Bruselský hon na tabákové čarodějnice
Autor: Jindřich Tichý | Publikováno: 06.11.2007 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
30.10.2007 odvysílala televize šot se záběrem na fanaticky jásající figurky poslanců Evropského parlamentu, kde tito měli snad dokonce jednohlasně schválit úplný zákaz kouření na veřejných prostranstvích a restauracích v celé Evropě a zařazení tabáku a cigaretových výroků na první místo nějakého seznamu nejnebezpečnějších a život ohrožujících látek. Nejprve prý jednotlivým státům doporučí přijetí tohoto zákazu, po roce potom pod pohrůžkou ztráty EU dotací takový zákaz kouření všem členským státům nařídí.

30.10.2007 odvysílala televize šot se záběrem na fanaticky jásající figurky poslanců Evropského parlamentu, kde tito měli snad dokonce jednohlasně schválit úplný zákaz kouření na veřejných prostranstvích a restauracích v celé Evropě a zařazení tabáku a cigaretových výroků na první místo nějakého seznamu nejnebezpečnějších a život ohrožujících látek.

Nejprve prý jednotlivým státům doporučí přijetí tohoto zákazu, po roce potom pod pohrůžkou ztráty EU dotací takový zákaz kouření všem členským státům nařídí. Poslední věta ministra Martina Římana ve čtvrtém odstavci rozhovoru, uvedeném 31.10.2007 pod názvem „Vládní étos“ z pera Bohumila Pečínky, praví …. „Politickým důsledkem zastavení dotací je logicky pád vlády …„

Podle toho nejspíše bude asi zřejmě muset i Česká republika onen diktát z Bruselu uposlechnout, jinak poneseme následky Bruselského vydírání a tento Brusel nám nedá třeba dotaci na školství, silnice, nebo nějaké to jiné dříve Phare, či dnes co já vím jak se to jmenuje? Jakýsi novodobý vydírací vše-strašák, ne?

Souběžně následovala laciná mediální masáž účelově sestříhaných spotů, kde jacísi hospodští, kde již takový zákaz kouření platí, jásají, že je to vůbec nepoškodilo a že o žádné klienty nepřišli. Nevím na které televizi jsem v posledních několika dnech sledoval jiný podobný pořad jak naopak v Německu stávkují právě majitelé restaurací, neboť právě o svou klientelu a zákazníky přišli. Zejména potom ti, kteří mají jenom lokál o jedné místnosti a nejsou schopni svou restauraci rozdělit na kuřáckou a nekuřáckou místnost. Obrazové-zvukové střihy naopak dokladovaly liduprázdné restaurace a kritiku dotázaných. Tak jak je to?

A tak jsem si při tom nějak vzpomněl na film Demolition man se Sylvestrem Stallonem, ve kterém se jakási „moderní a efektivní“ společnost (pro ty, co tento jinak běžný scifi film zábavné tématiky neviděli) v jakési blízké budoucnosti adaptuje do jakéhosi na první pohled idealizovaného stavu s neexistující zločinností. Násilí v podstatě neexistuje díky moderní a efektivní výchově občana.

Policisté jsou vyzbrojeni pouze jakýmisi neškodnými paralyzéry a řeší tak maximálně dopravní přestupek nebo sprostá slova spoluobčanů. V restauracích se konzumuje pouze jakási zdravá a ekologická želatina a požívání masa, smažených zdraví škodlivých karcinogenních výrobků, hamburgerů a vůbec jiných zdraví škodlivých potravin plných cholesterolů a tuků je přísně zakázáno.

Vůdce a otec tohoto civilizačního ideálu ve svých intrikách probudí nebezpečného zločince z kryogenického spánku ve vězení a nechá jej uprchnout a domnívá se, že díky moderní technologii ovládání mozku člověka jej udrží pod kontrolou a bude mu moci dát úkoly, které svými intrikami pro udržení své moci vymyslel a naplánoval.

