší vhled do příčin a kořenů sebevražedné mánie západní civilizace. Vydává tak zoufalý výkřik k probuzeni z iluzí a sebeklamů růžovými brýlemi vnímané reality a vykresluje skutečný obraz vystupující z mlhy ideologické zaslepenosti. V podrobně dokumentovaných událostech popisuje šíři kolonizace a hloubku islamizace západní Evropy, prudké tempo islamizace Ameriky za Obamova prezidentství, kolaps Blízkého východu a jeho pád do brutálního chaosu a ničím nezastavovaný růst síly a agresivity spojený se sofistikovanou strategií radikálního islámu. Ukazuje, jak a proč prohlubující se psychické poruchy západních elit vhánějí celou civilizaci do propasti, a přibližuje poslední naděje na záchranu Evropy před kulturním a civilizačním zánikem. Vkládá je především do střední Evropy jako poslední dosud nekolonizované a multikulturní politickou korektností neomámené evropské části, jejímž osudovým posláním je vyrůst ze své domnělé malosti a uchovat zdravý rozum, tak jako kdysi Západ zachránil zdravý rozum a civilizovaný život jí.
Soumrak bílého muže sleduje vývoj západního myšlení od slavného Kiplingova imperiálního "břemene bílého muže" konce 19. století přes totalitní ničivé politické ideologie 20. století po psychologii sebemrskačství a ztráty pudu sebezáchovy počátku století tohoto. V mezerách mezi nimi se pokouší vystopovat paralelně probíhající a často opomíjené proudy filozofie a psychologie tvoření, sebezlepšování a duchovní a morální obnovy navazující na kreativní tradice Západu, od biblické etiky, přes protestantskou etiku kapitalismu, vědeckou a technickou revoluci, po nejnovější psychologické objevy, které by mohly západní civilizaci zachránit a posunout na další stupínek úspěšného vývoje.
Humorně podaný soubor starých taoistických čínských sexuálních triků k lepšímu uspokojení žen a pomalejšímu stárnutí mužů, v souladu s nekonečným a věčným tokem vesmíru, jehož přirozeným stavem je blaho.
Tao smíchu studuje triky a techniky známých humorových velmistrů a analyzuje strukturu humoru. Všímá si, jak humor souvisí s tvořivostí a svobodou a naopak jak je absence humoru projevem totalitního myšlení. Snaží se ukázat, že humor není něco, s čím se někdo narodí a někdo ne, nýbrž prachobyčejná lidská dovednost, která se dá naučit, podobně jako jazyk. Někdo je k tomu talentovanější, někdo míň, ale každý se nějaký jazyk naučí. Stejně tak se každý může naučit humor. Potřebuje k tomu jen vědět, co to je, jak se to učí, jak se to používá a proč se vůbec obtěžovat. Tao smíchu je příručka, podle níž se může humor naučit i člověk veskrze nehumorný.
Se svým obvyklým tragikomickým pohledem Benjamin Kuras prezentuje svoji skrz naskrz prošmejděnou, prokoukanou a prochutnanou Itálii jako rodiště naší civilizace a její archiv, muzeum, pinakotéku, fonotéku a gastrotéku. Provází nás od regionu k regionu velkolepými městy a překvapivými městečky, fascinujícími stavbami, výraznými osobnostmi jejích dějin, bizarnostmi jejích tradic a zvyklostí, drahokamy její gastronomie, klenoty její výtvarné, hudební a literární tvorby a jejího designu. Úzkostně je klade do kontrastu s její nynější krizí ekonomickou (4 miliony pod hranicí chudoby, třetinová nezaměstnanost mládeže), demografickou (úbytek obyvatel nenarozením a emigrací o čtvrt milionu ročně, vylidňování venkova a menších měst), migrační (pokračující statisícové přítoky afroislámských ilegálů), slábnoucí úctou ke svým civilizačním úspěchům, chabnutím kvalit a dovedností, které je tvořily, a ztrátou kontinuity, smyslu a vůle pokračovat. S obavami z blížícího se konce tohoto civilizačního bohatství nás zve, abychom je začali naléhavě vstřebávat, pro svou vlastní kulturní a civilizační spásu.
Drama, mýtus, komedie, psychologie, terapie, povzbuzení a optimistický pohled na Boží svět. To všechno přináší Zakázané ovoce vědění. Analyzuje a převrací vzhůru nohama některé z těch nejznámějších biblických příběhů tak, aby byly relevantní a použitelné dnes a nám, bez ohledu na dřívější výklady. Tato kniha vrací člověku důstojnost - a z ní odvozenou ušlechtilost a šlechetnost, tedy i sebevědomí a pokoru - pramenící z přesvědčení, že všichni lidé jsou tvory téže tvůrčí všudypřítomné životadárné energie a k jejímu obrazu stvořenými. Je to jeden ze základních pilířů monoteistické víry, na který ale náboženství nejčastěji zapomíná. I proto se opakovaně ocitá v nedůstojných krizích. Druhým pilířem je vědomí, že důstojnost není vlastnost statická, ale kinetická. Že se nachází ve stavu neustálého proudění, že se vyvíjí, posiluje a tříbí překonáváním překážek a výzev, řešením konfliktů a životních konfrontací. V těchto dvou pilířích hledá Benjamin Kuras toto věčně inspirující biblické poselství. Právě o ně opírá svoje Zakázané ovoce vědění.