Evropská reformní smluva aneb O Euroústavě č.2
Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 02.11.2007 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Nová Reformní smlouva je nejméně z 90 procent stejným textem jako byla Euroústava. Tu ODS, jak známo, kritizovala a odmítala. Euroústava č.2 je dokument, který podle mého soudu lidem v České republice nepřinese nic dobrého. Naopak. Ještě více než dosud se budeme muset podřizovat zákonodárství vzniklému a prosazovanému z Bruselu a to i takovému, se kterým nebudeme souhlasit. Takový vývoj si osobně nepřeji a proto pro tuto Euroústavu č.2 nehodlám hlasovat. Myslím si, že přijetí tohoto dokumentu by mělo být v České republice dáno k posouzení občanům v referendu. Jsem rovněž přesvědčen o tom, že je nutné, aby Ústavní soud ČR posoudil soulad tohoto dokumentu s Ústavou ČR.

Během  období od poloviny září do poloviny října se v evropské politice událo mnoho podstatných věcí, ale zdaleka nejdůležitější pro budoucnost je dohoda o nové tzv. Reformní smlouvě EU.

K této záležitosti bych rád napsal několik poznámek, protože se jedná o dokument, který v případě schválení bude zásadním způsobem ovlivňovat i život občanů České republiky. Právě proto je nutné věnovat tomuto dokumentu odpovídající pozornost.

Poznámka první: Reformní smlouva EU je dokument, který v mnohém navazuje na odmítnutou Euroústavu z roku 2004. Poté co občané Francie a Nizozemska odmítli Euroústavu v referendech, nacházela se celá Evropská unie ve stadiu hledání dalšího postupu. Nakonec došlo za německého předsednictví k dohodě, že nějaká nová verze „euroústavy“ je nezbytná. V červenci letošního roku Evropská rada dospěla k dohodě o tom, co by mělo být jejím obsahem.

Poznámka druhá: Nová Reformní smlouva je nejméně z 90 procent stejným textem jako byla Euroústava. Tu ODS, jak známo, kritizovala a odmítala. Jak se tedy postavit ke smlouvě nové? To je velká otázka. Podle mého soudu se musíme podívat na to, co přesně v nové smlouvě je obsaženo a jak to ovlivní životy lidí v České republice.

Poznámka třetí: Reformní smlouvu můžeme dle mého soudu bez problémů označit za Euroústavu č.2. Neobsahuje sice symboly Evropské unie jako Euroústava č.1, ale jinak se jedná o velmi podobný text. Dochází k vytvoření nových evropských institucí a k rušení některých současných pravidel. Pokud Euroústava č. 2 vstoupí v platnost, tak již členské státy nebudou mít právo předsedat v EU a řídit tak její agendu. Stejně tak státy přijdou o jistotu, že budou mít k dispozici svého eurokomisaře. Dojde rovněž k tomu, že velký počet kompetencí nyní vykonávaných na národní úrovni se převede na úroveň evropskou. V důsledku tohoto přesunu se moc od lidí vzdálí a nikoliv přiblíží. Celá řada kompetencí, které se nyní vykonávaly v režimu jednomyslnosti se navíc přesune do režimu většinového hlasování a státy tak budou moci být v mnoha oblastech jejich zájmu přehlasovány a to například i v energetice nebo v dopravě. To všechno Euroústava č. 2 obsahuje.

Poznámka čtvrtá: Euroústava č.2 obsahuje rovněž novou Evropskou chartu základních práv a svobod. Ta je pokusem o to vnutit celé Evropské unii jeden hodnotový a právní řád. Tato charta nerespektuje historicky vzniklé rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a jejich právní, náboženské, kulturní a jiné rozdíly. A kromě toho obsahuje i celou řadu ustanovení, která prosazují environmentalistickou, feministickou a socialistickou politickou agendu.

Co z toho pro nás plyne? Euroústava č.2 je dokument, který podle mého soudu lidem v České republice nepřinese nic dobrého. Naopak. Ještě více než dosud se budeme muset podřizovat zákonodárství vzniklému a prosazovanému z Bruselu a to i takovému, se kterým nebudeme souhlasit. Takový vývoj si osobně nepřeji a proto pro tuto Euroústavu č.2 nehodlám hlasovat. Myslím si, že přijetí tohoto dokumentu by mělo být v České republice dáno k posouzení občanům v referendu. Jsem rovněž přesvědčen o tom, že je nutné, aby Ústavní soud ČR posoudil soulad tohoto dokumentu s Ústavou ČR.

Tolik tedy k Euroústavě č.2.