Ohrožuje ho a jeho moderní společnost totiž malá skupina teroristů, rozvracejících jeho ideální společnost, kteří v podstatě nechtějí nic jiného, než jen svobodu, aby si mohli podle své vůle do těla nacpat karcinogenní tuky z hamburgeru nebo cigaretový kouř svobodně podle libosti. Teroristicky proto budí pohoršení, mluví sprostě a stříkáním barev vandalsky ničí moderní a efektivní mírumilovnou společnost a její morálku.

Vůdce probudí násilníka, aby zničil tyto odbojné teroristické rebely, Ten se vymkne kontrole. Policie neschopna se svými paralyzéry účinně zakročit, navíc zděšená brutálním násilím zločince, probudí bývalého policistu drsňáka, rovněž ve vězení v cryogenním spánku, který byl odsouzen za příliš razantní zákrok proti zločincům ve 20. století.

Tento probuzený policista, věhlasný svou drsností vůči zločincům má za úkol zničit agresivního zločince a tak jej seznamují s prostředím moderní společnosti, poté co jej oblékli do soudobé uniformy a dali mu do ruky paralyzér, se kterým má vyrazit na zločince a jeho kumpány po uši ozbrojenými automatickými zbraněmi z minulosti, tak jak je známe.

Promiňte mi obsáhlý výklad děje tohoto filmu, ale pro ty, kteří film neviděli nebo by si jej nevybavili dostatečně by popis mé paralelní představy, kterou televizní zpráva o zákazu kouření schváleném Evropským parlamentem asi nedávala smysl. Vybavila se mi z totiž z onoho filmu krátká scénka asi tohoto obsahu….

„ Sakra …„ byl jste identifikován jako občan XY 256555 a uděluje se Vám podle morálního kodexu veřejného zákoníku, schváleného tehdy a tehdy …. napomenutí s pokutou 10 kreditů za zakázané slovo … (promluvila bezpečnostní krabička s veřejným odposlechem a kamerou, načež následuje) …„A do prdele …„ byl jste identifikován jako občan XY 256555 a uděluje se Vám podle morálního kodexu veřejného zákoníku, schváleného tehdy a tehdy ….důrazné napomenutí s pokutou 20 kreditů za sprosté slovo, které ohrožuje morální kredit občanů …

Následuje někde v ději dotaz onoho starověkého policisty, co je tohle za fašismus? Taky se tam někde otočí, utrne onu krabičku veřejného odposlechu s kamerou ze zdi a zahodí ji na zem, při čemž umírající krabička mu ještě stihne nadělit další pokutu a nějaké to povinné převýchovné školení, nebo tak nějak něco podobného.

Jak daleko je tato paralela science-fiction od současného myšlení a chování vše-organizátorů v Bruselu či našich zákonodárců? Myslíte, že je na míle vzdálena nebo se ve své podstatě podobají, dokonce možná jako vejce vejci. Ve schizofrenickém pojetí EU a „Bruselského“ Špidlo-rozumu o tom, jak organizovat lid a život na této planetě bych se ani nedivil, kdyby se brzká budoucnost změnila v něco podobného onomu filmového příběhu. Obzvláště, jestli své Špidly do Bruselu uklidily všechny státy.

Že ne? No tak to nevím, ale onehdy jsem kousl do jakéhosi euro-špekáčku. Následná mimika mého obličeje byla vyvolaná křečí mých chuťových buněk při zjištění, že jsem kousl do nějakého sojo-želatinového normovaného euro-sajrajtu místo do klasické vepřové mastnoty, bez které se špekáček již od názvu prostě neobejde. Okamžitě mi onu zdravou netučnou super-zdravou a hlavně povinnou želatinu z onoho filmu promptně připomněla.

Onen produkt euro-špekáčku přece rovněž vznikl na základě nějakého toho diktátu z Bruselu. Nevěříte, zeptejte se řezníků a masokombinátů. Nebo myslíte, že pijete mléko? Jen ztěžka. Mléko a jeho součásti totiž zkysnou. Když se Vám doma zkazí současné mléko, myslíte že zkysne nebo zhořkne? Čím to asi bude. O umělých šlehačkách a sladidlech v dortech či pečivu ani nemluvím. Taková malá odtučňovací kůra. Vajíčka se smí ve veřejném stravování používat prý jen pouze sušená, dobré domácí knedlíky smíte v restauraci vyrábět jen, když máte samostatnou knedlíkárnu, taktéž brambory smíte mít vlastnoručně škrabané a loupané, jen když máte samostatnou bramborárnu, jinak pouze mražené, se zeleninou je to stejné. Jak Vám chutnají mražené předloupané brambory? Nebo sériové bramborové knedlíky v restauracích zvané gumáky? Kdy jste měli naposled vlastně opravdové domácí bramborové knedlíky, podle norem z nehygienicky vařených brambor na loupačku ve slupce? Z toho se totiž dělají.

Když tedy řeknu, že nejen, že se blíží doba, ale už tu je, kdy Vám budou kecat nejen do toho co kouříte, ale co jíte, jak mluvíte, jak se chováte, co nosíte, jak máte vychovávat, jak máte být vychováváni a vůbec prostě celkově, co smíte a nesmíte. Není to přehnané, ale bohužel tvrdá realita. Jenom si to v tom uspěchaném a přetechnizovaném světě asi včas neumíme uvědomit. Přitom ta manipulace světa a života kolem nás a námi všelijakými parlamentními mesiáši ať tady nebo v Bruselu či jinde, počínaje stravou, pokračujíce kouřením, konče špinavou politikou, je přece tak viditelná, průhledná a v principu stejná.

Nebo si myslíte, že podstata regulace špeku ve špekáčku, regulace omezení výroby cukru, brambor nebo vepřového či kouření se v podstatě liší v principu od regulace politické, od regulace vlastních zákonů na všemocně nadnárodní nebo od regulace celého obyvatelstva Bruselskou unifikací vytvořením naprosté závislosti na centrálním mozku choromyslných mesiášů v Bruselském parlamentu nebo ještě hůře, v rukou nevolených orgánů a všemocných komisařů či nadnárodních bank?

Jestli pak víte, že Rada Evropy se již někdy kolem roku 2004 usnesla na společném prohlášení, že budou bránit vzniku bezdomovectví? Ale pozor, nikoliv však ve smyslu toho, že budou bránit, abyste neskončili pod mostem, o to v tom dokumentu vůbec nejde, ale ve smyslu toho, abyste jim třeba nehodil občanství i s jejich regulacemi a povinnostmi, hlavně daňovými, na hlavu a po Evropě se jim nepotulovali lidé, skupiny, ani národy, kteří s nimi odmítnou chtít mít cokoliv společného?

Jinými slovy, každý musí být nějakým tím povinným a hlavně daně platícím občanem nějakého toho členského státu. Povinně? Jak divné a navíc popírající liská práva podle OSN. Tedy až do té doby, než budeme všichni povinně euro-občany s unifikovanými pravidly a povinnostmi od toho euro-špekáčku, přes to kouření, až k absolutní poslušnosti unifikovaných pravidel?

Zazlobíš, nedostaneš dotaci, zazlobíš, nekoupíš si maso, nekoupíš ani chleba. Chceš si to vypěstovat sám? Nikoliv, nedovoleně podnikáš, chceš být nezávislý, máš smůlu, nechceš s námi cestovat v jednom vlaku, tahat za jeden provaz podle našich pravidel, našeho diktátu a v našich kolejích? Chceš z toho vlaku vystoupit? Máš smůlu, přestáváš existovat, směrnice nic takového nepřipouštějí a neznají. Vzbouříš se a jsi terorista moderní a efektivní společnosti, je třeba tě převychovat.

Ale stejně, když to tak vezmu v potaz, že to přece není rodící se moderní fašismus, že? Že se mi to jen zdá.